طراحی پست های فشار قوی و بررسی ساختمان آنها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 طراحی پست های فشار قوی و بررسی ساختمان آنها دارای ۱۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی پست های فشار قوی و بررسی ساختمان آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه طراحی پست های فشار قوی و بررسی ساختمان آنها

مقدمه

فصل اول- مشخصات عمومی پست های فشار قوی

۱-۱  انواع پست های فشار قوی

۱-۱-۱ پست های فشار قوی از نظر وظایف و کارکرد

۱-۱-۲ پست های فشار قوی از نظر نوع عایق

۱-۱-۳ پست های فشار قوی از نظر محل نصب تجهیزات

فصل دوم- تجهیزات پست های فشار قوی

۲-۱  اجزای تشکیل دهنده

۲-۲  سیستم کنترل و حفاظت

۲-۳  تأسیسات جانبی

۲-۴  سیستم های مخابراتی

فصل سوم- طراحی پست های فشار قوی

۳-۱  استانداردهای مهم در طراحی پست های فشار قوی

۳-۲  سطوح ولتاژ استاندارد در پست های فشار قوی

۳-۳  معیارهای اساسی در طراحی پست های فشار قوی

۳-۴  مراحل طراحی پست

فصل چهارم- بررسی اجمالی پست های فشار قوی و خطوط انتقال در ایران

۴-۱  وضعیت پست ها و خطوط انتقال

۴-۲  توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع

۴-۳  پست های انتقال و فوق توزیع نیرو

فصل پنجم- کلیدهای فشار قوی و تجهیزات کلیدزنی

۵-۱  کلیدهای فشار قوی و تجهیزات

۵-۲  بوشینگ

۵-۳  بریکرها

۵-۴  پست های نیومریک

۵-۵  راکتورهای قدرت

۵-۶  مدارهای اینترلاک

۵-۷  شین ها

۵-۸  کلیدها

۶-۹  سکسیونرها

۵-۱۰ دژنکتورها

فهرست تصاویر

تصویر شماره (۱-۱) نمونه ای از یک پست فشار قوی برق

تصویر شماره (۱-۲) ترانسفورماتور قدرت

تصویر شماره (۱-۳) پست فشار قوی معمولی

تصویر شماره (۱-۴) پست فشار قوی گازی

تصویر شماره (۱-۵) پست فشار قوی گازی بیرونی و درونی بترتیب از سمت راست

تصویر شماره (۱-۶) تخریب پست معمولی و تبدیل آن به پست گازی بترتیب

 از سمت راست

تصویر شماره (۱-۷) پست فشار قوی ترکیبی

تصویر شماره (۱-۸) پست فشار قوی معمولی بیرونی و درونی بترتیب از سمت راست

تصویر شماره (۱-۹) انواعی از ایزولاتور (مقره)

تصویر شماره (۱-۱۰) پست فشار قوی سیار

تصویر شماره (۲-۱) برقگیر

تصویر شماره (۲-۲) ترانسفورماتور تغذیه محلی

تصویر شماره (۲-۳) اتاق فرمان

تصویر شماره (۲-۴) اتاق باتری

تصویر شماره (۲-۵) تله موج و مدار داخلی آن و مدار داخلی آن در یک نیروگاه

تصویر شماره (۲-۶) تله موج آویز

تصویر شماره (۲-۷) تله موج نصب شده روی CVT

تصویر شماره (۲-۸) تله موج نصب شده روی ایزولاتور

تصویر شماره (۳-۱)  نقشه یک پست

تصویر شماره (۳-۲) بانک خازنی

تصویر شماره (۵-۱) یک نوع از بوش های متداول

تصویر شماره (۵-۲) بریکرها در پست فشار قوی

تصویر شماره (۵-۳) ترانس جریان نقطه صفر یک ترانسفورماتور قدرت

تصویر شماره (۵-۴) بریکر روغنی

تصویر شماره (۵-۵) بریکر کم روغن

تصویر شماره (۵-۶)بریکر هوا فشرده (بادی)

تصویر شماره (۵-۷) بریکر هگزافلئوریدی (SF6)

تصویر شماره (۵-۸) بریکر خلأ

تصویر شماره (۵-۹) تپ چنجر

تصویر شماره (۵-۱۰) راکتور قدرت

تصویر شماره (۵-۱۱) راکتور زمین کننده

تصویر شماره (۵-۱۲) راکتور شنت (موازی)

تصویر شماره (۵-۱۳) آرایش شینه بندی ساده تقسیم نشده

تصویر شماره (۵-۱۴) شینه بندی ساده تقسیم شده با کلید

تصویر شماره (۵-۱۵) شینه بندی ساده تقسیم شده با سکسیونر

تصویر شماره (۵-۱۶) شینه بندی U شکل

تصویر شماره (۵-۱۷) شینه اصلی تقسیم شده و شینه فرعی

تصویر شماره (۵-۱۸) شینه بندی اصلی تقسیم شده با کلید و شینه فرعی

تصویر شماره (۵-۱۹) شینه اصلی تقسیم شده با سکسیونر و شینه فرعی

تصویر شماره (۵-۲۰) شینه بندی دوبل

تصویر شماره (۵-۲۱) شینه بندی دوبل با سکسیونر

تصویر شماره (۵-۲۲) شینه بندی دوبل اصلی و شینه فرعی

تصویر شماره (۵-۲۳) شینه بندی دوبل دو کلیدی

تصویر شماره (۵-۲۴) شینه بندی ۱.۵ کلیدی

تصویر شماره (۵-۲۵) شینه بندی حلقوی باز نوع n و H بترتیب از سمت راست

تصویر شماره (۵-۲۶) شینه بندی حلقوی بسته

تصویر شماره (۵-۲۷) وقوع جرقه (آرک) در یک سکسیونر باز شده تحت بار الکتریکی

تصویر شماره (۵-۲۸) مدار روش کلید فرعی با مقاومت سری

تصویر شماره (۵-۲۹) قوس الکتریکی

تصویر شماره (۵-۳۰) فرایند خنک کردن

تصویر شماره (۵-۳۱) مقطع کردن قوس الکتریکی

تصویر شماره (۵-۳۲) نمودار لحظه خاموشی در نقطه صفر

تصویر شماره (۵-۳۳) مدار روش خازن موازی با کنتاکت

تصویر شماره (۵-۳۴) کلید خلأ

تصویر شماره (۵-۳۵)  نمای داخلی محفظه کلید روغنی

تصویر شماره (۵-۳۶) سکسیونرها در پست فشار قوی

تصویر شماره (۵-۳۷) سکسیونر تیغه ای

تصویر شماره (۵-۳۸) سکسیونر تیغه ای یک پل با هوای فشرده و سکسیونر ارت

تصویر شماره (۵-۳۹) سکسیونر تیغه ای دستی با اهرم

تصویر شماره (۵-۴۰) سکسیونر تیغه ای موتوری

تصویر شماره (۵-۴۱) سکسیونر تیغه ای سه پل کمپرسوری

تصویر شماره (۵-۴۲) سکسیونر کشویی

تصویر شماره (۵-۴۳) سکسیونر دورانی

تصویر شماره (۵-۴۴) سکسیونر قیچی ای

تصویر شماره (۵-۴۵) سکسیونر قابل قطع زیر بار

تصویر شماره (۵-۴۶) دژنکتور در پست فشار قوی

تصویر شماره (۵-۴۷) دژنکتور روغنی

تصویر شماره (۵-۴۸) دژنکتور اکسپانزیون

تصویر شماره (۵-۴۹) دژنکتور هوایی

تصویر شماره (۵-۵۰) دژنکتورخلأ

تصویر شماره (۵-۵۱) نمای داخلی دژنکتور خلأ

 

 
مقدمه
با رشد روز افزون جمعیت و بزرگ شدن شهرها? افزایش سرانه الکتریکی و وابستگی کلی فعالیت های اجتماعی اعم از صنعتی? کشاورزی و خدماتی به انرژی? لزوم تأمین این انرژی بصورت گسترده در مقیاس بالا و به نحو مطلوب اجتناب ناپذیر می باشد. بدیهی است که تامین این انرژی با مقیاس و کیفیت فوق از طریق نیروگاه های محلی و کوچک نه تنها اقتصادی نیست بلکه در اکثر موارد از نقطه نظرهای مختلفی غیر عملی نیز می باشد. از طرف دیگر امروزه احداث نیروگاه های بزرگ در نقاط خاصی قابل توجیه است که معمولا از طرف مراکز مصرف نیز دور می باشد.
ایجاد شبکه سراسری مستلزم احداث خطوط انتقال انرژی با ظرفیت بالا می باشد تا پوشش کاملی از مناطق شبکه صورت گیرد. همچنین برای تحویل انرژی تولیدی نیروگاه ها به سطح ولتاژ فشار قوی شبکه سراسری و انتقال انرژی مورد نیاز از شبکه به مصرف کننده ها نیاز به پستهای انتقال  انرژی می باشد. بدین ترتیب احداث پست های فشار قوی در محل تحویل انرژی (نیروگاه ها) به شبکه سراسری? محل دریافت انرژی و محل اتصال خطوط به یکدیگر صورت می گیرد. به عبارت دیگر با کاربرد های پست های فشار قوی  در شبکه های سراسری امکان انتقال قدرت های زیاد در فواصل طولانی و با کمترین تلفات قدرت انتقالی ممکن خواهد بود? که این کار با توجه به خاصیت تغییر سطح ولتاژ خطوط انتقال توسط پست های فشار قوی محقق می گردد.
در نهایت می توان گفت که شبکه سراسری شامل مجموعه ای از خطوط انتقال انرژی و پست های فشار قوی می باشد.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه طراحی پست های فشار قوی و بررسی ساختمان آنها
علی اکبر.گلکار. طراحی و بهره برداری از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی. تهران. انتشارات پژوهش. 
ام.فالکنبری.کافر.انتقال و توزیع قدرت الکتریکی. اهواز. انتشارات شرکت برق منطقه ای خوزستان. 
طهماسبقلی.شاهرخشاهی.حفاظت تجهیزات فشار قوی. تهران. انتشارات کاوش پرداز.  
حمیدرضا.تیموریان. اصول تولید? انتقال و توزیع الکتریکی. تهران. انتشارات قدس. 
علی اکبر.گلکار.هماهنگی عایق در سیستمهای فشار قوی. تهران. انتشارات آسمان . 
بهروز.اردوخانی.مرجع کاربردی مهندسی برق در صنعت. تهران. انتشارات پیشرو. 
طهماسبقلی.شاهرخشاهی ? محمدرضا.صفری. ایستگاه های فشار قوی با ایزولاسیون هوا. تهران. انتشارات پیوند. 
محمد علی.کارامد.کلیدهای فشارقوی(طراحی-بهره برداری- استانداردها). تهران. انتشارات ماه شهر. 
 

 

منابع اینترنتی

ttp://electricalbank.comh
http://ir-micro.com
http://niazemarkazi.com
http://iranpardis.com
http://ewa.ir
http://eca.ir
Http://ipeg.ir
http://power2.ir
http://irew.com
http://pezeshkian.ir
http://operatorebargh.blogfa.com
http://protective-relay.blogfa.com

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.