تحقیق پیشگیری از اتلاف آب


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
16 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق پیشگیری از اتلاف آب دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیشگیری از اتلاف آب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق پیشگیری از اتلاف آب

چکیده  
مقدمه  
روش پژوهش  
نتایج و بحث  
جدول  ۲- بازده کاربرد آب در مزرعه برای آبیاری  
نام مزرعه  
آبیاری دوم  
جدول ۴- بازده آبیاری جویچه ای با طراحی بد و خوب و آبیاری عقربه ای برای ذرت در منقطه گرگان  
جدول ۵- نتایج ارزیابی آبیاری جویچه ای و بارانی برای چغندرقند در کرج  
نوع آبیاری  
جدول ۶- بازده پروژه های آبیاری  
روش های افزایش بازده آبیاری  
۱- آبیاری حجمی مزارع  
۲- طولانی کردن طول جویچه ها  
۳- اعمال کم آبیاری در برنامه ریزی پروژه های آبیاری  
۴- استفاده از روش های آبیاری تحت فشار متناسب با نوع گیاه، آب، هوا، خاک و سطح آگاهی زارعین.  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق پیشگیری از اتلاف آب

۱-     ابراهیمی، اسماعیل.، علی اکبر کامگار حقیقی و سید علی اکبر موسوی. ۱۳۷۵ بررسی بازده آبیاری مزرعه ذرت با در نظر گرفتن تغییرات مکانی خاک و بهره وری بیولوژیک. مجموعه مقالات هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. صفحات ۲۱۹-۱۹۳

۲-     اسدی، اسماعیل و همکاران ۱۳۷۵ بررسی عملکرد روش های آبیاری سطحی تحت مدیریت زارعین در کشور. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور. صفحه های ۴۰-۳۰

۳-     بحرانی، بزرگ و جلال مؤیدی. ۱۳۵۱ اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم        بوته روی میزان آب مصرفی و عملکرد نخود و لوبیا. دومین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. صفحات ۱۸۸-۱۸۲

۴-     بی نام ۱۳۷۵ مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه های آبخیز زاینده رود اصفهان، توسعه آبیاری در حوزه اردستان. مرکز مطالعات       برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. مهندسین مشاور یکم

۵-     صادقی، منصور و همکاران، ۱۳۷۵ بازده کل آبیاری شبکه دز در سال زارعی ۷۳-۱۳۷۲ مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

۶-      دادگر، محمد علی.، منوچهر قریشی زاده و کیخسر و فرجودی. ۱۳۵۳ گزارش بررسی احتیاج آبی چغندرقند در کرج بهدو طریق آبیاری نشتی و باران مصنوعی. سومین سمینار آبیاری و زهکشی. نشریه شماره ۱۳، صفحه های ۳۸۲-۳۶۶

۷-     سنایی جهرمی، صمد، ۱۳۷۴ مدیریت انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن. پایان نامه کارشنای ارشد. بخش آبیاری، دانشگاه شیراز،       صفحه ۱۹۸

۸-     سهرابی، تیمور و رضا اسماعیل منش. ۱۳۷۵ مقایسه فنی روش آبیاری بارانی (سنتر پیوت) با آبیاری شیاری. مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور. صفحه ۱۵۹-۱۳۱

۹-     عباسی سبوکی، امین. ۱۳۷۳ ارزیابی بازده های آبیاری در مزارع گندم شبکه آبیاری دشت سیاخ. پایان نامه کارشناسی ارشد. بخش آبیاری دانشگاه شیراز.   صفحه ۱۵۰

۱۰-  فرشی و همکاران. ۱۳۷۶ برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور. جلد اول گیاهان زراعی. مؤسسه تحقیقات خاک و آب، ۹۰ صفحه

۱۱-  کاوه، ف. ۱۳۷۸ نقدی بر میزان بادهی آبیاری در ایران. آب و توسعه. سال هفتم، شماره‌های ۲ و ۳ ص ص: ۳۲-۱۲

۱۲-  مبین، مهدی. ۱۳۴۹ نتایج حاصل بررسی و مطالعات آبیاری در مزارع پنبه و یونجه طرح آبیاری دز. سمینار آبیاری و زهکشی. نشریه شماره ۱ صفحه های    ۳۰-۲۸

۱۳-    Sepaskhah, A. R., B. Ghahraman. 2004. The effects of irrigation efficiency and uniformity coefficient on relative yield and profit for deficit irrigation. Biosystems Engineering (accepted)

چکیده

بازده آبیاری پروژه های آبیاری عبارت است از نسبت آب ذخیره شده در ناحیه ریشه در مزرعه به آب تأمین شده از منبع اصلی آبیاری که در ایران مقدار آن بسیار کم گزارش شده است. یکی از      علت ها برای حصول مقادیر کم، روش نه چندان درستی است که در اندازه گیری بازده کاربرد آبیاری مزرعه به کار گرفته شده است. با اصلاح روش تعیین بازده کاربرد آبیاری مقادیر قابل قبولی در حد حتی بیش از ۷۰ درصد حاصل می گردد. همچنین طراحی و مدیریت نادرست آبیاری سطحی منجر به بازده پایین در مزرعه گردیده که با اصلاح آنها بازده قابل قبولی حتی بیش از ۷۰ درصد در مزرعه بدست می آید. بازده پروژه‌های بزرگ دز و یا درودزن در حد پایینی گزارش شده است ولی با توجه به مقادیر حجم آب آبیاری، بارندگی و حجم آب زهکشی در شبکه آبیاری و زهکشی مقادیر بازده پروژه‌ها بیش از ۵۰ درصد تخمین زده می شود. با توجه به نگرش مجدد به بازده‌های کاربرد آب در مزرعه به نظر می رسد که در شرایطی که طراحی و مدیریت درستی برای آبیاری سطحی در مزرعه به کاربرده شود می توان از بازده ۷۰ درصد برای تخمین نیاز آبیاری مزرعه استفاده کرد که می تواند با بازده آبیاری بارانی رقابت نماید. با در نظر گرفتن مدیریت «کم آبیاری» مزرعه حتی می‌توان بازدهی بیش از ۷۰ درصد را نیز برای تخمین نیاز آب آبیاری مزرعه به کار برد. با روش هایی از قبیل تحویل حجمی آب آبیاری به مزرعه آبیاری شبانه با طولانی کردن  جویچه‌های آبیاری، اعمال کم آبیاری در برنامه ریزی پروژه های آبیاری و استفاده از روش های آبیاری تحت فشار متناسب با نوع گیاه، آب و هوا، خاک و سطح آگاهی زارعین می توان از تلفات آب جلوگیری نمود. این روش‌ها فقط به عنوان نمونه ذکر شده است

مقدمه

روش‌ها و سیستم‌های آبیاری ممکن است که خوب طراحی نشوند و یا در صورت طراحی خوب ممکن است که با مدیریت صحیح به کار برده نشوند. معیار ارزیابی روش‌ها و سیستم‌های آبیاری تعیین بازده آبیاری در اجزاء مختلف یک سیستم آبیاری است. بازده آبیاری عبارت است از عملکرد ایده آل هر جزئی از یک سیستم آبیاری به عملکرد واقعی آن. بنابراین با تعیین بازده‌‌های آبیاری در اجزاء مختلف یک سیستم آبیاری، مدیریت و نحوه طراحی روش‌ها و سیستم‌های آبیاری ارزیابی شده و در صورت مدیریت نامناسب و یا طراحی نادرست بایستی آنها را اصلاح کرد تا از هدر رفت آب آبیاری جلوگیری شود. با اصلاح طراحی و مدیریت روش های آبیاری، آب ذخیره شده را می توان برای تولید بیشتر محصولات کشاورزی به کار برد و در برنامه ریزی آینده برای تولید محصولات کشاورزی با محدودیت های آبی کمتری مواجه شد

در تعیین بازده کاربرد آب در مزرعه برای روش های مختلف آبیاری مقدار آب ذخیره شده آب در ناحیه ریشه به عنوان عملکرد ایده آل و مقدار آب به کار رفته به عنوان عملکرد واقعی آن به حساب می آید. برای تعیین مقدار آب ذخیره شده در خاک از مقدار آب خاک قبل از آبیاری و بعد از آبیاری در ناحیه توسعه ریشه گیاه استفاده می شود. متأسفانه عمق ناحیه ریشه در اغلب طرح های پژوهشی تعیین بازده کاربرد آب در مزرعه کمتر از حد واقعی در نظر گرفته می شود لذا منجر به تخمین کمتر از حد واقعی بازده کاربرد آب در مزرعه می گردد. بنابراین اهداف پژوهش حاضر عبارت است از

۱-    تخمین دوباره بازده آبیاری پروژه های آبیاری در ایران و مقایسه آب با بازده گزارش شده یعنی حدود ۳۳ درصد

۲-    بررسی علل کم برآوردن بازده آبیاری در ایران

۳-    تعیین اثر طراحی و مدیریت نادرست آبیاری در بازده کاربرد آب آبیاری در مزارع

۴-    ارائه روش های عملی جلوگیری از هدر رفت آب

روش پژوهش

داده‌های گزارش شده توسط محققین مختلف در نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران دوباره تجزیه و تحلیل گردید و بازده‌های کاربرد آب در مزارع دوباره محاسبه شد. این داده‌ها در گروه‌های مختلف به شرح زیر طبقه بندی می شوند

الف- بازده کاربرد آب در مزرعه

۱-    طرح هایی که در آنها آبیاری سطحی معقولی انجام شده و تعیین بازده کاربرد آب در مزرعه نیز در آنها صحیح انجام شده است

۲-    طرح هایی که در آنها آبیاری سطحی معقولی انجام شده ولی تعیین بازده کاربرد آب در مزرعه بدرستی انجام نشده است

۳-    طرح هایی که در آنها آبیاری سطحی بد طراحی شده ای را اجرا کرده اند

ب- بازده پروژه های آبیاری

۱-     تعیین بازده پروژه آبیاری دز (استان خوزستان) از روی مقادیر ورودی و خروجی آب با در نظر گرفتن بارندگی در منطقه

۲-     تعیین بازده پروژه آبیاری درودزن (استان فارس) از روی مقادیر ورودی و خروجی آب با در نظر گرفتن بارندگی در منطقه

۳-     تعیین بازده پروژه آبیاری دشت سیاخ (استان فارس) از طریق اندازه گیری بازده در اجزاء مختلف پروژه با طراحی بد آبیاری اجرا شده در سطح مزرعه

نتایج و بحث

الف- بازده کاربرد آب در مزرعه

۱- آبیاری سطحی معقول و محاسبه بازده کاربرد آب صحیح

بازده کاربرد آب در آبیاری جویچه ای در مزرعه ذرت توسط ابراهیمی و همکاران (۱۳۷۵) در دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز (باجگاه، استان فارس) اندازه گیری و گزارش شده است (جدول ۱). بازده کاربرد در مزرعه در آبیاری مختلف در طول دوره رشد ذرت بین ۰/۴۵  تا ۲/۹۱ درصد تغییر کرده است و مقدار متوسط آن در دوره فصل رشد ۷/۷۱ درصد        می باشد

بازده کاربرد آب در مزرعه برای آبیاری جویچه ای پنبه با طول جویچه  ۲۰۰ متری و آبیاری نواری یونجه با طول نوارهای ۲۰۰ متری به ترتیب ۷۵ و ۸۴ درصد گزارش شده است (مبین، ۱۳۴۹). بازده کاربرد آب در مزرعه برای آبیاری کرتی نخود و لوبیا در باجگاه (استان فارس) به ترتیب ۸۲ و ۸۱% اندازه گیری شده است (بحرانی و مؤیدی، ۱۳۵۱)

۲- آبیاری سطحی معقول و محاسبه بازده نادرست

بازده کاربرد آب در آبیاری نواری گندم در اردستان یزد توسط مهندسین مشاوریکم (بی نام، ۱۳۷۵) اندازه گیری شده است (جدول ۲). در محاسبه بازده کاربرد آب در مزرعه عمق ریشه گندم ۷۵ سانتی‌متر منظور شد و میانگین بازده کاربرد مزرعه ۲/۵۵ درصد گزارش گردید. با توجه به اندازه گیری های رطوبت خاک در اعماق مختلف خاک، عمق مناسب ریشه گندم ۹۰ سانتی متر می باشد لذا بازده کاربرد آب در مزرعه اصلاح گردید و به طور میانگین به ۲/۷۳ درصد افزایش یافت

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.