مقاله کودکان دیرآموز


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
13 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله کودکان دیرآموز دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کودکان دیرآموز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کودکان دیرآموز

چکیده 
مقدمه 
تعاریف موجود از دانش آموزان مرزی یا دیر آموز 
ویژگیها و چالشهای کودکان دیرآموز 
الف) ویژگی های شناختی- آموزشی کودکان  دیرآموز 
ب) ویژگی های رفتاری و عاطفی- اجتماعی کودکان  دیرآموز 
ج) مشکلات و چالشهای موجود در فرآیند شناسایی دانش آموزان دیرآموز 
د – راهبردهایی برای آموزش و توانبخشی دانش آموزان مرزی (دیر آموز) 
کودکان دیر آموز 
ویژگی های عاطفی کودکان دیر آموز  
دانش آموزان با ناتوانی یادگیری چه کسانی هستند 
راه چاره 
با کودکان دیرآموز چه کنیم؟ 
کودکان دیر آموز علل حضور در مدارس عادی 
کودکان دیر آموز 
اثرات نامطلوب جداسازی کودکان دیرآموز از دانش‌آموزان عادی 
اهداف تلفیق دانش‌آموزان دیرآموز در کلاس‌های عمومی مدارس عادی  
ویژگیهای عاطفی کودکان دیرآموز  
اهداف تلفیق دانش‌آموزان دیرآموز در کلاس‌های عمومی مدارس عادی  
اصول کلی آموزشی دانش‌آموزان دیرآموز 
راهبردهای آموزشی برای معلمان دانش‌آموز دیرآموز  
پیشنهادات به خانواده‌ی دانش‌آموز دیرآموز 
پیشنهادات‌به‌اولیاء‌مدارس‌عادی‌درمورددانش‌آموزان‌دیرآموز وآموزش‌پذیر 
پیشنهاداتی به اداره آموزش و پرورش منطقه مراغه در مورد دانش‌آموزان دیرآموز و آموزش پذیر  
روش های  کمک به  کــودکان دیـــــرآمــــوز 
نتیجه گیری 
منابع و مآخذ 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کودکان دیرآموز

۱      افروز، غلامعلی (۱۳۸۳).  مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی،  تهران : انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
۲      افروز، غلامعلی (۱۳۸۱). روا نشناسی توانبخشی کودکان آهسته گام.،  تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ نهم
۳      بنی جمالی. شکوه السادات و احدی ،حسن(۱۳۸۰). بهداشت روانی و عقبماندگی ذهنی، تهران: نشر نی، چاپ دوم
۴      به پژوه، احمد.(۱۳۸۲). « یکپارچه سازی آموزشی چیست؟»، نشریه انجمن علمی کودکان استثنایی،  شماره ۱۶ و ۱۷ (مهرو آبان)
۵      حدادی، علیرضا.(۱۳۸۸). وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی مرزی در مدارس عادی، فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال ۳، شماره ۳(۱۱)،پاییز ۸۸، صص ۴۷-
۶      سیف نراقی مریم و نادری، عزت اله (۱۳۸۳) . آموزش و پرورش کودکان استثنایی،  تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور
۷      کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین(۱۳۸۱). خلاصه روا ن پزشکی، ترجمه نصرت اله پورافکاری ،تبریز : انتشارات ذوقی، جلد۱
۸      نامنی، محمد رضا، حیات روشنایی افسانه و میلانی ترابی فریده (۱۳۸۱). گامهای پیشرفت برای کودکان دیرآموز. تهران: انتشارات سمت
۹      هوسپیان، آلیس و تا ت، محمد رضا (۱۳۸۶).  آموزش و پرورش تلفیقی دانش آموزان دیرآموز تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی
۱۰ Brophy, j., & Good, T. (2002). Teacher’s communication of differential expectations for children s classroom performance: some behavioral data. Journal of Educational Psychology, 61, 365-
۱۱. Morphy, D. (2006). implications of inclusion for general and special education. The
۱۲. Elementary school journal, 96, (5), 469 – ۴۸۷
۱۳ Pollowey, Edward. A., & smith, David. (1999). Current status of the mild mental retardation construct: Identification, placement, and programs
۱۴-Gottlieb, Jay. Alter, mark & Gottlieb, Barbara.W,. (2001). Mainstreaming mentally retarded children. (cited in) Matson, Johnny.L & Malick, James

چکیده

می دانیم که بعضی از کودکان سریعتر از کودکان دیگر می آموزند و نیز بعضی از آنان از دیگر همسالانشان در یادگیری کندترند و در نتیجه در تامین نیازهای خویش و یا خواسته های دیگران از آنان دچار مشکلاتی می شوند

کودکان دیر آموز گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل ۷۰ تا ۸۵ دارند و حدود ۶/۱۳  درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند. این گروه از کودکان دارای هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری مشخصی نیستند و به جز در امور تحصیلی و فعالیتهای پیچیده ذهنی که ممکن است با شکست مواجه شوند در سایر امور زندگی می توانند مستقل عمل کرده و موفق شوند . اغلب محققان و متخصصان بر این اعتقادند که اگر چه افراد دیرآموز ممکن است نیازهای آموزشی ویژه داشته باشند با این حال برای جایابی در سیستم آموزشی ویژه مناسب نیستند و باید در مدارس عادی آموزش ببینند. با در نظر گرفتن این وضعیت یک معلم در کلاس درس عادی با طیفی از دانش آموزانی سر و کار دارد که از نظر ویژگی های شناختی و عاطفی در سطوح مختلفی قرار دارند و اگر بخواهد در امر آموزش به این کودکان موفق باشد باید شناخت همه جانبه ای نسبت به همه ی آنها داشته باشد و آموزش خود را با سطوح مختلف توانایی های گوناگون دانش آموزان سازش دهد. این امر مستلزم صرف وقت فراوان توسط معلم کلاس و گذراندن دوره های آموزشی مناسب برای شناخت صحیح ویژگیهای دانش آموزان دیر آموز و چگونگی مداخله موثر در فرآیند آموزش و یادگیری آنها می باشد. برنامه ریزی برای آموزش این د انش آموزان مستلزم دقت و تلاش فراوان است. برنامه های تدوین شده برای آموزش و توانبخشی این کودکان باید متناسب با نیازهای همه جانبه آنها باشد ودر این راه باید حداکثر مشارکت دانش آموزان و خانواده های آنها را فراهم کرد. آموزش فردی شده، کارتیمی، و افزایش مهارتهای اجتماعی در این کودکان می بایست مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی مستمر و پویا از عملکرد دانش آموزان و برنامه های اجرا شد ه، صورت گیرد

کلید واژه ها: دانش آموزان دیرآموز، چالشهای آموزشی دانش آموزان مرزی، راهکارهای آموزشی و توانبخشی

مقدمه

با کمی دقت  و تامل در خلقت انسانها در می یابیم که هیچ دو انسانی مانند یکدیگر نیستند. این تفاوتها در ابعاد مختلف جسمی، ذهنی و رفتاری قابل مشاهده و ادراک است

در اکثر کلاس های عادی دانش آموزانی هستند که قادر نیستند با دیگر همکلاسیهای خود به رقابت بپردازند و در نتیجه در پایان سال تحصیلی مردود می شوند و نا موفق می گردند این گروه از افراد که دانش آموزان دیرآمو ز نام دارند. به علت کمی رشد ذهنی قادر به فراگیری مطالب و حل مسایل همانند افراد عادی و همسن و سال خود نیستند و در میان گروه های عقب مانده ذهنی از بالاترین درجه رشد ذهنی برخوردار بوده و بزرگترین گروه از گروههای عقب مانده ذهنی را تشکیل می دهند و بهره هوشی آنها توسط اکثر محققان و متخصصان بالینی به عنو ان وضعیت نرمال هوشی در نظر گرفته شده است

این کودکان در یادگیری مطالب بسیار کند بوده و به زودی فراموش می‌کنند. از طرفی به علت بهره هوشی بالا قدرت سازگاری با محیط و قدرت تعمیم نسبتا بالاتر در سطح کودکان آموزش پذیر قرار نمی‌گیرند

اصطلاح کودک دیر آموز[۱] (مرزی) ناظر است بر کودکی که رفتار اجتماعی وتحصیلی او پایین تر از معیارهای سطح سنّی او است. فردی است که به علت ناتوانی در یادگیری سریع مواد درسی نیاز به تعدیلاتی در دروس کلاسهای عادی دارد.عقب ماندگی کودک به این معنا نیست که نیاز به کلاس ویژه و برنامه تحصیل متفاوت داشته باشد .وی کودکی است که صرفا” باید در چهار چوب کلاسش  سازمان دهی ویژه ای انجام شود

معمولاً برخی معلمان بدون توجه به محدودیت تواناییهای ذهنی این گروه از دانش آموزان آنان را سرزنش و با دیگران مقایسه میکنند و چنین برخوردهایی موجبات شکست و دلزدگی بیشتر آنان را نسبت به تحصیل فراهم میسازد، اصولاً یأس و ناامیدی ناشی از شکست در مدرسه، اعتماد و اطمینان به خود را کاهش میدهد و چنین القا میکند که من به درد

هیچ کاری نمیخورم. درحالی که معلم آگاه و دانا باید در برخورد با چنین دانش آموزانی محدودیتهای ذهنی آنان را در نظر می گیرد. (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۳)

در این مقاله برآنیم که به موضوع ویژگیهای کودکان مرزی ، مسئله آموزش و تحصیل این گروه از کودکان  و نیز چالشهای موجود در روند آموزش آنها بپردازیم. همچنین سعی شده در پایان، اصول و راهکارهایی درزمینه آموزش و توانبخشی  دانش آموزان مرزی مطرح گردد

تعاریف موجود از دانش آموزان مرزی یا دیر آموز

طبق تعاریف به عمل آمده «دانش آموز دیرآموز مرزی، فردی است که از نظر هوشی براساس منحنی نرمال، در حد فاصل یک تا دو انحراف معیار پائین تر از میانگین بوده و از نظر یادگیری مهارتهای تحصیلی ، کندتر از همسالان دارای هوش متوسط عمل می کند و فاقد اشکالات اساسی در رفتارها ی انطباقی است» )هوسپیان و تات ، ۱۳۷۹).  منظور از دانش آموز عقب مانده  مرزی در این مقاله ، دانش آموزانی هستند که توسط واحد سنجش و ارزیابی سازمان آموزش وپرورش کودکان استثنایی کشور به عنوان مرزی تشخیص داده شده ا ند و بهره هوشی این افراد به زعم راهنمای آماری تشخیص بیماریهای روانی ویراست چهارم[۲] (۲۰۰۰)، در حدود ۷۱ تا ۸۴ تعیین گردیده و تفاوت عمده و اصلی آن ها با گروه های دیگر کودکان عقب مانده ذهنی در این است که آن ها توانایی تحصیل در کنار دانش آموزان دیگر و در مدارس عادی را دارا هستند (بنی جمالی و احدی ، ۱۳۷۰)

ویژگی بارز کودکان دیرآموز مرزی این است که دیر می آموزند و زود فراموش می کنند. در واقع کودکان دیرآموز به دلیل این که توانایی آموختن مواد درسی را کندتر و با صرف وقت بیشتری در کلاس های معمولی دارند در مقایسه با سایر گروه های عقب مانده ذهنی و براساس تعریف نوین عقب ماندگی ذهنی شاید به آن ها عقب مانده ذهنی نمی توان گفت و در واقع بیشتر آن ها نیاز ویژه به توجه خاص و شکیبایی مربیان دارند .در سنین بزرگسالی افراد دیرآموز توانایی سازگاری با محیط را دا رند و قادرند از یک زندگی مستقل برخوردار شوند (افروز، ۱۳۸۱)

یافته های پژوهشی وتجارب عملی در ارزیابی و شناسایی دانش آموزان  دیرآموزنشان می دهد این دانش آموزان در دو طیف عمده قرار دارند

۱- دانش آموزانی که به علت محدودیت های محیطی (خانوادگی،فرهنگی،اجتماعی) دچارمحدودیتهای شناختی گردیده که این محدودیت درنتایج آزمون هوش بارز ودرنهایت به عنوان دانش آموزان دیرآموزتشخیص داده می شوند. این گروه از دانش آموزان با قرار گرفتن درمحیط مطلوب آموزشی وجبران محدودیت های اولیه می توانند درارزیابیهای بعدی به احتمال زیاد در طبقه  متوسط قراربگیرند

۲-دانش آموزانی که علیرغم داشتن امکانات  محیطی مطلوب واحیاناً استفاده از امکاناتی چون مهد کودک و طی دوره آمادگی، دیرآموز تشخیص داده می شوندکه در این موارد عملکرد تحصیلی کودک با نتیجه آزمون هوشی همخوانی خواهد داشت .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.