بررسی خودروهای برقی خورشیدی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی خودروهای برقی خورشیدی دارای ۱۵۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خودروهای برقی خورشیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی خودروهای برقی خورشیدی

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی

مقدمه

فصل اول: خصوصیات خودرو برقی

۱-۱ تعریف خودرو برقی

۱-۲ تاریخچه تولید خودرو برقی

۱-۳ انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن

۱-۳-۱ موتورهای الکتریکی جریان مستقیم

۱-۳-۲ موتورهای الکتریکی جریان متناوب

۱-۴ باتری های قابل استفاده در خودروی برقی

۱-۵ سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه

۱-۵-۱ خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc

۱-۵-۲ خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac

۱-۵-۳ خودروهای دو منظوره

۱-۶ مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز

۲-۱ تأثیر وزن در خودروی برقی

۲-۱-۱ تأثیر وزن بر شتاب

۲-۱-۲ تأثیر وزن در شیب ها

۲-۱-۳ تأثیر وزن بر سرعت

۲-۱-۴ تأثیر وزن بر مسافت طی شده

۲-۱-۵ توزیع وزن

۲-۲ نیروی مقاومت هوا

۲-۳رانندگی در جاده

۲-۳-۱ توجه به تایر های خودرو

۲-۳-۲ محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو

۲-۴ تجهیزات انتقال قدرت

۲-۴-۱ سیستم های انتقال قدرت

۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی

۲-۴-۳ بررسی دنده ها

۲-۴-۴ جعبه دنده اتوماتیک و دستی

۲-۴-۵ سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری

۲-۵ مشخصات خودروهای برقی

۲-۵-۱ توان و گشتاور

۲-۵-۲ محاسبه گشتاور لازم خودرو

۲-۵-۳ محاسبه گشتاور خروجی موتور

۲-۵-۴ مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور

فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی

۳-۱مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی

۳-۱-۱ شتابگیری مناسب

۳-۱-۲ سرعت میانگین پیشینه

۳-۱-۳ تأثیر شیب

۳-۱-۴ برد

۳-۲ محاسبه توان مورد نیاز خودرو

۳-۲-۱ محاسبه نیروی شتابگیری

۳-۲-۲ نیروی حرکت در شیب

۳-۲-۳ نیروی مقاومت غلتشی

۳-۲-۴ نیروی مقاومت هوا

۳-۲-۵ نیروی مقاومت وزش باد

۳-۲-۶ رسم منحنی گشتاور و توان

۳-۳ طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت

۳-۳-۱ فلایول

۳-۳-۲ بوش نگهدارنده فلایول

۳-۳-۳ محاسبه فلنج پوسته

۳-۳-۴ طراحی شاسی زیر موتور

بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی

مقدمه

فصل اول : سلولهای خورشیدی

۱-۱ توضیحات کلی

۲-۱ بازدهی سلول

۳-۱ انواع سلولهای سیلیکونی

۴-۱ فناوریهای تولید

۱-۴-۱  Screen  printed

۵-۱ مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی

۱-۵-۱ نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv)

۲-۵-۱ سیلیکون در سلولهای خورشیدی

۳-۵-۱هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند

فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی

۱-۲ مقدمه

۲-۲ بارهای وارده به شاسی

۱-۲-۲ بارهای استاتیکی

۲-۲-۲ بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق)

۳-۲-۲ نیاز مندیها

۴-۲-۲ انواع شاسیها

۵-۲-۲ فرم فضایی

۶-۲-۲ مواد به کار رفته در شاسیها

۷-۲-۲ مونوکوکهای کامپوزیتی

۸-۲-۲ جای راننده

فصل سوم: ناحیه خورشیدی

۱-۳ مقدمه

۲-۳ بررسی عوامل گوناگون

۱-۲-۳ خنک نگهداشتن ناحیه

۲-۲-۳ چیدن سلولها

۳-۲-۳ اتصال داخلی سلولها

۴-۲-۳ پوششها

۳-۳ حفاظ سلولها

۱-۳-۳ فناوریها

۴-۳ تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR

۵-۳ طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر

۱-۵-۳ وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی

۲-۵-۳ نکات استنتاجی

۶-۳ نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی

۱-۶-۳ مشخصات ناحیه

فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی

۱-۴ مقدمه

۲-۴ طراحی پیکره اصلی

۱-۲-۴ قوانین مسابقه

۳-۴ نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه

۴-۴ نحوه طراحی برای دراگ پایین

۵-۴ نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب

۶-۴ نیازهای اضافی توان خورشیدی

۷-۴ نحوه طراحی ناحیه خورشیدی

۸-۴ ساختن شکل اصلی به صورت تجربی

۹-۴ تحلیل طراحی

۱۰-۴ خواندن نقشه ها برای CFD

۱۱-۴ نتایج CFD

۱۲-۴ طراحی دوباره براساس CFD

۱۳-۴ نتایج CFD از تحلیل دوم

۱۴-۴ نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه

فصل پنجم : سیستم های مکانیکی

۱-۵ مقدمه

۲-۵ سیستم رانش

۱-۲-۵ بررسی عملکرد سیستم رانش

۲-۲-۵ انواع مکانیزمها

۳-۲-۵ انواع سیستمهای انتقال قدرت

۳-۵ سیستم تعلیق

۱-۳-۵ معایب

۲-۳-۵ مزایا

۳-۳-۵ رفتارهای دلخواه از تعلیق

۴-۳-۵ اجزا

۵-۳-۵ انواع سیستم تعلیق

۴-۵ ترمزها

۱-۴-۵ انواع ترمزها

۲-۴-۵ مشکلات

۳-۴-۵ توضیح

۵-۵ چرخ ها و تایرها

۱-۵-۵ انواع چرخها

۲-۵-۵ تایرها

۳-۵-۵ تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها

فصل ششم : موتور

۱-۶ انواع موتور

۱-۱-۶ القاییAC

۲-۱-۶ مقاومت متغیر

۳-۱-۶ DC جارو بک شده

۴-۱-۶ DC بدون جاروبک

۵-۱-۶ موتورهای چرخ

غزال ایرانی

چکیده غیر فارسی

منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی خودروهای برقی خورشیدی
۱.Rajasekare . k, History of Electric Vehicles in General Motors,IEEE Transactions on industry applications, Vol 30,No.4,August 1994
۲. Brant.B,Build your own Electric Vehicle,TAB Books,UASA,1994
۳. Rowland ,E.A, Schwarze K.W, System Design of the Electric Test Vehicle one (ETV-1),international congress & Exposition ,Detroit ,MI February 1980
۴- طرح و بررسی ساخت خودروی برقی ، شرکت ایران خودرو
۵- طراحی خودروی پیکان برقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
۶. http://www.physics.ubc.ca/~solarcar/index.html
۷.http://scg.levels.unisa.edu.au/solar_commuter/index.html
۸.http://www.formulasun.org/education
۹.http://tcfreenet.org/org/mres/carmanual
۱۰.http://www.personal.umich.edu/~eliask/writing/Scarecrow.
۱۱.http://www.umr.edu/~dougc/solar/sun.html
۱۲.http://sclence.howstuffworks.com/solar-cell1.htm
۱۳.http://www.umich.edu/~bhl/elecrec/s/solarcar/Howltworks
۱۴.university of new Brunswick solar car project
۱۵.crystalline Sillicon Solar Cells-Martin A.Green Wales
outhunlversity of New

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.