بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان دارای ۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

 فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه

۲-۱ تعریف مسئله

۳-۱  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

۴-۱ اهداف تحقیق

۵-۱ پیشینه تحقیق

فصل دوم: گستره نظری

۱-۲ نوجوانی

۱-۱-۲ اهمیت نوجوانی

۲-۱-۲ اجتماعی شدن

الف) عوامل اجتماعی شدن

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان

۲-۲ بازی های رایانه ای-ویدیویی

۱-۲-۲ ارتباط

۲-۲-۲ ارتباط جمعی

۳-۲-۲ رسانه های گروهی (همگانی)

۴-۲-۲ تاریخچه بازی های رایانه ای- ویدیویی

۵-۲-۲ محتوای بازی ها

۶-۲-۲ تفاوت های دو جنس در بازی ها

۷-۲-۲ پیامد بازی ها

الف) خشونت

ب) عزت نفس

ج) آثار جسمانی

د) تعاملات اجتماعی

۳-۲ مهارت اجتماعی

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ روش تحقیق

۲-۳ جامعه آماری

۳-۳ حجم نمونه

۴-۳ ابزار گردآوری اطلاعات

۵-۳ روش استخراج اطلاعات

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴ اطلاعات توصیفی

۲-۴ تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱-۵ نتیجه گیری

۲-۵ محدودیت ها

۳-۵ پیشنهادها

فهرست منابع

* پیوست ها

پیوست الف- پرسشنامه جمعیت شناسی

پیوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی

فهرست جداول

جدول ۱-۳ میانگین و انحراف معیار پرسشنامه مهارت های اجتماعی

جدول ۱-۴ داشتن وسیله بازی رایانه ای

جدول ۲-۴ تجربه بازی رایانه ای

جدول ۳-۴ محل بازی رایانه ای

جدول ۴-۴ وسیله بازی رایانه ای

جدول ۵-۴ مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای

جدول ۶-۴ ترجیح آزمودنی ها در مورد حضور دیگران در محل بازی

جدول ۷-۴ نحوه انجام بازی های رایانه ای

جدول ۸-۴ وضعیت شغلی پدران در گروه نمونه

جدول ۹-۴ وضعیت شغلی مادران در گروه نمونه

جدول ۱۰-۴ میزان تحصیلات پدران در گروه نمونه

جدول ۱۱-۴ میزان تحصیلات مادران در گروه نمونه

جدول ۱۲-۴ شاخص های توصیفی نتایج پرسشنامه

جدول ۱۳-۴ تحلیل شماره یک: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر تجربه بازی

جدول ۱۴-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره یک

جدول ۱۵-۴ تحلیل شماره دو: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر     حضور دیگران در محل بازی

جدول ۱۶-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره دو

جدول ۱۷-۴ تحلیل شماره سه: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر محل بازی

جدول ۱۸-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره سه

جدول ۱۹-۴ تحلیل شماره چهار: تحلیل رگرسیون متغیر مهارت های اجتماعی بر متغیر میزان مشغولیت با بازی

جدول ۲۰-۴ اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره چهار

 

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

۱-امین صارمی، نوروز؛ محصولات و فراوده های فرهنگی، ابزارهای اساسی تحمیل و تهاجم فرهنگی؛ نامه پژوهش سال اول، ش. ۲و۳؛

۲- امینی، آرزو؛ اعتبار یابی پرسشنامه TISS؛ پایان نامه کارشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،

۳-اولسون، دیوید؛ رسانه ها و نمادها؛ ترجمه محبوبه مهاجر، چاپ اول، تهران انتشارات سروش؛

۴- ای برک، لورا؛ روان شناسی رشد؛ ترجمه یحیی سید محمدی؛

۵- ببی، ارل؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ ترجمه رضا فاضل؛ انتشارات سمت؛

۶- ده بزرگی، غلامرضا؛ بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی در درمان افسردگی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران،

۷- عناصری کاخکی، محمد؛ مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی و ترکیب آن با دارو درمانی در بیماران زن افسرده خو؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

۸- کوئن، بروس؛ مبانی جامعه شناسی؛ ترجمه غلامعباس توسلی؛ رضا فاضل؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سمت؛

۹- گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ چاپ اول؛ تهران، نشر نی؛

۱۰- محسنی، منوچهر؛ مقدمات جامعه شناسی؛ چاپ اول، تهران، نشر دوران؛

۱۱- محسنیان راد، مهدی؛ ارتباط شناسی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سروش؛

۱۲- منصور، محمود؛ روانشناسی ژنتیک؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات سمت؛

۱۳- منطقی، مرتضی؛ بررسی بازیهای ویدیویی- رایانه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

۱۴- هارجی، اون؛ مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی؛ ترجمه مهرداد فیروزبخت، خشایار بیگی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات رشد،

۱۵- هارولدسن، ادوین ؛ طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات؛ ترجمه مسعود اوحدی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سروش؛

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.