ماهوراه و کاربرد انتشار امواج و ارتباط با سکو های دریایی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
5 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ماهوراه و کاربرد انتشار امواج و ارتباط با سکو های دریایی دارای ۱۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ماهوراه و کاربرد انتشار امواج و ارتباط با سکو های دریایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه ماهوراه و کاربرد انتشار امواج و ارتباط با سکو های دریایی

انتشار امواج ماوراء افق

کلیات

مقدمه

روش های ارتباطات ماوراء افق

ارتباطات HF و MF

ترکش های شهابی

تروپواسکاتر

ماهواره ها

جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر

مشخصات و کاربردهای اصلی

مزایای سیستم های تروپواسکاتر

انتشار امواج تروپوسفر

هندسه مسیر امواج تروپواسکاتر

پارامترهای هندسی

محاسبه شعاع مؤثر زمین

قدرت سیگنال دریافتی

تقسیم بندی مناطق جهان

محاسبات تلفات امواج تروپواسکاتر

مقدمه

تلفات انتشار امواج

تلفات در دشوارترین ماه

انتشار امواج پخش همگانی

کلیات

مقدمه

ویژگی های سرویسهای پخش همگانی

شبکه های پخش همگانی

باندهای فرکانس

باند فرکانس تا MHz 30

باند فرکانس VHF/UHF

باند فرکانس ماهواره ای

پخش همگانی در باند LF/MF/HF

پدیده های عام

پدیده های خاص

پخش همگانی ماهواره ای

کاربردها

پارامترهای فنی

پایانه TVRO

انتشار امواج ماهواره ای

پدیده های عام

پدیده های خاص

پخش همگانی در باند VHF/UHF – پخش محلی

مقدمه

انتشار امواج پخش همگانی در باند VHF/UHF

محیط انتشار

پدیدهای انتشار امواج

پدیده های عام

افت مسیر

بازتاب امواج و نمودار تداخل

تداخل امواج مسیرهای چندگانه

اثر داپـر

محوطه های سرپوشیده

اثر پهنای باند کانال

تخمین پوشش

معیار دریافت

حداقل سطح سیگنال

نواحی پوشش و تداخل

تلفات مسیر امواج

نمودارها

مبانی و اصول پایه

حداکثر میدان دریافتی

ارتفاع آنتن فرستنده

باز بودن مسیر امواج

تعمیم روابط

تعمیم ارتفاع آنتن

تعمیم فرکانس کانال RF

تعمیم درصد زمانی

تعمیم فاصله

ضرایب اصلاح

ارتفاع آنتن گیرنده

مسیرهای درون و حومه شهر

زاویه ترخیص گیرنده

نمودار ضریب اصلاح برحسب زاویه ترخیص

درصد مکان و زمان

منابع

 

انتشار امواج ماوراء افق
کلیات
مقدمه
این فصل اختصاص به انتشار امواج ماوراء افق با استفاده ا لایه تروپوسفر در ارتفاعات چندین کیلومتری سطح زمین دارد. بطوریکه در فصول قبل بیان شد افق رادیویی یک فرستنده که آنتن آن در ارتفاع ht از سطح زمین قرار دارد با فرض آنکه از کلیه ارتفاعات مسیر صرفنظر و فقط انحنای سطح زمین مدنظر باشد از رابطه زیر تبعیت می نماید.
 
که بعنوان مثال برای شرایط هوای استاندارد ۳۳/۱=K و ارتفاع ۳۰ متری آنتن این فاصله به حدود ۶/۲۲ کیلومتر بالغ می گردد. برای آنکه بتوان امواج را مستقیماً و بدون نیاز به ایستگاههای واسط به فواصلی دورتر از افق رادیویی ارسال داشت از تکنیکهای خاص می بایست بهره گرفت که یکی از مهمترین آنها با کارآئی مناسب بهره گیری از ارتباطات تروپواسکاتر می باشد که در این فصل به توضیحاتی در خصوص آن پرداخته می شود.
روش های ارتباطات ماوراء افق
روش های ارسال و دریافت امواج رادیویی با استفاده از هاپ های بلند و از طریق ارتباطات رادیویی ماورای افق عبارتند از:
ارتباطات HF و MF
در این روش از شکست و بازتاب برای ارسال امواج تا فواصل هزاران کیلومتر استفاده می شود. پهنای باند متوسط مجاز ارسال در حد یک یا دو کانال تلفنی است. محدودیت اساسی دیگری که برای استفاده از زیر باندهای این طیف وجود دارد وابستگی اینگونه ارتباطات به ساعت شبانه روز و شلوغی آن می باشد. این روش بویژه قبل از مطرح شدن ارتباطات ماهواره ای بطور وسیعی استفاده می گردید.
اسکاتر یونسفری
این روش از اسکاترینگ امواج رادیویی در لایه یونسفر (یک پدیده مشابه تروپواسکاتر) بهره می برد و در فرکانس های VHF تا MHz 100 می تواند هاپ هائی تا چندین هزار کیلومتر را تشکیل دهد.
پهنای باند متوسط در این روش خیلی محدود است، به طوریکه فقط امکان ارسال چند کانال تلفنی وجود دارد. همچنین محدودیت های ناشی از محوشدگی سبب شده است که از این روش بندرت استفاده شود.
ترکش های شهابی
در این روش از انعکاسات حاصل از دنباله های یونیزه شده شهابها که همیشه در لایه های بالای اتمسفر وجود دارند بهره گیری می شود. به خاطر فیزیک پدیده، پیوستگی ارسال تأمین نگردیده و امواج باید در قالب ترکشها ارسال شوند. این پدیده در حال مطالعه است و در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تروپواسکاتر
این روش که موضوع این مطالب را تشکیل می دهد، ارسال تا بیش از صد کانال تلفنی را با هاپ هائی تا صدها کیلومتر امکان پذیر می نماید. این فن آوری در برخی مواقع راه حل مناسبی برای شبکه های محلی با هاپ های طولانی قلمداد می گردد.
دیفرکشن (پراش)
این تکنیک، ارسال تعداد زیادی کانال تلفنی را تا فواصل کوتاهی فراتر از افق ممکن می سازد. این پدیده در ارتباطات سیار و در باندهای UHF/VHF مورد استفاده
می باشد .
ماهواره ها
مناسب ترین روش برای هاپ های خیلی طولانی (مثلاً ارتباطات بین قاره ای) است، اما جایگزینی شبکه های ماورای افق با آن بعضاً به خاطر هزینه و عدم ظرفیت کافی مقرون به صرفه نیست.
جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر
با وجود اینکه امروزه ارتباطات مایکروویو و ماهواره در سطح وسیعی گسترش یافته، ارتباطات تروپواسکاتر هنوز در جهان دارای اهمیت هستند. بطور مثال طول یک هاپ در لینک های تروپو از لینک های ارتباطات مایکروویو بلندتر است و به Km 600~500 می رسد که خود دلیل خوبی برای اهمیت این نوع ارتباط می باشد.
ظرفیت و کیفیت ارتباطات تروپو نسبت به ارتباطات MF/HF در وضعیت بهتری قرار دارد، بطوریکه سیستم های تروپو قادرند بیش از ۶۰ کانال صوتی دیجیتال یا بیش از ۳۰۰ کانال صحبت آنالوگ و یا کانال تلویزیون تک رنگ را انتقال دهند (مسائل فنی برای ارسال کانال تلویزیون رنگی نیز مورد بررسی قرار گرفته است)
بعلت باریک بودن اشعه رادیویی در ارتباط تروپو، امنیت، بقا و قابلیت ضد پارازیت (اغتشاش) در مقایسه با مخابرات ماهواره در سطح بالاتری قرار دارد. برای لینک های ارتباطی با مجموع طول مساوی، هزینه اولیه و هزینه نگهداری آن در مقایسه با ارتباطات مایکروویو کمتر است. حتی در مقایسه با خطوط اجاره ای ماهواره هزینه هر کانال صوتی وقتی که گستره ارتباط تروپو کمتر از ۴۰۰ کیلومتر باشد بمراتب پایین تر است. از طرفی تعداد دستگاههای مورد نیاز برای ارتباط تروپو از ارتباط مایکروویو با فاصله زیاد کمتر است، بنابراین پرسنل کمتر لازم بوده و امنیت سایت ها به راحتی تأمین می شود.
پهنای باند در ارتباط تروپو حدود صد برابر پهنای باند در ارتباط دنباله شهابی است. امنیت ارتباطات تروپواسکاتری نسبت به ارتباطات ماهواره ای و نیز شبکه های تلفن عمومی متفاوت می باشد. بنابراین ارتباطات تروپو بعنوان یک وسیل? ارتباطی کارآمد و مطمئن در برخی نواحی از قبیل بیابان، باتلاق، جنگل، جزایر و نواحی پرجمعیت دوردست و پراکنده می تواند پیشنهاد شود.
ارتباطات تروپو همچنین به عنوان یک روش ارتباطی قابل رقابت برای ایجاد لینک های ارتباطی در میدان های نفتی دور از ساحل می تواند مطرح شود. در انتشار تروپواسکاتری لکه های خورشیدی، طوفان های مغناطیسی و انفجارهای هسته ای اثری ندارند، از این رو برای ارتباطات نظامی در جنگ های هسته ای مناسب هستند.
تجهیزات تروپو قادرند اطلاعات تلفن دیجیتال، تلکس، فاکس و تصویر را انتقال دهند و نیز می توان آنها را در سنجش از راه دور، اندازه گیری از راه دور، تلویزیون تک رنگ و انتقال دیتا (با تغییرات در تجهیزات) بکار گرفت.
مشخصات و کاربردهای اصلی
مشخصات اصلی
مشخصه های اصلی سیستم های ترواسکاتر را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
•    مسیرهای طولانی تا چند صد کیلومتر
•    تضعیف مسیر خیلی بالا
•    توان تشعشعی زیاد در فرکانس های رادیویی مربوطه
•    آنتن های با گین بالا (سهمیگون های بزرگ)
•    گیرنده های کم نویز و خیلی حساس
•    محدود? فرکانسی MHz 5000 – 200
•    مدولاسیون فرکانس
•    ظرفیت ترافیک بیش از ۱۲۰ کانال تلفنی
•    پهنای باند محدود
•    بهره گیری از روش تنوع فاصله آنتن  جهت بهبود کیفیت دریافت امواج رادیویی
کاربردهای اصلی
بلحاظ کاربردی، داشتن هاپهای بلند را بعنوان جالبترین مشخصه ارتباطات تروپواسکاتر می توان نام برد. این هاپهای بلند نیازی به تکرار کننده های واسطه نداشته و مسافتهائی بزرگتر از لینک های مایکروویو با دید مستقیم رادیویی را تأمین می نمایند. این خاصیت بویژه در مواردی که بلحاظ مسائل طبیعی مشکلاتی از نظر ارتباطی وجود دارد همچون موارد زیر مفید است:
•    ارتباط بین ایستگاهها در بیابان یا جنگل
•    ارتباط یک جزیره دوردست با خشکی و یا جزیر? دیگر
•    شبکه های نظامی که بایستی از امکان خرابکاری در ایستگاههای تکرارکننده مصون بمانند.
•    ارتباط یک سکوی نفتی دوردست در دریا با دفاتر و کارخانه ها در ساحل
سیستم های تروپواسکاتر قادرند سرویس های تلفنی، فاکس، تصویر، سنجش از راه دور  و تلویزیون تک رنگ را تأمین کنند و با بهره گیری از تجهیزات اصلاح خطا برای تبادل دیتا مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم ها جهت برقراری لینک های محرمانه با اهداف خاص مانند ترانک های ارتباطی نظامی با ظرفیت کم و یا متوسط در لینک های تروپوی تاکتیکی کاربرد داشته و علاوه بر آن با شبکه های سرویس دیجیتالی مجتمع، ISDN  سازگار شده و بعنوان یک وسیله ارتباط بین دو نقطه در سیستم های دفاع هوائی خودکار بکار می روند.
مزایای سیستم های تروپواسکاتر
مهمترین فواید سیستم های ترواسکاتر بصورت زیر خلاصه می شوند:
۱.    امکان ارتباط در مسیر طولانی بطوریکه هر هاپ می تواند طولی به اندازه صدها کیلومتر یعنی حدود ده برابر طول یک هاپ ارتباط دید مستقیم معمولی داشته باشد.
۲.    امکان طراحی ساده برای سطوح ناهموار، چرا که تنها نکته مهم در طراحی سیستم تروپواسکاتر، انتخاب سایت ها بگونه ای است که در آنها آنتن ها تا حد امکان بصورت افقی یا کمی متمایل به طرف پایین جهت گیری شوند پس نوع و چگونگی عوارض زمین دخالت کمی در طراحی سیستم دارند.
۳.    پوشش نواحی بسیار وسیع، که با چند هاپ قابل تأمین است.
۴.    عدم نیاز به تکرار کننده به دلیل بلندی طول هاپ
۵.    کاهش تعداد ایستگاهها و استفاده بهینه از طیف فرکانسی به دلیل افزایش طول هاپ
۶.    کاهش مشکلات ناشی از تعمیر و نگهداری به دلیل کاهش تعداد ایستگاهها
۷.    افزایش ضریب ایمنی یک سیستم به دلیل کاهش تعداد ایستگاهها
۸.    سیستم تروپواسکاتر روشی مناسب برای ارتباط سکوهای نفتی دور از ساحل با نرخ ارسال ۲ تا ۸ مگابیت در ثانیه و برای فواصل ۱۰۰ تا۵۰۰ کیلومتر محسوب می گردد.
۹.    به دلیل کاهش تعداد تکرارکننده و به دنبال آن ساختمان ها، جاده ها، تجهیزات تغذیه الکتریکی، لوازم یدکی، دستگاههای اندازه گیری و پرسنل نگهداری، هزینه ها کاهش می یابند.
۱۰.    مصونیت بالا، در برابر قطع شدن مسیر موج  ، به دلیل استفاده از آنتن هائی با پهنای اشعه  بسیار باریک
۱۱.    انتشار تروپوسفریک بعلت مصونیت نسبی در مقابل اثرات منفی لکه های خورشیدی  ، طوفان های مغناطیسی  و انفجارهای هسته ای  برای ارتباطات نظامی در جنگ های هسته ای مناسب هستند.
۱۲.    هزینه زیاد برای ایجاد یک سیستم رادیویی تروپواسکاتری در مقایسه با فواید این نوع سیستم ها می تواند قابل چشم پوشی باشد.

انتشار امواج تروپوسفر
تروپوسفر پایین ترین لایه اتمسفر است که در آن معمولاً با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد. گسترش این ناحیه از سطح زمین تا ارتفاع ۹ کیلومتر در قطب های زمین و ۱۷ کیلومتر در استوا می باشد. در تروپوسفر تغییرات دما، فشار و رطوبت مثل ابر و باران بر انتشار امواج رادیویی از یک نقطه به نقطه دیگر تأثیر می گذارد.
یونیزاسیون گازهای اتمسفر در داخل تروپوسفر قابل چشم پوشی است ولی در ارتفاع ۶۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتری وجود این یون ها کاملاً محسوس است. این لایه ها ناحیه یونسفر را تشکیل می دهند که تأثیر قابل توجهی روی امواج رادیویی در فرکانسهای زیر ۴۰ مگاهرتز می گذارد. در فرکانسهای بالای ۴۰ مگاهرتز مسائل زیر مطرح می باشند:
•    پراکنده شدن امواج رادیویی بعلت نوسانات ضریب شکست متمرکز در یک مکان در تروپوسفر
•    بازتاب بعلت تغییرات ضریب شکست در لایه های افقی
•    داکتینگ بعلت گرادیان های منفی بزرگ در ضریب شکست
تمام این مکانیزم ها می توانند انرژی را به ماورای افق منتقل نمایند و منجر به تداخل بین یک مسیر رادیویی و مسیر دیگر بشوند. بازتاب، بیشتر، فرکانس های بین ۳۰ تا ۱۰۰۰ مگاهرتز را تحت تأثیر قرار می دهد و پدیده داکتینگ، بیشتر در فرکانس های بالای ۱۰۰۰ مگاهرتز اتفاق می افتد. خوشبختانه اتفاق اخیر خیلی به ندرت روی زمین رخ می دهد و غالباً داکت ها در بالای دریاها وجود دارند.
بعلاوه تغییرات در ضریب شکست متناسب با ارتفاع سبب خم شدن امواج رادیویی مخصوصاً در وسعت افق رادیویی ماورای افق اپتیکی می شود. این پدیده در زوایای عمودی کوچک برای تمام فرکانس ها می تواند مهم باشد.
انتشار رادیویی، جدای از اثرات ضریب شکست، در فرکانس های بالای ۳ گیگاهرتز در حضور باران های سنگین ممکن است شدیداً تحت تأثیر واقع شود، و در ۱۵ گیگاهرتز و بالاتر تضعیف امواج به سبب اکسیژن و بخار آب در هوا اهمیت پیدا می کند. بعلاوه تضعیف بوسیله باران و گازهای اتمسفر موجب انتشار یک نویز حرارتی معادل خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق اثرات زمین غالباً از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و در فرکانس های بیشتر از ۳۰ مگاهرتز حضور تپه ها و شکل آنها اثرات مهمی روی میزان انرژی میدان انتشار یافته در ماورای افق دارد. در فرکانس های بالاتر ساختمان ها و دیگر موانع اثرات قابل ملاحظه ای، بواسطه پراش و پراکندگی  و مکانیزم های بازتاب مستقیم، زمانیکه طول موج در مقایسه با ابعاد مانع کوچک باشد، بجای می گذارند.

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه ماهوراه و کاربرد انتشار امواج و ارتباط با سکو های دریایی
 اینترنت
۱.    A.A.R . Townsend , Digital Line of sight of sight Radio Links , 1988.
۲.    C.A . Balanis , Antenna Theory , 3 rd . Edition , 2005
۳.    Levanon , N., Radar Principles , Wiley July 1998.
۴.    Levanon , N & Mozeson, E , Radar signals , wiley , July 2004.
۵.    Maral , G . VSAT Networks , J/W 2nd Edition , 2003.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.