آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
5 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب دارای ۲۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه آشنایی با مهندسی آب و فاضلاب

فصل اول: سیمای کلی طرح

۱-۱-۱- کلیات

۱-۱-۲- وسعت

۱-۱-۳- موقعیت جغرافیایی

۱-۱-۴- تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

۱-۲- مطالعات شهرستان تربت حیدریه

۱-۲-۱- کلیات

۱-۲-۲- وسعت

۱-۲-۳- موقعیت جغرافیایی

۱-۳-  شهر دولت آباد

۱-۳-۱- کلیات

۱-۳-۲- وسعت

۱-۳-۳- موقعیت جغرافیایی

۱-۳-۴- زمین شناسی

۱-۳-۴-۱- وضعیت خاک

۱-۳-۴-۲-توپوگرافی

۱-۳-۴-۳- وضعیت لرزه خیزی

۱-۳-۵- مشخصات کالبدی شهر دولت آباد

۱-۳-۶- کاربری اراضی در طرح هادی

۱-۳-۷- تراکم موجود شهر

۱-۳-۸- وضعیت فضای سبز

۱-۳-۹- محدوده استحفاظی و خدماتی

۱-۳-۱۰- جهات رشد و توسعه

۱-۳-۱۱- پیش بینی کاربریهای اصلی در طرح هادی

۱-۳-۱۲- کاربریهای اراضی خدماتی موجودوپیشنهادی در طرح هادی و درصد تحقق آن

۱-۳-۱۳- طرحهای زیر بنای توسعه شهر در آینده

فصل :دوم هواشناسی

۲-۱- ایستگاههای هواشناسی خراسان

۲-۲- دما

۲-۳- تعداد روزهای یخبندان

۲-۴- تعیین عمق یخبندان

۲-۵- رطوبت نسبی

۲-۶- آمار بارندگی

۲-۶-۱- بارندگی متوسط سالیانه

۲-۶-۲- بارندگی متوسط فصلی

۲-۷- ساعات تابش آفتاب

۲-۸- باد

۲-۹- اقلیم

۲-۹- ۱- اقلیم شهر دولت آباد

۲-۱۰- بررسی نتایج هواشناسی

فصل سوم : جمعیت

۳-۱- جمعیت

۳-۱-۱- پیشگفتار

۳-۱-۲- بررسی جمعیت شهرستان تربت حیدریه

۳-۱-۳- بررسی منابع مختلف جمعیتی شهر دولت آباد و تغییرات آن

۳-۱-۳-۱- سرشماری نفوس و مسکن

۳-۱-۳-۲- آمار مرکز بهداشت

۳-۱-۳-۳- آمار طرح هادی شهر دولت آباد

۳-۱-۳-۴- سوابق مطالعاتی مشاورین قبلی

۳-۱-۳-۵- برآورد جمعیت سال ۱۳۷۵ تا

عنوان    صفحه

۳-۱-۴- وسعت خانوار

۳-۱-۵- ترکیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان

۳-۱-۶- ترکیب سنی جمعیت

۳-۱-۷- میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد

۳-۱-۸- میزان با سوادی جمعیت ۶ ساله

۳-۱-۹- مهاجرت

۳-۱-۱۰- ترکیب سنی مهاجران

۳-۲- روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر

۳-۳- برآورد جمعیت تا سال ۱۴۱۵ به روش تصاعد هندسی

۳-۳-۱- انتخاب فرض برتر

۳-۴- برآورد جمعیت تا سال ۱۴۱۵ به روش ترکیبی

۳-۴-۱- رشد طبیعی جمعیت

۳-۴-۱-۱- میزان موالید وباروری

۳-۴-۱-۲- باروری کل TFR

۳-۴-۱-۳- میزان مرگ و میر

۳-۴-۲- آینده نگری جمعیت

۳-۴-۳- رشد مطلق

۳-۵- تحلیل و نتیجه گیری

فصل چهارم : مطالعات منابع آب

۴-۱- آبهای سطحی

۴-۲- منابع آبهای زیر زمینی

۴-۳- حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه

۴-۴- آبهای سطحی دشت زاوه

۴-۵- آبهای زیر زمینی دشت زاوه

۴-۵-۱- زمین شناسی دشت زاوه

۴-۵-۲- سطح سفره آب زیر زمینی

۴-۵-۳- کیفیت آب زیر زمینی

عنوان    صفحه

۴-۵-۴- نوسانات سطح آب زیر زمینی در پهنه آبرفتی زاوه

۴-۵-۵- تغییرات حجم مخزن سفره آب زیر زمینی در دشت زاوه

۴-۵-۶- ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه

۴-۵-۷- برداشت از منابع آب زیر زمینی

فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی

۵-۱- تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب

۵-۲- منابع تأمین آب شهر دولت آباد

۵-۳- مخزن ذخیره

۵-۴- خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر

۵-۵- بررسی روند واگذاری انشعابات

۵-۶- آمارتعداد مشترکین به تفکیک نوع مشترک

۵-۷- کیفیت منابع آب

۵-۸- اثر آب بر روی تجهیزات انتقال و توزیع آب شرب

۵-۹- فشار سنجی و اتفاقات

۵-۱۰- مشکلات موجود شبکه

۵-۱۱- اولویتهای پیشنهادی اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرسانی شهر

فصل ششم : مصارف آبی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- عوامل مؤثر برمصرف آب

۶-۲-۱- شرایط اقلیمی منطقه

۶-۲-۲- وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم

۶-۲-۳- نوع جامعه

۶-۲-۴- فشار آب

۶-۲-۵- قیمت آب

۶-۲-۶- مدیریت سیتم آبرسانی

۶-۳- مصارف آب در گذشته

۶-۳-۱- مصارف خانگی

عنوان    صفحه

۶-۳-۲- مصرف سرانه عمومی

۶-۳-۳- مصرف سرانه تجاری- صنعتی

۶-۳-۴- مصرف سرانه فضای سبز عمومی

۶-۳-۵- تلفات

۶-۳-۶- برآورد مصرف سرانه کل بین سالهای۱۳۸۰ تا

۶-۴- پیش بینی مصارف

۶-۴-۱- پیش بینی مصارف سرانه خانگی طی سالهای مختلف طرح

۶-۴-۲- پیش بینی مصرف سرانه عمومی

۶-۴-۳- پیش بینی مصرف سرانه تجاری و صنعتی

     6-4-4- پیش بینی مصرف فضای سبز

     6-4-5- برآورد تلفات در سال افق طرح

     6-4-6- پیش بینی مصرف سرانه کل

     6-5- تعیین ضرایب مصرف

     6-5-1- ضریب حداکثر مصرف روزانه

     6-5-2- ضریب حداکثر مصرف ساعتی

     6-6- برآورد کلی نیاز آب در افق طرح

     فصل هفتم : مبانی کلی طرح

     7-1- دوره طرح

     7-1-1- تعیین دوره طرح یا افق طرح

     7-2- اصطلاحات رایج در طرح آبرسانی

     7-3- انواع شبکه های توزیع آب

     7-3-1- نوع شبکه پیشنهادی

     7-4- سرعت آب

     7-4-1- حداکثر سرعت آب

     7-4-2- حداقل سرعت آب

     7-5- فشار آب

     7-5-1- حداکثر فشار آب

عنوان    صفحه

۷-۵-۲- حداقل فشار آب

۷-۶- افت فشار زیاد در شبکه توزیع

۷-۷- حداقل قطر لوله

۷-۸- دبی طراحی لوله

۷-۹- ضوابط تأمین نیازهای آتشنشانی

۷-۹-۱- تعداد آتش سوزیهای همزمان

۷-۹-۲- دبی قابل برداشت از هر شیر آتشنشانی

۷-۹-۳- تعداد ومحلهای شیرهای آتشنشانی

۷-۹-۴- فاصله شیرهای آتشنشانی

۷-۹-۵- فشار مجاز شبکه برای آتشنشانی

۷-۱۰- لوله ها

۷-۱۰-۱- انواع لوله های مورد استفاده در طرح های آبرسانی

۷-۱۰-۲- مقایسه فنی انواع لوله ها

۷-۱۰-۳- مقایسه اقتصادی بین انواع لوله ها

۷-۱۱- انواع شیرها در خطوط انتقال و توزیع

 

مقدمه

خراسان در پهلوی خوراسان تلفظ می شد که به معنی سرزمین خورشید طالع است. این نام در اوایل قرون وسطی بطور کلی به تمامی ایالات اسلامی که در سمت مشرق کویر لوت تا کوه های هندوستان قرار گرفته بودند اطلاق می شود ، حدود خارجی خراسان در آسیای مرکزی بیابان چین و پا میر و از سمت هند جبال هندوکش بود ولی بعد ها این حدود هم کوچکتر شد تا آنجا که قرون وسطی که یکی از ایالات ایران بود مشتمل بر سرزمین های واقع در جنوب جیحون و شمال هندوکش می شد.
 ادیان و مذاهب در استان خراسان
استان خراسان  بعلت مجاورت با تمدن بزرگ هند و چین و انتقال جریانات مذهبی این دو تمدن بزرگ تحت تاثیر قرار گرفته بعنوان مثال میتوان از دین بودا ، فردک ، بهاءفرید در خراسان نام برد ولی مهم ترین مذهب در خراسان مذهب تشیع می باشد که از دیرباز در خراسان مورد حمایت مردم قرارگرفته است بعنوان مثال با ورود امام رضا به خراسان و استقبال فراوان مردم شهرهای مرو و نیشابور و دیگر نقاط و شورش های علویان در شمال و شمال شرقی ایران به خصوص در زمان هارون الرشید که مامون را وادار کرد که با امام هشتم شیعیان از در سازگاری در آید و ولایتعهدی را به رهبر جناح مخالف تفویض نماید نشانه بارز قدرت و نفوذ تشیع در خراسان قرن دوم و سوم است . بعلت کثرت شیعیان در این منطقه پادشاهان وقت منجمله سلطان محمود غزنوی و سلطان سنجر سلجوقی به تکمیل و ترمیم فضاهای آستان قدس و مقام امامت پرداختند.                                

 آثار تاریخی منطقه
آثار تاریخی هر منطقه بیانگر تاریخ و هویت آن منطقه و ارزش و اعتبار آن در گذشته         می باشد .استان پهناور خراسان رضوی  بعلت وسعت و قدمت دارای آثار تاریخی فراوان در نقاط مختلف می باشد که بعلت پراکندگی و کثرت آنها از ذکر تمامی آنها خودداری می گردد و به چند نمونه اکتفا می گردد.

– سبزوار
         سبزوار دارای نقاط قدیمی فراوان می باشد از آن جمله:
۱-    مسجد جامع سبزوار متعلق به قرن ۷ هجری قمری
۲-     مسجد پامنار متعلق به دوره سربداران
۳-    منار خسروگرد که تنها بازمانده از شهر قدیم بیهق است
۴-    آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری فیلسوف بزرگ دوره قاجاریه
۵-    امامزاده شعیب بن موسی بن جعفر

– خواف
       1 –  مسجد گنبد خرابه های سنگان یا سنجان خواف که باز مانده مسجدی از شهر آبادی در قرن اول اسلامی است و قسمت هایی از آن متعلق به قرن سوم هجری قمری  و دوران صفویه        می باشد
       2 –  مسجد جامع خرگرد خواف که در سال ۴۵۰ هجری قمری به دستور خواجه نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی ، در قریه خرگرد خواف که در آن زمان آبادی بزرگی بود ، ساخته شده است.
       3 –  مدرسه غیاثیه خرگرد خواف از قرن نهم که به دستور خواجه غیاث الدین احمد خوافی وزیر شاهرخ تیموری ، ساخته شده است.
       4 –  مسجد ملک زوزن خواف در قریه زوزن خواف که در قرن ۷ هجری قمری ساخته شده است.

– شهرستان تربت حیدریه
       1- مسجد ومزار قطب الدین حیدر سرسلسله فرقه متصوفه حیدریه       
       2 – آرامگاه عارفی بنام شیخ حیدرکه از دوره سلجوقی یا تیموری باقی مانده است
       3 – بازه آهو در رباط سفید تربت حیریه که بصورت ۴ طاقی است که احتمالا آتشکده های آن از  دوره ساسانی است

– شهرستان مشهد
        1-  حرم مطهر امام رضا ( ع) و صحن ها و ایوانها
        2 – مسجد گوهر شاد
        3 – مسجد هفتاد و دو تن و حمام مجاور آن که هر دو در مدخل بازار سرشور قرار دارند
        4 – آرامگاه فردوسی در طوس
        5 – آرمگاه شیخ بهائی در حرم مطهر
        6- آرامگاه خواجه ربیع
        7- آرامگاه خواجه اباصلت و خواجه مراد
        8- مصلای مشهد
        9 – آرامگاه نادر در شهر مشهد
       10 – گنبد سبز در مشهد
       11 – بقعه هارونیه در کنار جاده مشهد

  لهجه و زبان

سرزمین پهناور خراسان ، سکونت گاه اقوام و مردمان گوناگون با لهجه ها و زبانهای متفاوت بوده است . از نظر پراکندگی گویش ها ، نواحی مرکزی و جنوبی به زبان فارسی تکلم می کنند وگویش آنها محلی می باشد . مانند نیشابوریها ، تربت حیدری ها و مشهد یها  . در نواحی شمالی زبان کردی نیز رایج است زبان ترکی و عربی نیز بطور پراکنده رایج است.

  اقوام و نژاد

از اقوام گوناگون که به این منطقه مهاجرت نموده اند می توان از اقوام زیر نام برد:
۱- گرایلی ها   2- شاملوها   3- ترکمن ها     4- ابن زند    5- ازبکها

صنایع دستی
استان خراسان رضوی بعلت وسعت و تنوع آن دارای هنرهای تزئینی و صنایع دستی فراوان و متنوع می باشد . از جمله آنها قالی خراسان می باشد که دارای شهرت فراوان است و قالی های بلوچی و ترکمن و مشهدی ، بیرجندی و کاشمر ، سبزواری بنام می باشد . علاوه بر قالی سنگ فیروزه ، سنگ پازر ، صنایع سنگی ، کاشیکاری ، معرق سازی ، مقرنس کاری ، قلاب دوزی ، هنرهای تزئینی بر روی پارچه را نیز می توان نام برد.

۱-۱-۲- وسعت

            استان خراسان با وسعتی بیش از ۲۳۸ هزار کیلومتر مربع وسیع ترین استان کشور می باشد و این استان در سال ۱۳۸۳ مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی به سه استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد و خراسان رضوی به مرکزیت مشهد و خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند تقسیم شده است که استان خراسان رضوی دارای و  127735 کیلومترمربع می باشد.

۱-۱-۳- موقیعت جغرافیایی
       
            استان خراسان رضوی بین مدار جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۴۱ دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۶۱ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.
این استان از شمال و شمال شرقی به طول حدود ۶/۵۳۱ کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور ترکمنستان بوده و از شرق به طول حدود ۳۰۲ کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور افغانستان بوده و از لحاظ مرزهای داخلی از شمال غربی با استان خراسان شمالی ، از جنوب با استان خراسان جنوبی و از غرب و نیمه شمال غربی به استانهای یزد و سمنان محدود می شود . نقشه  شماره ۱-۱ موقعیت استان خراسان رضوی در ایران را نشان میدهد .

نقشه ایران۱-۱

۱-۱-۴- تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

             استان خراسان رضوی دارای ۲۰ شهرستان، ۶۹ شهر، ۶۴ بخش و ۱۶۱ دهستان میباشد . تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی در جدول شماره ۱-۱ ارائه گردیده است . نقشه شماره ۱-۲ بیانگر تقسیمات سیاسی استان به تفکیک شهرستان ، بخش و دهستان میباشد .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.