بررسی بازگشت مهاجرین از شهر به روستا و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی بازگشت مهاجرین از شهر به روستا و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه) دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بازگشت مهاجرین از شهر به روستا و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی بازگشت مهاجرین از شهر به روستا و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی بازگشت مهاجرین از شهر به روستا و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه) :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر بازگشت مهاجرین از شهر به روستا در شهرستان مبارکه می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و از پرسشنامه جهت گردآوری دادهها استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است، که مقدار بالای آلفا (۸۱۸/۰(و عدم ناهماهنگی در بین آیتمها، دلیلی بر مناسب بودن پرسشنامه است . جامعه آماری شامل تمام مهاجرین از شهر به روستا در شهرستان مبارکه می باشد که بالغ بر ۱۱۰۱ نفر می باشند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه این تحقیق ۲۸۴ نفر شد که برای تحلیل دقیقتر به ۳۰۰ نفر ارتقاء داده شد. و از نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی ساده بین مهاجرین استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای SPSS21 و Amos19 و از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین بهتر شدن شرایط شغلی در روستا، بالا بودن هزینه های زندگی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تمایل به پیوستن در جمع خانواده و خویشان و بازگشت مهاجرین از شهر به روستا رابطه معناداری مستقیم و مثبت وجود دارد و با توجه به مدل علی رگرسیون، تبیین بازگشت مهاجرین از شهر به روستا بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که این متغیرها قادر به تبیین ۶۱ درصد از تغییرات بازگشت مهاجرین از شهر به روستا هستند و تمایل به پیوستن در جمع خانواده و خویشان و بهتر شدن شرایط شغلی در روستا به ترتیب قویترین پیشبینی کننده های بازگشت مهاجرین از شهر به روستا هستند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.