بررسی ساختار سرمایه بانکها و منابع تامین مالی و راههای بهینه کردن آن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
14 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ساختار سرمایه بانکها و منابع تامین مالی و راههای بهینه کردن آن دارای ۱۹۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ساختار سرمایه بانکها و منابع تامین مالی و راههای بهینه کردن آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده    

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله تحقیق    
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق    
روش تحقیق   
روش گردآوری اطلاعات    
قلمرو تحقیق    
جامعه آماری    
تعریف عملیاتی واژه ها    

فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق    
تاریخچه بانک ملت    
منابع تامین مالی بانکها در ایران    
روشهای تامین مالی در شرکتها   
ساختار سرمایه    
نظریه های مربوط به ساختار سرمایه    
انواع ساختار سرمایه    
اهمیت سرمایه    
عوامل مرتبط با ساختار سرمایه    
هزینه سرمایه    
هزینه حقوق صاحبان سهام    
هزینه بدهی    
هزینه سرمایه در شرکتها    
هزینه سرمایه در بانکها    
هزینه سرمایه   
ساختار سرمایه بهینه    
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه    
ساختار سرمایه بانکها    
اقلام ساختار سرمایه بانکها    
ساختار مطلوب سرمایه بانک    

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق    
روش جمع آوری اطلاعات    
ابزارهای پژوهش    
توصیف متغیرها   
جامعه آماری    
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    
محدودیت های تحقیق    

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    
بررسی ساختار سرمایه    
محاسبه هزینه سرمایه    
محاسبه هزینه سپرده    
محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری    
محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام    
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    
آزمون فرضیات    
بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه    

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    
خلاصه و نتیجه گیری    
بیان مساله تحقیق    
ضرورت و اهمیت موضوع    
اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق   
روش تحقیق    
روشهای جمع آوری اطلاعات    
جامعه آماری    
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات    
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    
آزمون فرضیات    
پیشنهادات    
پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی    
پیشنهادات برای تحقیقات آتی   

فهرست منابع    

ضمائم    
پیوست شماره ۱   
پیوست شماره ۲   
پیوست شماره ۳   
 
فهرست مطالب فصل اول :

مقدمه
۱- بیان مسئله تحقیق
۲- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
۳- اهداف تحقیق
۴- فرضیات تحقیق
۵- روش تحقیق
۶- روش گردآوری اطلاعات
۷- قلمرو تحقیق
۸- جامعه آماری
۹- تعریف عملیاتی متغیرها

مقدمه:
     امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه ۱۹۹۰ ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد.
     یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام  گیرندگان  (  ریسک اعتباری )   است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین  سلامت  بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان  مالی و بانکداری قرار گیرد.
     از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .
 
۱-بیان مسئله تحقیق
اکثرنظریات موجوددرساختارسرمایه به ارتباط ساختار  سرمایه باهزینه سرمایه، ریسک شرکت وارزش شرکت اذعان دارندو همچنین تحقیقات انجام شده درایران دراین موضوع ارتباط بین ساختارسرمایه با هزینه سرمایه وریسک شرکت راتأیید می‌کنند.از آنجائی  که در زمینه ساختارسرمایه بانکها درایران تا به حال تحقیقاتی  انجام نشده است و از آنجا که ماهیت فعالیت و ساختار سرمایه بانکها از شرکتها متفاوت است، این سوال پیش می آید  که آیا یک ساختار سرمایه بهینه برای بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ریسک مالی آن، بازدهی حقوق صاحبان سهام را حداکثر نماید؟ آن ترکیب بهینه چگونه ترکیبی است؟
ساختارسرمایه ومنابع مالی بانک درواقع اقلامی هستند که درسمت چپ ترازنامه نشان داده می‌شوند. این اقلام منابعی هستند که بانک برای تامین مالی دارائیهایش ازآنهااستفاده می‌نماید . این منابع به دو دسته، حقوق صاحبان سهام (شامل سرمایه و سود انباشته) و بدهیها (شامل انواع سپردههای مردم نزد بانک، استقراض از سایر بانکها، استقراض از بانک مرکزی ، وجوه اداره شده  )  تقسیم میشوند .
به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین ساختار سرمایه با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، موضوع ساختار سرمایه یکی از موضوعات مهم و با اهمیتی است که مدیران مالی شرکتها و بانکها در جهت کاهش ریسک مالی و درنتیجه کاهش خطر ورشکستگی و درعین حال افزایش سودآوری شرکتها و یا بانکها با توجه به محدودیتهای قانونی که دراین زمینه وجود دارد، دست و پنجه نرم می‌کنند، تا شاید بتوانند ترکیبی بهینه از منابع مالی برای حداکثر کردن ارزش بانک تعیین و عملی سازند. در مورد کم کردن ریسک مالی و ریسک تجاری بانک، نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت میباشد. از همین روبود که استانداردهای سرمایه مبتنی بر ریسک توسط کمیته بازل درسال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجادگردید.
در این راستا جهت بررسی سوالات  فوق الذکر   ساختار سرمایه و هزینه سرمایه محاسبه شده  و ارتباط آنها با یکدیگر، بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون  مشخص میگردد.
 و همچنین برای تعیین بهینه بودن ساختار سرمایه  فعلی از طریق محاسبه چهار  نسبت مشروحه ذیل و مقایسه آنها  با میانگین صنعت استفاده می شود .
۱- نرخ کفایت سرمایه یا نسبت  سرمایه واقعی به داراییهای ریسکدار:
درکشورهایی که بانکها نظام مدیریت اطلاعات داخلی ضعیفی دارند، این شاخص ها به صورت درصدی از کل داراییها نمایان می گردد. میزانی که حداقل کمتر از ۵ تا۸ درصد نباشد باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود . به هر صورت ، این درصد درموارد مختلفی به علت ریسکهای خاص بانک یا ریسکهای عمده خارج از ترازنامه افزایش
می یابد .  در کشورهایی که  نظام حسابداری و مدیریت اطلاعاتی پیچیده ای  دارند، شایسته است که  شاخص  کفایت  سرمایه  ( مبتنی بر ریسک ) را که توسط سیستم نظارتی کمیته بال تهیه شده است بپذیرند.
۲- نسبت سپرده ها به بدهی ها :
این نسبت باید نشان دهد که چه مقدار از داراییهای بانک ، توسط مدیریت در امور مولد بکارگرفته شده است . ولی از آنجا که اثاثیه و ابزار بانک در عین حال که برای حمایت از عملیات بانکی ضروری هستند ممکن است مستقیما” درآمد ایجاد ننمایند . استفاده غیر مولد ازبرخی از داراییها طبیعی است . همانطور که تنوع سازی ترکیب دارایی ها برای مقابله با ریسک تجاری برای سرمایه گذاران مهم و حائز اهمیت است ، متنوع سازی منابع تامین مالی برای بانکها هم از نظر نوع منابع و هم تعداد آنها به منظور کاهش ریسک خارج شدن یکباره منابع بانک و اطمینان از ثبات نسبی منابع لازم می باشد. از اینرو توجه به سپرده های بانک که از شمار بسیار زیادی از سپرده گذارن بدست آمده است ، در راستای رسیدن به این هدف می باشد .
۳- نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها :
اهمیت  سپرده های بلند مدت برای  بانکها  بدلیل غیر دیداری  بودن  آنهاست. هر چند دستیابی به این سپرده ها هزینه های بالاتری را برای بانک ایجاد می کند اما  این سپرده ها با ثبات ترین منابع بانک به شمار می آیند و باتوجه به این خصوصیت آنها و در جهت تامین منابع مالی لازم برای تسهیلات اعطایی بلند مدت بهتر است از این نوع منابع استفاده شود .
۴- هزینه سرمایه:
از آنجا که سهامداران بانک در مقایسه با سپرده گذاران و سایر بستانکاران ، در وصول طلب خود در رتبه بعدی قرار دارند خطر بیشتری را متحمل می شوند. لذا برای راکد ماندن سرمایه خویش منطقا” انتظار پاداش بیشتری ، نسبت به سپرده گذاران بانک ، دارند . بنابراین سرمایه ، منبع پرهزینه ای برای تامین وجه می باشد . به دلیل آنکه سرمایه به عنوان پشتوانه ای برای تضعیف ارزش داراییهای مخاطره آمیز در نظر گرفته می شود . پرداخت هر گونه وامی توسط بانک ، تخصیص مبلغ متناسبی از سرمایه ، مطابق بامیزان کفایت سرمایه را ایجاب می نماید .
یکی از مهمترین معیارها برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه استفاده از هزینه سرمایه میباشد. از همین روست که ساختار سرمایه بهینه را ترکیبی از منابع مالی
می دانند که دارای کمترین میانگین موزون هزینه سرمایه  باشد . این امر از طریق بدست آوردن ارزانترین  منابع ( کاهش هزینه های عملیاتی از قبیل سود ، جایزه ،…) حاصل میشود که این خود افزایش سود آوری بانک رادر پی دارد .

 

منابع فارسی
۱.    عادل آذر و منصور مومنی، « آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ جلد اول، چاپ ا ول، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۵
۲.    عادل آذر و منصور مومنی، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»؛ جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۵
۳.    اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی؛ « استانداردهای بین المللی کفایت سرمایه و نظارت»  ، بولتن مالی و اقتصادی بین المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۲، اردیبهشت ۱۳۷۳
۴.     اسدالله افشاری ، «مدیریت مالی در تئوری وعمل» جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۸
۵.     علی اصغر انواری رستمی، «مدیریت مالی و سرمایه گذاری»، چاپ اول، تهران: طراحان نشر، ۱۳۷۸
۶.     محمد بهمند و محمود بهمنی، بانکداری داخلی ۱، چاپ هفتم ، موسسه عالی بانکداری ایران» ،  پاییز ۱۳۷۹
۷.     عبدالله حسینی ، «تجزیه تطبیقی مدیریت منابع بانکهای تجاری در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تیر ماه ۱۳۷۵
۸.    علی دلاور، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد ، ۱۳۷۸
۹.     زهره سرمد ، عباس بازرگان ، الهه حجازی ،«روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ اول، تهران: انتشارات آگهه، ۱۳۷۶
۱۰.     غلامرضا سلامی، «حسابداری عملیات بانکی بدون بهره»، ماهنامه حسابدار، شماره ۶، اردیبهشت ماه ۱۳۶۵
۱۱.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک اقتصاد، شماره ۱۶
۱۲.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک واقتصاد ، شماره ۵
۱۳.     سیر تحول بانکداری در ایران، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۵
۱۴.     رضا شباهنگ، «مدیریت مالی» جلد اول، چاپ سوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، ۱۳۷۶
۱۵.    عبدالله امین حسن ، «سپرده های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام»، درخشنده محمد، چاپ اول، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷
۱۶.     حسین عبده تبریزی ، «مدیریت مالی» جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات پیشبرد، ۱۳۷۰
۱۷.     حسن قالیباف اصل، «بررسی تاثیر ساختار سرمایه ( اهرم مالی) بر روی ریسک سیستماتیک B سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۳
۱۸.     درویش کسرایی ، «بانک کشاورزی» ، چاپ  اول، ناشر بانک کشاورزی، ۱۳۷۳
۱۹.    فردریک میشکین ، «پول ارز و بانکداری»، علی جهانخانی و علی پارسیان،  چاپ  اول، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸
۲۰.     زهرا نصرالهی، «برآورد هزینه سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، رساله دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، بهار ۱۳۷۹
۲۱.    ذیدالله نوروزی ناو، «محاسبه هزینه جمع آوری پول در بانکهای تجاری ایران و بررسی آن با بازده تسهیلات اعطایی بانکی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال ۷۶-۱۳۷۵
۲۲.    ریموند پی نوو، «مدیریت مالی» جلد دوم، علی جهانخانی و علی پارساییان، چاپ  سوم، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۶
۲۳.     علی اصغر هدایتی، حسن کلهر و محمود بهمنی، «علمیات بانکداری داخلی۲»، چاپ  هفتم،  موسسه عالی بانکداری ایران، بهار ۱۳۸۰

 
منابع لاتین:
۱.    Antonio Dias. Jr And Photios G.Loannou (1995), “Optimal Capital Structure For Privately-Financed Infrastructure Projects”, UMCEE Report No.95-10
۲.    Aswath Damondaran, “Finding The Right Financing Mix: “the Capital Structure Dicision”, Stern School of Business, www.stern.nyn.edu/ adamodar/pdfiles/ovhds/ch8.pdf
۳.    Benston Gorge, Iruine paul, Rosenfeld Jim and Sinkey Jr Joseph F (October 2000), “Bank Capital Structure” , regulatory capital and securities Innovation” , Federal Reserve Bank of Atlanta working paper 2000-18
۴.    Davis Henry. A & Sihler William W (1998), ” Building Value With Capital Structure Strategies,” University of Virginia, Financial Executives Research Fundation, Inc.
۵.    Giddy lan H. “Capital Structure : How Much Debt?” , New Yoruk university, www.stenn.nyu.edu/ igiddy/copyfin/ibmcf6.pdf
۶.    Karim , R.A.A (1996), The Impact of The Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on The Financial and Marketing Strategies of Islamic Banks”, International journal of Bank Marketing, Vol.14 , No.7
۷.    Marshall David And Venkataraman Subu (1999) ” Bank Capital Standards For Market Risk: A Welfare Analysis” , European Finance Review 2
۸.    Mike William and Steve Francis, “The Importance of Optimal Capital Structure”, Barclay capital, www.barcap.com/cfa/Intro.pdf
۹.    Optimal Capital Structure, www.mba.ntu.edu.tw/Howouwu/ fmemba/handout2.pdf
۱۰.       Philips Gordon M. “Capital Structure” , www. Rnsmith. Umd. edy/finance/gphillips/courses/Bmgp640/copstr.pdf
۱۱.    PresCott, Edward S. , “Regulating Bank Capital Structure to Control Risk”, www.rich.frb.org/ed/pdfs/summer 2001/Prescott.
۱۲.    Satos, Joao Ac September 2000, “Bank Capital Regulation in Contemporary Banking Theory” , Bank for International Settelements , Basle, Switzerland. No.90.
۱۳.    Sinkey J.F Jr(1989),”Commercial Bank Financial Management in Financial Servies  Industry”, 3rd.ed.Macmillan.ny
۱۴.    Sinkey Joseph F., Jr (1986), Commercial Bank  Financial Management, Macmillan
۱۵.    Welch Ivo. 1996, “A Primer on Capital Structure” , University of California. Los Angeles, http://welch.som.yale.edu/academics /capitstruct.pdf

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.