بررسی اصول و مبانی شهرسازی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اصول و مبانی شهرسازی دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول و مبانی شهرسازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی اصول و مبانی شهرسازی

۲-۲) مبانی نظری خاص

۲-۲-۱   تعریف و تعیین معیارها و اهداف طراحی 

۱-۲-۲-۱   چشم انداز 

۲-۲-۲-۱  حوزه بندی سوات

۳-۲-۲- ۱  اهداف و راهبرد

۲-۲-۲ ) تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده

۱-۲-۲-۲  شبکه دسترسی پیشنهادی

۲-۲-۲-۲ تعیین محلات و نواحی در محدوده 

 

۳-۲-۲-۲تعیین مراکز محلات و نواحی محدوده 

 

۲-۲-۳) تعیین سرانه ها و تراکم پیشنهادی در محدوده 

۱-۲-۲-۳  سرانه پیشنهادی

۲-۲-۲-۳  تراکم ساختمانی پیشنهادی

              تراکم اقتصادی

              تراکم سایه اندازی

              تراکم پیشنهادی

۲-۲-۴ ) تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها 

۲-۲-۶ ) الگوی توزیع کاربری ها 

 

 

تهیه طرح تفصیلی ناحیه ۱:

۳_۱_ تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی 

۳_۲_ تهیه نقسه شبکه معابر پیشنهادی و مقاطع عرضی مربوطه 

۳_۳_ دفترچه ضوابط و مقررات پیشنهادی مربوط

۳_۳_۱_ نحوه استفاده از اراضی و کاربری های مجاز و سازگار و ناسازگارو هم جواریها 

۳_۳_۲_ تراکم های مجاز ساختمانی

۳_۳_۳_ تفکیک و ابعاد قطعات

۳_۳_۴_ دسترسی و معابر

۳_۳_۵_ ضوابط مربوط به نماسازی

۳_۴_ تعیین پروژه های پیشنهادی موضعی و موضوعی

۳_۵_ برآورد مالی فیزیکی طرح 

 

 

۲-۲) مبانی نظری خاص

۲-۲-۱   تعریف و تعیین معیارها و اهداف طراحی 

۱-۲-۲-۱   چشم انداز 

 

حوزه بندی

  در فرایند حوزه بندی محدوده مورد مطالعه جهت دستیابی به حوزه هایی که ویژگیهای غالب آنها نسبتا یک می باشد به چند حوزه مطابق نقشه دست می یابیم . طبق نقشه مذکور حوزه های شماره ۱ و ۲ و ۳ براساس عوامل زیر تقسیم بندی شده است . 

۱_ ریخت شناسی بافت 

۲_ دانه بندی قطعات 

۳_ دسترسی ها 

۴_ اجتماعی – اقتصادی

۵_ سازمان بصری – ادراکی 

۶_ سازمان عملکردی 

  در نهایت طبق جدول سوات زیر به بررسی کل محدوده می رسیم .

۳-۲-۲- ۱  اهداف و راهبرد

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.