پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس کیفیت زندگی و حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس کیفیت زندگی و حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس کیفیت زندگی و حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس کیفیت زندگی و حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس کیفیت زندگی و حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سلامت و مراقبت

تعداد صفحات :۱۴

زمینه و هدف: مکانیسم های دفاعی فرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تاثیر می گذارند و بررسی رابطه مکانیسم های دفاعی با حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی که نقش کلیدی در سلامت روانی – اجتماعی زنان دارند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف این مطالعه پیش بینی مکانیسم های دفاعی بر اساس کیفیت زندگی و حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل بود.روش کار: روش مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از زنان متاهل ۲۰ تا ۵۰ ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی – درمانی سمیه شهر سنندج در سال ۱۳۹۴ بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی، سبک های دفاعی و حمایت اجتماعی – عاطفی ادراک شده بود. داده ها از طریق Spss-16 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین تمام مولفه های کیفیت زندگی، دو مولفه سلامت روانی و عملکرد اجتماعی قوی ترین ضریب بتا به ترتیب ۰.۳۴ و ۰.۲۵ را برای تبیین متغیر ملاک (مکانیسم دفاعی) فراهم می آورد. همچنین از بین مؤلفه های حمایت عاطفی – اجتماعی ادراک شده تنها مؤلفه خانواده (۰.۱۶) توانست متغیر ملاک مکانیسم های دفاعی را پیشبینی کند.نتیجه گیری: طبق یافته ها می توان گفت توجه به اقدامات آموزشی و تربیتی در راستای ارتقای سطح سلامت روانی و عملکرد اجتماعی بهتر، به عنوان تلاش های پیشگیرانه و بنیادین جهت بهبود کیفیت زندگی و تقویت مکانیسم های دفاعی رشد یافته در زنان متاهل ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلید واژه: مکانیسم های دفاعی، کیفیت زندگی، حمایت عاطفی، اجتماعی ادراک شده

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.