کارآموزی در رابطه با پلیمر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۱۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کارآموزی در رابطه با پلیمر دارای ۱۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در رابطه با پلیمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآموزی در رابطه با پلیمر

چکیده

مقدمه

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی

۱-۱تاریخچه سازمان

۲-۱ نمودار ساختمانی و تشکیلات

۳-۱ نوع محصولات تولیدی یا خدمات

۴-۱ شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

۱-۱موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی

۲-۲ بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی

۳-۲ امور جاری در دست اقدام

۴-۲ برنامه های آینده

             2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل ۱ : پلیمرها به زبان ساده

            1- تعریف

           1-1 تهیه پلیمرها

           2-1 روش های تولید پلیمرها

           1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای

          2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی

         3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای

         3-1 بافت ساختمانی پلیمرها

         1-3-1 ماکرومولکولهای خطی

         2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک

         4-1 تقسیم بندی پلیمرها

         1-4-1 ترموپلاستها

         2-4-1 الاستومرها

        3-4-1 ترموپلاستها

        4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر

        5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها

             2- مقدمه

             1-2 شکل ظاهری

             2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری

             3-2 اثر حلال های شیمیایی

            4-2 اثر گرمایی

            5-2 تعیین مقدار PH

            6-2 اشتعال با شعله

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری

             3- مقدمه

             1-3 آسیاب کردن

             2-3 مخلوط سازی

            1-2-3 همزن ها

            2-2-3 خمیرزن ها

            3-2-3 مخلوط کننده ها

            3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)

فصل چهارم : اکسترودرها

                     4- اکسترودر کردن

                        1-4 تعریف

                       1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده

                      2-4 مارپیچ اکسترودر

                      3-4 انواع مارپیچ ها

                      4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG)

                       1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها

                       1-1-4-4 قیف تغذیه ای

                       2-1-4-4 منطقه تغذیه

                      3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)

                     4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ

                     2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه

                    3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه

                    5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه

                   1-5-4 درجه انتقال ماده

                   2-5-4 تشکیل پروفیل فشار

                   6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN)

                   7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار

                   1-7-4 عمق کانال

                   2-7-4 پروفیل فشار

                   3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها

                   8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder)

                  9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE)

                  1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه

                  1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها

۲-۱-۹-۴ قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر

۳-۱-۹-۴ مشخصات هندسی مارپیچ ها

۲-۹-۴ مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)

۱-۲-۹-۴ دمای ماده پلیمری

۲-۲-۹-۴ شاخص انتقال

۳-۲-۹-۴ ساخت پروفیل فشار

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن

 5- صنایع اکستروژن

            1-5 لوله های پلیمری

            1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی

            1-1-1-5 قالب های اکسترودر

            2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون

            1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی

            2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی

            3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله

           4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم

           3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله

           2-1-5 لوله های خرطومی

           3-1-5 پروفیل

          2-5 فیلمهای پلیمری

         1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine

        1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی

       2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی

       3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی

       2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها

۳-۵ روشهای دیگر اکستروژنی

۱-۳-۵ کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی

۲-۳-۵ دانه یا گرنول سازی

۳-۳-۵ تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی

۱ -۳-۳-۵ تولید نخ و الیاف نساجی

۲-۳-۳-۵ تولید تورهای لوله یی پلاستیکی

 بخش دوم : p.V.C

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود

۱-    فرآیندها

۱-۱    فرآیند تعلیقی

۲-۱ فرآیند امولسیونی

۳-۱ فرآیند توده ای

۴-۱ فرآیند محلول

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی

۲-    مواد ا فزودنی

۱-۲    نرم کننده ها

۱-۱-۲ انواع فتالات

۲-۱-۲ انواع دی استر الیفاتیک

۳-۱-۲ انواع فسفات

۴-۱-۲ انواع اپوکسی

۵-۱-۲ نرم کننده های پلیمری

۶-۱-۲ نرم کننده های ویژه

۲-۲ پایدار کننده ها

۱-۲-۲ پایدار کننده های قلع

۲-۲-۲ پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی

۳-۲-۲ پایدارکننده های سرب

۴-۲-۲ پایدارکننده های غیر سمی

۳-۲ روان کننده ها

۴-۲ پرکننده ها

۱-۴-۲ کربنات کلسیم

۲-۴-۲ سیلیکات و سیلیکا

۳-۴-۲ سولفات باریم

۴-۴-۲ هیدروکسید آلومینیم

۵-۴-۲ الیاف شیشه

۶-۴-۲ دوده

۷-۴-۲ خاک اره

۵-۲ اصلاح کننده های ضربه پذیری

۱-۵-۲ آمیزه پودر

۲-۵-۲ آمیزه مذاب

۳-۵-۲ پلیمریزاسیون پیوندی

۶-۲ مواد کمک فرآیند

۱-۶-۲ فرآیند اکستروژن

۲-۶-۲ فرآیند قالب گیری تزریقی

۳-۶-۲ فرآیند کلندرکاری

۴-۶-۲ فرآیند قالب گیری دمشی

۵-۶-۲ فرآیند شکل دهی حرارتی

۷-۲ مواد اسفنجی کننده

۸-۲ رنگینه ها

۱-۸-۲ رنگدانه ها

۲-۸-۲ جوهرها

۳-۸-۲ رنگینه های ویژه

۱-۳-۸-۲ رنگدانه های صدفی

۲-۳-۸-۲ رنگدانه های فلزی

۳-۳-۸-۲ رنگدانه های فلوئورسان

۴-۳-۸-۲ رنگدانه های فسفرسان

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند

۳-    ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی

۱-۳    سختی

۲-۳ استحکام کششی

۳-۳ بازدهی نرم کننده

۴-۳ افزایش طول نهایی

۵-۳ انعطاف پذیری در دمای اندک

۶-۳ دوام نرم کننده در آمیزه

۷-۳ پایداری حرارتی

۸-۳ پایداری نوری

۹-۳ سمیت

۱۰-۳ مقاومت شیمیایی

۱۱-۳ مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری

۱۲-۳ آتش گیری (اشتعال پذیری)

۱۳-۳ ویژگی های الکتریکی

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه    110     فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی

۱-۵ فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)

۱-۱-۵ لوله (در ساختمان سازی)

۲-۱-۵ لوله (در آب رسانی)

۳-۱-۵ لوله (در فاضلاب)

۴-۱-۵ لوله (در تراکم هوا و خلا)

۵-۱-۵ لوله (درگاز رسانی)

۶-۱-۵ لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)

۷-۱-۵ انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)

۲-۵ پروفیل

۱-۲-۵ فیلم و ورق (سخت)

۲-۲-۵ فیلم و ورق (در ساختمان سازی)

۳-۲-۵ فیلم و ورق (در بسته بندی)

۴-۲-۵ فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)

۵-۲-۵ سایر موارد استفاده

۶-۲-۵ ورق و فیلم نرم

۳-۵ صنایع تولید کفش

۴-۵ اسفنج پی.وی.سی

۵-۵ الیاف روکش شده

۶-۵ انواع روکش پی.وی.سی

۷-۵ بطری سازی

۸-۵ کاربرد پی.وی.سی در پزشکی

۹-۵ پی.وی.سی و خودروسازی

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی

منابع

 

 
مقدمه
کشور ما دارای ذخایر غنی نفت و گاز – به مثابه مواد بنیادین برای تولید انواع پلیمرها – است، و نگارش ، تالیف ، ترجمه ، اقتباس ، و در نهایت انتشار هرگونه منبع علمی و یا خواندنی – مجله یا کتاب یا جزوه – که بتواند به رشد دانش عمومی جامعه ، و دانش ویژه دست درکاران این صنعت کمک کند ؛ هم ضرورتی بی چون وچرا دارد ، هم بزرگترین خدمت ملی به شمار می آید ، و هم حرکتی ضروری و الزامی در جهت دستیابی به خوداتکایی صنعتی و استقلال اقتصادی کشور است .
به تحقیق ؛ هفت کشور صنعتی غرب برنامه ای پنجاه ساله را تدوین کرده اند تا از رشد به هنگام دانش پلیمر در کشورهای دارای ذخایر نفت وگاز جلوگیری کنند ، و تاکنون نیز در اجرای این برنامه بسیار موفق بوده اند . آنان – بیش از صاحبان حقیقی این ذخایر ، یعنی ملت ها – آگاه هستند که اگر این گروه از کشورها بتوانند همزمانی رشد علمی خود در این قلمرو را با آنان حفظ کنند ، آن گاه خواهند توانست نقشی پویا در معادلات اقتصادی جهان ایفا نمایند ، و این ، شرایطی مطلوب برای این گروه از کشورها نخواهد بود . پس ، وظیفه تمامی تحصیل کردگان این رشته آنست که به هر طریق در همزمان سازی رشد علمی دانش پلیمرها بکوشند .
به هر تقدیر ، اگر برنامه ریزان علمی وصنعتی کشور این حقیقت را باور داشته باشند که برترین نقطه اتکای استقلال اقتصادی کشور ما طی نیم قرن آینده صرفا در حرکت به سمت و سوی رشد دانش پلیمرها نهفته است ، آن گاه علاوه بر تلاش در جهت افزایش و بسط
تعداد دوره های این رشته تحصیلی در تمامی دانشگاه های کشور ، از هرنوع حرکت دیگر فرهنگی در این زمینه نیز دریغ نخواهند ورزید ، که امید است چنین باشد و چنین شود .
زمینه های گوناگون کاربرد پی وی سی در صنایع کوچک وبزرگ پلاستیک ، وجود فرایندهای گوناگون تولید ، و سرانجام امکان استفاده از مواد افزودنی مختلف سالهاست که این ماده را به عنوان یکی از مهمترین مواد پلاستیک در اقتصاد صنعتی جهان مطرح ساخته است .
پی وی سی پس از پلی اتیلن یکی از پرفروش ترین مواد پلاستیک است . مدتی طولانی است که این پلیمرها به عنوان ماده ای رشد یافته مورد توجه قرار گرفته است و با تمامی صحبت
هایی  که درمورد آن مطرح بوده و هست ، و به رغم وجود محدودیت های گوناگون در استفاده از آن ، آینده ای همراه با رشد اقتصادی برای این ماده تصور می شود .
گرچه مسایل زیست محیطی ، تصویری ناخوشایند از «پی . وی . سی» را در اذهان مجسم نموده است ، ولی باید اذعان داشت که این نکته در مورد اکثر مواد پلاستیک صادق است و آنچه که مهم ولازم به رعایت خواهد بود ، توجه ویژه و دقیق به هنگام تولید ، فرآیند و بازیابی ضایعات ناشی از محصولات «پی . وی . سی» است .
در زمان حاضر این ماده پرمصرف در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران تولید می شود ، و نوآوری های بسیار در جهت بهینه سازی شکل دهی و اقتصاد تولید این ماده انجام پذیرفته ، و می پذیرد .
در میان گونه های مهم شاخص مواد پلاستیک ، گونه ای که به شکل های گوناگون و ویژگی های متنوع تولید می شود ، بی تردید «پی . وی . سی» است . تقریبا نود درصد پی . وی . سی تولید شده – درجهان – توسط یک از سه فرآیند اکستروژن ، کلندرکاری و قالب گیری تزریقی به محصول نهایی تبدیل می گردد . بیشترین مقدار پی . وی . سی اکسترود شده ، در ساخت انواع لوله – لوله های آب تحت فشار ، لوله های مجاری آب و فاضلاب – به کار می رود . حجم محصولات کلندری هرچند به اندازه محصولات اکسترود شده نیست ، اما تنوع و گستردگی آن بیشتر است . انواع کف پوش ، کاغذ دیواری ، ورق های پی . وی . سی و انواع مشمع ، نمونه هایی از محصولات کلندری هستند . مهمترین کاربرد قطعات قالب گیری تزریقی در مصارف ساختمانی است و محصولاتی از قبیل اتصالات لوله ، قطعات الکتریکی و الکترونیکی توسط این فرآیند تولید می شوند .به دلیل جایگاه ویژه کشور ما به عنوان یک کشور صاحب نفت ، دسترسی صنایع پتروشیمی مفروض به مواد پایه برای صنایع پلاستیک آسان به نظر می رسد ، و از آنجا که امید به شکوفایی و بالندگی این صنعت در کشور ما دور از ذهن نیست .
امید است این پروژه فرهنگی بتواند در پیشرفت پژوهش ، مطالعه ، مستندسازی تجربه های ارزنده دانش پژوهان کشور مؤثر باشد .

فصل اول – آشنایی کلی با مکان کارآموزی
۱-۱    تاریخچه سازمان
صنعت پتروشیمی یکی از پیچیده ترین صنایع موجود در جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربوری ، محصولات مهم و پایه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع پایین دستی را تولید می کند .
نقش کلیدی این صنعت در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف برکسی پوشیده نیست و نیاز روزافزون جوامع بشری به فرآورده های آن توجه مسئولان امر را به ایجاد کارخانه های تولیدی و جلب سرمایه در صنایع پتروشیمی معطوف داشته است .
در ایران این صنعت در سال ۱۳۴۲ با بهره برداری از کارخانه کود شیمیایی در مرودشت فارس آغاز به کار کرد . ایجاد و گسترش مجتمع های تولیدی در چند دهه گذشته توانسته است در اعتلای اقتصاد ملی کشور نقش بسزایی داشته باشد .
بدیهی است اداره چنین صنعت عظیمی به نیروی انسانی قابل توجهی که در سطوح مختلف تحصیلی از تخصص و تجربه لازم برخوردار باشند نیازمند است تا بتوانند با تلاش و خلاقیت در جهت بالندگی این صنعت گام های موثری بردارند .
از آنجا که استفاده از کتابهای علمی – کاربردی نشئت گرفته از تخصص و تجربه های علمی و عملی در آموزش نیروی انسانی اهمیت خاصی دارد ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از کارکنان و افراد خارج صنعت دعوت می نماید تا با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می دهد تجربه های علمی – کاربردی خود را در اختیار علاقمندان قرار دهد .
امید است این پروژه فرهنگی بتواند در پیشرفت پژوهش ، مطالعه ، مستندسازی تجربه های ارزنده دانش پژوهان کشور موثر باشد .

بخشی از منابع و مراجع پروژه کارآموزی در رابطه با پلیمر
۱-    Hansjuergen Saechtling
Kunststoff Taschenbuch 24. Ausgabe
VDI- Gesellschaft Kunststofftechnik.
Carl Hanser Verlag , Munchen Wien 1989
۲-    Dr. Ing .B. Gnauck
Leichrverstaendliche Einfuerung in die Kunststoffchemie.
Carl Hanser Verlag , Munchen Wien , 1979
۳-    Dr.Ing.B.Gnauck
Lehrveranstaltung "Grundlagen der Kunststoffechnik"
FB Kunststoffechnik FHD
WS 1984   
۴-    Dr. Ing. Otto Schwarz , chem. Ing. F. wolfhard Ebeling kunststoffverarbeitung/ Velag Vogel- Buck Wuelzburg
SS 1985
۵-    Dipl. Ing. Verse.
Skriptum zur Volesung Kunststofflechnik III
FB Kunststofflechnik FHD
۶-    Plor-Dr .R. Vieweg / prof – Dr.D.Braun Grundlagen der Kunststoofverarbeitung Darmstadf 1970.
۷-    Dipl.Ing. Verse.
Skriptum zur vorlesung kunststofflechnik II
FB.Kunststofflechnik FHD
۸-    BASF
Kunststoff-verarbeitung im Gespraech 2 Extusion
۹-    BASF
Kunststoff-verarbeitung im Gespraech 3 Blasformen
۱۰-    Dr.Ing , Willi Predoehl
Technoligie extrudierter kunststoffolien
۱۱-    VDI – Verlag
Kuehlen von Extrudaten

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.