بررسی تاثیرات مواد افزودنی روی خواص مکانیکی و شیمیایی پلاستیک ها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیرات مواد افزودنی روی خواص مکانیکی و شیمیایی پلاستیک ها دارای ۱۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیرات مواد افزودنی روی خواص مکانیکی و شیمیایی پلاستیک ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی تاثیرات مواد افزودنی روی خواص مکانیکی و شیمیایی پلاستیک ها

چکیده

فصل اول:کلیات

۱-۱- مقدمه

۱-۲- مواد پلیمری

۱-۲-۱- مواد ضد بار ساکن

۱-۲-۲- مواد پیوند دهنده (جفت دهنده)

۱-۲-۳- مواد پرکننده

۱-۲-۴- مواد به تأخیر اندازنده اشتعال

۱-۲-۵- روان کننده ها

۱-۲-۶ – رنگدانه ها

۱-۲-۷ – نرم کننده ها

۱-۲-۸ – استحکام دهنده ها

۱-۲-۹ – پایدار کننده ها

۱-۳ – پلاستیکها

۱-۳-۲- پلاستیک¬های گرما سخت

۱-۴- پلاستیکهای در دسترس طراحان

۱-۴-۱- پلاستیکهای مهندسی

۱-۴-۳- مواد مرکب (چند رگه)

 1-4-4- اسفنجهای ساختمان پذیر

۱-۴-۵- الاستومرها

۱-۴-۶ – آلیاژهای پلیمری

۱-۴-۷ – پلیمر های بلوری مایع (LCP)

۱-۵- مشخصه های بارز و برجسته برخی پلاستیکهای مهم

۱- ۵-۱- پلاستیکهای شبه بلوری

۱-۵-۲- پلاستیک¬های بی شکل(فاقدنظم مولکولی)

۱- ۵-۳-کشسالهای گرمانرم

۱-۵-۴- پلاستیکهای گرماسخت

۱-۶- انتخاب پلاستیکها

۱-۶-۱- خواص مکانیکی

۱-۷- تنش و کرنش

۱-۸ – انتخاب مواد برای به دست آوردن مقاومت (استحکام)

۱-۹- انتخاب مواد برای به دست آوردن سفتی

۱- ۹-۱- چکش خواری

۱-۱۰- پدیده خزش و رفتار بازگشت پذیری

۱-۱۰-۱- رهایی از تنش

¬¬¬1-10-2- گسیختگی ناشی از خزش

۱-۱۰-۳- خستگی

۱-۱۱- چقرمگی

۱-۱۲- مقاومت سایشی و خواص اصطکاکی

۱-۱۳- رفتار مکانیکی پلاستیکها

۱-۱۴- رفتار ویسکوالاستیک پلاستیکها

۱-۱۵- آزمایش کوتاه مدت روی پلاستیکها

۱-۱۶- آزمایش بلندمدت روی پلاستیکها

۱-۱۷- رفتار شکستگی پلاستیکهای استحکام نیافته (تقویت نشده)

۱-۱۸-  مفهوم تمرکز تنش

۱-۱۹-  رفتار عمومی شکستگی پلاستیکها

۱-۲۰-  ترکهای مویین در پلاستیکها

۱-۲۱-  خستگی در پلاستیکها

۱-۲۲- رفتار ضربه¬خوری پلاستیکها

۱-۲۳-  اثر تمرکز تنش

۱-۲۴- اثر دما

۱-۲۵- عوامل متفرقه موثر در ضربه خوری

فصل دوم: انواع مواد افزودنی

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مواد رنگی

۲-۳- پایدار کننده ها

۲- ۴- آنتی اکسیدانها و آنتی اوزونه شدنها

۲- ۵- مواد افزودنی برای جلوگیری از آتشگیر بودن پلیمر

۲- ۶- پرکننده ها

۲-۷- نرم¬کننده ها

۲-۸- مواد پف کننده

۲- ۹- عوامل اتصال دهنده عرضی

۲-۱۰- روان کننده ها

فصل سوم: مطالعه و بررسی تاثیر مواد افزودنی بر استحکام پلاستیکی

۳- ۱- رفتار پلاستیک های استحکام یافته با الیاف در اثر تغییر شکل

۳-۲- انواع استحکام دهنده ها

۳-۳- انواع زمینه  ها

۳-۳-۱-گرماسخت ها

۳-۳ -۲-گرما نرم¬ها

۳-۴- شکل قرار گرفتن الیاف استحکام دهنده در مواد مرکب

۳- ۵-  تحلیل و بررسی مواد مرکب حاوی الیاف بلند

۳-۶- خواص در راستای عمود بر جهت طولی الیاف

۳- ۷- رفتار خزشی پلاستیک های استحکام یافته با الیاف

۳-۸- مقاومت مواد مرکب حاوی الیاف

۳-۹ – رفتار خستگی پلاستیک های استحکام یافته

۳-۱۰- رفتار ضربه خوری پلاستیک های استحکام یافته

۳-۱۱- مواد اولیه و آماده سازی آن

۳-۱۲-  تجهیزات  و استانداردها برای انجام آزمون ها

۳-۱۳- استاندارد ASTM D638 برای تست کشش

۳-۱۳- ۱- ابعاد نمونه تست کشش و محفظه قالب

۳-۱۳-۲- دستگاه تست کشش

۳-۱۴- استاندارد ASTM D256 برای تست ضربه

۳-۱۴-۱- ابعاد نمونه استاندارد۶ ASTM D25 برای تست ضربه

۳-۱۴-۲- دستگاه تست ضربه

۳-۱۴- ۳- انواع تست های ضربه

۳-۱۵- تست خمش طبق استانداردASTMD

۳-۱۶-  روش تحقیق

۳-۱۷- آماده سازی ترکیب های مختلف از پلی پروپیلن و تالک

۳-۱۸- قالب¬گیری ترکیب های مختلف از پلی پروپیلن- تـالک در قـالب¬های استاندارد تست هـــای کشش، ضربــه و                        خمش

۳-۱۹-  نتایج ابعادی نمونه های قالب گیری شده

۳-۲۰- بحث پیرامون نتایج ابعادی

۳-۲۱-  نتایج آزمایشات مکانیکی

۳-۲۱-۱- نتایج آزمون کشش

۳-۲۱-۲- نتایج آزمون خمش

۳-۲۱-۳-نتایج آزمون ضربه

۳-۲۲- بحث پیرامون نتایج آزمایشات مکانیکی

۳-۲۳-  مقایسه نتایج بدست آمده با تحقیقات پیشین

۳-۲۴- مواد و روشها

۳-۲۴- ۱- مواد اولیه او آماده سازی آنها

۳-۲۴-۲- ابزارها و وسایل

۳-۲۵- آماده سازی نمونه

۳-۲۶- اندازه گیری ها

۳-۲۷- افزایش طول شکست

۳- ۲۸-  سختی کرانه

 پیشنهادات

 مراجع

 مقدمه
تصور جهان پیشرفته کنونی بدون وجود پلاستیکها مشکل است.امروزه آنها جزیی از زندگی ما شده¬اند و در ساخت اشیای مختلف، از وسایل خانگی و مورد مصرف عمومی تا ابزار دقیق و پیچید? پزشکی و علمی، به کار می روند. مهندسان و طراحان، پلاستیکها را به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع، در مقایسه با سایر مواد مورد توجه قرارمی¬دهند این خواص عبارتست ازسبکی (وزن)،سختی وانعطاف¬پذیری، مقاومــت درمقابل¬خوردگی، رنگ¬پــــذیری،شفافیت،سهولت شکل¬پذیری وغیره؛ البته محدودیتهایی نیزدرکاربرد پلاستیکها وجود دارد که یک طراح خوب و ماهر می تواند آنها را به حداقل برساند.
واژ? پلاستیک به گروهی از مواد شبیه نایلون، پلی اتیلن، تفلون (پلی تترا فلورو اتیلن) اشاره دارد، همان طورکه واژ? فلزات، آلومینیم، روی و فولاد را به خاطر می¬آورد. توجه به این نکته مهم است همچنانکه روی، خواص¬کاملاً متفاوتی با فولاد در گروه فلزات نشان می¬دهد، نایلون نیز خواصی کاملاً متفاوتی با تفلون در گروه پلاستیکها دارد. برخی از طراحان ممکن است بسادگی برای ساخت یک قطع? خاص، فلز راپیشنهاد دهندکه چنین برخوردی با پلاستیکها به هیچ وجه منطقی نیست، بلکه باید پخته¬تر و عمیق¬تر به آن نگریست، همچنانکه فولاد دارای درجه بندی و انواع گوناگون است، به همین ترتیب برای مثال،پلی¬پروپیلن نیز به عنوان نوعی پلاستیک دارای درجه¬بندی و انواع متفاوتی است.در هر دو حالت، طراح موفق¬کسی است که بهترین نوع مادّه را با توجه توانایی شکل پذیری، چقرمگی، مقاومت شیمیایی و غیره انتخاب کند و به کارگیرد.

معمولاًتصورمی شود پلاستیکها مواد نوظهوری هستند ولی درواقع به عنوان عضوو جزیی از خانواده ای بزرگتر موسوم به پلیمرها، عنصری اساسی و پایه در زندگی حیوانی و نباتی محسوب می¬شوند. ساختمان پلیمرها با مولکولهای بسیار دراز زنجیرگونه با ساختمان فلزات کاملاً متفاوت است. مواد طبیعی مانند ابریشم، لاک، قیر طبیعی،کشسانها و سلولز دارای چنین ساختمان مولکولی هستند. البته تا قرن نوزدهم میلادی،که کوششهایی برای تهیه مواد پلیمری مصنوعی آغاز و منجر به ساخت سلولز شد کار مهمی انجام نشده بود. این مادّه¬پلیمری جدید به نام مخترعش، الکساندر پارکس،پارکساین نامیده شد وگرچه قابل ارائه به بازار مصرف نبود ولی بعد از مدتی به¬سلولویید¬¬منتهی شد. این پلیمر به دلیل توانایی جایگزینی با مواد طبیعی نادروکمیابی، مثل عاج فیل، در ساخت گلوله های بازی بیلیارد از اهمیت بسیاری برخوردار شد.
در اوایل قرن بیستم میلادی توجه زیادی به مواد پلیمری مصنوعیِ جدید معطوف شد. در سال ۱۹۰۹ میلادی فنل فرم آلدییدموسوم به باکلیت¬ساخته شد. در اثنای جنگ دوم جهانی، مــوادی مثل نایـلون، پلی اتیلن¬واکریلیک¬موسوم به پرسپکس¬ به دنیا عرضه شد. متأسفانه¬کاربرد اولی? پلاستیکها به عنوان مادّه¬ای ارزان و جایگزین شونده در هر کار، اعتبار آنها را خدشه دارکرده است.کسب مجدد این اعتبار به زمان نیاز مند است.  خواص ویژه¬ای¬که پلاستیکها از خود نشان می¬دهند،بتدریج آنها را به عنوان مواد بسیار مهمی در جایگاه واقعی کاربردی خویش قرار خواهد داد. مصرف روز افزون پلاستیکهای موجود، ویژگیها و خواص آنها را به طراحان و مهندسان برای دستیابی به بهترین نتایج علمی، نشان می دهد.ِ

۱-۲- مواد پلیمری
این¬مولکولهای مصنوعی¬بلند از اتصال و به¬هم پیوستن¬هزاران واحدکوچک مولکولی،موسوم به¬منومر تشکیل شده اند. روش اتصال مولکولها به یکدیگر را پلیمره شدن می نامند و تعداد این واحدهای کوچک مولکولی¬در زنجیردراز به درجه پلیمره شدن¬موسوم است نامگذاری بسیاری از پلیمرها تنها با افزودن پسوند پلی¬به نام منومر مربوط به¬دست¬می¬آید. به¬عنوان مثال پلیمرهای پلی¬پروپیلن و پلی¬استایرن به¬ترتیب از منومرهای پروپیلن و استایرن به دست آمده است.
واقعیت¬این است که متأسفانه بسیاری ازدانشجویان ودر واقع مهندسان طراح با اکراه به¬پلاستیکها نزدیک می¬شوند؛ زیرا پلاستیکها را موادی پیچیده با ساختمان شیمیایی عجیب و غریب تصور می کنند، در حالی که ساختن وسایل و قطعات مناسب ازپلاستیکها، بدون دانشی عمیق ازساختمان آنها میسر است. البته طراحی-هایی قابل قبول و مطلوبندکه با توجه به ویژگیها و خواص پلاستیکها درارتباط تنگاتنگ با شرایط کاربرد قطعه،صورت گرفته باشد.آگاهی از ساختمان مولکولی پلاستیکها به ماکمک می¬کند تارفتار و واکنش¬های وابسته به زمان آنها را دراثر اعمال نیرو درک¬کنیم؛ مثلاً اینکه چرااکریلیک شفاف و سخت و پلی اتیلن کدر، مات و انعطاف پذیر است. تسلط بر شیمی پلیمرها برای به کار گیری پلاستیکها ضروری نیست.
واژه های پلیمرهاوپلاستیکهامعمولاًهنگام کاربرد مترادف فرض می شوند، اما در واقع با یکدیگر تفاوت دارند. پلیمرمادّه خالصی است که از واکنش پلیمره شدن حاصل می شود. این واژه معمولاًبه عنوان نام خانوادگی¬کلیه موادی به کار می رود که دارای مولکولهای دراز زنجیر گونه است و حتی کشسانهارا نیز شامل می شود. پلیمر بندرت به صورت خالص مصرف و با افزودن مواد دیگری به آن، اصطلاحاًپلاستیک نامیده می شود. پلیمرها به دلایلی حاوی مواد افزودنی هستند،در ذیل مهمترین مواد افزودنی و علل¬کاربرد آنها ذکر می شود.

۱-۲-۱ – مواد ضد بار ساکن
بسیاری از پلیمرها به دلیل نارسایی، بار ساکن در خود انبار می¬کنند. مواد ضد بار ساکن ، رطوبت هوا را به سطح پلاستیک جذب ودر نتیجه خواص هدایت الکتریکی آن را اصلاح کرده احتمال ایجاد جرقه یا تخلیه الکتریکی را کاهش می¬دهد.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی تاثیرات مواد افزودنی روی خواص مکانیکی و شیمیایی پلاستیک ها
 [1] آر. جی. کرافورد، مترجم،مهرداد کوکبی،تهران، مهندسی پلاستیک، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵
[۲] سرورالدین، م،جزوه تکنولوژی پلاستیکها، دانشکده فنی، انتشارات دانشگاه تبریز،۱۳۶۹
[۳] تقی زاده، ا، اثر مواد افزودنی تالک بر شرایط قالب¬گیری تزریق و خواص پلی پروپیلن، کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، ۱۳۸۴
[۴]Elogzail A.and Hossan M. Depratement of plastic Engineering College. Sudan University ofScience and Techologe. Vol. 9(1)2008
[۵] حامد اورنگ، اثر افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم( بادرصد های وزنی مختلف) در خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلی پروپیلن، کربنات کلسیم ، کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز ، ۱۳۸۸
[۶] www.Azmoon gostar. Com/ fa /Image / bending

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.