نانو فناوری و الکترونیک بیومولکولی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نانو فناوری و الکترونیک بیومولکولی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نانو فناوری و الکترونیک بیومولکولی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
تجربه پیشرفت‌های سریع در دو دهه اخیردر بیو تکنولوژی, الکترونیک و سیستم‌های کامپیوتری فرصت‌های جدیدی را در اختیار بشر قرار داده است تا با به اشتراک گذاشتن آنها پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدیدی را فراهم سازد. نانوتکنولوژی از تلاقی این حرکت‌ها حاصل آمده است یکی از موضوعات اصلی در نانوتکنولوژی نانوالکترونیک است که به دو بخش الکترونیک مولکولی والکترونیک بیومولکولی تقسیم می‌شود. در الکترونیک بیومولکولی هدف بر این اصل استوار است که امکان ایجاد سیستم‌ها و کامپیوترهای مختلف در اثر اختلاف مبانی فیزیک و ریاضی با دانستنی‌های زیست شناسی به‌وجود آید.
 
مقدمه
هرچیزی که درپیرامون ما قرار دارد از اتم‌ها ساخته شده است یعنی می‌توانیم اتم‌ها را به نوعی کوچکترین واحد سازنده مواد بنامیم.ازعصر حجر گرفته تا اعصار بعد از آن(مس، برنزوآهن)که پشت سرهم در زمانهای مختلف پدید آمده‌اند و در حال حاضر هم که عصر سیلیکون‌ها در جریان است بشر را همواره متوجه این مسأله کرده است که چگونه و با چه اصولی میلیاردها اتم در کنارهمدیگر قرارمی‌گیرند و بطورهم زمان‌‌‌، یک شکل ومدل خاصی را ایجاد می‌کنند تا شی‌ ماکروسکوپیک به‌وجود آید.حتی در حال حاضر در دنیای پیشرفته میکروالکترونیک یک تراشه کامپیوتر با بالاترین تکنولوژی وکوچکترین حجم وقتی با یک اتم مقایسه می‌شود مثل یک کوهستان در مقابل یک خرده سنگ است. تکنولوژی حاصل از قرن بیستم شاید درحال حاضر خیالی باشد ولی حالت واقعی به خود می‌گیرد وقتی که تصور کنیم در قرن بیست ویکم بشر قادر خواهد بود اجسامی در بالاترین سطح از نظر کیفیت کنترلی تولید کند که حدحسایست آنها هم اتمی باشد. طبیعت برای میلیون‌ها سال است که این نقش را با ظرافت کامل انجام می‌دهد ومصالح ساختمانی را با دقت اتمی در کنار هم قرار می‌دهد. هر موجود زنده‌ای از سلول‌هایی ساخته شده است که مملو از نانو ماشین‌هایی  همچون پروتئین‌ها، DNA، RNAوغیره می‌باشند. و هر کدام از این نانوماشین‌ها مجموعه‌ای از مولکولها و اتم‌ها هستند که تغییر در جایگاه هر کدام از آنها می‌تواند باعث خسارت واختلال در عملکردشان شوند. نانوتکنولوژی، علم ساختن مجموعه‌هایی همانند ماشینها، غذاها، خانه‌ها وسفینه‌های فضایی می‌باشد که با تجمع وجای گیری مناسب اتم‌ها ومولکولها به وجود می‌آیند. با اتحاد فرآورده‌ها و معلومات شیمی وتوانایی‌های مهندسی و ماشین‌های خود سامان ده خودساز،امکان تولید کالاهای مورد نیاز در زندگی روزمره از مواد خام ارزان قیمت فراهم می‌شود.

منابع و مراجع:
۱.    David S Goodsell, Biomolecules and Nanotechnology, American Scientist, Nay/ Jun (2000), 230-237.
۲.    James K. Gimzewski, Nanoscale Science of Single Molecules Using Local Probes, Science, Vol 283,12 March (1999), 1683-1689.
۳.    Metals Park, Nanotechnology Overveiw, Advanced Materials and Processes, May (2000), 157, 48.
۴.    Gregory Timp, Nonotechnology (1998), NewYork, U.S.A, Chap 1, 8.
۵.    Gary Stix, Waiting for Breakkthroughs, Scientific American, April (1996), 94-100.
۶.    Service RF., Is nanotechnology dangerous?, Science, Nov 24 (2000); 290(5469): 1526-7
۷.    Ball P. Nanotechnology, Molecular movers and shakers; Nature, Dec 21-28 (2000); 408 (6815); 904.
۸.    May M., Nanotechnology: thinking Small, Environ Health Perspect, Sep (1999); 107 (9): A450-1.
۹.    Nanotechnology: basic concepts and definitions, Clin Chem, Sep (1994); 40(9): 1797-9.
۱۰.    Freedam DH., Exploiting the nanotechnology of life, Science, Nov 29 (1991); 254 (5036): 1308-10.
۱۱.    Christopher R Lowe, Nanobiotechnology, Current Opinion in Structural Biology, 10 (2000): 425-434.
۱۲.    Jennifer L Ewst, Applications of nanotechnology to biotechnology, Current Opinion in Structural Biology 11 (2000), 215-217.
۱۳.    Jean- Marc Laval, Nanobiotechnology and its role in the development of new analytical devices, Analyst (2000); 125, 29-33.
۱۴.    Martin U Kopp, Development in technology and application of microsystems, Current Opinion in Structural Biology (1997): 1: 410-419.
۱۵.    Allen J. Bard, Integrated Chemical Systems (1994), Chap.1
۱۶.    Ralph C. Merkle, Biotechnology as a route to nanotechnology, Trends in Biotechnology, July (1991), Vol 17 No 7, 271-274.
۱۷.    David Goldhaber-Gordon, Overview of Nanoelectronics Devices, Proceedings of the IEEE, April (1997), Vol 85, No.4.
۱۸.    Nina Hall, (2000), The New Chemistry, Cambridge, United Kingdom, Chap. 12.
۱۹.    Reed, M.A, Molecular- Scale Electronics, Proceedings of the IEEE. (1999), 87,4, 277-283.
۲۰.    Tour, J. et al., Are Molecular Wires Conducting?, Science (1996), 271, 1705-1707.
۲۱.    Nikolai Vsevolodov, Biomolecular Electronic, (1998), Birkhauser, Boston, Chap.1.
۲۲.    Wolf gang Gopel, Bioelectronics and Nanotechnologies, Biosensors and Bioelectronics, 13 (1998), 723-728.
۲۳.    Tien HT, Salamon Z, Lipid bilayer based sensors and biomolecular electronics, Crit Rev Biomed Eng. (1991): 18(5): 232-40.
۲۴.    Zieglerc, Gopel W, Biosensor development, Curr Opin Chem Biol. Oct (1998): 2(5): 585-91.
۲۵.    Perham RN., Structural aspects of biomolecular recognition and self-assembly, Biosens Bioelectron. (1994)., 9(9-10): 753-60.
۲۶.    Lodish, Molecular Cell Biology, (2000) U.S.A, PP: 635, 637, 632.
۲۷.    P.VOET, Biochemistry (1995), John Wiley & Sons, U.S.A, PP: 563-593.
۲۸.    P. Graber, Bioenergetics, Brik hauser, Boston, PP: 212-274.
۲۹.    J. David Rown, Biochemistry, (1989), Neil Patterson Pub., U.S.A, PP: 359-383
۳۰.    Sadeghi. S.J. et al. Engineering non-physiological electrontransfer, Biochemical Society Transactions, (1999), Vol 27,P.A58.
۳۱.    Meharenna Y.T., et al, Re-designing a catalitically self – sufficient cytochrome P 450, Italian Biochemical Society Transactions (1998), Vol 10, P. 146.
۳۲.    Faver, O, et al, Structure function Correlation of intramolecular electron Transfer in wild type and Single. Site mutated azoarins, Chemical Physics, Vol: 204, PP: 271-277.
۳۳.    Kurth DG,A route to hierachical materials based on complexes of metallosuperamolecular Polyelectrolytes and amphiphiles, Proc Natl Acad Sci, USA, May (2000) 23: 97 (11): 5704-7.
۳۴.    Hubbard JB., Self assembly driven by hydrophobic interactions at alkanethiol monolayers: mechanisms of formation of hybrid bilayer membranes, Biophys Chem, Dec 14 (1998), 75 (3): 163-76.
۳۵.    Rudolph AS., Biomaterial biotechnology Using self-assembled Lipid micro structures, J Cell Biochem, Oct (1994): 56 (2): 183-7.
۳۶.    R. R. Brige, Protein-Based Computers, Scientific American 272, Marck (1995): 90-95.
۳۷.    J.S. Schultz, Biosensors, Scientific American: 265 August (1991): 64-69.
۳۸.    L. H. Dubois and R.G. Nuzzo: Synthesis, Structure, and Properties of Model Organic Surfaces: Annu. Rev. Phys. Chem 60: 437(1992).
۳۹.    Mc Murry, Organic Chemistry (1998), Brooks/ Cole Pub. PP: 746, 992.
۴۰.    Seyhaan Ege, Organic Chemistry (1994), PP. 615, 983, 1222.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.