بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن
فصل اول: محاسبه ناجیه سکوت اتاق آنتن و تعیین کیفیت اتاق
۱- مقدمه
۲- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق کنتن
۳- اندازه‌گیری مقدار انعکاس در ناحیه سکوت
۴- تحلیل نتایج آزمایش
۵- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش
فصل دوم: طراحی و مدل سازی اتاق انتن
۱- مقدمه
۲- نظریه جذب امواج الکترومغناطیسی
۳- جاذب باند باریک
۴- جاذب باند پهن
۵- انتخاب ماده جاذب و تهیه بلوکهای جذب
۶- اندازه‌گیری مشخصات جاذبها
۷- ناحیه سکوت آنتن
۸- طراحی اتاق
۹- مدلسازی ریاضی اتاق آنتن
۱۰- نتیجه
۱۱- پیشنهادات
فصل سوم: گزارش ساخت اتاق آنتن
نتیجه گیری
فهرست مراجع
فهرست شکلها و جداول
شکل شماره ۱- نمای کلی آنتن فرستنده و گیرنده
شکل شماره ۲- منحنی پترن تست شده آنتن مرجع
شکل شماره ۳- منحنی انحراف سطح توان
شکل شماره ۴- انحراف پترن آنتن تحت تأثیر موج انعکاس
شکل شماره ۵- منحنی پترن موج ساکن
شکل شماره ۶- جهت حرکت آنتن
شکل شماره ۷- مجموعه اندازه گیری توان دریافتی
جدول شماره ۱- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف
جدول شماره ۲- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف
جدول شماره ۳- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف
جدول شماره ۴- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف
جدول شماره ۵- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف
جدول شماره ۶- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف
شکل شماره ۸- زاویه بین آنتن فرستنده و گیرنده
شکل شماره ۹- پترن آنتن
شکل شماره ۱۰- امواج انعکاس از مانع بی اتلاف
شکل شماره ۱۱- انعکاس موج از مانع در محیط تلفدار
شکل شماره ۱۲- نمونه جاذب های الکترومغناطیسی
شکل شماره ۱۳- مدار نمونه ای اندازه گیری ضریب انعکاس جاذب
شکل شماره ۱۴- مدار نمونه ای اندازه گیری افت انتقال جاذب
شکل شماره ۱۵- نمایی از اتاق آنتن
شکل شماره ۱۶- مقایسه جذب موج در روش پیشنهادی و روش MUR
 

 
بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی طراحی و ساخت اتاق آنتن
References:

[۱] A. Ghorbani "Antenna Chamber, Quiet Zone" Amirkabir University of Technology, Tehran.
[۲] W.H.EMERSON, “Electromagnetic Wave Absorbers and Anechoic Chambers” IEEE Trans on Antennas and Propagation. Vol.AP-21, NO.4,PP.484-490, July1973.
[۳] G.MUR, “Absorbing Boundary Condition for the Finite Difference Approximation of the Time Domain Electromagnetic Field Equations” IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility, Vol. 23, PP.377-382 , Nov, 1981.
[۴] C.BALANIS, P. TIRKAS, “Higher Order Absorbing Boundory Conditions for the FDTD Method” , IEEE Trans. AP.Vol. 40, PP. 1215-1222 , OCT. 1992.
[۵]“Outline of evaluation procedures for microwave anechoic chambers” By; Elery F.Buckley.
[۶]“The ITRC Antenna test system” By; Mohammad Hakkak. 
[۷] G. Moradi, "Implementation of an Antenna Chamber", Periodical Seminal of I.R.I CATC.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.