بررسی تکثیر غیر جنسی در اصلاح با جهش


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
15 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تکثیر غیر جنسی در اصلاح با جهش دارای ۸۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تکثیر غیر جنسی در اصلاح با جهش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

تکثیر غیر جنسی در رابطه با اصلاح با جهش

پرتوتابی پیازها، ریزوم ها، قلمه گیاه، پیوندها و قسمتهای دیگر گیاه یا تمام گیاهان دارای جوانه با رأسهای چند سلولی که از تعدادی از لایه های سلولی نسبتاً مستقل تشکیل شده است، بطور خودکار به سمت تشکیل شمیر راهنمایی می کند. پرتوتابی جوانه های شمیرهای مری کلینال در بخش کوچک تولید می کنند. و شانس بهبود جهشهای القا شده از اینها نسبتا پائین هستند. این مانع اصلی در اصلاح بطریق جهش است، بویژه در گونه هایی که از نظر رشد شناسی مرحله جوان جوانه زنی که پرتوتابی شده باشد وجود ندارد.
موقعیت ایده ال برای یک گیاه یا قسمتی آن اینست که از یک سلول در محیط این دیترو یا این ویوو یا از یک یا تعدادی از سلولهای دفتری رویشی از سلول جهش یافته، منشا گرفته باشد. در این حالت تشکیل شمیر اجتناب می شود.

تشکیل جوانه های نایی از یک سلول: جنبه های عمومی
یک روش مهم برای اصلاحگردهای گیاهان تجاری تکنیک جوانه نابجا است که وادار به استفاده از جوانه های نابجا می کند مثل تجزیه برگها، سرانجام ممکن است تنها از یک سلول منشا بگیرند و اغلب از منشا اپیدر می باشند.
جوانه های نای بطور اختصاصی بوسیله سلولهای قسمت پائین برگچه از یک انتهای برشی تشکیل می شوند. آنچنانکه در سایر گیاهان نیز اینچنین یافت شده مانند دندروفیت.
– در آزمایشات با سنیت پائولن و گونه های دیگر، انتهای ۵ میلیمتر برگچه همیشه بعد از تکمیل پرتوتابی و قبل از کاشت قطع می شد.
در این حالت سلولهای اپیدرمی بالاتر از برگچه قرار داشتند که قبلا تحریک به تقسیم نشده اند، برای تقسیم فعال می شدند. در نتیجه، همه سلولهای اپیدرمی تحت تیمار پرتوتابی در حالت استمرامت و بدون تقسیم در فاز توسعه یعنی G1 یا G2 سیکل سلولی میتوز قرار گرفتند.
یک پدیده مهم این حقیقت است که اکثریت فشار جهشهای نایی ایجاد می شود در سنیت پائوین ، آشیمنز، استرپتوکارپوس، کالانچو بگوین و سایر گونه ها که قوی و غیر شمریک بودند مشاهده شدند.
عموماً درصد کمی از جهشها ممکن است شیمریک باشند. این می تواند بوسیله جهشهای خود بخودی یا بوسیله ناپایداری ژنتیکی در طول جوانه زنی نایی در راس بیان شود.
برخی از شیمرهاکه در آزمایشات بارز این جوانه های نایی استفاده شدند، بطور مناسب تولید نمی شوند.
مثلا گل پین بنفشه آفریقایی بوسیله لینبرگ و دراکنبورد (۱۹۸۵) استفاده شد. شیمرهای دیگر اگرچه توانستند ازدیاد یابند مثل کشت گیاهچه والنیا که بوسیله ایردوم توصیف شد.
خیلی از گیاهان بوسیله انواع مختلف تشکیل گیاهچه های نایی روی برگها می توانند زیاد شوند. (۱۹۶۸) Broertjes بیش از ۳۵۰ تا از این سمونه ها را لیست کردند که متعلق به خانواده های مختلف گیاهان هستند که در نوشتجات ثبت می شوند. گونه های متعلق به خانواده های گیاهان مختلف اگرچه خیلی ها لیست شده اند شامل تعدادی از گونه های از خانواده های گیاهان که از نظر اقتصادی اهمیت دارند. مانند گرامینه ها یعنی غلات و خانواده سولاتاسه مانند گوجه و سیب زمینی.
Broertijes و Leffering از نظر فیزیولوژیکی برگهای مسن را مقایسه کردند، برگهای کاملاً رشد کرده و برگهای جوان کالانچو. اگرچه همه برگها بسهولت ریشه کردند، برگهای جوان گیاهچه های نایی تولید کردند در انتهای برگچه که زودتر از برگهای مسن و بیشتر از آنها بود. در کریسانتموم بیشتر جوانه ها تشکیل شده روی گالوسها یا قسمتهای بالایی ریشه ها یا در انتهای برگچه در روشنی تر از تاریکی.
در استرپتوکارپوس، اگرچه گیاهان مسن بیشتر تولید شدند اما گیاهچه های کوچکتر در مقایسه با برگهای جوان (براون ۱۹۷۱) داشتند. برگهای کالانچو بندرت گیاهچه ها را تولید کردند موقعی که برگچه بریده شد.
اندازه برگ نیز مانند قسمتی از برگ یک فاکتور مهم برای تعدادی از جوانه های نابجای تشکیل یافته در تک لپه ایها، است.
در اورنیتوگالوم برگهای تقریباً ۲۰ سانتی متری از نظر طول با برگهای بالا مقایسه شدند. انتهای برگ و قطعات میانی برگ که همه تقریبا ۱۰ سانتی متر طول داشتند. همه برگها دو مرتبه مانند تعدادی از جوانه های نایی از هر یک از قطعات برگ تولید شدند.
قسمتهای پایانی کمترین تعداد جوانه های کوچک تولید کرد اما آنها بزرگتر تولید کردند.

تشکیل جوانه نابجاروی پیازها:
در لیلیوم جهشهای قوی را بوسیله پرتوتابی پیاز می توان بدست آورد. بعد از اندازه گیری پیازها یا حتی بهتر از آن برای اندازه گیری بعد از پرتوتابی پیازها.
از آنجائیکه افزایش کلونی جهشهای انتخاب شده بویژه در طول سالهای اخیر کند است، آن تقریباً ۵ سال زمان می برد قبل از اینکه گیاهان به حد کافی در دسترس باشند و آزمایش کافی جهشها انجام شود برای قضاوت در بهره برداری تجاری از جهش.
پیازچه های نایی از بعضی دیگر از گیاهان پیازی بدست می آیند، یک روش نشتی افزایش رویشی برای برای مثال سنبل می باشد. نتایج مقدماتی با آماریلیز نشان می دهد که ظاهراً جهشهای قوی روی قطعات متعادل پیازهای پرتوتابی شده تولید می شوند اما یک درصد معین نیز از شمیرها مشاهده نشدند.

اهمیت اصلاح بطریه جهش:
یک اثبات متقاعد کننده از ارزش تکنیک جوانه نایی برای اصلاح بطریقه جهش در گیاهان تزئینی افزایش یافته به طریق روش در استرپتوکارپوس یافت شده است.
نصف برگهای پرتوتاب یا تیمار شده بوسیله کلی بین بطور آشکار یک درصد زیادی از جهشها یا پلی پلوئید را به ترتیب تولید کردند. تقریبا ۹۵% جهشهای نانی بعد از پرتوتابی با دوز مطلوب  کم تولید شدند بودند. بعد از تیمار نصف برگها برای تشخیص بار با  کلشی بین بالای ۳۰% از گیاهچه ها تتراپلوئیدهای سیتوشمیری بودند. در کل ۸۷۵ جهش بدست آورده شد، پنج تا بطور تجاری در مدت سه سال فروخته شد در شروع آزمایش، نتایج مشابهی در آشی متر یافت شد.
اگرچه جهشهای کمتری از استرتپوکارپوس تولید شدند، پرتوتابی برگها پائول آرنولد اشعه x، با دوز ۳۰Gy یک تعداد از جهشهای قوی تولید شدند. کمی بیشتر از سه سال از پرتوتابی، چندین  بطور تجاری بهره برداری شد. مثلا اسپرینگ تایم و ارلی آرنولد، هر دو که با گل تقریبا سه هفته زودتر از پائول آرنولد و سایر جهشها بودند.
صدها جهش قوی در سیب زمینی شیرین بوسیله پرتوتابی از برگها تولید شده است. چندین تا از آنها با  به ضخامت مختلف نسبت داده شدند. مانند مواد خشک و ظرفیت پروتئین رنگ میوه و پوست (B، کاروتن) از ریشه های غده ها، نوع گیاه و عملکرد.
در گلوین نیز صدها جهش قوی بوسیله پرتوتابی برگهای تجرید شده از تعداد کمی هیبریدهای تریپگوئید بدست آمد.
پیرومیا نیز می تواند براحتی از برگهای تجزیه شده افزایش یابد. (Brulfert,Bigo 1968).
برگهای تجزیه شده چندین غشاء از خانواده لیلیوم مانند هیانتیوس، موسکاری، و اسکیلا بسهولت پیازچه های نایی تولید می کنند. اگر حتی گل دهی در دز مطلوب اشعه x، فرکانس جهش در این گونه ها خیلی کم است، همانند یک نتیجه از هیروزیگوسیتی محدود آنها.
در لیلیوم صدها جهش قوی بعد از پرتوتابی پیازها فوراً بعد از اندازه گیری بدست آمده است، یا بعد از پرتوبابی پیازها دقیقا قبل از اندازه گیری. چندین جهش احتمالی کاتتراپلوئیدها برای تستهای بیشتر ازدیاد یافته اند.
تکنیک جوانه نایی در یک آزمایش در نیکوتیاناآلاتا به کار رفت. جهشهای قوی بدست آمدند، دوباره بعد از پرتوتابی برگهای تجزیه شده، با استفاده از این روش جهش فردی از کلونهای خود سازگاری بدست آورده شدند، که بوسیل? برخی از زمینه های ژنتیکی همانند موجودی گیاه نامگذاری شدند و در نتیجه از اثرات اینبرودینگ جدا بودند.

جوانه های نابجا منشأ گرفته از پیش از یک سلول:
جوانه های روی ساقه اغلب بطور داخلی از بیشتر از یک سلول توسعه می یابند، احتمالاً از یک تعداد برش داده شده.
در کرسیانتموم جوانه ها از دو یا بیشتر سلولها منشأ گرفته بودند که ممکن است از لایه های راس بدست آیند. در یوین ستیا بخشهای کمر بزرگتر وحتی کامل جهش یافته بوسیله تشکیل جوانه نابجا بدست آمدند بعد از انتقال از انتهای جوانه مانند جوانه های جانبی روی گیاهان پرتوتابی شده.
قسمتهای برگ و بطور واضح جهشهای قوی سیب زمینی از راههای گوناگون می تواند بدست آید. فروردا (۱۹۶۵) قطعات تک چشم را پرتوتابی کرد و در میان جهشهای بدست آمده، نسبتاً درصد زیادی (۳۰%) به نظر رسید پایدار باشند. چشم های خواب رفته یا غده ها بطور مستقیم بعد از برداشت پرتوتابی شدند، قطعات غده-ای دو چشم و خیلی کوچک، غده¬های بهنگام برداشت شدند (۳-۵mm) به ترتیب به تدریج کاهش شیمری نشان دادند.
بهترین راه شناخته شده برای بدست آوردن جهشهای قوی (غیر شمیری) در این ویوو است قسمتهای کوتاه دو چشمی یک الی ۲ ساعت قبل از پرتوتابی. برای بکار بردن دوز نسبتا بالا و سرعت های دوز و برای استفاده از جوانه های نایی که سه ماه بعد از این پرتوتابی است، هیچ جوانه در حال توسعه زودتر دور انداخته نمی شود.
استفاده از کالوس، عموماً ممکن است یک روش با ارزش دیگری برای کاهش شمیری باشد.
برگهای کرسیانتموم می تواند براحتی ریشه دار شود. آنها کالوس تولید می کنند در انتهای برگچه یا در قسمت بالایی ریشه ها که یک یا کمر جوانه های نابی گاهاً تشکیل می شوند. اکثر این جهش های بدست آمده در کریانتهوم شمیرها بودند اگرچه تعدادی (تقریبا ۲۰%) به طور و اضح جهشهای قوی بودند که آنها هم واضح بودند.
یک وضعیت شبیه به تشکیل جوانه نابجا در ساقه ها، ریشه ها و کالوس پیدا می شود. موقعی که مرسیستم های جوانه موجود پرتوتابی می شوند در دو مرحله رشد خیلی جوانه در حال توسعه. در این حالت شمیری نیز می تواند محدود شود یا بعضی مواقع حتی اجتناب شود.
لحظه مطلوب برای پرتوتابی غده های گل کوکب فوراً بعد از کاشت می باشد، موقعی که جوانه های قابل رویت وجود ندارند. از آنجائیکه بعد از مرحله زمستان گیاهانی غده ها چندین مرحله جوانی دهی را می گذرانند.
پرتوتابی غده های تازه کشت شده حاصل می کند شمیرها نیز که آشکار جهشهای قوی بطور خشن ۵۰% از هر کدام است. جهشهای قوی بیشماری بطور واضح تجاری شده اند و در اندازه های نسبتا بزرگ رشد یافته اند. هیچ نشانی از شمیری دیده نشد، اثبات شد غیر مستقیم که آنها باید قوی می شدند.
در زنبق و سوسن بهترین زمان پرتوتابی فوراً بعد از بالا آمدن است، موقعی که نقطه رشد در جوانترین مرحله ممکن توسعه است.

تولید پلی پلوئیدهای قوی:
چه چیزی در مورد سلولهای جهش یافته گفته شد و نیز بکار رفت و سلولهای پلوئیدی یقیناً گسترش یافت، در نتیجه، برای مثال در تیمار کلشی سین از رأس یک چند سلولی.
رشد آهسته عموماً سلولهای پلی پلوئید اغلب رقابت را با رشد سریع از دست می دهند با سلولهای اصلی.
تیمار کلشی سین در ترکیب با تکنیک جوانه نایی که بتازگی برگهای تجزیه شده استفاده شدند، در یک درصد خیلی بالا از پلی پلوئیدها شمیری قوی و بدون سلولی نتیجه شد.

تکنیکهای این وتیرو:
تکنیکهای این وتیرو باززایی جوانه ها و پیازچه های ضدعفونی شده، کاموسها سلولها و پرتوپلاستیها روی یک واسط مصنوعی را شامل می شود. تکنیک این ویترو مفید واقع شده با کاربرد تجربی در تعدادی از گیاهان و با سرعت بالا و تکثیر رویش آزاد.
روش این وتیرو تولید جهشهای قوی را شامل می شود، کاربرد موتاژنهای شیمیایی برای تولید اتودیپلوئیدها و اتوتتراپلوئیدها از هاپلوئیدها و دیپلوئیدها به ترتیب شامل می شوند، همه بطور خودکار یا بوسیله مهار کلشی معین.
از نقطه نظر اصلاحگرهای جهشی باززایی این و نیروی جوانه های نابی روی ارگانهای گیاه یا قسمتهای گیاه که خیلی مفید بنظر می رسد.
اکس پلنت ها انتظار می رود از یک یا تنها سلولهای شناسایی ژنتیکی منشأ گرفته باشند. آنها ممکن است روی قرمز برگ توسعه یابند، برگهای کوچک و رگبرگهای اپیدرمی، اما دمبرگها، ساقه گل، اندازه پیازچه و کاپیتولا نیز ثابت شده که قادرند جوانه های نابی را در یک دامنه ای از گیاهان زراعی تولید کنند.
چه چیزی در مورد گیاهچه های سربرداری شده گفته شده است و لپه های تجزیه شده نیز برای آندوسپرم ها، دانه ها، زیگوتها و جنینها مناسب است. هتروزیگوسیتی از گیاهان با افزایش رویش عموماً زیاد هستند که سبب می شود موارد ذکر شده در بالا مناسب نمی باشد برای استفاده در اصلاح بطریق جهش.
در اصطلاح داخلی گونه های آزمایشگاهی آن شاید ممکن است برای اتصال به خودبارورها متصل شود برای اجتناب از دست دادن موتاسیونها در توموسهای L-1 و L-3 و جدائی نامطلوب در M2 بخاطر شمیرها در لوکوسهای L-2 موارد مهار شده.
اصلاحگرهای موتاسیونی باید بررسی کنند گیاهان زراعی از علاقمندی به مسئولیت شان برای ازدیاد رویشی هم در این دتیرو هم در این ویوو. او باید ترجیحاً روشهایی را جستجو کند که (a کلی از سلولها ممکن است شرکت کنند در تشکیل رأس جوانه نایی.
(b یک باززایی مستقیم اتفاق می افتد. (ازدیاد سریع، حفظ عمومیت ژنتیکی)
این واقعیت است که بیشترین رویدادهای جهش در گیاهان با ازدیاد رویشی منبع از انحراف کرمدهی و بیشتر از موتاسیون های تک ژنی است. بعبارت دیگر بیشتر از یک صفت در جهش یافته های عمومی می باشد.
در جهشهای قوی همه صفات جهش یافته بیان می شوند، شامل نامطلوبها، از آنجائیکه در یک شمیر اصلی، جائیکه برای مثال لوکوسهای L-1 جهش می یابند، فقط برخی از صفات جهش یافته بیان می شوند.
مسئولیت دیگر برای بدست آوردن جهش ها یک روشی است که گیاهان در محیط این و نیرو تولید می شوند از کالوسهای بدون تفاوت.
در مقایسه با یک سلول در یک نوک ساقه تمایز یافته یک سلول جهش یافته در یک توده از کالوسها به نظر می رسد تغییرات زیادی از رقابت با دیگر سلولها داشته باشد.
اکثریت جهش ها بوسیله این روش تولید می شوند و قوی خواهند بود، بویژه اگر جوانه ها از کشت فرعی تکراری بوسیله کالوسهای پرتوتابی شده ایجاد شوند.
یک نسبت بالایی از گیاهان شمیری و غیر شمیری همچنین بدست می آیند اگر:
(a تعدادی از سلولهای آغازی از یک جوانه نایی خیلی کوچک است،
(b نسبت بین کل محیط جهش یافته و بافت کالوس جهش نیافته که مرز بین آن دو است بزرگ است.
 
بخش ۱۴

اصلاح از طریق جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای:
گیاهان غده ای و ریشه ای در حد  هکتار در جهان رشد می یابند. کل تولید مقدار حدوداً  تن است. از نقطه نظر اصلاحی چندین گیاه ریشه ای و غده ای برای بهبود مشکل ترند و نیز سودمند برای بررسی با دقت مسئولیت در کاربرد اصلاحی از طریق جهش می¬باشند.
کاساوا: کاساوا که بعنوان نشاسته نیز می شناسند یک منبع مهمی از غذا در زمین های گرمسیری است. هدف برنامه های انتخاب بطور عمده برای عملکرد بالا، کیفیت غذایی بهتر، اسیدسیانیدریک پائین، مقاوم در برابر ویروسها و حشرات و قابلیت نگهداری است.
کاساوا و گونه های وحشی آن نشان می دهند یک تغییر ژنتیکی عظیم و یک تعداد زیادی از گونه ها وجود دارند. گیاه به طور نرمال آمیزش می یابد اما بصورت رویشی نیز می تواند ازدیاد یابد. تلاقی بین گونه ای نیز استفاده می¬شود. جهش های جوانه گزارش شده است که برای سالهای زیادی اتفاق می افتند، که استفاده از کلشی بین در سعی به تولید پلی پلوئید است.
(۱۹۶۳) Moh اولین کسی بود که از پرتو در این گیاه استفاده کرد. او قلم ساقه را پرتوتابی کرد. با اشعه گاما که بالای ۴۰Gy بود با ۱۵۰ جوانه برای هر تیمار.
LD50 که در آن ۵۰% مواد تیمار شده تیمار نمی توانند زنده بمانند، تقریباً ۳۰Gy بود.
آبراهام (۱۹۷۰) گزارش داد که بیشتر جوانه زنی جوانه ها از قلمه های ساقه پرتوتابی شده در دوز کمتر از ۱۵Gy بدست آمد. از آنجائیکه در ۵۰Gy هیچ جوانه ای هرگز تولید نشد. Moh و آلان (۱۹۷۳) پرتوتابی دانه گرده را مقایسه کرد با بذرها و ساقه ها. درصد پرتوتابی دانه گروه هیچ شمیری تشکیل نشد.
تشخیص بین تغییرات که توسط آمیزش ایجاد شده و از طریق جهش القایی سخت است. صفاتی که برای تشخیص آنها استفاده می شود زودرسی ریشه ها هستند و محتویات پائین اسیدسیانیدریک که بندرت در گونه های طبیعی یافت می شوند. گزارش شده که ده تا جهش با مقاومت بهتر به زانتوموناس مانتموتیس بوسیله تیمار EMS القا شده بود.
باید نتیجه گرفت که اصلاح با جهش فقط کمر نقش برای بهبود کاساوا بازی کرده است.

سیر و شالوت:
سیر و سایر مواد غذایی شبیه به پیازها، شالوت و تره فرنگی در میان سبزیجات مطلوب در خیلی از کشورها قرار دارند.
در طول اهلی شدن سریع سیر بطور کامل از طریق رویشی بوسیل? گل آذین ازدیاد یافت. گاهی گونه های جدید گلها تولید می کنند، اما آنها هرگز بذر نمی دهند. علیرغم این آنها در همه صفاتشان اختلاف داشتند که شامل سن رسیدگی، اندازه پیاز، اندازه میخک و تعداد میزان رنگ می باشد.
اما ندانستند که این تغییرات آیا در طول دوره ای که سیر به طور جنسی تولید می شد یا از طریق جهش جوانه ایجاد شده است می باشد. موقعی که آن از طریق رویشی عقیم شده و ازدیاد یافت. از آنجائیکه دلایل عقیم بودن ناشناخته اند، تنها راه برای بدست آوردن تغییرات دور ژنتیکی بوسیله موتاسیون است، یا خود بخودی یا القای مصنوعی.
(۱۹۷۳) Skylar گزارش داد که میخکها با اشعه گاما پرتوتابی شدند یا با مار شدند با جهشهای شیمیایی در M1. بعنوان مثال اولیه چرخه تکثیر رویش بعد از تیماری موتاژنی. دوز مطلوب پرتو بنظر می رسد کمتر از ۱۰Gy باشد.

سیب زمینی:
سیب زمینی یک محصول غذایی مهم مخصوصاً در منطقه گرمسیری شمالی که با گرمای بالا دسته بندی می شوند همه تولید انرژی برای مصرف مردم می باشد.
مهم ما از ثونتیک سیب زمینی خیلی محدود است چون توارث تتراسومی است.
و کروموزمها کوچک هستند. خیلی از گونه ها گلدهی ضعیف و حاصلخیزی پائینی دارند. موانع دیگر درجه بالای هتروزیگوسیتی و توارث پائین بسیاری از صفات مهم می باشد.

جهش های خودبخودی این ویوو
چندین مورد از جهشهای خودبخودی در سیب زمینی نشان داده شدند بوسیل? تغییرات جوانه. قبل از ۱۹۰۷ کرامر به بعضی از حالات اشاره کرد که تغییرات جوانه هدایت شد به تولید گونه های با ارزش عملی، برای مثال شکل چهارگانه با غده های سفیدش، که از چهارخانه صورتی بدست آمد.
مطابق با اظهارات کرانتز (۱۹۵۱)، پانزده درصد از بذر گواهی شده تولید تغییرات تجاری در آمریکا در ۱۹۵۱ از جوانه ایجاد شد. اینها یک تیغیری در پوست غده نشان دادند، به سمت همرساختار ضخیم و متفاوت و همر با رنگهای جذاب، کل فرکانس جهشهای خود بخودی خیلی پائین بود.

جهش های القایی:
گزارشات اخیر جانسون (۱۹۳۷) یافت که شکل افزایش یافته شده وزن افزایش یافته و هر غده بعد از اینکه در معرفی ۱۵Gy اشعه x قرار داده شد.
دمیدوویک (۱۹۳۴) که ادعا کرد که خزانه بذر سیب زمینی بمدت پنج سال جهشهای بیشتری را نسبت به روشهای دیگر القاء کرد. استانتون وسینکیر (۱۹۵۱) موادش را با فسفر ۳۲ تیمار کرد و تغییرات مورفولوژتین را در برگها توضیح داد. آنها همچنین گزارش کردند که رأس محیط جوانه یک حساسیت زیادتری به قسمتهای دیگر گیاه نشان داد.

مواد شروع کننده:
ابتدا همه تیمارهای موتاژنی سیب زمینی به تمام غده ها یا نصف غده ها ترجیح داده شدند. در آزمایش دوم یک نصفه بعنوان کنترل استفاده شد. خواب نیز از مواد جوانه تیمار شد. استفاده از غده های در حال خواب معمولاً به سمت کمتر شیمری با تناسب پائین هدایت شدند.
 اما غده های جوانه ای باید فرکانسهای زیادی تولید می کردند. تیمار ساختارهای کوچکتر برای مثال غده های جوان، بخشهای غده ای، قطعات تک چشمی، قلمه یا جوانه های از طریق نایی توسعه یافته قابل ترجیح است.
بیشترین توسعه اخیر اینست که استفاده گرانتر از روشهای این وتیرو در اصلاح جهشی سیب زمینی است. سونیون جوانه های رشد یافته را روی یک جهش متوسط و پرتو تاباند که در نتیجه گیاه اجازه داده شد ازدیاد یاد بوسیله قلمه زنی کوچک تک جوانه ها. علاوه بر پرتوتابی قسمتهای رویش، بذر سیب زمینی و دانه گروه همر.
برای منظورهای مختلف تیمار شدند. بطور مصنوعی همه کار جهش با سیب زمینی تتراپلوئید ترجیح داده شد. مواد دیپلوئید و دی هاپلوئید از سیب زمینی  بدست آمدند که برای اصلاح جهش استفاده شده اند. در این بررسی همه جوانه های ظاهر شه بررسی شدند موقعی که حدود ۳cm بودند و حدود ۸ ماه تنها کاشته شدند.
تیمارهای موتاژنی: سالها عوامل مختلف موتاژنی بکار برده شده اند. در آغاز بیشتر اشعه x، p32 و یک قطعه کوچکتر و اشعه گاما استفاده نشدند، در یک دامنه بزرگی از دوزها و غلظتها.
برای اشعه x و گاما دامنه دوزها از ۴-۱۰۰Gy برای تیمار قسمتهای رویشی این ویوو، ۲۰-۳۰Gy دوزها برای بیشترین کار ترجیح داده شدند. دوزهای ۸۰-۱۰۰Gy معمولاً کشنده هستند. دوزهای استفاده شده از حدود ۲۰-۳۰Gy بسته به نوع مواد گیاهی استفاده شده تغییر می یابند. فووردا و امروس (۱۹۶۶) اولین نفراتی بودند که محلول EM یا اتیل متان سولفانات را به کار بردند که در چشمها ریخته می شود با غلظت مثلا ۱۰۵%. و از عوامل شیمیایی دیگر، مانند EI، DMS و NMU در موقعیتهای مختلف دیگر استفاده می شود.

انواع موتاسیونهای القایی:
بیشتر حالتها که القاء موتاسیونها بطور قطع اثبات شده اند اشاره به تغییرات ژنتیکی صفات موروفولوژیک دارد، برای مثال اندازه، شکل یا رنگ علوفه یا قسمتهای نهانی گیاه.
کار هیکن تأیید کرده است که بیشترین موتاسیونهای که خود را نشان می دهند بعنوان شمیرهای اصلی و اغلب اثرات پلیوتروپی نشان می دهند. وی گزارش داد یک رنگدانه در کورولا بعد از تیمار موتاژنی افزایش یافته است.
القاء جهش ها اخیرا برای زودرسی، مقاومت را به بیماریهای مختلف زیاد کرده و ظرفیت نشاسته را افزایش داده که سولومکو از غده ها گزارش داده است. کوکلیموا و تاکماتا (۱۹۷۵) تغییرات القا شده را در ظرفیت نشاسته مطالعه کردند، ارتفاع ساقه و عملکرد غده بعد از تیمار غده های در حال خواب با اشع? گاما Co60. دوزهای ۴۰-۱۶۰Gy داده شدند. موتاسیونها بوسیله کاربرد اشعه x در دوز ۱۰Gy برای تجزیه برشهای یک کلون سیب زمینی مونوهاپلوئید القاء شدند. از برگهای پرتوتابی شده، گیاهچه های نابی تولید شدند در این و تیرو روی یک برگ.
این یکی از اولین مثالهای یک ترکیب موفق از اصلاح جهش و روشهای این وتیرو بود. چندین صفت از اهمیت اقتصادی شبیه کیفیت پخت رنگ گوشت غده، عمق چشم تحت وزن آب، طول استولون، مقاومت به فاتیوفترا و ویروس حلقوی برگ بوسیله تیمار موتاژنی استفاده شده بهبود یافتند.
مقاومت به فاتیوفترا در تعداد کمی کلون bintije القا شدند که بطور معنی داری بیشترین مقاومت در طول شش سال موفق برای تست فراوانی پلاکهای مزرعه باقی ماندند، بدون نشان از انحراف در فنوتیپ bintje. این واقعیت ثابت کرد که موتاسیونهای مطلوب همیشه همراه با اثرات پلیوتروپی نیستند یا در هیچ حالتی، این اثرات نمی توانند بوسیله انتخاب های دور بدون از دست دادن تغییرات ژنتیکی خودش حذف شوند.

جدول

سیب زمینی شیرین:
سیب زمینی شیرین در یک اندازه بزرگی از محیطهای گرمسیری خصوصا در آفریقا می روید. کمیتهای قابل بررسی نیز تولید می شوند تحت وضعیتهای معتدل بخصوص در ژاپن و قسمت کوچکی در چین، تایوان، آمریکا و نیوزیلند.
غده ها برای مصرف مردم استفاده می شود، یا جوشیده یا پخته. اما بعنوان علوفه نیز مورد استفاده است. چندین محصول آرد، نشاسته، مایع گلوکز و الکل می تواند از غده ها ایجاد شود. برگها بعنوان سبزی مصرف می شوند و رگبرگهای تازه بعنوان علوفه به گل داده می شود.
گیاهان معمولاً بوسیله قلمه ساقه، ۳۰-۵۰cm طول ازدیاد می یابند. در مناطق گرمسیری جوانه ها یا نهالها از غده های کوچک که از بستر خزانه کشیده می شوند و در طول ۲۰-۳۰cm کشت می شوند اغلب مورد استفاده هستند. قلمه ها خیلی راحت ریشه می دهند. ازدیاد بوسیله قلمه تک برگ نیز ممکن است.
از نقطه نظر اصلاحی سیب زمینی شیرین یک گیاه کاملاً مشکلی است. گلدهی آن معمولاً نیست بویژه در مناطق گرمسیری و در همه اقلیم ها رشد بذر پائین است.
هر دو مانع رشد خود ناسازگاری و عمیقی شناخته شده اند. وضعیت هگزاپلوئیدی مطالعات ژنتیکی را خیلی پیچیده کرده است.
نشان داده شده که صفات خیلی مم توارث کمی دارند. خیلی از گونه های آن متغیر و خیلی هتروزیگوت هستند. در گذشته گونه های اصلاح شده بوسیله انتخاب در میان گلونهای موجود بدست آمده اند که موتاسیونهای خود بخودی کاملاً رخ می دهند. بنابراین، گیاهچه های شالنی در طبیعت رخ می دهند. در حال حاضر کار اصلاح با گیاهچه ها انجام می گیرد از گروه افشانی باز با کنترل گروه افشانی. کار اصلاحی در خیلی از کشورها برای تولید و عملکرد بالاست.
انواع ریشه دار کوچک با ذخیره خوب و کیفیت  بالا، و مقاوم به آفات و ویروس تولید شده اند. رنگ پوست جذاب، محتوی ویتامینه بالا و مقاوم به سرما نیز مطلوب هستند.
مایلر (۱۹۳۵) نیز یکی از اولین نویسندگانی بود که روی جهشهای القایی با اشعه x در این گیاه کار کرد. بعضی از اختلافات در رنگ غده و مزه بین موارد تیمار شده و تیمار نشده مشاهده شدند.
لاو و همکاران (۱۹۷۷۹ اصلاح عملکرد خوب را پیدا نکردند اما رنگ پوست و جهش رن گپوست بعد از اینکه در معرض قلمه ای ریشه قرار گرفت را بخاطر نوترونهای سریع بیان کردند.
تغییرات در رنگ گوشت بیشتر از رنگ پوست است. میو و همکاران (۱۹۷۳) گزارش کردند که مقاومت گونه بومی با دم گوشتی قرمز از تایوان بعد از تیمار با اشعه گاما با ۵۰Gy بهبود یافت، گیاهان با برگهای تاریکتر و عملکرد بالاتر نیز بدست آمدند. تیمار با ۳۲p بوسیله ترلوش یک محلول رقیق به یک روزنه (۲۰m2) در یک غده انجام شد. یک اهمیت عملی اینست که موتاژنهای مطلوب القاء شده به داخل یک برنامه تلاقی وارد شد که قبلا انتخاب انجام شده بود. یک لاین با نشاسته بالا و سطح عمومی بالای مقاومت به آفات و بیماریها بعنوان مواد والدینی در کار اصلاح بیشتر استفاده شد.

سیب زمینی شیرین و سایر گیاهان مختلف ریشه ای و غده ای:
سیب زمینی شیرین یا Dioscorea spp. از گیاهان عمده علفی بالارونده هست. بعنوان غده های خوراکی نیز استفاده می شود. در حال حاضر جنس فوق بخاطر ارزش دارویی آن مهم شده است، بخاطر حضور استروئیدها مانند هورمون دیوزژنین که یک پیشرو یا کورتیزون از هورمونهای استروئیدی شبیه پروژسترون می¬تواند تهیه شود.
کار اصلاح بطور عمده برای عملکرد بالا و ریشه های سطحی، دلپذیری، فقدان سم، مقاوم به نکروزه شدن و بیماریهای ویروسی. طول زیاد زندگی و بهبود در محیط شیب دار غده ها است. آبراهام (۱۹۷۰) گزارش کرد که تیمار غده ها توسط اشعه گاما موتانهای با عملکرد بالا بدست آمدند، کو (۱۹۷۴) غده های هوایی را پرتوتابی کرد، چندین وارتیه را بعد از ذخیره برای ۲-۱ ماه در دمای اتاق، دوز استفاده شده ۲۰Gy اشعه گاما به میزان ۱۰Gy/min بود. اولین جوانه ها ظاهر شده انتقال داده شدند. در گرمخانه جوانه های تازه توسعه یافتند. این جوانه های ثانویه اجازه داده شدند رشد یابند و پدیدار شوند. نتایج نشان داد که موتاسیون فیزیکی جوانه ها از نسل دومی ها زودتر ظاهر شدند.
سیب زمینی شیرین که بطور معمول از غده ها یا  غدد ازدیاد یافتند، همچنین می توانند بوسیله قلمه درخت مو و برگهای تجزیه شده که برای اصلاح بطریقه جهش جذاب هستند ازدیاد یابند. کشت بافت، برای مثال از قطعه های گره روش دیگری از ازدیاد رویشی سیب زمینی شیرین می باشد.
تیمار موتاژنی برای افزایش محتوی دیوزژنین به غده ها ترجیح داده شده است. غدد پرتوتابی شدند با اشعه x به میزان ۱۵۰Gy. در VM2 و VM3 یک افزایش چشمگیر در محتوی دیازژنیون مشاهده شد. بذرها با اشعه های گاما (۲۵-۱۲Gy) پرتوتابی شدند و یا NMM مهار شدند (%۰۵/۰-۰۱/۰) یا با DES (%40/0-10/0).
گاما – VM2-VM3 = نسل ۲ و ۳ موتاسیون رویشی ۱Gy=100rad
آبراهام و همکاران پتانسیل موتاژنی زنجبیل و زردچوبه را گزارش کردند. (۱۹۷۶)
 
بخش ۱۵

دستکاری ژنتیکی و انتقاد ژن در گیاهان و حیوانات
مقدمه
تکنیکهای برای جداسازی و توصیف صفات قطعات DNA دارای رمز اطلاعات ژنتیکی خیلی از پروتئینها یا اهمیت دارویی و کشاورزی طی ده? گذشته توسعه یافته اند.
پیشرفتهای سریع در قالب تعدیل گیاهان بوسیله تکنولوژی نوترکیبی DNA و باززایی سلول می تواند مورد انتظار باشد. پروسه های مولکولی تنظیم ژن و رشد و نمو سلول توضیح داده می شوند. خیلی از کاربردهای عملی که گواه هستند شامل بهبود ارزش غذایی و کیفیت محصولات گیاهانی زراعی است. فرصتهای تجارتی قبلا بوسیله توسعه گیاهان اثبات شده اند که به عفکشها، حشرات و پاتوژنهای بیماری مقاوم هستند.
بیان ژن خارجی در گیاهان ترانسژنیک اولین بار بوسیله مورای و همکاران گزارش شد که ژن انتقال داده شده سنتز پروتئین بذر در کالوس آفتابگردان را بیان کرد.
در سال ۱۹۸۶ فرالی اطلاعات زیادی را درباره اطلاعات ژنتیکی گیاهان عالی فراهم کرد. در سال ۱۹۸۹ لمبوبیچی گزارش کردند که زمینه انتقال ژن در حیوانات سریع است در خیلی از آزمایشگاهها همانند مدلی که برای بیماری انسان بود و اولین حیوان نمونه برای انتقال ژنتیکی موش بود.برنامه ای ابدایی در حیوانات اهلی تنها زمانی آغاز شد که بطور ماهرانه مقاومت به بیماری را بهبود بخشیدند. تولید مثل کنترل شده افزایش رشد و تولید، بهبود رشد شیم و تولید شیر مانند توسعه واحدهای تولید پروتئین ترانشرنیک بهبود یافتند. پیشرفت انتقال ژن در ماهیها مقداری آهسته بود در آغاز، اما ممکن بود اولین گونه های ادعای اقتصادی موفق در تولید می داشت.

دستکاری ژنتیکی در گیاهان عالی
دستکاری گیاهان عالی در این و نیرو شامل تکنیکهای کشت این و تیرو مثل دستکاری، حذف پاتوژن، انتخاب این وتیرو، تولید هاپلوئید باززایی گیاه از پروتوپلاستها می باشد. تنوع و تغییر در گیاهان عالی بطور معمول بوسیله سیستمهای جنسی بدست آمد.
مانند تلاقی و انتخاب. بطور متناوب اصلاح ژنتیکی و تنوع می تواند الان بوسیله تکنیکهای این وتیرو و مهندسی ژنتیک ایجاد شوند. تکنیکهای جدید اگرچه بررسی نشدند برای جایگزینی با رقابت با روشهای متعارف اصلاح گیاهان بررسی نشدند اما نسبتاً کارهای اصلاحگران مکمل بوده اند.
چندین امکان در زیر آورده شده است. یکی اینکه چگونه ترکیبات جدید اطلاعات ژنتیکی سلولهای گیاهی بدست می آیند و چگونه ژن معین به سلول پذیرنده منتقل می شود؟
دو نوع مختلف سیستم انتقال ژن در گیاهان وجود دارند:
۱- انتقال ژن توسط ناقل
۲- انتقال مستقیم ژن
انتقال ژن توسط ناقل: آگروباکتریوم، ویروسهای DNA و RNA.
انتقال مستقیم ژن شامل جذب DNA به داخل پروتوپلاست، ریز تزریقی DNA به داخل سلولهای سوماتیکی یا زیگوت، انتقال دانه گرده و تزریق DNA به داخل گیاهان.

انتقال ژن توسط ناقل:
Agrobacterium tumefaciens  برای انتقال گونه های دو لپه ای و کمی از تک لپه¬ایها در خانواده Liliaceae مشاهده شده است. در عمل، در زمانی معین مدیریت انتقال ژنتیکی گیاهان توسط A.tumefaciens بطور غیر مستقیم تولید شده است.

جدول
از آنجائیکه آن می تواند به بافتهای قابل باززایی منتقل شود، پزوتوپلاستهای سفید بیشتر گونه ها هنوز سخت یا غیر ممکن برای باززایی هستند. مشکلات انتقال DNA و انتخاب برای کلونیهای منتقل شده در طول بهبود و رشد ثابت مانده است برای اینکه کم کردن فراوانی باززایی از پروتوپلاستها یک مشکل اساسی است.
تنها گیاهان تنباکو و هویج ترانسژنیک بوسیله پروتوپلاستها تولید شده اند . انتقال DNA ازاد به پروتوپلاستهای قابل باز زایی ممکن است کلید احتمالی انتقال به گیاهان سهم مانند ذرت ، گندم و برنج باشد اما بخاطر مورد عملی باکتری اگروباکتریوم انتقال غیر مستقیم ان احتمالا روش انتخاب برای تولدی روتین گیاهان ترانژنیک برای گونه ها باشند .
سطح گرد برگ عقیم شده یا گیاه دیگری الوده می شوند با صفتی از نژاد A.tmmetaciens حاصل ناقل انتخابی و برای باززایی بطور متوسط ۳-۲ روز کشت می شوند . در این مدت ژنهای بیماریزا در باکتری القا می شوند باکتر به داخل سلولهای گیاه اطراف لبه زخم شده گیاه می پیوندد و پروسه انتقال ژن رخ می دهد . بعد از اینکه انتقال رخ داد گیاهان برای انتخاب متوسط برای باز زایی انتقال می یابند . این شامل ۵۰۰ mg/ml کاربن سیلین برای کشتن باکتری و نژاد غیر زیستی برای جلوگیری از سلول های گیاها غیر قابل انتقال همیهش کانامایسین می باشد .
در مدت سه هفته بعدی سلولهای ترانسفورم شده به کالوسها تبدیل می شود یا به جوانه متمایز می گردند . بین ۳ تا ۶ هفته جوانه ها بر حد کافی برای انتقال انها از حال ریشه زایی به خاک توسعه می یابند .

صفات اگروباکتریوم
اگروباکتریوم سبب رشد بیماری گال بوسیله انتقال قسمت مشخص از DNA بنام T-DNA از پلاسمید تومور القایی خود Ti به ژنوم هسته سلول در یک زخم الوده بد خیمی از گیاهان دو لپه ای می شود . نستر ۱۹۹۴ T-DNA شامل ژنهایی است که آنزیمهایی را که می کنند که ساخت فیتوهورمونهایی مانند LAA اکسین و ساتیوکنین را تجزیه می کنند . این تولید بالای فیتوهورمونها مسئول تکثیر کالوس زخم به داخل گال هستند که می تواند جمعیتی از باکتریها را ایجاد کند . ژنهای دیگر T-DNA سبب ساخت متابولیسم واحدند که نمی تواند بوسیله خیلی دیگر از میکروارگانیسم ها یا گیاهان به کار گرفته شود . یک نژاد از اگروباکتریوم A 208 که تولید اسنپالین را سنتز می کند یک آنزیمی که نوپالین را از آرژنین و الفا کتوگلوتارالت تولید می کند .
حرکت t-DNA بوسیله ژنهایی در مناطق دیگر بوسیله پلاسمید Ti میانجیگر می شود . ژنهای بیماریزا خودشان با T-DNA منتقل نمی شود اما در انتقال فعالند و سبب انتقال می شوند . ژنهای بیماریزا بوسیله ترکیبات فتولی حاضر در سلولهای زخم گیاه القاء می شوند .
T-DNA بوسیله یک توالی ۲۵ بازی مشخص می شود که بعنوان یک تکرار مستقیم در خارج از انتهای T-DNA موجود است . (بارکر و همکاران ۱۹۸۴)
این خواص سیستم انتقال DNA ی اگروباکتریوم برای توسعه یک سیستم ناقل قدرتمند برای انتقال گیاه معتبر نیست . ممکن است T-DNA  اصلی که برای بیماری و جایگزین شدن ان با هر DNA یی انتقال می یابد معتبر باشد ، از انجائیکه توالی خطی حفظ می شود . یکبار منطقه T-DNA پلاسمید Ti نامشخص بود ، احتمالا به نظر رسید که ژنهای خارجی بین این منطقه باید انتقال یافته باشند بین ژنوم میزبان با T-DNA باهر
یک ناقل لرزنده که می تواند در E-Cali نسخه برداری شود جائکیه دستکاری باز ترکیب براحتی انجام می شود و سپس به داخل اگروباکتریوم انتقال یابد برای اماده کردن برای انتقال به گیاهان دو مدل اساسی برای حفظ ناقلهای لرزنده در اگروباکتریوم وجود دارد ، یا بوسیله اتصال پلاسمید Ti بوسیله نوترکیبی در منطقه ای از DNA یا بوسیله نسخه برداری خودکار در انتقال به پلاسمید Ti . ( آن و همکاران ۱۹۸۴)
فرم قبلی ناقل فرستاده می شود بعنوان یک سیل یاترانس یا ناقل مضاعف در بیشتر موارد انها اهداف مسابهی را از ژنهای سوزان E-cali به اگروباتریوم در بسته T-DNA انجام میدهند که سپس بتواند به گیاهان منتقل شود .

مارکرهای انتخابی
از انجا که نسبتهای کوچکی از سلولها بوسیله اگروباکتریوم منتقل می شوند مهم است که یک مارکر انتخاب برای تشخیص سلولهای انتقال داده شده داشت و رشد سلولهای گونه وحشی را به ان موقوف کرد . اولین مارکر که استفاده شد ژن نئومایسین فسفو ترانسفر از E-coli بود . این ژن بطور موفقیت آمیز استفاده شد در خیلی از سیستم های شامل سلولهای پستانداران ، قارچها و دیکوتیو استلیوم در گیاهان سولاناسه مانند پتونیا تنباکو و گوجه فرنگی یک مارکر عالی فراهم شد .

انتقال قرص برگ
یک رابطه ساده و قوی این اگروباکتریوم و سلولهای گیاهان بوسیله سیستم انتقال قرص برگ توضیح داده می شود . جائیکه انتقال ژن انتخاب و باززایی با هم در یک پروسه کار امد جفت می شوند . تنباکو یک ضربان عالی برای اگسروباکتریوم بوده و فوق العاده به کشت جواب می دهد .
موقعی که تکنیک اسانتر در تنباکو نتیجه م یدهد ، به تعداد دیگری از گونه ها بکار برده شده است مانند کاهو ، کتان مطلوب ، Brassica napus و افتابگردان و کنف و کرفس

توارث
نتایج گیاهان ترانسژنیک تولید شده با استفاده از این پروسه همیشه T-DNA های یافت شده در گیاهان والد را به ارث می رسانند
نتایج معمولا T-DNA را مطابق با قوانین مندل برای ژنهای غالب منتقل می کنند . جائیکه فقط یک T-DNA وجود دارد نتایج ایجاد شده یک نسبت ۱ : ۳ را برای کانامایسین یا مقاومت پنالین نشان می دهند در حالیکه در حالت بک کراس یک نسبت ۱ : ۱ نشان می دهند .

ویروسهای DNA و ویروسهای RNA
علاوه بر سیستم های انتقال باکتری ، ناقلهای ویروسی بر اساس DNA مانند ویروسهای RNA برای انتقال گیاهان هم گسترش یافته اند . ویروس موزائیک گل کلم بطور موفقیت امیز استفاده شده برای نسخه برداری و میان یک ژن خارجی در یک دو لپه ای و این ویروس می تواند بعنوان یک ناقل ژن گیاه فراهم شده از سیستم نسخه برداری می تواند مفید باشد . ویروس پاکوتاهی گندم عضوی از ویروسهایی که چندین گونه از گرامینه ها را الوده می کنند کلون شده و به داخل پروتوپلاسمهای گندم منتقل شده است .
نشان داده شده که ویروس DNA کلون شده در گندم بخوبی پروتوپلاسهای ذره نسخه برداری می شود و جایگزین ویروس کت پروتئین شده و به بیان تازه منتقل شده هدایت شد . ژن خارجی بعد از انتقال سلولهای گندم و ذرت چرخه انتقال الودگی گیاه بوسیله ویروس پاکوتاهی گندم WDV بطور مستقیم به داخل پروتوپلاست منتقل می شود .

۲- انتقال مستقیم ژن:
انتقال مستقیم ژن به سلولهای گیاه بوسیله جذب DNA به داخل پروتوپلاست ها انجام می شود و نشان داده شده که DNA انتقال یافته پایدار و یکپارچه است و بر اساس توارث مندلی به نتایج منتقل می شود . ( هاین و همکاران (۱۹۸۵) ) این روش انتقال کاربرد تیمار شیمیایی یا پالسهای الکتریکی برای تحریک جذب DNA خیلی عمومی است و بطور موفقیت امیزی برای انتقال به پروتوپلاست تریتیکوم مونوکوکوم ، سیلیوم و مولتینلوروم و Oryza sativa , zea maize استفاده شد . در این ازمایشات پلاسمیدهایی استفاده شدند که ژن شیمیایی مارکر انتخابی را با منطقه رمز از ژن امینو گلیکوزید فسفوترانسفر از نوع II را در برداشتند .

ریز تزریقی DNA به داخل سلولهای سوماتیکی و زیگوت
ریز تزریقی DNA یکی دیگر از روشهای انتقال مستقیم ژن به داخل پروتوپلاست است . از کارامد ترین روشها اینست که DNA بطور مستقیم وارد هسته پروتوپلاستها می وشد . کراس وی و همکاران ۱۹۸۶
از انجائیکه این روش خیلی پر زحمت است و تنها یک تعداد محدود پروتوپلاستها می توانند تیمار شوند کاربرد این روش فقط محدود به سیستم های پروتوپلاست با راندمان بالاتس .

تکنیک ریز تزریقی
پروتوپلاستها با دیواره های سلولی ناقص می تواند به شیشه اتصال یابند با لیزین بدون اسیب به سلولها بعد از یک روز از کشت دیواره هیا سلولی پروتوپلاست بحدی محکم هستند که نگهداری و محافظت را فراهم کنند انها براحتی با پیت های کوچک نفوذ می کنند . همزمان ساخت DNA در پروتوپلاستهای یونجه دوباره شروع شد . در انتهای ازمایش یا روز دیگر سلولهای ریز تزریق شده می توانند جدا شده و انتقال داده شوند در وضعیت مطلوب برای کشت سلولی با چگالی کم .
ماریوتی و همکاران ۱۹۸۴ گزارش کرد که یونجه برای الوده کردن با اگروباکتریوم مشکل است و دانه های روغنی یک پاسخ و حساسیت بالای قوی به باکترری نشان می دهند . بنابریان انتقال می تواند راحت انجام شود با تکنیک ریز تزریقی بهبود تعداد زیادی از انتقال دهنده های تولید مثلی و بدون انتخاب بوسیله ریز تزریقی خیلی برای گونه های گیاهی مهم است .
پروتئینها و انتی بادیهای ان می توانند به محیط سلول ویژه انتقال داده شوند برای مطالعه پروسه پیش سنتز انتقال داخلی سلولی و تاثیر سوی معماری سلول و وظیفه ان .

انتقال دانه گروه
انتقال دانه گروه زیاد در پتوین و توتون مطالعه شده است و اخیرا در نورت مطالعه شده است . DNA تیمار شده دانه گرده که ظهور می یابند برای گروه افشانی برای انتقال به ژن خارجی استفاده می شوند . DNA مستقیما برای گسترش گل اذین تزریق شد . کار قبلی تجزیه اثر داروهای مختلف در مراحل مختلف توسعه به سلولهای ژرم چاودار تزریق شد و نشان داد که سلولهای اسپورساز یاودار بطور ویژه حساسند برای کاربرد سم حدود دو هفته پیش در ستا فاز I .
کد گذاری DNA پلاسمید برای مقاومت به کانامیسین در مرحله گسترش گل اذین برای چاودار Cvynk در مزرعه تزریق شد و گیاهان در گلخانه رشد داده شدند . گیاهان گل دهنده با همدیگر و بذور DNA تیمار شده تلاقی یافتند و گیاهان کنترل در حضور کانامایسین رشد داده شدند . انتقال دهنده ها بطور معمول توسعه یافتند از هفت گیاهچه سبز انتخاب شده که ؟؟؟؟؟؟؟؟ تا از انها حضور تولید ژن فعال را نشان دادند .
شکل خلاصه ای از مرحله انتقال گیاهان چاودای بهبود یافته بوسیله تزریق DNA جدا سازی شده به داخل گل اذین در حال توسعه

شکل

پروتکل قرار داد برای فراوانی انتقالهای روتین
قرارداد گل دهی روزانه فراوانیهای بالایی از گیاهان ترانس ژنیک با پروتوپلاستهای برگ N.tabacnm می دهد . پروتوپلاستها بطور مناسب برای کاشت بعدی جدا سازی می وشند . انها در چهاردهم مول مانیتول شامل فامیلی مول کلرید منزیم و یکدهم درصد MES در PH=5.6 به چگالی جمعیتی از ۱.۵ * ۱۰۶ ml حل می شوند . کلرید منیزیم برای ایجاد مقاومت الکتریکی به محلول با دامنه ۱.۲ k ohm اضافه می شود . بعد در الکوباتور با دمای ۴۵ درجه سانتی گراد بمدت ۵ دقیقه و سرد سازی در اتاق دمای یخ قرار داده می شود …

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.