بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره و نیازهای اکولوژیکی و فنولوژی آن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره و نیازهای اکولوژیکی و فنولوژی آن دارای ۱۹۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره و نیازهای اکولوژیکی و فنولوژی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:
گیاه تاتوره با نام علمی Datura stramoniumL.  متعلق به تیرهSolanaceae  ، گیاهی علفی یکساله بومی استان گلستان ، که اغلب به صورت خودرو در خاکهایی با بافت متوسط تا خیلی سنگین ، غیر شور ، pH خنثی و درصد کربن بالا رویش دارند . رشد رویشی گیاه از فروردین هر سال آغاز  و تقریباً تا اواخر تیر ماه ادامه دارد، فاز زایشی از اوایل مردادماه آغاز وعملا شکوفایی گلها از مرداد ماه تا اواخر آن ادامه دارد. تشکیل میوه، رسیدن میوه و پراکنش دانه‌ها در نیمه دوم شهریور ماه مشاهده می‌شود. نتایج اتنوبوتانیکی در این تحقیق نشان داد که علیرغم عدم مصرف خوراکی این گیاه به علت سمیت ترکیبات شیمیایی اکثرا در استعمال خارجی از مرهم برگ ، ساقه و پودر دانه‌ها در موارد مارگزیدگی، درمان رماتیسم،سیاتیک،رفع گرفتگی عضلات، رفع التهابات پوستی،جوش،کورک،دمل و همچنین درمان عفونت های پوستی مورداستفاده قرار می‌گیرد. بعضا از دوده حاصل از سوزاندن برگ و ساقه‌ به همراه دانه اسفند به عنوان آرام بخش اعصاب ، رفع تشنج و ضدعفونی محیط خانه استفاده می شود.شناسایی مقایسه کمی و کیفی اندامهای مختلف گیاه در مراحل مختلف رشد به روش     HPLC نشان داد نتایج نشان داد که کمیت و کیفیت آلکالوئیدها در اندامهای مختلف و مراحل متفاوت از رشد گیاه متغیر است.بیشترین میزان آلکالوئیدهای تروپانی در دانه، ریشه و غنچه ها در فاز زایشی مشاهده شده است و آتروپین آلکالوئید غالب در مرحله زایشی است.آنالیز ترکیبات شمییایی و معدنی تاتوره نشان داد که برگ نسبت به دانه از پروتئین بیشتری برخوردار است و دانه از درصد بالاتری ازانرژی، چربی و الیاف خام نسبت به برگ برخوردار می‌باشد. بررسی فلزات سنگین مانند منگنز، روی و مس و آهن در برگ و دانه نشان داد که میزان فلزات سنگین در برگ  بیشتر از دانه می‌باشد.نتایج آنالیز روغن دانه های تاتوره نشان داد که میزان روغن دانه ها(۱۷.۵در صد) و مهمترین اسیدهای چرب غیراشباع آن شامل اسید اولئیک (۲۴ درصد) و لینولئیک اسید (۵۸.۵درصد) و اسیدهای چرب اشباع اسید پالمیتیک (۱۳.۳ درصد)، اسید استئاریک (۲.۶ درصد) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که اسیدهای چرب غیراشباع درصد بالایی از اسیدهای چرب دانه را تشکیل می‌دهند .
کلمات کلیدی: تاتوره ،Datura stramonium L.،اتنوبوتانی،  نیازهای اکولوژیک ،ترکیبات شیمیایی، آلکالوئید، اسیدهای چرب، استان گلستان

پیشگفتار:                       
در قرن اخیر اکثر دانشمندان به اثرات زیان بار استفاده از داروهای شیمیایی و سنتیک صنایع مختلف داروسازی، پزشکی- بهداشتی و آرایشی پی برده اند. تحقیقات فراوان در این زمینه نشان داد که اکثر بیماریهای متنوع و انواع سرطانها ناشی از مصرف بی رویه آن داروهاست آنچنانکه رویکرد جهانی امروز به سمت تولید داروهایی است با منشأ طبیعی و گیاهی که نه تنها در ریشه کن کردن و درمان بیماری مؤثر باشد بلکه حداقل فاقد اثرات جانبی و خطرناک باشد. با اینحال هنوز هم عامه مردم تصور چندان روشنی از مفهوم گیاهان دارویی ندارند.
رستنی‌ها به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند. بین رستنی‌ها و شرایط اکولوژیک حاکم بر محیط ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بطور کلی گیاهان در شرایط متفاوت اکولوژیک و تغییر ناگهانی عوامل محیطی بویژه رطوبت، حرارت و ارتفاع و همچنین مراحل مختلف رشد از نظر تولید متابولیتهای ثانوی متفاوت عمل می کنند . تنش های محیطی، گیاه را به عکس العمل وا می‌دارد و باعث تولید ماده مؤثره به حد مطلوب می‌شود.
در این رابطه باید الگوهای اکولوژیک و سنت های بومی را به خوبی شناسایی، از آن نسخه برداری و بر اساس اطلاعات بدست آمده ، گیاه دارویی را تحت آن شرایط طبیعی پرورش دهیم. در این وضعیت  برخی از متابولیتهای داروئی ممکن است آن چنان افزایش یابند که ارزش اقتصادی فوق العاده ای پیدا نمایند.  استفاده مستقیم از گیاهان دارویی و از طبیعت، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه  نیست، بعضا برای استخراج از چند میلی گرم ماده موثره داروئی باید همه رویشگاههای طبیعی را درو کنیم. در اینجا دو نکته مهم مطرح می‌شود:
طبیعت محل استخراج مستقیم دارو نیست بلکه بیشتر به عنوان  مطالعه ،ردیابی، شناسایی، مدل و الگوبرداری برای استفاده اصولی از آن است که باید به عنوان منبع عظیم ژنها و ذخایر بیوشیمیایی تحت مراقبت قرار گیرند.
در کشوری که شرایط منحصر به فرد اقلیمی و اکولوژیکی بستر تولید و توسعه داروهای گیاهی را از منبع غنی گیاهی فراهم می کند ، انجام مطالعات بنیادی و پایه ای اکولوژیکی ، فیتوشیمیایی و اتنوبوتانیکی و از همه مهمتر  کشت و پرورش گیاهان داروئی و صنعتی باید در سرلوحه کار و مورد عنایت و حمایت جدی قرار گیرد.
مخصوصااستان گلستان که در زمینه طب سنتی گذشته پرافتخاری دارد و هنوز هم حدود ۶۰ دصد از مردم بومی و محلی آن منطقه از گیاهان دارویی در طب سنتی بهره می برند ،جهت احیاء و بازگرداندن  این فرهنگ کهن لازم است توجه جدی به مطالعات بنیادی در زمینه گیاهان دارویی  به عمل آید.  اولین‌ اقدام‌ در این‌ زمینه، شناسایی‌ گونه های دارویی و رویشگاهها، بررسی نیازهای اکولوژیک،  شناسایی مواد موثره شیمیایی و عملکرد دارویی آن و سپس کشت‌ و اهلی‌ کردن‌ آنها مدنظر می باشد.  بر اساس نتایج تحقیقات به عمل آمده ،استان گلستان دارای ۴۰۹  گونه گیاه داروئی متعلق به ۹۵ تیره گیاهی می‌باشد که ۱۵۶ گونه آن در اراضی جنگلی، ۹۸ گونه در اراضی مرتعی،  47 گونه در اراضی زراعی،  حاشیه جاده ها،  اماکن شهری و روستایی و همچنین ۱۰۸ گونه بصورت مشترک در این اراضی و به فرم های رویشی مختلف درختی،  درختچه ای و بوته ای،  چندساله علفی ، یکساله و دوساله رویش و پراکنش دارند. استان گلستان به دلیل تنوع آب و هوایی و شرایط مناسب  اکولوژیک جهت کشت و پرورش گونه های معطر، تولید ترکیبات طبیعی و دارویی نه تنها در تامین نیاز داخلی بلکه می‌توانند جایگاه مهمی در توسعه صادرات کشور داشته باشند.
لذا با توجه به اهمیت موارد فوق در این تحقیق ضمن انجام مطالعات فنولوژیکی، اکولوژیکی و اتنوبوتانی به بررسی و مقایسه کمیت و کیفیت مواد مؤثره گیاه بومی تاتوره
 Datura stramonium L. در رویشگاه طبیعی آن در در منطقه ناهارخوران واقه در جنوب استان گلستان پرداختیم.

فهرست
چکیده:    5
پیشگفتار:    7
اهداف پژوهش:    9
فصل اول    10
کلیات    10
۱-۱ تیره سیب زمینی : Solanaceae    11
۱-۲ اختصاصات عمومی:    11
۱-۳ معرفی گونه های اقتصادی و زینتی این تیره:    11
۱-۴ رده بندی:    13
۱-۵ کلید شناسایی جنس های مختلف تیره Solanaceae:    14
۱-۶ جنس تاتوره:    17
۱-۶-۱ کلید شناسائی گونه های جنس تاتوره در ایران:    17
۷-۱ جایگاه گونه مورد مطالعه در رده بندی گیاهی    19
۱-۸ اسامی عمومی تاتوره در نقاط مختلف دنیا    21
۹-۱گونه های مختلف جنس Datura L. در جهان:    21
۱-۹-۱گونه های مختلف جنس Datura L. در ایران:    22
۱-۱۰ فاکتورهای اساسی مؤثر در ترکیبات ثانوی گیاه:    23
۱-۱۰-۱ توارث:    23
۱-۱۰-۲ مراحل رشد:    23
۱-۱۰-۳ عوامل محیطی و مواد موثره گیاهی:    23
۱-۱۰-۳-۱ نور:    24
۱-۱۰-۳-۲ شدت روشنائی:    24
۱-۱۰-۳-۳ مدت روشنائی:    25
۱-۱۰-۳-۴ خاک و گیاه:    25
۱-۱۱ استخراج و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی    25
۱-۱۱-۱ برداشت و بهره‌برداری گیاهان دارویی    25
۱-۱۱-۱-۱ زمان جمع‌آوری    25
۱-۱۱-۱-۲ اندام‌های مختلف گیاه    26
۱-۱۱-۱-۳ سن گیاه    27
۱-۱۱-۲ نکاتی در مورد خشک کردن و آسیاب کردن    28
۱-۱۱-۲-۱ نگهداری و خشک کردن گیاهان دارویی    29
۱-۱۱-۲-۱-۱ خشک کردن در هوای آزاد    29
۱-۱۱-۳ آسیاب کردن    29
۱-۱۱-۴ استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی    30
۱-۱۱-۴-۱ انتخاب حلال    30
۱-۱۱-۴-۲ روش‌های استخراج    30
۱-۱۱-۴-۲-۱ روش خیساندن    31
۱-۱۱-۴-۲-۲ روش پرکولاسیون    31
۱-۱۱-۴-۲-۳ روش سوکسوله    33
۱-۱۲ متابولیت‌های ثانویه    33
۱-۱۲-۱ فلاونوئیدها    35
۱-۱۲-۲ تانن‌ها    35
۱-۱۲-۳ ساپونین‌ها    36
۱-۱۲-۴ ترکیبات ازت‌دار    36
۱-۱۲-۵ آلکالوئیدها    36
۱-۱۲-۵-۱ مبدأ و درجه پخش آلکالوئیدها:    37
۱-۱۲-۵-۲ بیوسنتز آلکالوئیدها:    38
۱-۱۲-۵-۳ محل تجمع آلکالوئیدها:    40
۱-۱۲-۵-۴ نقش فیزیولوژیک آلکالوئیدها    42
۱-۱۲-۵-۵ اثرات بیوشیمیایی آلکالوئیدها:    43
۱-۱۲-۵-۶ تفکیک، شناسایی و استخراج آلکالوئید‌ها    44
۱-۱۲-۵-۶-۱  شناسایی آلکالوئیدها:    44
۱-۱۲-۵-۶-۲  روشهای استخراج آلکالوئید ها:    44
۱-۱۲-۵-۷ روشهای اندازه گیری آلکالوئید ها:    45
۱-۱۲-۵-۷-۱  کروماتوگرافی مایع    45
۱-۱۲-۵-۸ آلکالوئیدهای تروپان موجود در گیاه تاتوره:    46
۱-۱۲-۵-۸-۱ آلکالوئید آتروپین:    47
۱-۱۲-۵-۸-۱-۱ آلکالوئید هیوسیامین:    49
۱-۱۲-۵-۸-۱-۲  آلکالوئید اسکوپولامین:    50
۱-۱۳ چربی ها در گیاهان:    53
۱-۱۳-۱ طبقه بندی چربی ها:    53
۱-۱۳-۲ اسیدهای چرب:    54
۱-۱۳-۲-۱ آنالیز اسیدهای چرب و شناسایی آنها    61
۱-۱۳-۲-۱-۱ کروماتوگرافی گاز – مایع    61
۱-۱۳-۲-۱-۲ کروماتوگرافی نازک لایه    63
فصل دوم    65
سابقه تحقیق    65
۲-۱ تاریخچه و سابقه تحقیق:    66
۲-۲ جایگزینی روغنها و چربیها    83
فصل سوم    91
مواد و روش ها    91
۱-۳ معرفی منطقه مورد مطالعه    92
۱-۳-۱ موقعیت جغرافیائی منطقه ناهارخوران:    92
شکل ۳-۱: تصویر ماهواره ای لندست ۲۰۰۲ حوزه آبخیز ناهارخوران    93
۳-۱-۲ حدود وسعت توپوگرافی حوزه ناهارخوران:    93
۳-۱-۳ شرایط اقلیمی حوزه آبخیز ناهارخوران    94
۳-۱-۳-۱ آب و هوا:    94
۳-۱-۳-۲  بارندگی:    94
۳-۱-۳-۳ آمار بارندگی ماهانه و سالیانه هر یک از ایستگاهها    94
۳-۱-۳-۴  تیپ آب وهوائی:    95
۳-۱-۳-۵  تعمیم نتایج حاصل از مطالعات طرح جامع برای واحدهای هیدرولوژیک:    97
۳-۱-۳-۶  بررسی درجه حرارت حوزه ناهارخوران:    98
۳-۱-۳-۷ دما:    98
۳-۱-۳-۸  تبخیر و تعرق پتانسیل:    99
۳-۱-۴  زمین شناسی حوزه آبخیز نهارخوران    100
۳-۱-۴-۱ نهشته های پرکامبرین    100
۳-۱-۴-۲ سازند خوش ییلاق    101
۳-۱-۴-۳ سازند مبارک:    102
۳-۱-۴-۴ سازند شمشک    103
۳-۱-۴-۵ سازند لار    103
۳-۱-۴-۶ رسوبات زمان کواترنر    104
۳-۲ عملیات صحرایی    105
۳-۳ مطالعات خاکشناسی    106
۳-۴ مطالعات فنولوژیک:    106
۳-۵ مراحل جداسازی و خشکاندن نمونه ها    107
۳-۶ عملیات آزمایشگاهی    107
۳-۶-۱ عملیات عصاره گیری    107
۳-۶-۱-۱ استخراج عصاره اتانولی:    108
۳-۷ بررسی کیفی مواد شیمیایی اندامهای گیاهی    109
۳-۷-۱ تست کیفی فلاونوئید    109
۳-۷-۲ تست کیفی تانن    110
۳-۷-۳ تست کیفی ساپونین    110
۳-۸ آنالیز مواد معدنی نمونه ها    110
۳-۸-۲ آنالیز چربی خام:    111
۳-۸-۳ آنالیز الیاف خام:    112
۳-۸-۴ آنالیز خاکستر خام:    113
۳-۸-۵ محاسبه انرژی در نمونه:    113
۳-۸-۶ محاسبه ازت فراریا TVN:    114
۳-۸-۹ آنالیز فلزات  آهن،مس، روی و منگنز:    114
۳-۱۰استخراج و اندازه گیری میزان آلکالوئیدها    115
روش استخراج آلکالوئید‌ها اقتباس از روش آنالیز با HPLC:    117
فصل چهارم    118
نتایج    118
عملیات صحرایی    119
۴-۱ هوا واقلیم    119
۴-۲  نتایج خاکشناسی:    119
۴-۳ نتایج مرفولوژی    120
۴-۴ نتایج فنولوژیک:    125
۴-۵ لیست فلورستیک گونه های مختلف منطقه مورد مطالعه    126
۴-۶ نتایج مطالعه پراکنش گونه L.   Datura stramonium    128
۴-۷ آنالیز مواد معدنی گیاه    129
۴-۸ بررسی کیفی مواد مؤثره عصاره اندامهای مختلف گیاه    133
فصل پنجم    148
بحث و نتیجه گیری    148
عملیات صحرایی:    149
آلکالوئید    155
مقایسه اسیدهای چرب مهم تاتوره با سایر گیاهان    158
Abstract    173

اهداف پژوهش:

۱.شناسایی گونه تاتوره و گونه های همراه آن در منطقه مورد مطالعه
۲. بررسی مرفولوژیک،  نیازهای اکولوژیک واتنوبوتانی جنس تاتوره (Datura stramoniumL.)
۳.بررسی فنولوژی این گونه
۴. بررسی کمی و کیفی ترکیبات موثره و مقایسه آن در اندامهای مختلف گیاه در یکی از رویشگاههای طبیعی آن در  استان گلستان.

منابع
اداره کل منابع طبیعی و اداره کل آبیاری و اداره کل هواشناسی گرگان
اگن،اشتال.۱۳۶۸.تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی. ترجمه هادی صمصام شریعت،چاپ مشعل اصفهان.
امیرجانی،م.، ۱۳۷۲.کشت اندام گیاه شابیزک و بررسی اثر عوامل مختلف بر بیوسنتز آتروپین.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم پایه. تربیت مدرس.
ایزددوست،م.، ۱۳۶۳.شیمی گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران.
شماع، م.، ساعدی،ه.،۱۳۷۰.گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیوانات.انتشارات دانشگاه تهران صفحه ۱۳۵- ۲۳۱.
قهرمان،ا.، ۱۳۷۳.کورموفیتهای ایران.جلد سوم. چاپ اول. مرکز نشر دانشگاهی.
زرگری،ع.،۱۳۷۱.گیاهان داروئی. جلد سوم. انتشارات دانشگاه تهران
زرگری،ع.،۱۳۸۳ گیاهان داروئی.جلد پنجم.انتشارات دانشگاه تهران.
صبری،ن.،۱۳۷۲. مطالعات سیتوژنتیکی و الکتروفورزی سرده وینکا، کشت بافت و سلول در جهت ایجاد کموتایپهای آلکالوئیدی. دانشکده علوم پایه. دانشگاه تربیت مدرس.

خاتم ساز، م.،۱۳۷۷.فلور ایران شماره ۲۴، تیره سیب زمینی (Solanaceae  ) انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
دانیال زاده،آ.، زارعیان،خ.،۱۳۶۲ اصول بیوشیمی. جلد اول.مرکز نشر دانشگاهی.
صمصام،ش.، ۱۳۷۱. عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهی، انتشارات مانی.
عرشی، ی.، ۱۳۷۳. علوم و تکنولوژی آفتابگردان. (ترجمه).نشر اداره کل پنبه و دانه های روغنی ایران.
غفاری ، ۱۳۸۵ . بررسی نیازهای اکولوژیکی و اثر بخشی گیاه دارویی اسفند
Peganum harmala L.   در سه رویشگاه متفاوت استان گلستان

مازندرانی،م.،۱۳۷۹.شناسایی گونه های  Mentha  و گونه های همراه آن در شرایط متفاوت اکولوژیک و تاثیر آن عوامل بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه فراوان منطقه، پایان نامه دکتری تخصصی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۷۵. روشهای تجزیه گیاه (جلد اول) نشریه فنی شماره ۹۸۲،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  تهران، ایران
ناصری، ف.، ۱۳۷۰.دانه های روغنی (ترجمه). چاپ اول. انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
هیکی، م.، ۱۹۳۰.تیره های متداول گیاهان گلدار، انتشارات دانشگاه گیلان.
Abena ,A.A., Miguel, L.M. , Mouanga, A. , Hondi Assah, Th.,
Diatewaa ,M.,(2003). Evaluation of analgesic effect of Datura fastuosa leaves and seed extracts. Fitoterapia 74: 486–488
Agharkar, S.P.,(1991). Medicinal Plants of Bombay Presidency. Scientific Publishers, Jodhpur, pp. 88–89
Abia,R.,Pacheco, Y.M.,Monter E.,Ruiz-Guiterrez,V.,Muriana,F.J.,(2003).
Distribution of fatty acids from dietary oils into phospholipids classes of triacylglycerol-rich lipoproteins in healthy subjects.Life sci ,72:1643-1654.
Abo, KA., Salami OO, Adulegan IO., (1993). Afr J Med Sc;22:45.
Afsharypuor S, Mostajeran A, and Mokhtary R.(1995).
Variation of scopolamine and atropine in different parts
of Datura metel during development. Planta Medica 61:
۳۸۳–384.
Auriola, S., Martinsen, A.,(1991). Analysis of tropane alkaloids with thermospray high-performance liquid chromatography–mass spectrometry, J. Chromatogr. 562: 737–744.
Bania ,TC., Chu, J., Bailes, D.,O”Neill ,M.,(2004).
 Jimson weed extract as a protective agent in severe organophosphate toxicity. Apr;11(4):335-8
Banso, Aderotimi., Adeyemo, Samuel.,(2006). Phytochemical screening and antimicrobial assessment of Abutilon mauritianum, Bacopa monnifera and Datura stramonium. Biokemistri, Vol. 18, No. 1, June, pp. 39-44

Bhattacharyya, S,.(1994). (Ayurvedacharyya) Chiranjiv Banaushadhi
(Bengali), 4th Ed.; Anand Publishers Pvt. Ltd.: Calcutta, India,
; Vol. 1, 280–285.
Bourre, J.M., Dumont, O.L., Clement, M.E., Durand, O.A.,(1997).Endogenous synthesis cannot compensate for absence of dietary  oleic acid in rats.J.Nutr,127:488-493.
Bown. D.,(1995).Encyclopaedia of Herbs and their Uses. Dorling Kindersley, London. ISBN 0-7513-020-31
A very well presented and informative book on herbs from around the globe. Plenty in it for both the casual reader and the serious student. Just one main quibble is the silly way of having two separate entries for each plant.
Bruni A.,(1999). Farmacognosia generale e applicata. Piccin Nuova Libraria,:387_388
Burns, MJ., Linden,CH., Graudins, A., Brown ,RM., Fletcher, KE.,(2003). A
comparison of physostigmine and benzodiazepines for the treatment
of anticholinergic poisoning. Ann Emerg Med;35:374-381
Berkov, Strahil., Doncheva, Tsvetelina., Philipov, Stefan., Alexandrov, Kiril.,(2005).Ontogenetic variation of the tropane alkaloids in Datura stramonium Biochemical Systematics and Ecology ۳۳ (۲۰۰۵) ۱۰۱۷۳۳ (۲۰۰۵) ۱۰۱۷e1029.
Berkov, Strahil., Zayed , Rawia., Doncheva, Tsvetelina.,(2006).
Alkaloid patterns in some varieties of Datura stramonium 77: 179–182
Boumba ,VA., Mitselou, A., Vougiouklakis.T.,( 2004). Fatal poisoning from ingestion of Datura stramonium seeds.Vet Hum Toxicol. Apr;46(2):81-2.
Chiej. R. ,(1984).Encyclopaedia of Medicinal Plants. MacDonald  ISBN 0-356-10541-5.Covers plants growing in Europe. Also gives other interesting information on the plants. Good photographs.
Chittendon. F.,(1992).  RHS Dictionary of Plants plus Supplement. 1956 Oxford University Press 1951 Comprehensive listing of species and how to grow them. Somewhat outdated, it has been replaces in 1992 by a new dictionary (see [200]).
Chopra. R. N., Nayar. S. L., and Chopra. I. C.,(1986). Glossary of Indian Medicinal Plants (Including the Supplement). Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. Very terse details of medicinal uses of plants with a wide range of references and details of research into the plants chemistry. Not for the casual reader.
Comparinib.,(2001).Distribution of hyoscyamine and scopolamine in Datura stramonium Fitoterapia 72 2001 644_648.
Cowan, M. M., (1999).Plant products as antimicrobial agents. Clin. Microbiol. Rev. 12:564 – 582.
David, W., Pate and John E. Averett.,(1986).
Flavonoids of Datura Biochemical Systematics and Ecology
Volume 14, Issue 6 , 5 November 1986, Pages 647-649 

Deluca ,V., Saint Pierre ,B.,(2000). The cell and developmental
biology of alkaloid biosynthesis. Trends in Plant Science 5:
۱۶۸–173.
Desai, Nila N. , Allen ,Anthony K., Neuberger ,Albert.,(1981).Some properties of the lectin from Datura stramonium (thorn-apple) and the nature of its glycoprotein linkages Biochem.J. (1981) 197, 345-353
Deutsch, J., Soncrant, T.T., Greig,N.H., Rapoport,S.I.,(1990).Electron-impact ionization detection of scopolamine by gas chromatography–mass spectrometry in rat plasma and brain,J. Chromatogr. 528: 325–331.
Dhar, M.L., Dhar, M.M., Dhawan, B.N., Mehrotra, B.N., Ray, C., (1968).
Screening of Indian plants for biological activity: Part I. Indian Journal
of Experimental Biology 6, 232–247.
Duez, P., Chamart, S., Hanocq, J., Molle, L., Vanhaele ,M., Vanhaelen-Fastre ,R.,(1985). Comparison between thin-layer chromatography-densitometry and high-performance liquid chromatography for the determination of hyoscyamine
and hyoscyne in leaves, fruit and seeds of Datura (Datura spp.). Journal of Chromatography 329: 415–442.
Dugan ,GM., Gumbmann, MR., (1989).Friedman M. Food Chem Toxicol;27:501.
Duke, JA.,(2001). Handbook of Medicinal Herbs. CRC Press, Boca Raton, 2001. (pp. 161-162)
  Ebena, R. V., Madunaju, R. E., Ekpe, E. D and Itugu I.  (1991). Microbiological exploitation of Cardiac-glycosides and alkaloid from Garcina kola, Bonveria ocymoides, Kola nitida and Citrus aurantifolia. J. Appl. Bacteriol. 71: 398 – 401.
Eftekhar,F., Yousefzadi,M., Tafakori ,V.,(2005).Antimicrobial activity of Datura innoxia andDatura stramonium.Fitoterapia 76  118– 120
Evans WC.,(1989). Pharmacognosy, 13th ed. Baillière Tindall,
London. ,:554_559.
Evans ,WC., Major ,VA., (1986). The alkaloids of the genusDatura, section Brugmansia. Part V. Alkaloids of D.sanguinea R. and P. and related esters of tropane –3α,6β, 7β-triol. Journal of the Chemical Society. PerkinTransactions 1: 2775–2778.
Fliniaux, M. , Manceau, F., Jacquin-Dubreuil, A.,(1993). Simultaneous
analysis of L-hyoscyamine, L-scopolamine and DL-tropic acid
in plant material by reversed-phase high-performance liquid
chromatography, J. Chromatogr. 644: 193–197.
Ellenhorn , MJ., (1988).Medical Toxicology, Elsevier Science, NY,. by Jonathan Cape Ltd):804-805.
Foster, S. , Duke, J. A.,(1990).A Field Guide to Medicinal Plants. Eastern and Central N. America. Houghton Mifflin Co. 1990 ISBN 0395467225A concise book dealing with almost 500 species. A line drawing of each plant is included plus colour photographs of about 100 species. Very good as a field guide, it only gives brief details about the plants medicinal properties.
۳۹- Friedman , Mendel., Levin, Carol E..,(1989).Composition of Jimson Weed (Datura stramonium) Seeds. J. Agric. Food Chem. 1989, 37, 998-1005
Genders. R.,(1994). Scented Flora of the World. Robert Hale. London. 1994 ISBN 0-7090-5440-8
An excellent, comprehensive book on scented plants giving a few other plant uses and brief cultivation details. There are no illustrations
    Gilman, AG.,(1990).  The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed., Pergamon Press, NY
Giron,M.D.,Mataix,F.J.,Faus,M.J.,Suarez,M.D.,(1989).effect of long-term feeding olive and sunflower oils on fatty acid composition and desaturation activities of liver microsomes.Biochem Int,19:645-656.
Gnanamani, A., Shanmuga Priya, K. ,  Radhakrishnan ,N. , Babu Mary.,(2003). Antibacterial activity of two plant extracts on eight burn pathogens  Journal of Ethnopharmacology 86: 59–61
Goldstein, I. J. , Hayes, C. E., (1978). Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. 35, 127-340
Grieve.,(1984). A Modern Herbal. Penguin 1984 ISBN 0-14-046-440-9
Not so modern (1930″s?) but lots of information, mainly temperate plants.
Griffin, W., Lin, G.D.,(2000). Chemotaxonomy and geographical distribution of tropane alkaloids. Phytochemistry 53, 623e637.
Haban, P., Zidekova, E.,Klvanova J.,(2000).Oleic acid serum phopholipid content is linked ,with the serum total – and LDL – cholesterol in elderly subjects.
Med Sci Monit,6:1093-1097.
Haddad , LM. ,(2000). cute poinsoningIn: Goldman L, Bennett JC, editors. Cecil textbook of medicine. 21st ed. Philadelphia: WB Saunders Company; p 515-22.
Hassan, I., Nasir ,M.A., Haque, M.R.,(1992). Effect of different plant
extract on brown rust and yield of wheat. J. Agric. Res., 30: 127–31
Hunziker, A. T. ,(1979). The classi®cation of the Solanceae. In: J. G. Hawkes, R. N. Lester & A. D. Skelding, The biology and taxon omy of the Solanaceae (p. 49). Linnean Soc. Symp. Series No. 7.
Ionkova, I., Witte, L., Alfermann, H.-A., (1994). Spectrum of tropane alkaloids in transformed roots of Datura innoia _ gyorffyi cultivated in vitro.
Planta Med. 60, 382e384.
Iranbakhshi , Alireza., Oshaghii ,Mohammad ali.,Majd,Ahmad.,(2006)
Distribution of atropine and scopolamine in different organs and stage of development in Datura stramonium L.(solanaceae). structure and ultrastructure of biosynthesizing cells.Acta biologica cracoviensia Series Botanica 48/1: 13–18.
Janine Brachet., Louis Cosson
Changes in the Total Alkaloid Content of Datura innoxia Mill. Subjected to Salt Stress. Laboratoire du Phytotron C.N.R.S., F-91190 Gif-sur-Yvette, France
Katzung BG.,(1995). Basic and Clinical Pharmacology.Norwalk nnecticut:Appleton and Lange,112.
Khosia, P.,Hayes,K.C.,(1993).Dietery palmitic acid raises plasma LDL cholesterol relative to oleic acid only at a high intake of cholesterol. Biochim Biaphys  cta,1210:13-22.
Klan, ZF. ,(1931). Influence of period of vegetation and development
of plant on the alkaloidal content of Hyoscyamus
niger L. Journal of American Pharmaceutical
Association 20: 1163–1175.
Krishna Murthy B., Nammi S., Kota M.K., Krishna Rao R.V.,
Koteswara Rao N., Annapurna A.,(2004).Evaluation of hypoglycemic and antihyperglycemic effects of Datura metel (Linn.) seeds in normal and alloxan-induced diabetic rats Journal of Ethnopharmacology 91: 95–98
Le Strange, R.,(1977). A History of Herbal Plants. Arco Publishing Company, Inc., New York,. (pp. 99-100) 
Lewis, W.H., Elvin-Lewis, M.P.F.,(1977). Medical botany plants effecting. man’s health. John Wiley and Sons. New York, pp. 90–93
Lincol,D.E and Murray ;Phytochemistry,17,(1978)
Lindley, J., (1985). Flora Medica. Ajay Book Service, New Delhi
Lis, H. & Sharon, N. (1973) Annu. Rev. Biochem. 42, 541-574
Longo R. Le.,(1994).monografie tedesche. Studio Edizioni, p. 22.
Lust. J. ,(1983).The Herb Book. Bantam books 1983 ISBN 0-553-23827-2
Lots of information tightly crammed into a fairly small book
Lu,Y.F.,Wu,H.L.,(1991).Effect of monounsaturated fatty acides under fixed P/S and n-6/n-3 ratios on lipid metabolism in rats.J Nutr Sci Vitaminol,40:189-200.
Madigan,C.,Ryan,M.,Owens,D.,Collins,P.,Tomkin,G.H.,(2000).Dietary unsaturated fatty acids in type 2 diabetes: higher levels of postprandial lipoprotein on a linoleic acid-rich sunflower oil diet compared with an oleic acid-rich olive oil diet. Diabetes Care,23:1472-1477.
Michael,W.,(1987).Physiology of the accumulation of secondary metabolites with special reference to alkaloids.cell culture and somatic cell Genetics of plants.Vol,4. 17-35.
.Miraldi, E., Masti, A., Ferri, S., Comparini, I.B., (2001).
Distribution of hyoscyamine and scopolamine in Datura
stramonium. Fitoterapia 72: 644–648.
Miraldia, Elisabetta., Mastib, Alessandra., Ferria, Sara., Ida Barni
 Gemeinholzer, B., Wink, M.,(2001). Solanaceae: occurrence of secondary compounds versus molecular phylogeny. In: Van den Berg, R.G.,
Barendse, G.U.M., Van der Weerden, G.M., Mariani, C. (Eds.), Solanaceae V: Advances in Taxonomy and Utilization. Nijmegen University
Press, pp. 165e178.
Moerman, D.,(1998). Native American Ethnobotany Timber Press. Oregon. ISBN 0-88192-453-9.Very comprehensive but terse guide to the native uses of plants. Excellent
Mughal, M.A., T.Z. Khan and M.A. Nasir, (1996). Antifungal activity of
some plant extracts. Pakistan J. Phytopathol., 8: 46–8
Navarro, M.D., Periago, J.L., Pita, M.L.,Hortelano, P., (1994). The n-3 polyunsaturated fatty acid levels in rat tissue lipids increase in response to dietary olive oil relative to sunflower oil. Lipids,29:845-849.
Oertel, R., Richter, K., Ebert, U., Kiech. W., (1996). Determination of
scopolamine in human serum by gas chromatography–ion
trap tandem mass specrtometry, J. Chromatogr. B. 682:
۲۵۹–264.
Oshima, T., Sagara, K., Tong, Y., Zhan ,GG., and Chen ,Y.,(1989).
Application of Ion-Pair High Performance Liquid Chromatography for analysis of hyoscyamine and scopolamine in solanaceous crude drugs. Chemical and
Pharmaceutical Bulletin 37: 2456–2458.
Papadoyannis, I.N., Samanidou, V.F., Theodoridis,G.A., Vasilikiotis, G.S., Kempen,G.J.M., Beelen,G.M.,(1993).A simple and quick solid phase extraction and reversed phase HPLC analysis of some tropane alkaloids in feedstuffs and biological samples, J. Liq. Chromatogr. 16 (1993) 975–998.
Papadoyannis ,IN. (1995). Determination of Datura alkaloids by
using chromatographic techniques: A review. Natural
Toxins 3: 310–316.
Pai, T., Yeh. Y.Y.,(1997).Desaturation of stearate is insufficient to increase the concentrations of oleate in cultured rat hepatocytes.J Nutr,127:753-757.
Periago,J.L., De Lucchi, C.,Gil,A., Suarez,M.D.,Pita,M.L.,(1998).Lipid composition of liver microsomes in rats fed a high monounsaturated fatty acid diet. Biochim Biophys Acta,962:66-72.
Perichon, R., Bouire, J.M., (1995).Peroxisomal betaoxidation activity and catalase activity during development and aging in mous liver. Biochime,77:288-293.
Philbrick, H., Gregg, R. B.,(1979). Companion Plants. Watkins
Details of beneficial and antagonistic relationships between neighbouring plants.
Philipov, S., Berkov, S.,(2002). GCeMS investigation of tropane alkaloids in Datura stramonium. Z. Naturforsch. C 57, 559e561.
Rayson, G.D.,Darnall, D.W.,Jackson, P.J,.(1993). Recovery of Toxic
Heavy Metals from Contaminated Groundwaters, Technical
Completion Report; Proj. No. 01423149, New Mexico Waste-
Management Education and Research Consortium in cooperation
with U. S. Department of Energy: Rio Rancho, NM, February.
Rajesh Dabur , H.Singh , A.K. Chhillar , M.Ali , G.L. Sharma.,(2004).
Antifungal potential of Indian medicinal plants Fitoterapia 75: 389–391
Reaven.P.D.,Crasse,B.J.,Tribble,D.L.,(1994).Effects of linoleate-enriched,and oleate-enriched diets in combination with alpha-tocopherol on the susceptibility of LDL and LDL subfractions to oxidative modification in humans, Arterioscler Thromb, 14:557-566.
Richard ,H Uva., Joseph, C.,(1997).  Neal and Joseph M. Ditomaso, Weeds of The Northeast, (Ithaca, NY: Cornell University Press,), Pp. 312-313.
Robins, R., Walton, N., (1993). The biosynthesis of tropane alkaloids. In: Brossi, A. (Ed.), The Alkaloids,vol. 44. Academic Press, New York, pp. 115e187.
Rocca,A.S.,La Greca ,J., Kalitsky,J., Brubaker,P.L., (2001).
Monounsaturated fatty acid die,improve glycemic tolerance through increased secretion of glucagons-like peptide-I. Endocrinology,142:1148-1155
Sacks,F.M.,Stampfer,M.J.,Munoz,A.,Mcanus,K.,Canessa,M.,Kass,E.H.,(1987).
 Effect of linoleic and oleic acids on blood pressure , blood viscosity , and erythrocyte cation transport.J Am Coll Nutr,6:179-185.
Sasthri, B.N., (1952). The Wealth of India: A Dictionary of Indian Raw
Materials and Industrial Products. Raw materials, D_/E, vol. 3.
CSIR, New Delhi, pp. 14_/19
Satyavati, G.V., Rama, M.K., Sharma, M.,(1976). Medicinal Plants of
India, vol. 1. ICMR, New Delhi, pp. 333_/334.
Seiquer, I., Martinez-Victoria, E., Manas, M., Huerias,J.R, Ballesta,M.C., Mataix,F.J.,(1996).Longterm effects on lipid metabolism miniature swine (Sun scrofa) of diets enriched m saturated, monounsaturated and polyunsaturated (N-6 and N-3) fatty acids. Arch Physiol Biochem,104:20-29.
Schultes, R.E.,Hoffman,.(1979). A. Plants of the Gods; McGraw-Hill:
New York.
Shanmuga Priya. K, Gnanamani. A, Radhakrishnan. N, Mary Babu.,(2002).
Healing potential of Datura alba on burn wounds in albino rats Journal of Ethnopharmacology 83: 193_/199
Shervette RE, Schydlower M, Lampe RM, Fearnow RG.,(1979).Jimson
Loco weed abuse in adolescents. Pediatrics;63:520-523
Teteny.,(1987). A chemotaxonomic classification of the Solanaceae. Ann. Mo. Bot. Gard. 74, 600e608.
The Wealth of India,.(1976). A Dictionary of Indian Raw Materials &
Industrial Products; Raw Materials, Publication and Information
Directorate, CSIR: New Delhi, India, Vol. III, 14.
Trease GE,Evans WC.,(1989).Pharmacognosy 13th ed. London:Bailliere Tindall,554-6.
Uzun, E., Sariya, G., Adsersen, A., Karakoc, B., Otuk, G., Oktayoglu, E.,
Pirildar, S., (2004). Traditional medicine in Sakarya province (Turkey) and
antimicrobial activities of selected species. Journal of Ethnopharmacology
۹۵, ۲۸۷–296.
Van Wyk, B E., Van Oudtshoorn, B., Gericke, N.,(1997). Medicinal Plants
of South Africa. Briza Publications, Pretoria, ISBN 1 875093 095.
Verpoorte ,R., Vander Heijden, R., Memelink, J.,(2000). ngineering
the plant cell factory for secondary metabolite production. Transgenic Research 9: 323–343.
Vognild, E., Elvevoll. E.O.,Brox, J.,Olsen, R.L., Barstad, H., Aursand, M., Osterud, B., (1998). Effects of dietary marime oils and oil on fatty acid composition, platelet memberane fluidity, platelet responses, and serum lipids in healthy humans. Lipids.33:427-436.
Weiner, M. A. ,(1980). Earth Medicine, Earth Food. Ballantine Books. ISBN 0-449-90589-6A nice book to read though it is difficult to look up individual plants since the book is divided into separate sections dealing with the different medicinal uses plus a section on edible plants. Common names are used instead of botanical
.,(۱۹۹۵).    Willy J. Peumans* and EIS J. M. Van Damme
Lectins as PIant Defense Proteins’ Plant Physiol. (1 995) 109: 347-352
Witte, L., Muler, K., Alfermann, HA.,(1987). Investigation of the alkaloid pattern of Datura innoxia plants by capillary gaseliquid-chromatographye
mass-spectrometry. Planta Med. 53, 192e197.
http://www.answers.com/
www.excitingads.com http:/

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.