تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
10 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر روشهای حل مساله در آموزش ریاضی پایه ششم ابتدایی در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی :

تعداد صفحات :۶

چکیده مقاله:

ریاضی بدون شک یکی ازمهم ترین درس هایی است که دانش آموزان درتمام مقاطع تحصیلی به دانستن ودرک آن احتیاج دارند. درآموزش و پرورش نیز بجای مکلف ساختن دانش آموز به حفظ مطلب می توان او را در جایگاه حل مسائل قرار داد به نحوی که خودرا درصحنه ی واقعی و رویارویی با مشکل ببیند و به حل مسئله بپردازد. پژوهش حاضر درمورد روشهای حل مسئله درآموزش ریاضیپایه ششم ابتدایی می پردازد. پژوهش حاضریک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد است. جهت انجام – این پژوهش برای انتخاب آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مدرسه ابتدایی به صورت تصادفی از بین مدارس ابتدایی شهرستان گرمی انتخاب شد.سپس دو کلاس ششم ابتدایی که دانش آموزان کلاس ها با توجه به نمرات پیشآزمون تقریبا از نظر سواد ریاضی هم سطح بود به عنوان دو گروه شاهد و آزمایش با تعداد ۲۲ نفر دانش آموز در نظر گرفته شد. آموزش روش ها و راهبردها ی حل مساله به کلاس آزمایشی طی ۲ جلسه ارایه شد و به کلاس شاهد آموزش روش ها و راهبردها ی حل مساله ارایه نشد و برای ارزیابی تاثیر روش های حل مساله در آموزش ریاضی از آزمون های معلم ساخته استفاده شد. برایمحاسبه هماهنگی درونی ابزار از جمله پرسشنامه ها، از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های بدست آمده با استفادهاز آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و جدول فراوانی( و آزمون T تجزیه و تحلیل شد. براساس تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته معلوم شد روش های حل مسئله در یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان گرمی تاثیر دارد

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.