مقاله مولفه های فرهنگی قدرت نرم در فرآیند جهانی شدن فرهنگ


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
13 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مولفه های فرهنگی قدرت نرم در فرآیند جهانی شدن فرهنگ دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مولفه های فرهنگی قدرت نرم در فرآیند جهانی شدن فرهنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مولفه های فرهنگی قدرت نرم در فرآیند جهانی شدن فرهنگ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مولفه های فرهنگی قدرت نرم در فرآیند جهانی شدن فرهنگ :

تعداد صفحات:۱۰
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های قدرت نرم در بعد فرهنگ در فرآیند جهانی شدن فرهنگ به روش توصیفی- پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه به تعداد ۱۲۰۰۰ نفر تشکیل داد. از این میان ۳۷۲ نفر از طریق فرمول نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته در ابعاد زبان، ارزش ها، فرهنگ عمومی، دین و اعتقادات که روایی آن مورد تایید متخصصان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ ۰/۸۹ برآورد گردید.نتایج نشان داد بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه ارزشی مربوط به «قدرت ارزش های سنتی» با بار عاملی ۰/۶۰۸ و کمترین ضریب عاملی مربوط به «گستره پذیرش ارزش های اخلاقی» با بار عاملی ۰/۳۰۵ بود. بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه زبان مربوط به «پشتوانه تاریخی ادب فارسی» با بار عاملی ۰/۷۱۸ و کمترین ضریب عاملی مربوط به «ترجمه آثار ارزشمند و فاخر فارسی به زبان های خارجی» با بار عاملی ۰/۵۳۳ بود. بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه دین مربوط به «قدرت جهانشمولی آموزه های دینی» با بار عاملی ۰/۸۰۶ و کمترین ضریب عاملی مربوط به گویه ی ۴ «وجود پایگاه حاکمیت دینی در افزایش ضمانت اجرایی آموزه های دین» با بار عاملی ۰/۳۲۱ بود. نتایج همچنین نشان داد بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه اعتقادات مربوط به «وجود فرهنگ جهاد و شهادت» با بار عاملی ۰/۸۰۳ و کمترین ضریب عاملی مربوط به «اعتقاد به فرهنگ مقاومت و پایداری» با بار عاملی ۰/۳۶۶ بود. بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه زبان مربوط به «مقبولیت اجتماعی نظام سیاسی» با بار عاملی ۰/۶۵۲ و کمترین ضریب عاملی مربوط به «انتقاد به مسئولین و کارگزاران» با بار عاملی ۰/۳۵۰ بود. بیشترین ضریب عاملی در مؤلفه فرهنگ عمومی مربوط به «پشتوانه تمدنی غنی» با بار عاملی ۰/۸۶۲ و کمترین ضریب عاملی مربوط به «افزایش به مشارکت عمومی در امور فرهنگی» با بار عاملی ۰/۳۰۰ بود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.