بررسی رفتار غیرالاستیک کمانش اعوجاجی در تیرهای فولادی با مقطع متغیر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
20 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی رفتار غیرالاستیک کمانش اعوجاجی در تیرهای فولادی با مقطع متغیر دارای ۲۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رفتار غیرالاستیک کمانش اعوجاجی در تیرهای فولادی با مقطع متغیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی رفتار غیرالاستیک کمانش اعوجاجی در تیرهای فولادی با مقطع متغیر

چکیده

فصل اول: مقدمه

۱-۱. مقدمه

۱-۲. پیشینه تحقیق

۱-۳. ضرورت تحقیق

۱-۴. هدف و بررسی کلی

فصل دوم: مدلسازی نمونه ها در نرم افزارABAQUS

۲-۱. مقدمه

۲-۲. مدلسازی نمونه ها

۲-۳. معرفی نمونه ها

 

فصل سوم: نتایج مدلهای اعتباری(تحقیقات پیشین)

۳-۱. مقدمه

۳-۲. اثبات کمانش اعوجاجی در تحقیقات پیشین

۳-۳. مقایسه با تحقیقات پیشین

۳-۴. جمع بندی

فصل چهارم: کمانش اعوجاجی غیرالاستیک در تیرهای با مقطع متغیر دوسر مفصل(نوعB,A)

۴-۱. مقدمه

۴-۲. اثبات کمانش اعوجاجی در تیرهای با مقطع متغیر نوع B,A

۴-۳. تاثیر متغیرهای هندسی

۴-۴. تاثیر متغیرهای بارگذاری

۴-۵. تاثیر مهار بال فشاری

فصل پنجم: کمانش اعوجاجی غیرالاستیک در تیرهای با مقطع متغیر دوسر مفصل(نوعD,C)

۵-۱. مقدمه

۵-۲. اثبات کمانش اعوجاجی در تیرهای با مقطع متغیرنوع D,C

۵-۳. تاثیر متغیرهای هندسی

۵-۴. تاثیر متغیرهای بارگذاری

۵-۵. تاثیر مهار بال فشاری

فصل ششم: کمانش اعوجاجی غیرالاستیک در تیرهای با مقطع متغیر نوع E

۶-۱. مقدمه

۶-۲. اثبات کمانش اعوجاجی در تیرهای با مقطع متغیر نوع E

۶-۳. تاثیر متغیرهای هندسی

۶-۴. تاثیر متغیرهای بارگذاری

۶-۵. تاثیر مهار بال فشاری

فصل هفتم: تاثیرشکل هندسی تیر درکمانش اعوجاجی

۷-۱. مقدمه

۷-۲. بارگذاری لنگر خالص

۷-۳. بارگذاری لنگر دوطرفه

۷-۴. بارگذاری بار منفرد

۷-۵. بارگذاری دو بار منفرد

۷-۶. بارگذاری بارگسترده

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیوست(الف

مراجع

 

 مقدمه
    تیرهای فولادی با مقطع متغیر، یکی از پرکاربرد ترین اعضایی هستندکه در بخش های مختلف صنعتی وساختمانی و پل سازی کاربرد فراوانی دارند و روز به روز به خاطر اقتصادی بودن کاربرد زیادتری پیدا میکنند[۱]. منظور از تیر، عضوی از سازه است که نیروهای خمشی و برشی را به ستونها منتقل میکند. اکثر تیرهای با مقطع متغیربه خمش حساس ترند و به همین جهت بحث خمش در تیرها  از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، اغلب تیرهای با مقطع متغیرکه مهار شده کامل نمی باشند، قبل از آنکه به ظرفیت نهایی خود برسند در اثر کمانش، ناپایدار شده و مقاومت خود را از دست  میدهند و به همین دلیل بحث و بررسی کمانش تیرهای با مقطع متغیر از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد[۲].
    تا قبل از ۲۵ الی ۳۰ سال پیش، این طور پنداشته می شد که تیرهای فولادی  فقط به دو صورت موضعی و یاجانبی- پیچشی ناپایدار میشوند[۳]، در حالی که برخی از دانشمندان درآن زمان ثابت کردند که مد کمانشی دیگری نیز وجود داردکه از دو  مد قبلی بغرنج تر میباشد وآن  مد کمانش اعوجاجی است، که از اندرکنش کمانش موضعی وکمانش جانبی پدیدار میشود. این کمانش دارای رفتار بسیار پیچیده ای میباشد و تا به حال هیچ  فرمول یا رابطه جامعی در رابطه باکمانش اعوجاجی اعضای نورد شده یا ساخته شده، ارائه نشده است[۴و۵].
    در این تحقیق سعی شده تا تعدادی از تیرهای با مقطع متغیر مورد مطالعه قرار گیرد تا با مقایسه بین روشهای گوناگون و آیین نامه ای، تاثیر متغیرهای هندسی، بارگذاری و شرایط مرزی، بر روی  مقاومت کمانش اعوجاجی تیرهای با مقطع متغیر بررسی شود. همانطورکه میدانیم تمامی تیرها برطبق آیین نامه LRFD در سه محدوده لاغری کم، متوسط و زیاد طبقه بندی میشوند و طبق تحقیقات  انجام شده اکثرا، کمانش اعوجاجی در تیرهای با مقطع متغیری که دارای لاغری متوسط و طول نسبتا کوتاه میباشند، رخ میدهد[۴و۶]. با توجه به اینکه اکثر تیرهای با مقطع متغیرکاربردی در محدوده تیرهای با لاغری متوسط قرار دارند، در این تحقیق از این نوع تیرها استفاده شده است. طبق شکل    (1-1) منظور از لاغری متوسط حالتی است که λ یعنی لاغری اجزای مقطع تیر در حدفاصل بین دو مقدار λp وλr قرارگیرد. مقادیر λp وλr  برای اعضای مختلف توسط آیین نامه AISC-LRFD داده شده است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.