کاربردهای مهندسی ارزش


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کاربردهای مهندسی ارزش دارای ۲۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربردهای مهندسی ارزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه کاربردهای مهندسی ارزش

فصل اول – معرفی تحقیق
  مقدمه 
۱-۱ تعریف مسئله و موضوع تحقیق
۱-۲ عنوان تحقیق و علت انتخاب آن
۱-۳ فرضیات
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۵ ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۶ سابقه تاریخی موضوع تحقیق
۱-۷ مراحل مختلف و روش تحقیق
۱-۸ محدودیت های موجود در اجرای تحقیق
۱-۹ سازمان های بهره بردار از تحقیق
۱-۱۰ نگاهی به فصل های پایان نامه

فصل دوم – مفاهیم اساسی در مهندسی ارزش و مروری بر تحقیقات گذشته
۲-۱ مفهوم ارزش
۲-۲ کارکرد
۲-۲-۱ نمودارهای تحلیل کارکرد
۲-۲-۱-۱ مدل سلسله مراتبی منطقی کارکرد ها
۲-۲-۱-۲ مدل FAST
۲-۳ خلاصه تعاریف
۲-۴ سنجش ارزش
۲-۵ برخی از دلایل ارزش ضعیف
۲-۶ مهندسی ارزش از دیدگاه های مختلف

فصل سوم – تکنیک مهندسی ارزش و ضرورت استفاده از آن
۳-۱ معرفی مهندسی ارزش
۳-۲ اصول بنیادی مهندسی ارزش
۳-۳ واژه شناسی : مدیریت ارزش در برابر مهندسی ارزش و تحلیل ارزش
۳-۴ فرآیند مهندسی ارزش
۳-۵ برنامه کاری مهندسی ارزش
۳-۶ روش های مورد استفاده در مهندسی ارزش
۳-۷ اهمیت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی
۳-۸ علل ضرورت انجام مهندسی ارزش در پروژه ها
۳-۹ رویه مهندسی ارزش
۳-۱۰ هدف و زمان بکارگیری مهندسی ارزش
۳-۱۱ تعاریف و توصیه های مرتبط با مهندسی ارزش
۳-۱۲ نکات قابل توجه
۳-۱۳ توصیه های مهندسی ارزش
۳-۱۴ نگرش افراد به مهندسی ارزش
۳-۱۵ موانع فکری بکارگیری مهندسی ارزش در ایران
۳-۱۶ متدولوژی مهندسی ارزش
۳-۱۶-۱ طرح کار متدولوژی ارزش طرح کار متدولوژی ارزش SAVE
۳-۱۶-۱-۱ پیش مطالعه
۳-۱۶-۱-۲ مطالعه ارزش
۳-۱۶-۱-۳ پس مطالعه
۳-۱۷ جایگاه مهندسی ارزش درروش های مختلف مدیریت پروژه
۳-۱۷-۱ جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت
۳-۱۷-۲ جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه
۳-۱۷-۳ پنج درصد سود به علاوه هزینه ( هزینه پیمانکار)
۳-۱۸ مدل هزینه دوره عمر پروژه
۳-۱۸-۱ هزینه های دوره عمر پروژه های سد سازی و نیروگاهی

فصل چهارم – جایگاه مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و سد سازی بخصوص سد گتوند علیا
مقدمه 
۴-۱ جایگاه مهندسی ارزش در طرح های عمرانی و راهکارهای استفاده ازدستاوردهای آن
۴-۱-۱ تعریف طرح های عمرانی
۴-۲ قوانین و آئین نامه های مرتبط در مورد مهندسی ارزش
۴-۲-۱ قانون برنامه سوم
۴-۲-۲ بخشنامه : موضوع – دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد ۴-۳ وضعیت طرح ها و پروژه های عمرانی کشور
۴-۳-۱ وضعیت پروژه های عمرانی سال ۱۳۸۷
۴-۴ مطالعه ، تحلیل و بررسی انواع سدها
۴-۴-۱ سدهای بتنی وزنی
۴-۴-۲ سدهای بتنی قوسی
۴-۴-۳ سدهای بتنی پایه دار
۴-۴-۴ سدهای خاکی و انواع آن
۴-۴-۵ معرفی سد و اجزا آن
۴-۴- ۶ تعریف سنگریز
۴-۴-۶-۱ لزوم استفاده از سدهای سنگریز و عملکرد آنها
۴-۴-۷ سدهای بتنی غلتکی
۴-۴-۸ سدهای لاستیکی
۴-۵ مهندسی ارزش در فرآیند اجرای سد گتوند علیا
۴-۵-۱ اهداف طرح
۴-۵-۲ تاریخچه طرح
۴-۵-۳ مشخصات رودخانه و حوزه آبریز
۴-۵-۴ مشخصات سد و نیروگاه
۴-۶ وضعیت اعتبارات طرح
۴-۷ وضعیت هزینه کرد
۴-۸ برنامه زمانبندی تلفیقی طرح
۴-۹ نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران
۴-۱۰ فرآیند انجام مهندسی ارزش
۴-۱۰-۱ تشریح هر یک از جبهه های کاری
۴-۱۰-۲ مسائل و مشکلات
۴-۱۰-۳ پیشنهاد گروه مهندسی ارزش
۴-۱۰-۴ عملیات اجرایی گالری های تزریق و زهکش
۴-۱۱اجرای مهندسی ارزش در احداث کلید خانه ۴۰۰کیلو ولت سد گتوند
۴-۱۱-۱ مهندسی ارزش در مرحله ساخت
۴-۱۱-۲ پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش
۴-۱۱-۳ گردش کار پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش
۴-۱۱-۴ آشنایی با طرح کلید خانه ۴۰۰کیلو ولت سد گتوند علیا
۴-۱۱-۵ آغاز پروژه مهندسی ارزش توسط شرکت فولمن
۴-۱۱-۶ اهداف پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش
۴-۱۱-۷ الزامات و مزایای طرح پیشنهادی فولمن
۴-۱۱-۸ برآورد هزینه ای پیشنهاد مهندسی ارزش شده
۴-۱۱-۹ بررسی و ارزیابی پیشنهاد توسط مرجع بررسی کننده
۴-۱۱-۱۰ نتیجه مطالعه و بررسی پیشنهاد مهندسی ارزش شده
۴-۱۱-۱۱ نتیجه ارزیابی نهایی توسط کارفرما
۴-۱۲ مهندسی ارزش حمل مصالح سد مخزنی البرز
۴-۱۲-۱ اهداف مورد نظر مهندسی ارزش
۴-۱۲-۲ مشخصات پروژه
۴-۱۲-۳ تجزیه و تحلیل
۴-۱۲-۳-۱ تعریف
۴-۱۲-۳-۲ هدف
۴-۱۲-۳-۳ شناخت و بررسی طرح
۴-۱۲-۳-۴ اقدامات لازم
۴-۱۲-۳-۵ مزایای حمل با کامیون
۴-۱۲-۳-۶ مشکلات طرح
۴-۱۲-۴ گزینه اول – سیستم های تسمه نقاله لاستیکی
۴-۱۲-۴-۱ اهمیت طرح
۴-۱۲-۴-۲ مروری بر تجربیات گذشته
۴-۱۲-۴-۳ مزایا طرح
۴-۱۲-۴-۴ معایب طرح
۴-۱۲-۵ گزینه دوم – نقاله زنجیری
۴-۱۲-۵-۱ مزایا طرح
۴-۱۲-۵-۲ معایب طرح
۴-۱۲-۶ گزینه سوم – سیستم ریل – واگن
۴-۱۲-۶-۱ طراحی سیستم
۴-۱۲-۶-۲ مزایا طرح
۴-۱۲-۶-۳ معایب طرح
۴-۱۲-۷ پیشنهاد شرکت های مختلف
۴-۱۲-۸ مقایسه اقتصادی گزینه ها
۴-۱۲-۹ جمع بندی
۴-۱۲-۱۰ نتیجه گیری
۴-۱۳ تاثیر مهندسی ارزش در انتخاب نوع سد رئیسعلی دلواری
۴-۱۳-۱ طرح مسئله و روش ها
۴-۱۳-۲ تجزیه و تحلیل
۴-۱۳-۳ نتیجه گیری
۴-۱۴ فاکتورهای مهم موفقیت برای مطالعات مهندسی ارزش
۴-۱۵ روش های استفاده از خدمات مهندسی ارزش
۴-۱۵-۱ انجام مطالعات مهندسی ارزش در دوره انجام خدمات طراح
۴-۱۵-۲ انجام مطالعات مهندسی ارزش توسط مشاور مستقل مهندسی
۴-۱۵-۳ انجام مطالعات مهندسی ارزش توسط مشاور طراح
۴-۱۶ ساختار سازمانی مشاور طراح برای انجام مطالعات
۴-۱۷ موانع موجود در راه اجرای این رویکرد
۴-۱۸ انجام مطالعات مهندسی ارزش در دوره اجرای طرح
۴-۱۹ دلایل عدم توسعه مهندسی ارزش در ایران
۴-۲۰ تحقیقات انجام شده
۴-۲۱ روابط متقابل پیمانکار، مشاور و کارفرما در فرایند اجرای مهندسی ارزش
۴-۲۲ موانع اجرایی مهندسی ارزش در قراردادهای پیمانکاری

فصل پنجم – تجزیه تحلیل و تشریح داده ها
مقدمه
۵-۱ وضعیت پروژه های عمرانی وزارت نیرو و مقایسه آن به دیگر سازمانهای اجرایی
۵-۲ زمان مناسب برای اعمال مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی وزارت نیرو
۵-۳ پارامترهای موثر در موفقیت مطالعه مهندسی ارزش
۵-۳-۱ روشهای استفاده از خدمات مهندسی ارزش
۵-۴ مزایا و معایب رویکردهای اجرای مطالعات مهندسی ارزش در دوره انجام خدمات طراحی
۵-۵ بررسی پرسشنامه ها

فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
۶-۱ نتایج
۶-۲ پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ
پیوست ها و ضمائم
پیوست یک : پرسشنامه
پیوست دو : واژه نامه مهندسی ارزش
اصطلاحات ، اختصارات و علایم انگلیسی
پیوست سه : لیست های کنترلی مورد استفاده در فرایند مهندسی ارزش.
پیوست چهار: مهندسی ارزش در کشورهای مختلف جهان

مقدمه

برنامه ریزی و مدیریت صحیح بر طرحهای عمرانی سالهاست که به عنوان یک ضرورت در کشور ما مطرح می باشد.نگرش منطقی و مبتنی بر اصول مدرن پروژه در کشوری که هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه خود را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند، اخیرا مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفته است زیرا ضعف بودجه ریزی و تخصیص نامناسب منابع و مدیریت غیر حرفه ای در کنار دلایل عمده دیگر موجب طولانی شدن زمان اجرا و غیر اقتصادی شدن بسیاری از طرحها شده است.
چند سالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور به عنوان متولی و مسئول اصلی حل معضلات فوق ، تلاش نموده است با ترویج رویکرد های نوین مدیریت ، راهکارهای مناسبی برای استفاده در نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی بیابد که تدوین قوانین و مقررات ، برگزاری سمینار و انتشار کتاب در زمینه های فوق را می توان در این راستا ارزیابی نمود به همین منظور در شش سال اخیر معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش گسترده ای برای مطرح نمودن روش مهندسی ارزش در کشور نموده است. این روش نوین و پویا در دانش مدیریت پروژه مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا قرار گرفته است و توانسته است صرفه جویی ها وتحولات عظیمی را در طرحهای بزرگ عمرانی و صنعتی آنان ایجاد کند. نحوه عملکرد مهندسی ارزش و جامع بودن آن به لحاظ استفاده از دانشها و راهکارهای مطرح دیگر از یکسو و ضرورت ها و نیازهای کشور برای مرور طرحها به منظور ساده سازی و ارزان سازی و بهبود آنها از سوی دیگر موجب شده است بسیاری از متخصصان و کارشناسان آشنا به مفاهیم مهندسی ارزش از پیاده شدن چنین روشی در کور حمایت کنند و هر یک به نحوی زمینه های لازم اجرای آن را فراهم نمایند.

بخشی از منابع و مراجع پروژه کاربردهای مهندسی ارزش

۱.    انجمن مهندسی ارزش ( نشریه شماره ۲۹۰ ) – انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
۲.    انجمن مهندسی ارزش ایران، خبرنامه داخلی انجمن ارزش ایران، پیش شماره مهرماه( ۱۳۸۲).
۳.    امینی ، م – (1387) – تاثیر مهندسی ارزش در انتخاب نوع سد رئیسعلی دلواری – سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش .
۴.    اس.اس.آیر ( S.S.IYER ) (1380 ) – روش بکارگیری مهندسی ارزش مترجمین : جبل عاملی ، محمد سعید – میر محمد صادقی ، علی رضا – تهران و فرات
۵.    بیرقی ، حمید ( ۱۳۸۳ ) – مهندسی ارزش ( کنترل هزینه ) – تهران : ترمه
۶.    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران – با عنوان مبانی مهندسی ارزش با رویکردی بر سد سلمان فارسی ( دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر ) – دانشجو :  وحید آقا جمالی (۱۳۸۸).
۷.    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران – با عنوان بررسی طرح احداث سدسلولی بالا دست رودخانه بهمنشیر از دیدگاه مهندسی ارزش با بهره گیری از نرم افزار Ms- Project و نوآوری های ثبت شده در کارگاه ( دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر ) – دانشجو :  ایمان بخشی  (1389).
۸.    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران – با عنوان مهندسی ارزش با رویکردی به پروژه های بیمارستانی و موردی بیمارستان چالوس ( دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر ) – دانشجو :  علی کاظمی (۱۳۸۹).
۹.    تیری ، مایکل ( ۱۳۸۳ ) – مدیریت ارزش – ترجمه و تدوین ، شرکت مشاور مهاب قدس – تهران : پیک پور .
۱۰. حمید شرکا – معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران، ۱۳۷۹۲۳/۱۰۱-۱۳۸۳
۱۱. جبل عاملی ، محمد سعید – قوامی فر، کامران – مزدک ، عباس ( ۱۳۸۳ ) – جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
۱۲. جلال زاده ، علی اصغر ( ۱۳۸۴ ) – نقش مهندسی ارزش در طرح های عمرانی – انجمن مهندسین ارزش ایران .
۱۳. جلال زاده ، ع ، ا – (1380) – سمینار مهندسی ارزش ،سازمان ،آب و برق خوزستان .
۱۴. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دفتر امور فنی و تدوین معیارها (۱۳۷۹)-دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش ( نشریه شماره ۱۳۷۹/۳۲۹۱۸ ) انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
۱۵.سازمان شهرداری های کشور (۱۳۸۳) – مهندسی ارزش ، راهکارها و روش ها – تهران : خود پژوهان معاصر .
۱۶.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، دفتر امور فنی معیارها ( ۱۳۸۲) – آشنایی با مهندسی ارزش شماره ۱ – انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
۱۷. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور فنی دفتر نظارت و ارزیابی طرح ها (۱۳۸۳) – گزارش نظارتی پروژه های عمرانی سال ۱۳۸۲ – انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
۱۸. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور فنی دفتر نظارت و ارزیابی طرح ها (۱۳۸۴) – گزارش نظارتی پروژه های عمرانی سال ۱۳۸۳ – انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
۱۹. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور فنی ، دفتر تدوین معیارها (۱۳۸۳) – گردش مطالعات مهندسی ارزش .
۲۰. صنایی ، عباسعلی – پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و برنامه ریزی (۱۳۸۲) – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت .
۲۱ . قلی پور ، یعقوب – بیرقی ، حمید (۱۳۸۳) – مبانی مهندسی ارزش – تهران : ترمه .
۲۲. لاجوردی ، معصومه – مقاله مهندسی ارزش – بکارگیری فرآیند خلاقیت و بهره وری (۱۳۸۴) – انتشارات وزارت نیرو .
۲۳. میرمحمد صادقی، ع.ر. و ع. مدقالچی-  (1384)- بکارگیری مهندسی ارزش در فاز اجرا، مطالعه موردی پروژه احداث زیرسازی راه آهن". اولین همایش مهندسی ارزش در حمل و نقل کشور.

ب ) منابع غیر فارسی :
۲۴. Philips, Martyn – Value Solution – 2003 The Team Focus Group .
۲۵. Shen,Q,Liu,G. (2003). Critical Success Factors Value For Value Management Studies in construction . j . constr . Eng . Manage (ASCE) . 129 (5) 485 491 .
۲۶ . Techniques of Value Analysis and Engineering , 3rd ed . by L.D.Miles . New York , NY : McGraw – Hill , 2005 .
۲۷. “The Dread of VE : Understanding Why Its Not Used More “ in Value World by Scot Mc Clintock . Vol . 11,No.4,Jan./Feb./Mar.
۱۹۹۹,pp. 12 -14 .
۲۸ . Value Engineering : Practical Applications for Design ,
Constraction , Mintenance ,& Operations by Alphonse J . DellIsola.
Kingston, MA: R.S.Means Company,Inc, 2004.
۲۹ .Value Engineering Theory,Revised Edition by Donald E.Parker.
Washington, DC : The Lawrence D. Miles Value Foundation,2003 .
۳۰. W W W . Fhwa . dot . Gov/ve . (16/1/2007).
۳۱. W W W .Valu Foundation . Org / quality . (5/8/2006).
۳۲ W W W. MAVARA.Org / ve / jobplan.(5/8/2006).
۳۳. W W W . MRT. IR/new/projects /Civil/84/nation . (8/10/2006) Use Of Fime in some what we can decrease our back wordners .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.