پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد دارای ۱۰۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله    
ضرورت و اهمیت تحقیق    
هدفهای پژوهش    
فرضیه و سئوالات تحقیق    
تعریف واژه‌ها    
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مقدمه    
ادبیات تحقیق    
ارتباطات و انواع آن    
اهمیت ارتباط    
وسایل ارتباط جمعی    
نقش وسایل ارتباط جمعی در تعلیم و تربیت    
چهارچوب نظری تحقیق    
نظریه‌های تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبین    
دسته اول: نظریات رسانه محور    
دسته دوم: نظریه‌های مخاطب محور    
دسته سوم: نظریه‌های روان شناختی    
تلویزیون    
اثرات و اثر بخشی تلویزیون    
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی    
چهارچوب نظری فرضیات تحقیق    
خلاصه    
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
جامعه آماری    
حجم نمونه    
روش تحلیل داده‌ها    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول نتیجه کلی آزمون فرضیات    
بخش دوم آمار استنباطی    
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه    
پیشنهادها    
پیشنهادهای موضوعی پژوهش    
محدودیت‌های پژوهشی    
پیوستها
جدول مادر
پرسشنامه

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تاثیر برنامه های پر بیننده تلویزیون و رفتار اجتماعی افراد

–          کمپ کمپیل «روان شناسی اجتماعی کاربردی» ترجمه ماهر فرهاد. انتشارات آستان قدس رضوی

–     خیر محمد(۱۳۶۵) راطه شکست تحصیلی با زمینه‌ها و شرایط خانوادگی. مجله علوم اجتماعی و انسانی. دانشگاه شیراز- دوره اول شماره دوم

–          شریعتمداری- علی- رسالت. تربیتی و علمی مراکز آموزشی ۱۳۷۴ انتشارات سمت

–     عالی- شهین دخت (۱۳۸۱) بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌ها و متون ارائه شده در وسایل ارتباط جمعی محلی استان اصفهان در رابطه با مسائل تعلیم و تربیت شورای تحقیقات استان اصفهان

–     عریضی- فروغ. تحلیل محتوای پنج فیلم ویدئویی در استان اصفهان ۱۳۸۴ طرح پژوهشی اداره فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران

–          کنیر آلبوت. تحلیل وسیله ارتباط جمعی. تحلیل محتوا- ترجمه سعید آذری ۱۳۷۴ انتشارات صدا وسیما

–          کازنو، ژان، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی- ترجمه باقر ساروخانی- منوچهر محسنی ۱۳۷۰ انتشارات اطلاعات

–          کازنو، ژان- قدرت تلویزیون، ترجمه، علی اسدی ۱۳۶۴ انتشارات امیرکبیر

–          کرینپدوروف کلوس- تحلیل محتوای مبانی روان شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی ۱۳۷۸ انتشارات سروش

–          محسنیان راد، مهدی. ارتباط شناسی ۱۳۶۹، انتشارات سروش

–          مک براید. یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج بار ۱۳۶۹ انتشارات سروش

–          ملون مارتینز انریک، تلویزیون در خانواده و جامعه، ترجمه جمشید ارجمند ۱۳۵۴ انتشارات رادیو و تلویزیون ایران

–          معتمد نژاد کاظم، وسایل ارتباط جمعی ۱۳۷۱ دانشگاه علامه طباطبایی

–          نقیب السادات، سیدرضا، تحلیل محتوای فیلمها پربیننده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 یار علی، جواد، تحلیل محتوای کتب و عوامل فرهنگی توسط دانشجویان استان

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی می‌باشد

هدف از انجام پژوهش آن بوده است که برنامه‌های پربیننده تلویزیون را پیدا کرده است وسپس ارتباط برنامه‌ها با رفتارهای اجتماعی را بستجیم متغیرهای که در این پژوهش مورد بررسی واقع شده‌اند عبارتند از

 برنامه‌های پربیننده تلویزیون به عنوان متغیر مستقل
رفتارهای اجتماعی شامل ابعاد اجتماعی، عاطفی، معنوی- اخلاقی و شناختی اقتصادی به عنوان متغیرهای وابسته

با استفاده از این روش و پرسشنامه ۱۰۰ نفر انتخاب شده مورد بررسی واقع شده‌اند

ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است روایی آنها با استفاده از نظرات اساتید و پایایی آنها با روش بازآزمایی بررسی و سپس مورد استفاده واقع شده‌اند

روش انجام پژوهش بدین صورت بوده است که در مرحله اول برنامه‌های پربیننده را تعیین کرده‌ایم و سپس ارتباط این برنامه‌ها را با رفتارهای اجتماعی از ابعاد گوناگون سنجیده‌ایم

ما معتقدیم هر شخص عاقلی که برنامه‌های تلویزیون را از صبح تا شب می‌بیند بعید است نیاز به تغییر بنیادی در شیوه استفاده جامعه از قویترین و نافذترین وسیله ارتباط جمعی در راستای سرگرمی و تنوین فکر نوجوانان را حس نکند

   (کنت ماسون، ۱۹۷۸)

مقدمه

در جوامع امروز همه ملتها با هر نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئله آموزش و پرورش توجه دارند و نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی برای آن اهمیت بیشتری قائل هستند (خیر ۱۳۶۸) این توجه بی دلیل نیست و بر منطق قوی بنیاد نهاده شده است. زیرا امروزه تربیت فرزندان را مهمترین نیازهای زندگی اجتماعی می‌شناسد در این راستا یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه بسیاری از روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود معطوف داشته است رابطه بین رسانه‌ها با تعلیم و تربیت و رفتارهای اجتماعی است. احتمالاً اختلاف نظر عمده‌ای در باب استعداد تربیتی وسیع وسایل ارتباط جمعی (به ویژه تلویزیون) وجود ندارد. انسان امروز با آشنایی با اصول و یافته های علمی و استفاده از روشها، فنون و وسایل جدید که علم و صنعت در اختیار او قرار داده است، توانسته است از ابعاد زمان و مکان به میزان قابل ملاحظه‌ای بکاهد و امکان اشاعه و ترویج افکار، اطلاعات ارزشها و نگرشهایی مطلوب را با سرعت سهولت و قدرت غیر قابل انتظاری بدست آورد

وسایل ارتباط جمعی که یکی از فنون مذکور است می‌تواند نقش عمده‌ای را در زمینه رشد و توسعه فراهم نموده و همچنین مشکلات فردی و اجتماعی را که بخش عمده‌ای از آن ریشه در آموزش و پرورش دارد بکاهد

بیان مسئله

رفتارهای اجتماعی، کل رفتارهایی هستند که هر فرد انسانی به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی و با داشتن نقش و پایگاه رسمی یا غیر رسمی از خود بروز می‌دهد. به طور کلی، نظریه‌هایی مربوط به وسایل ارتباط جمعی در دو دسته قرار می‌گیرد دسته‌ای از نظریه‌ها مخاطب را کاملاً منفعل کنش پذیر، ساده لوح و آماده تغییر تلقی نموده‌اند (نظریه رسانه محور) در مقابل این نظریه‌ها دسته دیگری قرار دارند که مخاطب را کاملاً پویا، هوشمند و هدف دار و صاحب فکر واندیشه و انتخاب می‌دانند. مبتنی براین دیدگاه وسایل ارتباط جمعی تاثیر محدود دارند (نظریه مخاطب محور) نظریه‌های نیاز جویی و هماهنگی شناختی از این دسته‌اند       (نقیب السادات، ۱۳۷۶)

کودکان و نوجوانان در حالی پا به مدرسه می‌گذارند که بسیاری از وقت خود را صرف دیدن و شنیدن برنامه‌های وسایل ارتباط جمعی کرده‌اند. رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون قوی‌ترین عامل اجتماعی کننده در جامعه کنونی ماست. تلویزیون به عنوان یک رسانه، مردم را از طریق پیامهای عاطفی نه واقعی تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین لحاظ برنامه‌های نمایشی تلویزیون موفق‌ترین و پربیننده‌ترین برنامه‌هاست آنچه نظر مردم را جلب می‌کند محتوای واقعی برنامه‌ها نیست بلکه محتوای فردی اجتماعی و عاطفی آن است، آنچه بیش از همه در ذهن تماشاگر می‌ماند ظاهر شدن و نحوه رفتار افراد است.                                                                       (عالی، ۱۳۸۱)

در حالی که مدارس به تاکید خود بر فرایندهای شناختی ادامه می‌دهند تمامی یادگیری‌های دانش آموزان در خارج از محیط کلاس به خودشان مربوط می‌شود. در حالی که کارکنان مدرسه با بهره گیری از اعمال بر محتوا سعی بر آموزش ارزشها و رفتارهای صحیح دارند. فیلم سازان با فیلم‌های خود دانش آموزان را با تجاربی غوطه ور می‌سازند که غالباً با ارزشهایی که انتظار می‌رود و مدرسه آموزش می‌دهند مغایرند. آمار سال ۱۹۸۱ نشان داده است نوجوانان هفته‌ای ۲۳ ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون نشسته‌اند.                                                     (عالی، ۱۳۸۱)

معمولاً معلمان و والدین راجع به رفتار دانش آموزان و فرزندان صحبت می‌کنند اما تصور روشنی از تعریف رفتار در ذهن ندارند. در بحث راجع به تعلیم و تربیت نیز از رفتار فرد سخن به میان می‌آید اما در این زمینه هم مفهوم روشنی از رفتار در نظر گرفته نمی‌شود. افزون براین، جنبه‌های مختلف رفتار که در ابعاد اساسی شخصیت فرد منعکس می‌شود از نظر دور می‌ماند                                         (شریعتمداری، ۱۳۷۶)

جالب این است که مربیان و والدین یا خود فرد میل دارند در زمینه‌های مختلف، مثل زمینه‌های شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی و معنوی موجبات رشد را فراهم سازند، اما در عمل این جنبه‌ها مانند خود مفهومی در وضعی ابهام آمیز طرح می‌شوند. تفاوت رفتارها و یا جنبه‌های مختلف رفتار بررسی ابعاد مختلف است از وحدت و انسجام ویژه‌ای برخوردار است. در واقع رفتارهای گوناگون با یکدیگر ارتباط دارند. رفتار اجتماعی جدا از رفتار شناختی نیست و رفتار شناختی در سایه رفتار معنوی اخلاقی از انسجام و استحکام خاصی برخوردار می‌شوند، انسان موجودی اجتماعی است علاقه فرد به جمع، لذت بردن فرد از زندگی اجتماعی، آشنایی با فرهنگ جامعه ادراک و شناسایی نظام اقتصادی یا فلسفه اجتماعی سازگاری با جمع توافق با دیگران در حیات جمعی همکاری با دیگران در زندگی اجتماعی تشابه با دیگران تبادل نظر با دیگران و… همه منعکس کننده بعد اجتماعی اشخاص است.   (شریعتمداری، ۱۳۷۶)

مسئله اساسی در این پژوهش بررسی ارتباط برنامه‌های پر بیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی دانشجویان از دیدگاه آنان می‌باشد. در اینجا رفتارهای اجتماعی از چند بعد مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد

 بعد اجتماعی (در ارتباط با خانواده و اجتماع)
بعد عاطفی (خشونت و محبت)
بعد اخلاقی- معنوی (ارزشهای اخلاقی فرد ارزشها اخلاقی اجتماع)
بعد اقتصادی (عوامل اقتصادی موثر بر رفتارهای اجتماعی)

ضرورت و اهمیت تحقیق

ادراک شهودی تمایز میان عملکرد و یادگیری و اثرات تقویت و تنبیه مشاهده‌ای موجب شده است بسیاری  از والدین و معلمان، نسبت به برنامه‌هایی که در تلویزیون به نمایش گذاشته می‌شود نگران شوند. هر دانش آموز از کودکستان تا دبیرستان به طور تقریبی ۱۲۰۰۰ ساعت وقت صرف تماشای تلویزیون می‌کند در تمام این مدت تلویزیون در حال آموزش است ودانش آموزان در حال یادگیری

       (از کمپ، استوارت ۱۹۹۶)

اطلاعات بدست آمده به مسئولان و دست اندرکاران کمک می‌کند تا

 نیروهایی که از طریق تلویزیون (رسانه) بر جوانان اثر می‌کند را بشناسد
به راهنمایی والدین دانش آموز، آموزش خانواده در پیشبرد مشاوره کمک می‌کند
پس از شناخت خط سیر فکری و اجتماعی و علایق جوانان با اطلاع رسانی لازم به جوانان تاثیرات احتمالاً منفی تلویزیون را کاهش دهد

هدفهای پژوهش

هدفهای کلی دو قسم است

 پیدا کردن برنامه‌های پربیننده تلویزیون
ارتباط برنامه‌ها با رفتارهای اجتماعی

هدف‌های جزیی

 بررسی ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون با رفتارهای اجتماعی، عاطفی، معنوی، اخلاقی و شناختی و اقتصادی
بررسی رابطه درآمد، شغل، سن با میزان ارتباط برنامه‌های پربیننده تلویزیون و رفتارهای اجتماعی

فرضیه و سئوالات تحقیق

فرضیه اول

آیا تماشای برنامه‌های تلویزیون بر رفتارهای اجتماعی افراد تاثیر می‌گذارد

فرضیه دوم

آیا بین تماشای برنامه‌های پر بیننده تلویزیون و عوامل اقتصادی رابطه‌ای وجود دارد

فرضیه سوم

تا چه حد بین انتخاب برنامه‌های پربیننده تلویزیون و مسائل اخلاقی و عاطفی رابطه وجود دارد

قرضیه چهارم

آیا تماشای برنامه‌های پربیننده تلویزیون بر رفتارهای مذهبی و مسائل مذهبی تاثیر می‌گذارد

تعریف واژه‌ها

برنامه‌های پر بیننده تلویزیون

منظور آن دسته از برنامه‌هایی که تعداد علاقمندان به تماشای آنها نسبت به سایر برنامه‌ها بیشتر است. با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در این مورد این برنامه‌ها مشخص می‌شود. در این جا برنامه‌هایی که بیش از %۶۰ نمونه به آن علاقمند بوده‌اند جزء برنامه‌های پربیننده تعریف شده‌اند

رفتارهای اجتماعی

کل رفتارهایی که هر فرد انسانی به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی و با دانستن نقش و پایگاه رسمی و غیر رسمی از خود بروز می‌دهد

رفتارهای اجتماعی از بعد اجتماعی

در این جا منظور میزان علاقه فرد به جمع، آشنایی با فرهنگ جامعه ادراک و شناسایی نظام اعتقادی یا فلسفه اجتماعی، توافق با دیگران در حیات جمعی است. متغیر فوق با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در این مورد اندازه گیری خواهد شد. با تعیین نقطه برش برای این بعد چنانچه نمره فردی در پرسشنامه مربوط بیش از ۳۰ باشد نشان دهنده وجود رابطه بین رفتار و برنامه مورد نظر بوده است

رفتارهای اجتماعی از بعد عاطفی

رفتارهایی که توام با هیجان، حسرت، پریشانی و نفرت و حسرت و خشم و دعوا و غرور و… می‌باشد این رفتارها نیز با استفاده از پرسشنامه تهیه شده در این مورد اندازه گیری خواهد شد با تعیین نقطه برش وجود رابطه در صورتی تایید می‌شود که نمره فرد از این پرسشنامه بیشتر از ۵۰ %  باشد

رفتارهای اجتماعی از بعد معنوی- اخلاقی

آنچه موجب فهم بهتر مبانی اعتقادی و نقش آنها در زندگی روزمره می‌شود مثل پاکی، صداقت و همکاری و فهم بهتر نظرات مختلف دیگران و برخورد افراد را با دیگران بررسی می‌کند که این رفتارها هم با استفاده از پرسشنامه ارزیابی می‌شود

رفتارهای اجتماعی از بعد اقتصادی

رفتارهایی است که نشان دهنده عکس عمل اقتصادی افراد در رابطه با تماشای برنامه‌ها و تاثیر آنها بر زندگی اقتصادی افراد مثل تاثیر درآمد و شغل و تجملات با انتخاب برنامه‌های تلویزیون

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.