اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
23 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای دارای ۷۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای

چکیده 

فصل اول :مقدمه 

۱- مقدمه 

۱-۱- فولادهای کم آلیاژی

۱-۱-۱- اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده

۱-۱-۲- انواع گوناگون فولادهای فریت – پرلیت میکروآلیاژ

۱-۱-۲-۱-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم 

۱-۱-۲-۲-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم 

۱-۱-۲-۳-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیوبیوم 

۱-۱-۲-۴- فولادهای مولیبدن – نیوبیوم 

۱-۱-۲-۵-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادیوم – نیتروژن 

۱-۱-۲-۶-فولادهای میکروآلیاژ شده تیتانیوم 

۱-۱-۲-۷-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – تیتانیوم

۱-۲-نکته :

فصل دوم :مروری بر منابع 

۲-۱- معرفی معادلات  خزش:

۲-۲- بررسی تنش آستانه ای در آلیاژAl-0/03wt%Sc

۲-۳_ بررسی تنش آستانه ای در آلومینیوم ۵۰۸۳ اصلاحی  

۲-۳-۱- وابستگی سرعت کرنش حالت پایدار به تنش

۲-۳-۲- وابستگی تنش در حالت پایدار به دما

۲-۳-۳- مشاهده ریزساختار

۲-۳-۴-  آزمایش وجود تنش آستانه‌ای

۲-۳-۵-  منشا تنش آستانه‌ای

۲-۳-۶-  انرژی فعالسازی واقعی

۲-۳-۷- نتایج  

۲-۴- بررسی تش آستانه ای در کامپوزیت ۵% حجمی Al 2124-Sic

۲-۴-۱- ماده آزمایش 

۲-۴-۱-۱- آزمایش مکانیکی

۲-۴-۱-۲- آزمایش ریزساختار

۲-۴-۲- منحنی‌های خزش

۲-۴-۳- آزمایش‌های سرعت کرنش ثابت

۲-۴-۴- وابستگی سرعت خزش حداقل به تنش در دماهای مختلف

۲-۴-۵- وابستگی سرعت خزش حالت پایدار به دما

۲-۴-۶- تفسیر رفتار خزش به صورت یک تنش آستانه‌ای

۲-۴-۷- منشأ تنش آستانه‌ای

۲-۵- بررسی تنش آستانه ای درکامپوزیتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp

۲-۵-۱ – وابستگی تنش آستانه‌ای به دما

۲-۵-۲- نتایج

۲-۶-بررسی تنش آستانه ای برای خاصیت فوق خمیری درآلیاژهای Al-Mg-Zn

۲-۷-بررسی تنش آستا نه ای در سوپرپلاستیک 

۲-۷-۱- توضیحات ابتدایی برای ناحیه I

۲-۷-۲- پیشرفت‌های تفسیر ناحیه I

۲-۷-۳- تنش آستانه‌ای تحت ناخالصی

۲-۷-۴- نتایج

۲-۸- روشهای اندازه گیری تنش آستانه ای

۲ -۸-۱-روش عملی با استفاده از آزمایش خزش

۲-۸-۲-روش تئوری با استفاده از مدلهای موجود

۲-۹-اثر دما برتنش آستانه ای 

۲-۱۰-اثر تاریخچه بارگذاری برروی تنش آستانه ای 

فصل سوم : نتیجه گیری 

۳-۱-نتیجه گیری 

۳-۲-پیشنهاد

منابع 

 

 

چکیده :

بررسی ماهیت تنش آستانه ای،روش های اندازه گیری تئوری وعملی ،عوامل موثر وچگونگی محاسبه تنش آستانه ای از جمله مسایل مهمی است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه ای بسیارمحدود است لیک در این پروژه سعی گردیده تا حدودی با این مبحث آشنا شویم .
 آنچه در مورد تنش آستانه ای به نظر می رسد این مطلب است که با خزش ارتباطی نزدیک داشته ومی توان با استفاده از نمودارهای خزش آن را تحلیل کرد.
در واقع  می توان گفت تنش آستانه ای به دلیل اندر کنش نابجایی ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ایجاد می شود.به بیان دیگر عدم تقارن نیروی صعود ناشی از عدم تقارن شبکه علت اصلی پیدایش تنش آستانه ای است. این تنش را می توان با استفاده از روش برونیابی برروی نمودار تنش – کرنش ویا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهای موثر بر آن دما می باشد که با افزایش آن تنش آستانه ای بشدت افت می کند.
کلمات کلیدی :خزش ،تنش آستانه ای ،نرخ کرنش ،برون یابی

۱- مقدمه :

  با پیشرفت بشر وایجاد تکنولوژی جدید ،نیاز انسان به تولید موادی که در دماهای بالا خواص مکانیکی مناسبی از خود نشان می دهند ،افزایش پیدا کرده است.برای پاسخگویی به این نیاز شناخت مکانیزم هایی که درشرایط دمای بالا اتفاق می افتد لازم است.آزمایش خزش از جمله آزمایشاتی است که به خوبی می تواند جوابگوی این نیاز باشد.
 محققان با بررسی در آلیاژهای آلومینیوم به نتایج جالبی در مورد اثر تنش آستانه ای رسیده اند .در این پروژه سعی می کنیم با تفکیک اثرات ۷این تنش برروی مواد مختلف نتیجه ای قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوریم . البته  مقالات در این زمینه بسیار انگشت شمار وپیوستگی این مقالات محدود هم کاری دشوار .
 هدف اصلی از این بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای است که با توجه به این موضوع اهمیت بحث حاضر مشخص می شود.
قبل از ورود به مبحث اصلی لازم است مروری بر فولادهای میکروآلیاژی داشته باشیم .

۱-۱- فولادهای کم آلیاژی:
فولادهای کربنی با یک یا چند عنصر کرم ، نیکل ، مس ، مولیبدن ، فسفر وانادیم، به مقادیر چند درصد یا کمتر از فولاد کم آلیاژی می نامند. مقادیر بالا از عناصر الیاژی معمولاً برای خواص مکانیکی و سختی پذیری است .

بخشی از منابع و مراجع پروژه اثر بسیار مهم دما بر تنش آستانه ای
۱-عشوری ،کیوان:مقایسه خوردگی فولادهای میکروآلیاژی با فولادهای معمولی ،دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، شماره ۳-۴۷۵،.پاییز ۱۳۸۶
 [2].S.P.Deshmukh,"Creep behavior and threshold stress of an extruded Al–6Mg–2Sc–1Zr alloy",materials sci A.381(2004)
[۳]. C. Girish Shastry a , P. Parameswaran a , M.D. Mathew a,∗ , K. Bhanu Sankara Rao a , S.D. Pathak b
  " Effect of loading history on the threshold stress in the creep deformation of an austenitic stainless steel",Materials Sci Eng A(2007)
 [4]. Emmanuelle A. Marquis, David C. Dunand ,"Model for creep threshold stress in precipitation-strengthened alloys with coherent partivles ",Sci Mater 47(2002) 503-508                                                                               
 [5]. R. Kaibysheva,∗ , F. Musina , E. Avtokratovaa , Y. Motohashib, "Deformation behavior of a modi?ed 5083 aluminum alloy",Mater Sci Eng A 392 (2005) 373-379
 [6]. Zhigang Lin 1, Yong Li 2, Farghalli A. Mohamed ," Creep and substructure in 5 vol.% SiC–2124 Al composite",Mater Sci Eng A 332(2002) 330-342
 [7] Emmanuelle A.Marquis,David N.Seidman,David C.Dunand,"Effect of Mg addition on the creep and yield behavior of an Al-Sc alloy",Acta Mater 51 (2003) 4751-4760
[۸].E.Arzt,j Rosler,Acta Metall.38 )1990( 671
[۹].K.T.Park,E.J.Lavernia.F.A.Mohamed,Acta Metall.Mater.42)1994(667
[۱۰].  S.P. Deshmukh a , R.S. Mishra a,∗ , K.L. Kendig ,"Creep behavior of extruded Al–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp composite",Mater Sci Eng A 410-411 (2005) 53-57
 [11].  J.A. del Valle,* F. Carreno and O.A. Ruano," On the threshold stress for superplasticity in Mg–Al–Zn alloys",Scr Mater 57 (2007) 829-832
 [12]. Farghalli A. Mohamed," On the origin of superplastic ?ow at very low stresses", Mater Sci and Eng A 410-411(2005) 89-94
 [13].A.Ball,M.H.Huchinson.Metall Sci,J.3)1969( 10
[۱۴] D. Srolovitz, R. Petkovic-Luton, M.J. Luton, Philos. Mag. 48 (1983)
     795–809.
[۱۵] E. Artz, D.S. Wilkinson, Acta Metall. 34 (1986) 1893–1898.
[۱۶] V.C. Nardone, D.E. Matejczyk, J.K. Tien, Acta Metall. 32 (1984)
     1509–1517.
[۱۷] R.S. Mishra, T.K. Nandy, G.W. Greenwood, Philos. Mag. A 69
     (1994) 1097–1109.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.