مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر :

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۵
دارائیهای جاری :

موجودی نقد ۲۳,۸۱۸,۰۰۰

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۲,۶۸۴,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱۰۵,۷۸۵,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱۲,۷۷۴,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۶۶,۸۶۹,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۲۳۵,۲۸۲,۰۰۰
موجودی مواد و کالا ۳,۷۳۴,۰۰۰
سفارشات و پیش‌پرداختها ۱۹,۰۸۵,۰۰۰
جمع دارائیهای جاری ۴۸۰,۰۳۱,۰۰۰
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۵,۴۰۸,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۰
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت ۱۵,۰۲۶,۰۰۰
سایر دارائیها ۹۹۸,۰۰۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۳۱,۴۳۲,۰۰۰
بدهی‌های جاری :

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۹۲,۷۲۹,۰۰۰
سایر حسابها واسناد پرداختنی ۸۰,۵۷۶,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پیش دریافتها ۲۷,۸۳۹,۰۰۰
ذخیره مالیات ۱۴,۵۳۸,۰۰۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۶۷,۰۴۳,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی‌های جاری ۲۹۷,۲۲۵,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -۱۹,۹۴۵,۰۰۰
اندوخته قانونی ۸,۵۴۴,۰۰۰

سهم اقلیت ۵۶۶,۰۰۰
سود انباشته ۲۵,۰۷۳,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۱۴,۲۳۸,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۶
دارائیهای جاری :
موجودی نقد ۲۳,۲۵۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۱,۰۴۳,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱۱۷,۶۴۶,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۳,۹۶۸,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۴۱,۰۰۴,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۳۰۴,۷۱۴,۰۰۰
موجودی مواد و کالا ۱۰,۱۷۵,۰۰۰
سفارشات و پیش‌پرداختها ۲۲,۶۴۵,۰۰۰
جمع دارائیهای جاری ۵۳۴,۴۵۴,۰۰۰
دارائیهای غیرجاری :

دارائیهای ثابت مشهود ۱۶,۵۵۰,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۰
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت ۲۷,۹۶۲,۰۰۰
سایر دارائیها ۲۰,۷۸۳,۰۰۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۶۵,۲۹۵,۰۰۰
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۲۹,۹۳۹,۰۰۰

سایر حسابها واسناد پرداختنی ۱۲۲,۶۶۳,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پیش دریافتها ۷۸,۵۸۳,۰۰۰
ذخیره مالیات ۱,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۵۵,۶۱۲,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی ۳۴,۱۶۰,۰۰۰
جمع بدهی‌های جاری ۳۲۱,۹۵۷,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -۸,۵۷۷,۰۰۰
اندوخته قانونی ۱۲,۴۶۱,۰۰۰
سهم اقلیت ۵۶۶,۰۰۰
سود انباشته ۷۳,۳۴۲,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۷۷,۷۹۲,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۷
دارائیهای جاری :
موجودی نقد ۷,۲۶۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۲۰,۷۹۲,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۹۰,۰۲۸,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۸,۱۹۹,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۵۴,۱۱۴,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۸۴,۸۸۱,۰۰۰
موجودی مواد و کالا ۲۳,۹۲۹,۰۰۰
سفارشات و پیش‌پرداختها ۱۱,۹۶۴,۰۰۰
جمع دارائیهای جاری ۳۰۱,۱۶۹,۰۰۰
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۴,۰۷۱,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۰
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت ۲۷۷,۰۴۰,۰۰۰
سایر دارائیها ۳۶,۳۹۳,۰۰۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۳۲۷,۵۰۴,۰۰۰
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۵۹,۰۳۴,۰۰۰
سایر حسابها واسناد پرداختنی ۷۴,۱۰۳,۰۰۰

شرکتهای تابعه ۰
پیش دریافتها ۴۶,۹۸۷,۰۰۰
ذخیره مالیات ۴,۲۱۴,۰۰۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۷۳,۰۱۴,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی ۳۳,۱۷۹,۰۰۰
جمع بدهی‌های جاری ۲۹۰,۵۳۱,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۳۳۸,۱۴۲,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی
اندوخته قانونی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سهم اقلیت -۲,۶۹۶,۰۰۰
سود انباشته ۱۸,۴۲۵,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۹۳۹,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۸
دارائیهای جاری :

موجودی نقد ۲۷,۰۶۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۲,۱۲۲,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۸,۹۹۰,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۵۴,۲۱۷,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰

موجودی مواد و کالا ۲۸,۲۴۶,۰۰۰
سفارشات و پیش‌پرداختها ۱۸,۱۱۹,۰۰۰
جمع دارائیهای جاری ۶۵۰,۳۴۷,۰۰۰
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۱۰,۸۲۰,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۴۵,۰۴۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت ۱۴۶,۰۲۵,۰۰۰
سایر دارائیها ۳۶,۹۴۴,۰۰۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۲۳۸,۸۳۴,۰۰۰
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۶۷,۳۷۴,۰۰۰
سایر حسابها واسناد پرداختنی ۹۸,۹۶۶,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پیش دریافتها ۳۳,۶۳۲,۰۰۰
ذخیره مالیات ۳,۱۷۰,۰۰۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۷۱,۰۹۲,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی ۱۲۴,۲۰۴,۰۰۰
جمع بدهی‌های جاری ۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۳۸۳,۶۸۴,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی ۰
اندوخته قانونی ۱۸,۴۲۵,۰۰۰
سهم اقلیت ۶۲,۳۴۲,۰۰۰
سود انباشته ۲۶,۲۹۲,۰۰۰

جمع حقوق صاحبان سهام ۴۹۰,۷۴۳,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۹
دارائیهای جاری :

موجودی نقد ۱۸,۱۱۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۱۴,۱۱۰,۰۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۲۴۹,۶۶۶,۰۰۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۹,۶۴۹,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۵۲,۲۱۷,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۲۲۴,۵۰۴,۰۰۰
موجودی مواد و کالا ۲۸,۷۴۲,۰۰۰
سفارشات و پیش‌پرداختها ۱۰,۶۱۰,۰۰۰
جمع دارائیهای جاری ۶۰۷,۶۱۲,۰۰۰
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۹,۳۴۳,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۱۰,۵۹۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت ۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰
سایر دارائیها ۲۳۴,۴۷۱,۰۰۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۴۵۷,۱۵۵,۰۰۰
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۲۲,۶۳۱,۰۰۰
سایر حسابها واسناد پرداختنی ۲۱۴,۶۸۶,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پیش دریافتها ۲۳,۸۵۶,۰۰۰
ذخیره مالیات ۲,۶۹۶,۰۰۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۶,۲۱۵,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰

جمع بدهی‌های جاری ۴۰۰,۸۸۴,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۳۸۳,۶۲۴,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰
اندوخته قانونی ۳۰,۹۳۶,۶۰۰
سهم اقلیت ۲۰۰,۱۰۱,۰۰۰
سود انباشته ۳۹,۰۳۱,۴۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۶۶۳,۸۸۳,۰۰۰

صورت سود وزیان شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

شرح سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۹

فروش ۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰ ۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰ ۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰ ۲۹,۱۰۵,۰۰۰ ۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰
کسر‌میشود :
بهای تمام شده (۴۸,۳۴۹,۰۰۰) (۱۱۳,۹۲۳,۰۰۰) (۱۸۸,۷۱۱,۰۰۰) (۳۴,۷۵۵,۰۰۰) (۳۶۱,۸۲۳,۰۰۰)
سود ناخالص ۶۴,۸۳۶,۰۰۰ ۸۶,۸۱۶,۰۰۰ ۵۰,۲۲۰,۰۰۰ -۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۷۹,۰۰۰
کسر‌میشود :
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی (۱۱,۰۷۸,۰۰۰) (۱۰,۳۷۶,۰۰۰) (۱۵,۷۸۷,۰۰۰) (۱۸,۲۱۳,۰۰۰) (۱۴,۸۹۵,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی ۲,۵۳۶,۰۰۰

۵,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۳۵۹,۰۰۰ ۲,۴۴۷,۰۰۰ (۷,۴۹۹,۰۰۰)
سود عملیاتی ۵۶,۲۹۴,۰۰۰ ۸۱,۶۱۶,۰۰۰ ۳۶,۷۹۲,۰۰۰ -۲۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۷۸۵,۰۰۰
اضافه‌(کسر) می‌شود:

هزینه‌های مالی (۱,۳۴۸,۰۰۰) (۴,۷۴۲,۰۰۰) (۹,۰۰۰,۰۰۰) (۷,۴۹۷,۰۰۰) (۱۰,۶۵۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی ۳۰۶,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ ۶,۳۱۹,۰۰۰ ۰
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات ۵۵,۲۵۲,۰۰۰ ۷۷,۰۸۶,۰۰۰ ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ -۲۲,۵۹۴,۰۰۰ ۱۱۹,۱۳۵,۰۰۰
مالیات سود فعالیتهای عادی (۵۰۳,۰۰۰) (۱,۰۰۰,۰۰۰) (۱,۱۳۱,۰۰۰) (۰) (۱۸۹,۰۰۰)
سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی ۵۴,۷۴۹,۰۰۰ ۷۶,۰۸۶,۰۰۰ ۲۶,۹۲۹,۰۰۰ -۲۲,۵۹۴,۰۰۰ ۱۱۸,۹۴۶,۰۰۰

جمع کل هزینه‌ها ۵۷,۹۳۳,۰۰۰ ۱۲۳,۶۵۳,۰۰۰ ۲۱۰,۸۷۱,۰۰۰ ۵۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳۹۴,۸۶۷,۰۰۰

محاسبه نسبتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام)

۱۶۲ ۴۸۰۰۳۱۰۰۰ نسبت جاری سال۸۵
۲۹۷,۲۲۵,۰۰۰
۱۶۶ ۵۳۴۴۵۴۰۰۰ نسبت جاری سال۸۶
۳۲۱,۹۵۷,۰۰۰
۱۰۴ ۳۰۱۱۶۹۰۰۰ نسبت جاری سال۸۷
۲۹۰,۵۳۱,۰۰۰
۱۶۳ ۶۵۰۳۴۷۰۰۰ نسبت جاری سال۸۸
۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰
۱۵۲ ۶۰۷۶۱۲۰۰۰ نسبت جاری سال۸۹
۴۰۰,۸۸۴,۰۰۰

نسبت جاری سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال ۸۹

۱۶۲ ۱۶۶ ۱۰۴ ۱۶۳ ۱۵۲

نسبت آنی سال۸۵ نسبت آنی سال۸۶ نسبت آنی سال۸۷ نسبت آنی سال۸۸ نسبت آنی سال۸۹
۲۳,۸۱۸,۰۰۰ ۲۳,۲۵۹,۰۰۰ ۷,۲۶۲,۰۰۰ ۲۷,۰۶۵,۰۰۰ ۱۸,۱۱۴,۰۰۰
۱۲,۶۸۴,۰۰۰ ۱۱,۰۴۳,۰۰۰ ۲۰,۷۹۲,۰۰۰ ۱۲,۱۲۲,۰۰۰ ۱۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۵,۷۸۵,۰۰۰ ۱۱۷,۶۴۶,۰۰۰ ۹۰,۰۲۸,۰۰۰ ۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰ ۲۴۹,۶۶۶,۰۰۰
۱۲,۷۷۴,۰۰۰ ۳,۹۶۸,۰۰۰ ۸,۱۹۹,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۶۴۹,۰۰۰
۶۶,۸۶۹,۰۰۰ ۴۱,۰۰۴,۰۰۰ ۵۴,۱۱۴,۰۰۰ ۵۴,۲۱۷,۰۰۰ ۵۲,۲۱۷,۰۰۰
۲۳۵,۲۸۲,۰۰۰ ۳۰۴,۷۱۴,۰۰۰ ۸۴,۸۸۱,۰۰۰ ۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰ ۲۲۴,۵۰۴,۰۰۰
۴۵۷,۲۱۲,۰۰۰ ۵۰۱,۶۳۴,۰۰۰ ۲۶۵,۲۷۶,۰۰۰ ۶۰۳,۹۸۲,۰۰۰ ۵۶۸,۲۶۰,۰۰۰
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
۲۹۷,۲۲۵,۰۰۰ ۳۲۱,۹۵۷,۰۰۰ ۲۹۰,۵۳۱,۰۰۰ ۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰ ۴۰۰,۸۸۴,۰۰۰
= = = = =
نسبت آنی

۱۵۴ ۱۵۶ ۰۹۱ ۱۱۱ ۰۸۶

۰۹۴ ۴۸۰۰۳۱۰۰۰ = نسبت دارایی جاری سال۸۵
۵۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۰۸۹ ۵۳۴۴۵۴۰۰۰ = نسبت دارایی جاری سال

۸۶
۵۹۹,۷۴۹,۰۰۰
۰۴۸ ۳۰۱۱۶۹۰۰۰ = نسبت دارایی جاری سال۸۷
۶۲۸,۶۷۳,۰۰۰
۰۷۳ ۶۵۰۳۴۷۰۰۰ = نسبت دارایی جاری سال۸۸
۸۸۹,۱۸۱,۰۰۰
۰۵۷ ۶۰۷۷۱۲۰۰۰ = نسبت دارایی جاری سال۸۹
۱,۰۶۴,۷۶۷,۰۰۰
نسبت دارایی جاری سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
۰۹۴ ۰۸۹ ۰۴۸ ۰۷۳ ۰۵۷

۰۰۷ ۱۵۴۰۸۰۰۰ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۵
۲۱۴,۲۳۸,۰۰۰
۰۰۶ ۱۶۵۵۰۰۰۰ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۶
۲۷۷,۷۹۲,۰۰۰
۰۰۴ ۱۴۰۷۱۰۰۰ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۷
۳۳۸,۱۴۲,۰۰۰
۰۰۲ ۱۰۸۲۰۰۰۰ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۸
۴۹۰,۷۴۳,۰۰۰
۰۰۱ ۹۳۴۳۰۰۰ = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۹
۶۶۳,۸۸۳,۰۰۰

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
۰۰۷ ۰۰۶ ۰۰۴ ۰۰۲ ۰۰۱

۰۴۲ ۲۱۴۲۳۸۰۰۰ = نسبت مالکانه سال۸۵
۵۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۰۴۶ ۲۷۷۷۹۲۰۰۰ = نسبت مالکانه سال۸۶
۵۹۹,۷۴۹,۰۰۰
۰۵۴ ۳۳۸۱۴۲۰۰۰ = نسبت مالکانه سال۸۷

۶۲۸,۶۷۳,۰۰۰
۰۵۵ ۴۹۰۷۴۳۰۰۰ = نسبت مالکانه سال۸۸
۸۸۹,۱۸۱,۰۰۰
۰۶۲ ۶۶۳۸۸۳۰۰۰ = نسبت مالکانه سال۸۹
۱,۰۶۴,۷۶۷,۰۰۰
سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت مالکانه ۰۴۲ ۰۴۶ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۶۲

۱۹۲۹ ۲۹۷۲۲۵۰۰۰ = نسبت کل بدهی سال۸۵
۲۱۴,۲۳۸,۰۰۰
۱۹۴۵ ۳۲۱۹۵۷۰۰۰ = نسبت کل بدهی سال۸۶
۲۷۷,۷۹۲,۰۰۰
۲۰۶۵ ۲۹۰۵۳۱۰۰۰ = نسبت کل بدهی سال۸۷
۳۳۸,۱۴۲,۰۰۰
۳۶۸۲ ۳۹۸۴۳۸۰۰۰ = نسبت کل بدهی سال۸۸
۴۹۰,۷۴۳,۰۰۰
۴۲۹۱ ۴۰۰۸۸۴۰۰۰ = نسبت کل بدهی سال۸۹
۶۶۳,۸۸۳,۰۰۰
سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت کل بدهی ۱۹۲۹ ۱۹۴۵ ۲۰۶۵ ۳۶۸۲ ۴۲۹۱

۵۷۳% ۶۴۸۳۶۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۵
۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰
۴۳۲% ۸۶۸۱۶۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۶
۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰
۲۱۰% ۵۰۲۲۰۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۷
۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰
۱۹۴%- ۵۶۵۰۰۰۰- = نسبت سود ناخالص سال۸۸

۲۹,۱۰۵,۰۰۰
۲۹۶% ۱۵۲۱۷۹۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۹
۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰
سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت سود ناخالص( حاشیه فروش) ۵۷۳% ۴۳۲% ۲۱۰% ۱۹۴%- ۲۹۶%

۴۸۸% ۵۵۲۵۲۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۵
۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰
۳۸۴% ۷۷۰۸۶۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۶
۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰
۱۱۷% ۲۸۰۶۰۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۷
۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰
۷۷۶%- ۲۲۵۹۴۰۰۰- = نسبت بازده فروش سال۸۸
۲۹,۱۰۵,۰۰۰
۲۳۲% ۱۱۹۱۳۵۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۹
۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت بازده فروش ۴۸۸% ۳۸۴% ۱۱۷% ۷۷۶%- ۲۳۲%

۰۴۳ ۴۸۳۴۹۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۵
۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰
۰۵۷ ۱۱۳۹۲۳۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۶
۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰
۰۷۹ ۱۸۸۷۱۱۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۷
۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰
۱۱۹ ۳۴۷۵۵۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۸

۲۹,۱۰۵,۰۰۰
۰۷۰ ۳۶۱۸۲۳۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۹
۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت سود عملیاتی ۰۴۳ ۰۵۷ ۰۷۹ ۱۱۹ ۰۷۰

۱۰۸% ۶۴۸۳۶۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۵
۵۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۱۳۹% ۸۶۸۱۶۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۶
۵۹۹,۷۴۹,۰۰۰
۴۶% ۵۰۲۲۰۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۷
۶۲۸,۶۷۳,۰۰۰
۳۰%- ۵۶۵۰۰۰۰- = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۸
۸۸۹,۱۸۱,۰۰۰
۱۲۲% ۱۵۲۱۷۹۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۹
۱,۰۶۴,۷۶۷,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
بازده دارایی (ROA) 10.8% 13.9% 4.6% 3.0%- 12.2%

۰۳۰ ۵۵۲۵۲۰۰۰ = بازده سرمایه در گردش سال۸۵
۱۸۲,۸۰۶,۰۰۰
۰۳۶ ۷۷۰۸۶۰۰۰ = بازده سرمایه در گردش سال۸۶
۲۱۲,۴۹۷,۰۰۰
۲۶۴ ۲۸۰۶۰۰۰۰ = بازده سرمایه در گردش سال۸۷
۱۰,۶۳۸,۰۰۰
۰۰۹- ۲۲۵۹۴۰۰۰- = بازده سرمایه در گردش سال۸۸
۲۵۱,۹۰۹,۰۰۰
۰۵۸ ۱۱۹۱۳۵۰۰۰ = بازده سرمایه در گردش سال۸۹
۲۰۶,۷۲۸,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
بازده سرمایه در گردش ۰۳۰ ۰۳۶ ۲۶۴ ۰۰۹- ۰۵۸

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.