بررسی راهکاری برای کاهش پیچیدگی نرم افزار


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی راهکاری برای کاهش پیچیدگی نرم افزار دارای ۱۲۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی راهکاری برای کاهش پیچیدگی نرم افزار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی راهکاری برای کاهش پیچیدگی نرم افزار

چکیده

فصل اول:طرح مسئله و محدوده تحقیق

۱-۱    مقدمه

۱-۲    تعریف مسئله

۱-۳    بیشینه تحقیق

۱-۴    ساختار پایان¬نامه

فصل دوم:پیچیدگی نرم¬افزار

۲-۱    مقدمه

۲-۲    تعریف و ماهیت پیچیدگی نرم¬افزار

۲-۳    علل پیچیدگی نرم¬افزار

۲-۴    دسته¬بندی پیچیدگی نرم¬افزار

۲-۵    پیچیدگی ذاتی در مقابل پیچیدگی ضروری

۲-۶    پیچیدگی در چرخه حیات نرم¬افزار

۲-۷    خلاصه فصل

فصل سوم:مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۱    مقدمه

۳-۲    تاریخچه مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۳    تعریف نیازمندی

۳-۴    طبقه¬بندی نیازمندیها

۳-۵    ذینفعان

۳-۶    مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۷    دلایل اهمیت مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۸    مراحل مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۸-۱    استخراج نیازمندی¬ها

۳-۸-۲    تحلیل و مذاکرات نیازمندی¬ها

۳-۸-۳    مستندسازی نیازمندی¬ها

۳-۸-۴    تایید اعتبار نیازمندی¬ها

۳-۸-۵    مدیریت نیازمندی¬ها

۳-۹    محصول مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۱۰    چگونگی انجام مهندسی نیازمندی¬ها

۳-۱۱    خلاصه فصل

فصل چهارم:متریک¬های پیچیدگی نرم¬افزار

۴-۱    مقدمه

۴-۲    اندازه¬گیری و اهداف اندازه¬گیری

۴-۳    کاربردهای اندازه¬گیری

۴-۴    تعریف متریک نرم¬افزاری

۴-۵    طبقه¬بندی متریک¬های نرم¬افزاری

۴-۵-۱    متریک محصول

۴-۵-۲    متریک فرآیند

۴-۵-۳    متریک منابع

۴-۶    متریک¬های پیچیدگی نرم¬افزار

۴-۶-۱    خطوط متن

۴-۶-۲    متریک فراریت نیازمندی

۴-۶-۳    تعداد خطوط کد(LOC)

۴-۶-۴    متریک نقاط کارکرد

۴-۶-۵    متریک پیچیدگی دورانی McCabe

۴-۶-۶    متریک Halstead

۴-۶-۷    متریک جریان اطلاعات

۴-۶-۸    متریک¬های شیءگرا

۴-۷    خلاصه فصل

فصل پنجم:ارائه رویکرد پیشنهادی

۵-۱    مقدمه

۵-۲    دلایل بروز پیچیدگی نرم¬افزار

۵-۳    تاثیر و نتایج پیچیدگی نرم¬افزار

۵-۳-۱    کیفیت نرم¬افزار

۵-۳-۲    نگهداری نرم¬افزار

۵-۳-۳    بهره¬وری نرم¬افزار

۵-۴    پیچیدگی و مهندسی نیازمندی¬ها

۵-۵    مدل عوامل پیچیدگی نرم¬افزار

۵-۵-۱    مستندات

۵-۵-۲    ذینفعان

۵-۵-۳    تیم پروژه

۵-۶    مدل نتایج پیچیدگی نرم¬افزار

۵-۷    متریک پیچیدگی مبتنی بر نیازمندی¬ها

 

چکیده

موفقیت نرمافزار به فاکتوهای مهمی مانند تحویل به-موقع طبق زمان و بودجه تعیینشده و برآوردن نیازمندیهای کاربران وابسته است و پیچیدگی از عوامل چشمگیر و تاثیرگذار بر آنها میباشد. در طول دهههای اخیر تلاشهای متعددی در جهت اندازهگیری و کنترل پیچیدگی نرمافزار انجام شده پذیرفته، ولی عمدهی این تلاشها در طی مراحل طراحی و کد بوده است. با اینحال اندازهگیری و کنترل پیچیدگی در این مراحل بسیار دیر است.

با شناسایی عوامل بروز پیچیدگی و اندازهگیری آنها در مراحل آغازین چرخه حیات نرمافزار میتوان از بروز مشکلاتی که منبع بسیاری از خطاها در فازهای بعدی هستند جلوگیری کرد و مانع از انتشار این عوامل به فازهای بعدی فرآیند توسعه نرمافزار شد.

در این رساله با تکیه بر فرآیند مهندسی نیازمندیها و درک کامل از ماهیت آن به بررسی و شناسایی مباحث مهم در مهندسی نیازمندیها پرداخته و تاثیر هر یک بر پیچیدگی نرم-افزار را مشخص میکنیم. در ادامه به ارائه مدلی از عوامل و نتایج پیچیدگی نرمافزار در فاز اول از چرخه حیات نرمافزار میپردازیم. سپس با استفاده از مدل پیشنهادی و با هدف کنترل و کاهش پیچیدگی با استفاده از متریک پیشنهادی، پیچیدگی نرمافزار را در فاز اول از چرخه حیات و پس از انجام فرآیند مهندسی نیازمندیها اندازهگیری میکنیم.

در این پایاننامه ابتکار شناسایی، کنترل و اندازه-گیری عوامل پیچیدگی نرمافزار در فاز اول از چرخه حیات نرمافزار و به محض تکمیل مستندات مربوط به نیازمندیهای نرمافزار میباشد. زیرا همانطور که بیان شد تاکنون بیشتر فعالیتها در فاز طراحی و کد بوده است. این رویکرد منجر به صرفهجویی در هزینه تولید نرمافزار، نیروی انسانی و از آن مهمتر منجر به کاهش هزینههای نگهداری نرمافزار خواهد شد. مورد مطالعه «سیستم مدیریت قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند گاز» است که استفاده از متریک پیشنهادی را نشان میدهد.

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.