بررسی انواع سیستم های تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی انواع سیستم های تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو دارای ۱۸۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع سیستم های تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی انواع سیستم های تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو

.۱.۱  فصل اول اجزاء سیستم تعلیق

.۱.۱.۲فنر(spring)

.۱.۱.۳کمک فنر (Damper or Shock absorber)

.۱.۱.۴انواع فنرها

.۱.۱.۴.aفنر مارپیچ (Coil Spring)

.۱.۱.۴.bفنر تخت ( Leaf Spring)

.۱.۱.۴.cمیله پیچشی (Torsion Bar)

.۱.۱.۴.dفنرهای هوایی ( Air Spring )

.۱.۱.۴.eفنر لاستیکی ( Rubber Spring )

.۱.۱.۵ بوشها (‌ Bushes)

.۱.۱.۶طَبَق (‌ Control Arm )

.۱.۱.۷سیبک (‌ Ball Joint )

.۱.۱.۸میل تعادل (‌ Stabilizer ، Sway Bar ، Anti Roll Bar)

 Strut

Strut Braces

.۱.۲ انواع سیستم های تعلیق

۱.۲.۱. سیستم های تعلیق یکپارچه

.۱.۲.۱.۱سیستم تعلیق هاچکیس

.۱.۲.۱.۲سیستم تعلیق دودیون

  .1.2.1.3سیستم تعلیق میله پیچشی (Twist Beam Torsion Beam)

.۲.۱.۲سیستم های تعلیق مستقل

.۲.۱.۲.aنیازمندیهای سیستم تعلیق

.۲.۱.۲.۱سیستم تعلیق محور آونگی (Swing Arm )

.۲.۱.۲.۲سیستم تعلیق طبق دار دوبل(A-Arm or Double Wishbone )

.۲.۱.۲.۳سیستم تعلیق مک فرسون استرات واسترات دمپر

.۲.۱.۲.۴سیستم تعلیق بازوی کشنده اکسل عقب (Trailing Arm Rear Axle)

.۲.۱.۲.۵ سیستم تعلیق شبه بازوی کشنده اکسل عقب (Semi Trailing Arm Rear Axle)

فصل دوم: سینماتیک والاستوسینماتیک اکسل

۲.۱. اهداف تنظیمات اکسل

۲.۲. فاصله بین محور عقب ومحور جلو ( wheel base)

۲.۳. فاصله بین دو چرخ یک محور ( پهنای tread)

۲.۴ . مرکز غلتش و محور غلتش

۲.۴.۱. تعاریف

۲.۴.۲ . محور غلتش بدنه

۲.۴.۳ . مرکز غلتش بدنه در سیستم های تعلیق مستقل

۲.۴.۴ . مرکز غلتش بدنه در اکسلهای لنگی مرکب

۲.۴.۵ . مرکز غلتش بدنه در اکسل های یکپارچه

۲.۵ . کمبر

۲.۵.۱ . مقادیر داده های کمبر

۲.۵.۲ . تغییرات سینماتیکی کمبر

۲.۵.۳ . محاسبه تغییرات کمبر توسط طراحی

۲.۵.۴ . کمبر غلتشی هنگام دور زدن

۲.۵.۵ . کمبر الاستیکی

۲.۶ . زاویه سرکجی ( Toe-in ) و خود فرمانی

۲.۶.۱ . زاویه Toe-in و زاویه حرکت عرضی، داده ها وتلرانس ها

۲.۶.۲ . تغییرات سینماتیکی toe-in

۲.۶.۳ . تغییرات Toe-in توسط فرمان دهی غلتشی

۲.۶.۴ . تغییرات Toe-in توسط نیروهای جانبی

۲.۶.۵ . تغییرات Toe-in توسط نیروهای طولی

۲.۶.۵.۱ . Toe-in هنگام ترمز گیری

۲.۶.۵.۲ . جذب سختی غلتش دینامیکی تایر رادیال بدون تغییرات Toe-in

۲.۶.۵.۳ . عمل نیروهای کشنده چرخ جلو

۲.۷ . نسبت فرمان پذیری و زاویه فرمان پذیری

۲.۷.۱ . زاویه فرمان پذیری

۲.۷.۲ . Trackو دایره های گردش

۲.۷.۳ . نسبت سینماتیکی فرمان

۲.۷.۴ . نسبت دینامیکی فرمان

۲.۸ : راست کننده فرمان

۲.۹ . انحراف و آفست کینگ پین روی زمین

۲.۹.۱ . رابطه بین انحراف و آفست کینگ پین روی زمین ( شعاع دوران)

۲.۹.۲ . اهرم نیروی ترمزی

۲.۹.۳ . اهرم نیروی طولی

۲.۹.۴ . تغییرات در آفست کینگ پین

۲.۱۰ . کستر

۲.۱۰.۱ . زاویه و کشش کستر

۲.۱۰.۲ . کستر و حرکت مستقیم

۲.۱۰.۳ . گشتاورهای راست گر هنگام دور زدن

۲.۱۰.۴ . انحراف کینگ پین، تغییرات کمبر و کستر در ورودی فرمان

۲.۱۰.۵ . تغییرات کستر در مسیر حرکت چرخ جلو

۲.۱۰.۶ . مسیر حرکت چرخ وابسته به چرخش شغال دست فرمان عقب

۲.۱۰.۷ . تجزیه نیروی عمودی چرخ روی کستر

۲.۱۰.۸ . تنظیمات و تلرانس ها

۲.۱۰.۹ . اندازه گیری کستر، انحراف کینگ پین، کمبر و تغییرات toe-in

۲.۱۰.۹.۱ . شرایط اندازه گیری

۲.۱۰.۹.۲ . اندازه گیری زاویه کمبر

۲.۱۰.۹.۳ . اندازه گیری زاویه کستر

۲.۱۰.۹.۴ . اندازه گیری تغییرات کستر

۲.۱۰.۹.۵ . اندازه گیری زاویه کینگ پین

۲.۱۰.۹.۶ . چک کردن انحراف کینگ پین و کمبر

۲.۱۰.۹.۷ .اندازه گیری انحراف کینگ پین و تغییرات کمبر

۲.۱۰.۹.۸ .اندازه گیری تغییرات Toe-in

۲.۱۱. مکانیزم ضد شیرجه و ضد سقوط

۲.۱۱.۱ .توضیح مفهوم

۲.۱۱.۲.قطب pitch جلوی خودرو

۲.۱۱.۳. قطب pitch عقب خودرو

نتیجه گیری

پیوست

منابع و مآخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی انواع سیستم های تعلیق و نقش آنها در پایداری خودرو

Chassis:Engineering Principles      . The Automotive1
    By: Jornsen Reipell
۲.Fundamentals Of Vehicle Dynamics
By: Thomas D. Gillespie
Translated By: Fariborz Heidary
 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.