چگونگی تولید انرژی با توربین های گازی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 چگونگی تولید انرژی با توربین های گازی دارای ۱۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی تولید انرژی با توربین های گازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه چگونگی تولید انرژی با توربین های گازی

فصل اول – مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5    
۱-۱مقدمه    
فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ
    
۲-۱ خوردگی داغ    
۲-۲ واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق    
۲-۲-۱ گوگرد    
۲-۲-۲ سدیم    
۲-۲-۳ وانادیوم    
۲-۳ تشکیل رسوب    
۲-۴ تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ    
۲-۴-۱ اثر ترکیبات وانادیوم    
۲-۴-۲ اثر سولفات سدیم    
۲-۴-۳ اثر کلرید    
۲-۴-۴ اثر گوگرد    
۲-۵ روشهای مطالعه خوردگی داغ    
۲-۵-۱ روش مشعلی(Burner Rig Test)     
۲-۵-۲ روش کوره ای (Furnace Test)     
۲-۵-۳ روش بوته ای(Crucible Test)     
۲-۵-۴ روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ    
۲-۶ مکانیزم های خوردگی داغ    
۲-۶-۱ مرحل? شروع خوردگی داغ    
۲-۶-۲ مراحل پیشرفت خوردگی داغ    
۲-۶-۲-۱ روشهای انحلال نمکی(Fluxing)     
۲-۶-۲-۲ خوردگی ناشی از جزء رسوب    
۲-۷ خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات
(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel)     
۲-۷-۱ خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3     
۲-۷-۲ خوردگی نیکل ناشی از سولفات     
۲-۸ خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3     
۲-۸-۱-۱ خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3     
۲-۸-۱-۲ خوردگی آلیاژ "Co-Cr" در مقایسه با آلیاژ "Ni-Cr" در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3     
۲-۸-۱-۳ خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور
 2-8-2 فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3     
۲-۸-۳ تأثیرات MoO3,WO3     
۲-۸-۳ تأثیرات مخلوط سولفات    
۲-۹ خوردگی داغ ناشی از وانادات    
۲-۹-۱ مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک     
۲-۹-۲ روش مشعلی    
۲-۹-۳ خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها    
۲-۹-۴ کنترل ناشی از سولفات و وانادات    
۲-۱۰ خوردگی ناشی از نمکهای دیگر     
۲-۱۰-۱ تأثیر کلرید    
۳-۱ پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ    
۳-۲ تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ    
۳-۲-۱ پوشش های نفوذی    
۳-۲-۲ پوششهای آلومینیدی ساده    
۳-۲-۳ پوششهای آلومینیدی اصلاح شده    
۳-۳ تخریب پوششهای نفوذی    
۳-۳-۱ تخریب پوششهای آلومینیدی ساده    
۳-۳-۲ تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده    
۴-۱ مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون     
۴-۲ محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط    
۴-۳ تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی    
۴-۴ تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی     
۴-۴-۱ اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی     
۴-۴-۲ تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی     
۴-۴-۲-۱ محلولهای جامد اکسید     
۲-۴-۲-۲ تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول    
۴-۴-۳ رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت    
۴-۴-۳-۱ فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr     
۴-۴-۳-۲ فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr     
۴-۴-۳-۳ فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr     
۴-۵ مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی    
۴-۶ تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون    
۴-۷ واکنشهای سولفیداسیون     
۴-۷-۱ سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr     
۴-۷-۱-۱ مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr     
۴-۷-۱-۲ مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr     
۴-۷-۱-۳ تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی    
۴-۷-۱-۳ تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی    
۴-۸ روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2     
۴-۸-۱ دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد     
۴-۸-۲ خوردگی نیکل در SO2     
۴-۸-۲-۱ مکانیزم واکنش در دماهای ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد    
۴-۸-۲-۲ مکانیزم واکنش در بالای دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد     
۴-۸-۲-۳ وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما     
۴-۸-۳ خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2     
۴-۸-۴ خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2     
۴-۸-۵ خوردگی آهن در SO2+O2+SO2     
۴-۸-۶ خوردگی منگنز در SO2     
۴-۸-۷ خوردگی کرم در SO2     
۴-۸-۸ تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور     
۴-۸-۸-۱-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3)     
۴-۸-۹ مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2     
۴-۸-۹-۱ رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2    

 

مقدمه
 
واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.
توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .
در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [۱] .
هوای محیط مطابق شکل ۱-۱ بافشار جو از نقطه ۱ وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه ۲ برسد .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.