فرمولاسیون ساخت گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
14 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فرمولاسیون ساخت گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه دارای ۱۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فرمولاسیون ساخت گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب

چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
پیش گفتار
بخش اول – مباحث نظری
فصل اول – اسفرزه
۱-۱ اسفرزه
۱-۱-۱- ریخت شناسی
۲-۱-۱- زمان جمع‌آوری
۳-۱-۱- خرده نگاری
۴-۱-۱- طرز نگهداری
۵-۱-۱- دامنه انتشار
۶-۱-۱- مواد متشکله
۷-۱-۱- مواد مصرف گیاه
۸-۱-۱- مهم‌ترین اثرات گزارش شده اسفرزه
۱-۸-۱-۱- بیماریهای قلبی – عروقی
۹-۱-۱- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملین گیاهی
۱۰-۱-۱- مکانسیم اثر
۱۱-۱-۱- موارد عدم مصرف
۱۲-۱-۱- در دوران بارداری و شیردهی
۱۳-۱-۱- تداخل دارویی
۱۴-۱-۱- موارد احتیاط
۱۵-۱-۱- اشکال دارویی
۲-۱- کنترل کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه
فصل دوم – یبوست
۱-۲- یبوست
۲-۲- اتیولوژی
۳-۲- درمان
۱-۳-۲- درمان غیر دارویی
۲-۳-۲- درمان دارویی
۴-۲- سوء مصرف ریلمین‌ها
فصل سوم – کلیات فرآورده‌ جوشان
۱-۳- مقدمه
۲-۳- تعریف پودر
۱-۲-۳- انواع پودرها
۳-۳- تعریف گرانول
۱-۳-۳- انواع گرانولها
۴-۳- مزایای فرآورده‌های پودری و گرانولی
۵-۳- معایب پودرها و گرانولها
۶-۳- کلیاتی در مورد فرآورد‌ه‌های جوشان
۱-۶-۳- مکانسیم ایجاد جوش در فرآورده‌های جوشان
۲-۶-۳- مواد بکار رفته در فرآورده‌های جوشان
۱-۲-۶-۳- منابع اسیدی
۲-۲-۶-۳- منابع بازی
۳-۲-۶-۳- چسباننده
۴-۲-۶-۳- ترکیبات شیرین کننده
۵-۲-۶-۳- ترکیبات طعم دهنده
۶-۲-۶-۳- رنگ دهنده
۷-۲-۶-۳- مواد افزایش دهنده محلولیت
۸-۲-۶-۳- مواد پایدار کننده
۷-۳- بسته‌‌بندی
۸-۳- انواع فرآورده‌های جوشان
۱-۸-۳- پودرهای جوشان
۲-۸-۳- گرانولهای جوشان
۱-۲-۸-۳- گرانولاسیون مرطوب
۱-۱-۲-۸-۳- مزایای گرانولاسیون مرطوب 
۲-۲-۸-۳- گرانولاسیون خشک
۳-۲-۸-۳- گرانولاسیون به روش ذوب
۹-۳- آزمایشات کنترل فیزیکوشیمیایی گرانولهای جوشان
۱-۹-۳- خصوصیات ظاهری
۲-۹-۳- تعیین مقدار موثره دارویی
۳-۹-۳- زمان جوشش و انحلال
۴-۹-۳- PH محلول
۵-۹-۳- تعیین مقدار رطوبت گرانولها
۱۰-۳- آزمایشات پایداری و تعیین غیر مفید دارو
۱-۱۰-۳- آزمایش پایداری تسریع شده
۲-۱۰-۳- آزمایش پایداری ادواری
۳-۱۰-۳- عمر قفسه‌ای
فصل چهارم – کار تجربی
بخش دوم : مباحث تجربی
۱-۴- مقدمه
۲-۴- وسایل و دستگاههای بکار رفته
۳-۴- مواد بکار رفته
۴-۴- تهیه پودر پوسته دانه اسفرزه
۱-۴-۴- کنترل‌های کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه
۵-۴- تعیین ریزش پودر
۶-۴- تهیه گرانول جوشان
۷-۴- آزمون‌های کنترل فیزیکوشیمیایی
۱-۷-۴- بررسی خواص ظاهری
۲-۷-۴- تعیین ریزش گرانولها
۳-۷-۴- آزمون تعیین PH محلول
۴-۷-۴- تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال
۵-۷-۴- آزمون تعیین مقدار موثر دارویی
۶-۷-۴- آزمایش پایداری
۱-۶-۴- انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه
۲-۶-۴- استفاده از سورفکتانت‌ها
۳-۶-۴- اصلاح طعم فرمولاسیونهای منتخب
۴-۶-۴- اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین کننده
۵-۶-۴- انتخاب فرمولاسیون نهایی
فصل پنجم – نتایج و بحث
۱-۵- مقدمه
۲-۵- نتایج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روی ریزش پودر اسفرزه
۱-۲-۵- تابعیت ریزش پودر اسفرزه
۲-۲-۵- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ریزش سنج
۳-۵- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه با محاسبه اندیس کار و ضریب هانسر
۴-۵- بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده بررسی انتخاب منابع اسیدی و بازی
۵-۵- بررسی فرمولاسیونهای تهیه شده جهت دستیابی به PH مناسب
۶-۵- بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده از سورفکتانتهای مختلف
۷-۵- بررسی فرمولاسیون تهیه شده از منابع اسیدی و بازی، طعم دهنده و شیرین کننده
۸-۵- بررسی فرمولاسیون جدول (۱۳-۴) حاوی شکر و آسپارتام   
۹-۵- نتایج حاصل از نظر خواهی داوطلبین در مورد ۳ فرمولاسیون
۱۰-۵- آزمونهای پایداری تسریع شده
۱۱-۵- نتیجه‌گیری نهایی

 

چکیده فارسی:
عنوان پایان نامه : ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شرکت ایران داروک تهیه تحت و تست‌های فارماکوپه‌ای شامل: (ضریب تورم، خاکستر تام، وزن خشک و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیونهای متعددی، (در مجموع ۳۰ فرمولاسیون) شامل نسبت‌های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریک،‌اسید تارتاربک و سدیم بی‌کربنات)،‌پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنیهای دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین کننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %۹۰ به گرانول تبدیل شدند گرانولهای تهیه شده از یک بامش ۱۰ عبور داده شدند و در آون با دمای   سانتی‌گراد خشک گردیدند. سپس از یک بامش ۲۰ عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیونها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش وPH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد. البته باید توجه داشت که هر گرم از گرانول تهیه شده معادل ۴۰ میلی‌لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه کردن بافر با ۸/۶= PH می‌دهد.
۳ فرمولاسیون با طعم‌های مختلف تهیه شد و توسط ۱۰ نفر از داوطلبین سالم تست شد. بعد از انجام آنالیز‌های آماری (فریدمن- ویکگسون)، بهترین فرمولاسیون شامل (%۹ اسید سیتریک، % ۱۹ اسید تارتاریک با %۳۲ سدیم بی کربنات، % ۴۰ پوسته دانه اسفرزه، ۳۰۰ میلی‌گرم ساکاند، ۷۵۰ میلی‌گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پایداری تبریع شده روی فرمولاسیون منتخب به مدت ۶ ماه در دمای   سانتی‌گراد و رطوبت % ۷۵ انجام شد. در طی ماه ۱، ۲، ۳ و ۶. نمونه گیری انجام و تستهای فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون صورت گرفت. در نتایج اختلاف معنی‌داری (۰۵/۰ > P) دیده نشد و پارامترهای گفته شده در بالا در طی ۶ ماه روی فرمولاسیون انجام گرفت.
کلمات کلیدی: پسیلوم اواتا، گرانولهای جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسیون گرانول، گرانولاسیون مرطوب، مطالعات پایداری.

 

Abstract
Subject: Preparation and Formulation of effervescent granules from psylliom husk
Author: Bahareh Afshari
Supervisors: Dr.S.A. Mortazavi & Dr. F. Mojab
Address: School of pharmacy, shahid Beheshti university (M.C.), P.O.
Box: 14155-6153/ Tehran.

In this study effervescent psyllium husk (plantago ovata fam. Plantaginaceae) granules were prepared, using the wet granulation method. With of psyllium husk was obtained from Iran – Darouk company and underwent pharmacopoeal tests, (Suelling indeed , total ash, moisture content and foreign organic matter ) based on standard references. Next various pormulations (over – all 30 formulations) containing defferent ratios of the husk , various acids and bases including citric acid , tartaric acid and sodium bicarbonate, poly rinyl pyrrolidone (PVP, as binder) and other additives (including: colouring agent and sweetener) were thoroughly mixed and formed into granules , following the addition of ethanol (90%). The granules prepared were then initially passed through amesh # losiere, dried in a   oven and subsequently passed through a mesh # 20 sierce. The resulting formulations were then tested in terms of apparent characteristics, effervescence time, PH, flow ability and assay of active ingredients.
It should be noted that each gram of the granules prepared should form. at least 40ml of mucilage on the addition of (PH, 6.8 buffer (final volume of 500 ml).
There formulations with different tastes were prepared and tested by 10 healthy – volunteers. After statistical analysis (Freedman & Wilcox an) , the  best formulation was selected (containing ; citric acid 9% , tartinc acid 19% , sodium bicarbonate 32% , psylliom husk 40% , sucrosc 300 mg, aspartame 750 mg) . finally , accelerated Stability studies were performed on the selected formulation for 6 months at a temperature of  and 75% R.H.
At interrals of 1, 2, 3 and 6 months , samples were taken and examined in terms of all the physicochemical tests mentioned above. Results obtained showed no significant change (P>0/05) in the parameters tested over a period of 6 months.

Key words: pysllium ovata, Effervescent Granules, Psylliom Husk , Granule Formulation, wet granulation , stability studies.
 پیشگفتار:
امروزه ضمن گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه داروهای گیاهی، تجویز و کاربرد آنها روز به روز در کشورهای مختلف جهان رو به افزایش است. علت عمده این توجه آن است که گیاهان در قرن‌های پیش مورد مصرف دارویی بوده‌اند و اثرات درمانی آنها در طول سالیان متمادی تجزیه و به اثبات رسیده است، کشور ایران نیز از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی از موقعیت مناسبی برخوردار است و برخورداری از این عامل مهم باعث گردیده در بین گیاهان دارویی موجود در ایران که رشد گونه‌های مختلف گیاهی در آن امکان پذیر باشد همچنین سابقه بسیار طولانی در کاربرد آنها توسط دانشمندان بزرگ و صاحب نام، از پیشروان استفاده از گیاهان در درمان بوده و نقش بسزایی در تکامل گیاه درمانی در طی قرون و اعصار ایفا نموده است.
گیاه اسفرزه با نام علمی Psylium ovata به منظور درمان یبوست و ضد التهاب دستگاه گوارشی به کار می‌رود. البته اثرات درمانی متعددی به غیر از موارد بالا از این گیاه کشف شده، از جمله این کاربرد‌ها می‌توان: کمک به کاهش کلسترول خون و همچنین کاهش قند خود در افراد دیابتی را نام برد. لذا با توجه به اثرات درمانی این گیاه، پذیرش بهتر بیماران و سهولت مصرف توسط بیماران و عدم وجود آن به صورت جوشان در بازار دارویی کشور، در این پایان‌نامه اقدام به تهیه فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه نمودیم. لازم به ذکر است اثر درمانی اسفرزه هم در دانه و هم در پوسته دانه آن موجود می‌باشد که خاصیت معینی آن در پوسته دانه ۵ برابر دانه اسفرزه می‌باشد.
فصل اول
اسفرزه 
۱-۱- اسفرزه
عبارت است از دانه های خشک شده یا پوست دانه های گیاه، بصورت رسیده و تمیز شده از Plantago ovata Forsk از خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) است که حداقل حاوی ۱۵ درصد موسیلاژ می باشد.
نام علمی: Plantago ovata Forskal
نام انگلیسی:
Spangle seeds, plue psyllium seeds, Blonde psyllium, Indian plantago seeds
نام عربی: برزقطونا (Barz qutuna)
نام مترادف: Plantago trichophylla
نام خانواده: Plantaginaceae (خانواده بارهنگ)
پلانتاگو در لاتین به معنای پاشنه پاست که مربوط به شکل برگ می باشد. و پیسلیوم در یونانی به معنای کک است که مربوط به شکل، رنگ و اندازه دانه ها می باشد و اواتا نیز مربوط به شکل برگها است.(۱) و (۲)
۱-۱-۱ ریخت شناسی:
گیاه Plantago ovata ، گیاهی است علفی، چند ساله به بلندی ۵ تا ۱۰ سانتی متر، بدون ساقه و با کرکهای نرم. برگها، کشیده، باریک تا نیزه ای ، نوک تیز و به سمت پایه باریک و دو شاخه و بطور کامل یا به صورت پراکنده دارای دندانه های ریز بوده پوشیده از کرکهای کم و بیشس فراوان می‌باشد. سنبله ها و دم گل ها به طول ۱ تا ۹ سانتی متر و کرکدار هستند. سنبله گرد یا کشیده به طول ۵/۰ تا ۲ سانتی متر دارای گلهایی متراکم است. براکته گرد – تخم مرغی به بلندی ۳ میلی متر قسمت بالایی آن دارای مژکهای نقره ای و کانالدار است. کاسه گل تخم مرغی – بیضی به طول ۵/۲ میلی متر و قایقی شکل است گلبرگها لوبدار، تخم مرغی یا گرد – قلبی شکل به طول ۷۵/۲-۵/۲ میلی متر، قایقی شکل و تخمدان دارای دو تخمک است. دانه های این گیاه با دانه گیاهان تیر? شب بو، میوه های تیره گندمیان و سایر گونه های جنس Plantago نظیر P.lanceolata و Pindica اشتباه شود. دانه ها و پوست دانه، اندام دارویی این گیاه را تشکیل می‌دهد. دانه‌ها ۱ تا ۵/۳ میلی متر طول و ۱ تا ۷/۱ میلی متر پهنا دارند و تخم مرغی و قایقی شکل به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای با ته رنگ ملایم صورتی و واجد یک نقط? تخم مرغی قرمز مایل به قهوه ای در سطح محدب و یک هلیوم قهوه ای پوشیده با غشایی سفید در سطح مقعر می باشد، اندوسپرم سخت، جنین راست، تقریبا به اندازه طول دانه می باشد. دارای دو لپه است. ایپدرم موسیلاژی است و در اب متورم می شود و به صورت نیمه شفاف در می آید.[۲]
۲-۱-۱- زمان جمع آوری
زمان جمع آوری دانه ها مرداد ماه است…

 

منابع و مآخذ:
۱- زرگری ،ع.، گیاهان دارویی، جلد ۴ ،انتشارات دانشگاه تهران؛تهران، ۱۳۶۹، صفحات۱۰۵-۹۵.
۲-ایینه چی، ی.، مفردات پزشکی  و گیاهان دارویی ایران، انتشارات دانشگاه تهران؛ تهران،۱۳۷۰ ،صفحات ۱۳۸-۱۳۶.
۳-امین، غ. ،صالحی ،م. ح .،کاوه، ش .،در فارماکوپه گیاهی ایران، انتشارات وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی؛معاونت غذا و دارو، ۱۳۸۱، صفحات۷۵-۷۱.
۴-امین ،غ. ، متداولترین گیاهان دارویی سنتی ایران، انتشار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ؛تهران، ۱۳۸۴، صفحه ۴۶.
۵-Drug facts & Comparisons, wolters kluwer, united states ,2007,pp:1644-1645                                                
۶-Duk,J.A. ,Hand book of medicinal Herbs,CRC press LLC,2001,pp:386-387.
۷-Ganji,V.,kuo,J., Serum lipid  response to psyllium fiber,differences between pre-and post-meno pausal, hypercholesterolemic women, nutrition Journal,2008,pp:7-22.
۸-Ziai,S.A., larijani,B., fakhrzadeh,H., et al., Study of psyllium (plantago Ovata)effects on diabetes and lipidemia in the Iranian type II diabetic patients, Journal of medicinal plants, Volume 3,Issue 12, 2004, pp:41-50.
۹-شهراز،س.، غازیانی،ط.، انصاری،ش.، وهمکاران.، درسنامه جامع رسمی ایران، انتشارات تیمورزاده؛تهران، سال ۱۳۸۶،صفحات ۷۶۸-۷۶۷.
۱۰-انجمن تولید کنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی، دارونامه گیاهی ایران، انتشارات پروهان؛تهران، سال ۱۳۸۶،صفحات ۱۳۶و۷۰.
۱۱-Sweeten,S.C., Parfitt,K., Blake,P.S., et al., Martindale, The complete Drug Refrence, royal pharmaceutical society publishing; London ,2007, 35th ed., pp:1134-5.   
۱۲-صالحی سورمقی ،م. ح.، گیاهان دارویی و گیاهان درمانی، جلد اول، انتشارات دنیای تغذیه؛ تهران، ۱۳۸۷، صفحات ۶۷-۶۴ .
۱۳-The united states pharmacopeia-National Formulary, The united states pharmacopeial convention, Baltimore,2008, 31st ed., pp:3133.
۱۴-koda-Kimble,M.A., Young,L.Y., Alldredge,B.K., et al., Applied theraptics, The clinical use of drugs, wolters kluwer; philadlphia, 2009, 9th ed., pp: 93-5, 6-31, 12-30.
۱۵-Dipiro,J.T., Talbert,L.R., Yee,G.C., et al., Pharmacotherapy, A pathophysiologic approach, The McGraw-Hill companies; china, 2008, 7th ed., pp:623-629.
۱۶-جعفرخانی، م.، مبانی طب داخلی سسیل ،بیماریهای گوارشی، کبد، مجرای صفراوی، انتشارات تیمورزاده ؛تهران، ۱۳۸۰، صفحات۴۲۷-۴۲۵ .
۱۷-قدیمی ،ر.، محقق شلمانی، ح .،زاهدی ،ل .ن.، وهمکاران. هاریسون، دستنامه طب داخلی ،بیماریهای دستگاه گوارش، انتشارات تیمورزاده؛ تهران، ۱۳۸۱، صفحات ۶۹۶-۶۹۴.
۱۸-O`connor,R.E., Schwartz,J.B., Felton,L.A., Powders, In:Remington,The science and practice of pharmacy, Hendrickson,R., lippincott Williams & wilkins; Philadelphia, 2005, 21st ed., pp: 716-719.
۱۹-اولتون م .فارماسیوتیکس ترجمه افراسیابی ،ه .،تفقدی،م . ،سجادی ،س . ا .،وهمکاران .، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ مشهد، سال ۱۳۸۵،صفحات ۷۵-۷۰و۹۹-۹۵.
۲۰-Reynols,JEF., Martindale, The extra pharmacopia, 3rd ed., pharmaceutical press; London, 1989.
۲۱-Jiunn,H., Pharmacokinetic and parmacodynamic properties of histamine H2-receptor antagonist, clin pharmacokinetic, 20(3), 1991, pp:218-238.
۲۲-Rowe,R.C., Sheskey,P.J., Weller,P.J., Hand book of pharmaceutical expients, Pharmaceutical press; London, 2003,4th ed., pp:250-251, 183-185, 390-392, 402-403.
۲۳-Cooper, B.F., Gennaro,A.R.,Smith,W.E., Dispensing of medication, 1976, 8th ed.
۲۴-سیه فام م. فرمولاسیون قرص جوشان فروس سولفات، پایان نامه دکترای داروسازی شماره ۱۱۶۶ ،واحد داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی،۸۱-۱۳۸۰ صفحات۵۲-۵۱
۲۵-رفیعی تهرانی ،م .،قرص سازی انتشارات دانشگاه تهران ؛تهران ،۱۳۷۷،صفحات۹۰-۷۳ ،۲۱۹-۲۱۵
۲۶-رفاهی ،م.، فرمولاسیون و کنترل فیزیکوشیمیایی ORS ،پایان نامه دکترای داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۶۸۱ ، ۱۳۸۲.
۲۷-Gerbino,P.P., Pharmaceutical necessities, In:Remington,The science and practice of pharmacy, Wolter Kluwer co; Philadelphia, 2005, 11th ed., pp:1286-1329.
۲۸-Adjei,A.L., Doyle,R.,and Reiland,T., Flavors and flavor  modifier, In:Encyclopedia of pharmaceutical technology, Swarbrick,J., and Boylan,J.C., et al., Vol.6, Marcel Dekker, New York, 1998, pp:101-141. 
۲۹-Sheth,B.B., Bandelin,F.J., Compressed tablets, In:Pharmacetical dosage forms tablets, Lieberman,H.A., Lachman,L.,eds., Marcel Dekker, New Yok, 1st edn., pp:109-186.
۳۰-Aulton,M.E., Pharmaceutical practice, Churchill Livingstone; London, 2002, pp:86-95, 89-151, 528-529.
۳۱-Alfred,M., James,S., Arthor,C., Physical pharmacy, Lea & febiger., Philadelphia, 1983, 3rd ed., pp:289-294, 295-302.
۳۲-Dingerman,Th., Steinhilber,D., Folkers,G., Molecular biology in medicinal chemistery, Wiley-VCH, 2004, pp:140,186.
۳۳-Torres,A.I., Esther,M., Wet granulation, In:Encyclopedia of pharmaceutical technology, Swarbrick,J., boylon,J.C.,eds., Marcel Dekker, New York,1994, 1st ed., pp:363-373.
۳۴-اسکوگ ،وست ،هالر،مبانی شیمی تجزیه، جلد دوم، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ تهران ،۱۳۸۴، صفحات ۴۷۸-۴۷۶.
۳۵-Mohler,R., Effervescent tablets, In:Pharmaceutical dosage forms tablets, New York, 1st edn., 1980, pp:225-258.
    36-Ansel,H.C., Peroral solids and tablets, In:pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2000, 7th edn., pp:196-228.
۳۷-Forsworth,N.R., Screening plants for new medicines, In:Wilson,E.O., biodiversity, Part II, National academy press, Washington, 1989, pp:83-97.
۳۸-Staniforth,J.N., Powder fiow, In:Pharmaceutics the science of dosage form design, Aulton,M.E., Curchill livingstone; London, 1988, 1st ed., pp:600-615.
۳۹-Howard,C.A., Nicholas,G.P., Loyd,V.A., Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems, Willliams & Wilkins; United States, 1995, 6th ed., pp:163-165.
۴۰-Who Export committee on specifications for pharmaceutical preparation, 3rd report, Who technical report series, No.70,1990.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.