مقاله رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دوره قبل و برای ن

سبی کردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دوره قبل تقسیم می کنیم . فرصتهای سرمایه‌گذاری نیز در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت متفاوت است . شرکتهایی که از این فرصتها استفاده بیشتری می کنند چشم انداز روشنی از آینده آنها متصور می شود . از جمله عوامل تأثیر پذیر نسبت به استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگی مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد ۹۸ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش

به این شرح زیر بیان می گردد :ین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.
واژهای کلیدی: سرمایه گذاری فرصت دارایی رشدارزش دفتری سهام

مقدمه طرح:

در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر کردن بازده خود می باشند. لذا هر گونه اطلاعاتی که با استفاده از آن بتوان میزان رشد شرکت را پیش بینی نمود مور توجه سهامداران قرار می گیرد. فرصتها ی رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است که جهت این امر می بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی کرد. ارتقای آگاهیهای حرفه ای از دستاوردهای جدید در زمینه سرمایه گذاری همراه با توسعه تکنولوژی ارتباطات باعث شده که تامین کنندگان سرمایه وجوه خود را در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که امکان کسب سود بیشتری است ؛ از اینرو جریان وجوه (سرمایه) به صورتهای مختلف تحرکی بیش از پیش یافته و در سالهای اخیر انجام سرمایه گذاریها بشدت رشد یافته است و بیشترین تغییرات حسابداری نیز در همین سالها ایجاد شده است. ساده انگاشتن این تغییرات به منزله عقب ماندگی و عدم موفقیت در صحنه رقابت امروزی می باشد و بیش از حد گمراه کننده و تضعیف کننده است. آنچه باعث موفقیت می گردد، استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است که جهت این امر می بایست عوامل موثر بر فرصتهای رشد شرکتها را شناسایی کرد. ( واتس و زیمرمن ،۱۹۸۶،۳۶) .

پیشینه تحقیق:
۱)تحقیقی توسط اقای کاوه مهرانی تحت عنوان چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود انجام داده اند . نتیجه :در شرکتهایی که جریان نقد آزاد سهامداران بزرگتر از سود تقسیمی باشد موجب ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب در این شرکتها می شود زیرا بازده واقعی آنها بالاتر از بازده مورد انتظار سهامداران است.
۲) تحقیقی توسط آقای حمید جعفری و بکی جکی و فردیناند(۱۹۹۹) تحت عنوان (بررسی رابطه بین بدهی، جریانهای نقدی و سود خالص با فرصتهای سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گردید. نتیجه تحقیق به این صورت است که بین فرصت رشد و سطح بدهی ارتباط معکوس وجود دارد و بین فرصت رشد و خالص جریان نقدی رابطه مستقیم و بین فرصت رشد و سود خالص رابطه مستقیم وجود دارد.
۳) آقای علیرضا زمانپور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس و ویدهان کنت لن و استانکو(۲۰۰۱) تحقیقی تحت عنوان ( ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی ) انجام داده اند. نتایج تحقیق به این صورت میباشد که بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.
۴) آقای جواد عین آبادی پژوهشی در زمینه ((مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ )) در دانشگاه تهران انجام داده اند . نتیجه : پژوهشگر در نتیجه گیری عنوان می کند که با توجه به تشخیص درست فرصتهای سرمایه گذاری اکثر مدیران مالی در شرکتهای بزرگ ترجیح می دهند که مبالغ جریان نقد آزاد شرکت راصرف راه اندازی وسرمایه گذاری در طرحهای سودآور کنند.
۵) تحقیق دیگری توسط آقای فرامرز شکیبایی تحت عنوان ( بررسی رابطه بین رشد سود و فرصتهای رشد (فرصتهای سرمایه گذاری ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتیجه تحقحق به این صورت است که بین فرصت سرمایه گذاری با رشد سود ارتباط مستقیم وجود دارد.
۶) آقای کریم رضوانی راز پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام دادند. نتیجه: پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که درشرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری پائین انتظار می رود که جریان نقد آزاد شرکت در سطح بالا باشد زیرا که این شرکتها فرصتهای مناسبی برای استفاده از این وجوه ندارند.

۷)درتحقیقی که توسط فردیناند و بارچ انجام شد رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با میزان بدهی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای کره ای مورد بررسی قرار گرفت. با توجه با اینکه تئوری این فرضیه از وجود ارتباط منفی بین فرصتهای سرمایه گذاری با بدهی و سیاست تقسیم سود حمایت می کند نتایج تحقیق نیز این تئوری را تائید کرد و مشخص شد شرکتهایی که دارای فرصتهای

سرمایه گذاری پایین هستند بدهی و تقسیم سود آنها بالا است.
۸)در تحقیقی توسط سان جی و مارک(۱۹۹۹) رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و رشد تحقق یافته مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت محققین به این نتیجه رسیدند که بین فرصتهای سرمایه کذاری با رشد تحقق یافته رابطه مثبت وجود دارد.

۹)در تحقیقی توسط شلی ها و تون شاندها وتون پرفکت(۱۹۹۸) تئوری فرضیه تحقیق بدین صورت است که تلفیق فرصتهای سرمایه گذاری کم و وجد نقد بالا منجر به عکس العمل منفی بازار در برابر صدور بدهی می گردد. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین جریان نقد آزاد و بازدهبطور کلی محققین به این نتیجه دست یافتند که عکس العمل بازار در قبال صدور بدهی بطور معکوس به سطح وجه نقد و فرصتهای سرمایه گذاری شرکت صادر کننده بدهی مرتبط است. غیر عادی ارتباط معکوس وجود دارد.
۱۰)در تحقیقی توسط فردیناندو تی سوی(۱۹۹۸) ارتباط بین جریانات نقد آزاد، میزان بدهی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به فرصتهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی، که دارای فرصتهای سرمایه گذاری پایینی هستند. میزان بدهی آنها بالا است و در این شرکتها ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی نسبت به شرکتهای با بدهی آنها بالا است و در این شرکتها ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی به میزان بدهی بستگی دارد و با کاهش میزان بدهی ارتباط به طور تصاعدی افزایش می یابد.
۱۱) در تحقیقی توسط تسانگراکیس(۱۹۹۶) واکنش قیمت سهام به اعلام انتشار حق تقدم در یونان برای یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اعلام انتشار حق تقدم سهام تاثیر مثبتی روی قیمت سهام دارد و انتشار سهام می تواند به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهای سرمایه گذاری آتی شرکت تفسیر شود.

مبانی نظری:
فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)
آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی

روشهای برتر تفسیر اطلاعاتی مالی هدایت کرده است. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آنهاست. یکی از روشهای برتر تفسیر اطلاعات، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است. فرصتهای سرمایه گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه گذاریهای شرکت را نشان می دهد بدین معنی که هر چقدر توانایی انجام سرمایه گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد، شرکت دارای فرصتهای سرمایه گذاری بیشتری است. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از کارکنان راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ می کنند.
برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند.(فردیناندبرچ۱۹۹۴۴۰۴) ۱
مطالعه دقیق فرصتهای سرمایه گذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه گذار شود. به علاوه انتظار می رود افراد با مطالعه اصول سرمایه گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم گیری نمایند. فرصتهای سرمایه گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می شود. کسانی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهای سرمایه گذاری بپردازند. کسانی که در زمینه سرمایه گذاری دارای مهارت هستند می توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند به عنوان مثال کسانی که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها تبحر دارند در خرید و فروش سهام و کسب سود از کسانی که فاقد این مهارت هستند، موفقترند. مدیرانی که در خصوص پرتفلیو و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصتهای شغلی زیادی می باشند. بسیاری از موسسات مالی از قبیل شرکتهای کارگزاری و بانکهای.سرمایه گذاری اعم از بانکها و شرکتهای بیمه به خدمات تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نیازمند می باشند. شرکتهای کارگزاری با استفاده از تجزیه و تحلیل، به ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه گزارشگری تحقیقی می پردازند. بانکهای سرمایه گذاری سعی می کنند از طریق مشاوران مالی و سرمایه گذاری به فروش اوراق بهادار جدید و ارزشیابی شرکتها برای کسب

مشتریان جدید بپردازند. همه این موسسات مالی که درباره آنها در بالا بحث شد برای مدیریت پرتفلیو اوراق بهادار خود نیازمند مدیران پرتفلیو می باشند. مدیران پرتفلیو مسئول اخذ تصمیمات مناسب در خصوص پرتفلیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند. آنها باید به سوالاتی از قبیل چه چیزی باید بفروشند، و چه موقع خرید و فروش نمایند پاسخ دهند. عملکرد این مدیران از روی

وضعیت پرتفلیو شرکت برآورد می شود و میزان موفقیت این مدیران را می توان از روی وضع

یت پرتفلیو آن شرکت فهمید. (تهرانینوربخش۱۳۸۲۵۸)۱
فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری (IOS) :

اصولاً یک فرصت سرمایه گذاری نشان دهنده مجموعه ای از سیاستها و خط مشی ها است و با گذشت زمان همواره مورد تجدید نشر شرکت قرار می گیرد. حداقل پنج مرحله برای برنامه ریزی و کنترل فرصتهای سرمایه گذاری می توان بصورت زیر مشخص نمود :
۱)شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری
۲)برآورد و ارزیابی جریانات نقدی فرصتهای سرمایه گذاری
۳)قبول یا رد فرصتهای سرمایه گذاری بر اساس یک ضابطه پذیرش
۴)تصویب اجرای فرصتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده
۵)نظارت، کنترل وارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری در حین اجرا(اسماعیل پور۱۳۸۱۵۸)۲
۱)شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری (IOS) :
فرصتهای سرمایه گذاری خود به خود اتفاق نمی افتند. بلکه آنها باید شناسایی نمود و یا اینکه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهای سرمایه گذاری ممکن است از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد. برخی از فرصتهای سرمایه گذاری ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان یا هیئت مدیره ارائه شود. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصتهای سرمایه گذاری ، معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاستهای مالی که باعث رشد سود شرکت شده و ورود به بازارهای جدید محدود می شود. نظر به اینکه فرصتهای سرمایه گذاری موجب تخصیص منابع مالی شرکت به منظور تحصیل درآمد یا کاهش هزینه ها می شوند، لذا ممکن است سیاستهای مالی منظم و اصولی برای فرصتهای سرمایه گذاری از سوی شرکت به اجر

ا گذاشته شود.
۲)برآورد و ارزیابی جریانات نقدی فرصتهای سرمایه گذاری (IOS) :
برای هر فرصت سرمایه گذاری لازم است اطلاعاتی در مورد جریانات نقدی مورد انتظار آینده به دست آوریم تا بتوانیم تفاوت جریانات نقدی شرکت را ( با توجه به قبول یا رد فرصت سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اما برآورد جریانات نقدی ( جریانات نقدی مورد انتظار آینده ) یکی از مهمترین و از طرفی مشکل ترین کار در تجزیه و تحلیل فرصتهای سرمایه گذاری محسوب م است ، در نتیجه انحراف از برآوردهای مربوطه نیز می تواند تا حدودی قابل قبول باشد. در برآورد و ارزیابی جریانات نقدی ، کارکنان مالی دارای نقش مهمی هستند نقش کارکنان امور مالی در فرآیند برآورد و ارزیابی شامل سه مورد می باشد :
۱-هماهنگ کردن تلاشهای سایر بخشهای شرکت نظیر بخشهای تولید، مهندسی ، خرید و بازاریابی
۲-اطمینان یافتن از این مطلب که کلیه افرادی که در این برآوردها دخالت دارند، مفروضات اقتصادی را در نظر گرفته اند.
۳-اطمینان یافتن از این نکته که انحراف بالایی بین برآوردها وجود ندارد.
۳)ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)
پس از بر آورد و ارزیابی جریانات نقدی ، لازم است به منظور تصمیم گیری درباره رد یا قبول فرصتهای سرمایه گذاری ، آنها را مورد بررسی قرار دهیم. ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری غالباً توسط کارشناسان و متخصصین مالی صورت می گیرد. افرادی که فرصتهای سرمایه گذاری را ارزیابی می کنند می بایست افرادی صادق و مستقل باشند و دیدگاه های شخصی و فردی خود را در فرآیند ارزیابی دخالت ندهند. شرکتها برای ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری از معیارها و روشهای مختلف ارزیابی استفاده می کنند بایستی توجه داشت برای ارزیابی یک فرصت سرمایه گذاری باید از یک روش ارزیابی صحیح استفاده نمود. یک روش ارزیابی صحیح می بایست خصوصیات و ویژگیهای زیر را داشته باشد :
۱-باید همه جریانهای نقدی را برای تعیین سود دهی حقیقی پروژه در نظر داشته باشد.
۲-باید هدف و راهی بدون ابهام را برای تفکیک پروژه های خوب از بد ارائه دهد.
۳-باید بر طبق سود دهی حقیقی به دسته بندی پروژه ها کمک کند.
۴-باید این حقیقت را تشخیص دهد که جریانات نقدی خالص بزرگتر، از موارد بهتر است.
۵-باید این حقیقت را تشخیص دهد که جریان نقدی خالص زودتر، بهتر از جریان نقدی خالص دیرتر است. روش ارزیابی صحیح می بایست بین فرصتهای سرمایه گذاری تفاوت قایل شود. روش ارزیابی صحیح ، علاوه بر توجه به سود دهی پروژه ها ، بایستی به ریسک پروژه ها نیز توجه کند. بطور کلی ، روش ارزیابی صحیح باید دست به انتخاب پروژه هایی بزند که با سود آوری خوب، ثروت سهامداران شرکت افزایش یابد. شرکتها در عمل از روشهای ارزیابی مختلفی برای ارزیابی

فرصتهای سرمایه گذاری استفاده می کنند. این روشها را بصورت زیر می توان طبقه بندی نمود :
الف) روشهای تنزیلی :
-روش ارزش فعلی خالص

-روش نرخ بازده داخلی
-روش نرخ بازده داخلی تعدیل شده
-روش شاخص سود آوری
ب)روشهای غیر تنزیلی :
-روش دوره بازگشت سرمایه

-روش معکوس دوره بازگشت سرمایه
-روش نرخ بازده حسابداری
ج) روشهای ترکیبی نظیر دوره برگشت سرمایه تعدیل شده :
از لحاظ علمی و تئوریک، روش ارزش فعلی خالص ، روش بسیار عالی و منطقی برای ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری می باشد. این روش فرصتهای سرمایه گذاری را بر حسب قدرت سود آوری رتبه بندی می کند و از میان فرصتهای پیشنهادی ، آن فرصتی را انتخاب می کند که موجب افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران گردد.(اسماعیل پور۱۳۸۱۵۸)۱
تصویب اجرای فرصتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده :
مشخص کردن فرآیند اداری استاندارد شده جهت استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری ممکن است در عمل امکانپذیر نباشد. فرآیند غربال کردن و انتخاب فرصتهای سرمایه گذاری ممکن است از یک شرکت به شرکت دیگر تفاوت کند. زمانی که مبلغ سرمایه گذاری در سطح بالا و قابل توجه باشد، در این صورت ممکن است تعیین و تصویب نهایی فرصتهای سرمایه گذاری به عهده مدیریت سطح عالی گذاشته شود. مدیران سطح حالی ممکن است خود افرادی را به عنوان نماینده تعیین کنند که تعیین و تصویب فرصتهای سرمایه گذاری بزرگ به عهده ‌آنان باشد. در بعضی مواقع نیز تعیین و تصویب فرصتهای سرمایه گذاری بزرگ به عهده هیئت مدیره یا مجمع عمومی شرکت گذاشته می شود. در بعضی مواقع که مبلغ سرمایه گذاری در سطح پایینی باشد، مدیران عالی به مدیران اجرایی اجازه می دهند تا سطح مبلغ معینی بدون نیاز به تصویب مدیریت عالی هزینه کنند. پس از اینکه فرصتهای سرمایه گذاری انتخاب شدند وجوه مورد نیاز جهت انجام سرمایه گذاری از سوی امور مالی تخصیص داده می شود.

۴)نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه گذاری :
یک جنبه بسیار مهم در فرآیند اجرایی فرصتهای سرمایه گذاری نظارت و کنترل است. پیگیری و مقایسه بین عملکرد واقعی با انتظارات و کنترل است. پیگیری و مقایسه بین عملکرد واقعی با انتظارات و بر‌آوردهای اولیه نه تنها به دستیابی انتظارات برآوردی کمک می کند، بلکه به ما کمک می کند تا از روشهای دقیق تری جهت پیش بینی های آتی استفاده کنیم.(همان منبع۱۳۸۱۵۸)۱
رشد دارائیها :
دارایی در علم حسابداری، عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌ها عرفا از نقطه‌نظر اراده در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت. طبق تعریف جدیدتری که در کتاب مبانی نظری حسابداری از دارایی شده،دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند وبراثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک وا حد تجاری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند. دارایی یکی ازعناصرحسابداری نشان‌دهنده وضعیت مالی واحد انتفاعی است.(بختیاری۱۳۸۵۶۲)۲
رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دوره قبل و برای نسبی کردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دوره قبل تقسیم می کنیم .

فرضیه تحقیق:
در این تحقیق برای نشان دادن و بررسی ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و رشد دارائیها، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد : فرضیه اصلی : فرصت رشد با رشد دارائیها همبستگی مثبت دارد. فرضیه های فرعی عبارتند از :
فرضیه اول : بین ارزش بازارسهام عادی به ارزش دفتری سهام با رشد دارائیهای شرکت همبستگی مثبت وجود دارد.
فرضیه دوم:بین ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام شرکت با رشد دارائیهای شرکت همبستگی مثبت وجود دارد.
فرضیه سوم :بین سود هر سهم به قیمت هر سهم با رشد دارائیهای شرکت همبستگی مثبت وجود دارد.
سرمایه گذاری در رشد داراییها:
رشد داراییها اینطوری تعریف میشود سهام و اموال‚این داراییها میتواند در تملک قراربگیر

د به طور مستقیم‚ در شرایطی که سهام یا مال را به اسم خودتان خریداری میکنید‚ نیزاز طریق سهام یا اژانس املاک واقعی.و به طور غیر مستقیم‚ در شرایطی که سهام را در وجوه تحت مدیریت خریداری میکنید که سپر در رشد داراییها برای شما محسوب میشود.سهام و مال بخش بسیار مهمی از مجموعه اوراق بهادار را که به خوبی بسط یافته را تشکیل میدهد.درصد

مجموعه اوراق بهاداری که دررشد داراییها سرمایه گذاری می کنند به تعداد سهام منتشر شده بستگی خواهد داشت‚از جمله(اما نه محدود به ان) مدت زمانی را که شما خواهان سرمایه گذاری هستید(گاهی اوقان افق زمانی سرمایه گذاریتان می نامید)و میزان ایستادگی شما در برابر خطر یعنی اینکه به چه میزان آماده خطر نوسان پذیری قیمت میباشد.(WWW.50PLUS PTY LTD.COM2009)3

دلایل سرمایه گذاری در رشد داراییها:
دارایی هایی که در زمان بیشتری رشد و افزایش می یابد میتواند خرید و فروش تامینی با ارزش علیه تورم فراهم کند.این بدین معنی است که مقدار مجموع اوراق بهادار شما ممکن است تعدادی یا همه مقدارش را حفظ کند(گاهی اوقات به عنوان مقدار واقعی ان یاد میشود)بعد از اینکه هزینه زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.اگر مجموعه اوراق بهادار شما در نرخ کمتر از تورم افزایش یابد سپس مقدار واقعی سرمایه گذاری های شما کمتر خواهد بود‚که بدین معنی است که قادر نخواهید بود همان میزان کالا و خدماتی را که در گذشته قادر به خرید بوده اید خریداری کنید.(WWW.SSRN.COM/ABSTRACT=4152202009)1

روش تحقیق:
پژوهش حاضر دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. که برای معیارهای فرصتهای سرمایه گذاری با استفاده از آمار توصیفی، میانه، میانگین را محاسبه نموده و سپس ماتریس همبستگی و مقادیر بردار ویژه برای ایجاد فاکتور مشترک که بیان کننده ارتباط بین معیارها است را محاسبه کرده ایم.
جهت فرضیه های فرعی اول و دوم و سوم برای هر یک از معیارهای فرصتهای سرمایه گذاری یک شاخص را بطور جداگانه محاسبه نموده و رابطه این شاخصها را با استفاده از مدل آماری رگرسیون مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت با استفاده از نتایج آزمون فرضیه های فرعی و همچ

نین با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندگانه در مورد فرضیه اصلی، که در ‌‌آن ارتباط بین فرصتهای سرمایه گذاری و رشد دارائیها مورد بررسی قرار می گیرد نتیجه گیری شده است.

جامعه آماری:

با توجه به اینکه در ایران، بورس اوراق بهادار تنها سازمانی است که دارای اطلاعات در دسترس می باشد و مراکز اطلاعاتی جامع و کامل دیگری که بتوان از اطلاعات آن جهت مراکز تحقیقاتی و محققین استفاده کرد و جود ندارد در تحقیق حاضر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. بر این اساس با استناد به نشریه صورتهای مالی که توسط سازمان بورس به صورت سه ساله منتشر می شود و همچنین با استفاده از نرم افزار دنا سهم که حاوی اطلاعات مربوط به صورتهای مالی شرکتهای عضو بورس می باشد، جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

نمونه آماری:
با توجه به قلمرو زمانی، شرکتهای انتخاب شده می بایست برای دوره ۶ ساله مورد بررسی تحقیق، صورتهای مالی خود را به بورس ارائه کرده باشند. لذا با توجه به موارد مذکور نمونه بر این اساس انتخاب شده است که :
۱شرکت قبل از سال ۸۱ عضو بورس بوده و برای دوره زمانی سال ۸۱ الی ۸۶ صورتهای مالی را تهیه و بورس ارائه نموده باشد.
۲ تعداد شرکتهایی که دوره مالی آنها به ۲۹/۱۲/ ختم نمی شوند.
۳ تعداد شرکتهایی که اطلاعات آنها برای محاسبه متغیرها یا ناقص بودن و یا در دسترس نبودند .
در گاهی مواردانتخاب به صورت تصادفی یا غیرتصادفی مشکل و حتی در بعضی موارد غیرممکن است در چنین شرایطی پژوهشگر از نمونه گیری در دسترس استفاده میکند(دلاور۱۳۸۵۹۸)۲
بدلیل اینکه تأثیر رشد دارائیها در طی یک دوره بلند مدت قابلیت تشخیص بیشتری دارد و نتایج تحقیق نیز در یک دوره بلند مدت واقعی تر می باشند، دوره تحقیق حاضر یک دوره شش ساله می باشد.

در نهایت پس از بررسی صورتهای مالی، تنها با اطلاعات ۹۸ شرکت دسترسی پیدا کرده و همین تعداد شرکت انتخابی به عنوان نمونه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نام شرکتهای نمونه در جدول پایان این فصل ارائه شده است.

نتایج تحقیق:
نتایج حاصل از آزمونهای آماری بطور خلاصه در جدول زیرارائه گردیده است:
فرضیه متغیر تعداد نمونه ضریب همبستگی سطح معنی دار نتیجه آزمون
اصلی فرصت های سرمایه گذاری و رشد دارائی ها ۹۸ مقدار آماره آزمون
۱۰۶۵F= 0.0063 قبول
۱ نسبت ارزش بازارسهام بهارزش دفتری سهام و رشد دارائی ها ۹۸ ۰۲۸۲ ۰۰۳۳ قبول
۲ نسبت ارزش دفتری دارائی به ارزش دفتری هر سهم و رشد دارائی ها ۹۸ ۰۰۶- ۰۵۵۵ رد
۳ نسبت سود به قیمت هر سهم و رشد دارائی ها ۷۸۴ ۰۱۵۱ ۰۰۳۵ قبول
جدول: خلاصه نتایج حاصل از آزمونهای آماری
استنتاج نتایج:
در ادامه به بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات می پردازیم.
فرضیه اصلی:
در اینجا میزان رشد دارائی ها را متغیر وابسته دانسته و می خواهیم ارتباط بین شاخص های فرصت های سرمایه گذاری را به عنوان متغیرهای مستقل با آن دریابیم.نتایج تحقیق نشان داد که بین فرصتهای سرمایه گذاری با رشد داراییها ارتباط مثبت وجود داردو با توجه به اینکه تحقیق تحت همین عنوان زمینه انجام نشده است ولی تحقیق مشابه در این زمینه وجود دارد و اگر ما رشد سود و رشد تحقق یافته و سیاستهای مالی واندازه شرکت ومیزان بدهی را متغیر وابسته و مشابه با رشد داراییها در نظر بگیریم یافتهای تحقیق ما نتایج تحقیق حمید جعفری(۱۳۸۲)وفرامرز شکیبایی(۱۳۸۲)وفردیناند و بارچ(۱۹۹۹)و ویدهانکنت لن و استانکو(۲۰۰۱)وسان جی و مارک(۱۹۹۹)وبی کی جکی و فردیناند(۱۹۹۹)و فردیناند و تی سوی(۱۹۹۸)راتایید مینماید.
فرضیه فرعی اول:
ضریب همبستگی بین دو متغیر نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام با رشد دارائی برابر با ۰۲۸۲می باشد.
یافته های آماری مؤید این نکته است که بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام با رشد دارائی ها رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه پژوهشی تایید است و نتایج این فرضی

ه با تحقیق اقای شکیبایی(۱۳۸۲)مغایرت دارد ولی با فرضیه اقای سان جی و مارک(۱۹۹۹)و فردیناند و تی سوی(۱۹۹۸)وفردیناند و بارچ(۱۹۹۹)و ویدهان و کنت لن و استانکو(۲۰۰۱)مطابقت دارد.
ضریب همبستگی بین دو متغیر نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام با رشد دارائی برابر با ۰۰۶-می باشد.
یافته های آماری مؤید این نکته است که بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام با رشد دارائی ها رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه پژوهشی رد شده است ونتایج فرضیه سان جی و مارک(۱۹۹۹)راتایید میکند.
فرضیه فرعی سوم:
ضریب همبستگی بین نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم در شرکت های مورد بررسی پژوهش برابر ۰۱۵۱ می باشد.
یافته های آماری مؤید این نکته است که بین نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم در این پژوهش رابطه مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر مثبت می باشد و فرضیه پژوهشی تایید می شودو با نتایج تحقیق شکیبایی(۱۳۸۲)سان جی ومارک(۱۹۹۹)وفردیناند و بارچ(۱۹۹۹)و ویدهان کنت لن و استانکو(۲۰۰۱)وفردیناند و تی سوی(۱۹۹۸)مطابقت دارد.

پیشنهادها:
در طی انجام پژوهش، با بررسی منابع اطلاعاتی در ارتباط با موضوع پژوهش و با توجه به نتایج و دستاوردهای پژوهشی حاضر، پیشنهاداتی مورد توجه محقق قرار گرفته که به دو دسته تقسیم می گردند. دسته اول پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق و یافته های آن و دسته دوم به پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی می باشد.
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق:
۱) با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد دارائی ها رابطه وجود دارد به استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی بر اینکه در چه شرکتی سرمایه گذاری کنند فرصت های سرمایه گذاری شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و شرکت هایی را انتخاب کنند که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشند.
۲) به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود برای افزایش رشد دارائی ها با بررسی دقیق فرصت های سرمایه گذاری و استفاده از این فرصت ها مثلاً با خرید به موقع دارائی های بلند مدت و استفاده از تکنولوژی جدید و استفاده از ظرفیت بلا استفاده زمینه رشد مطلوب دارائی های شرکت را فراهم کنند.
پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آتی:
۱) در این تحقیق رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد دارائی ها مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می گردد رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
۲) پیشنهاد می شود،بررسی بین فرصت رشدباسودخالص بعد ازکسرمالیات انجام شود.دراین تحقیق می توان ازسه نسبت زیرجهت اندازه گیری فرصت رشداستفاده کرد:
الف) نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری داراییها
ب)نسبت ارزش بازارکل سهام به جمع ارزش دفتری کل سهام

ج)نسبت ارزش دفتری ناخالص اموال ماشین الات وتجهیزات به ارزش بازار شرکت
۳)بررسی رابطه بین فرصت رشدورشدتحقق یافته انجام شود.دراین تحقیق می توان ازمعیارهای که سان جی ومارک (۱۹۹۹)بعنوان معیارهای فرصت رشددرتحقیقات خوداستفاده کرده اندبشرح زیراستفاده شود:
الف)نسبت هزینه استهلاک به ارزش بازارداراییها.
ب)نسبت مخارج سرمایه ای به ارزش دفتری داراییها.
ج) نسبت مخارج سرمایه ای به ارزش بازار داراییها.
دراین تحقیق می توان جهت اندازه گیری رشدتحقق یافته ازارزش دفتری داراییها به رشدفروش، نسبت به یک سال پایه برای یک دوره مالی ۱۰ساله استفاده شود.
۴)پیشنهاد می شود که تأثیر روابط فرصتهای سرمایه گذاری و پاداش هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مورد مطالعه قرار گیرد .

۵) یکی از پیشنهادها در زمینه پژوهشی حاضر، بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد فروش می باشد که جهت اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از شاخص های متعددی از جمله نسبت ارزش دفتری دارائی ها به ارزش بازار دارائی ها، نسبت هزینه استهلاک به ارزش بازار دارائی ها و نسبت های به کار برده شده در تحقیق حاضر می توان استفاده نمود و برای محاسبه رشد فروش ابتدا فروش دوره قبل را از فروش سال جاری کسر نموده سپس حاصل را بر فروش دوره قبل تقسیم می کنیم و در نتیجه با استفاده از شاخص های مذکور می توان ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد فروش را مورد بررسی قرار داد.

فهرست منابع فارسی:

۱اسماعیل پور،م،۱۳۸۳،”استراتژی های موفق معامله گری در بازار بورس ،مجله بورس ، شماره ۳۸،۲۹تا۳۲″ .
۲اسلامی بیدگلی ،غ ،بیگدلو،م.،۱۳۸۵،”همسنجی بازده و ریسک فرصت های جایگزین سرمایه گذاری در ایران” ،بررسی های حسابداری ،سال چهاردهم،شماره ۴۴،دانشکده مدیریت تهران ، ۱۴۹تا ۱۷۵
۳ بختیاری،پ،۱۳۸۵ ،”حسابداری دارایی‌ها”، “انتشارات سازمان مدیریت صنعتی”،۶۲ .
۴بزرگ نیا، ق،وار قامی، ن ،۱۳۷۰ “آمار چند متغیره کاربردی”،۷۶
۵ تهرانی، ر،۱۳۸۲،نوربخش عسگر “مدیریت سرمایه گذاری”، انتشارات نگاه دانش،۵۴
۶جمشیدی،ق،۱۳۸۲، “بازار سرمایه “،انتشارات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،۵۸ .
۷دلاور،غ،۱۳۸۵،”روش حقیق”،۹۸
۸رضازاده،ج،۱۳۸۲،”تأخیراعلام عرضه سهام جدید بر قیمت سهام شرکت های عرضه کننده سهام ،پایان نامه کارشناسی ارشد “، دانشکده مدیریت تهران ،۴۵تا۵۳
۹رضوانی راز،ک،۱۳۸۳،”بررسی ارتباط بین جریانهای نقد آزاد و میزان بدهی،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد” ،۵۹تا۷۳
۱۰زمان پور،ع ،۱۳۸۱،”بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،۴۶تا۵۲

۱۱عین آبادی،ج، ۱۳۸۲،”مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ” ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت تهران ، ۴۷تا۶۹
۱۲مهرانی ،ک ،۱۳۸۱،”چارچوبی برای تجزیه و تحلیل سیاستهای تقسیم سود” ،رساله دکتری ،دانشکده مدیریت تهران ،۵۷تا۶۹
۱۳نظری ،ر،۱۳۸۴،”حسابدرای سرمایه گذاری بلندمدت سازمان حسابرسی” ،نشریه ۱۱۷ ، ۴۱
۱۴ نیرومند، ح،۱۳۸۲، “آمار چند متغیره کاربردی”،بی نام،۸۲

فهرست منابع انگلیسی :

۱)Bikki Jaggi-Ferdinand A Gul” Ananalysis of joint effects of investment opportunity set, Free cash flow and size on corporate Debt policy” reviewe of Quantitative Finance and Accounting 12(1999): P371.
۲)Ferdinand A Gul-Judy S.L.T sui” A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: Evidence from audit princing” Journal of Accounting and Economics 4-1998 P 219.
۳)Ferdinand A . Gul-Burch T . Kealey ” Nivestment Opportunity Set and Corporate Debt And Dividend Policies Of Koreancompanies review of Quantitative Finance and Accounting,P10-401(1999).
۴)FERDINAND A.GUL, BURCH T.KEALEJ, Review of Quntitative Finance and accounting 2 Quntitative (1999 ).

۵).Hasen,J.,Chaplinskj,D.,1993,An Analysis of Liability assertion at Market Rraction, Journal of Finance ,Vol. 22.p.19
۶).Partch ,B.,Mikkeision,J.,1998,Cor

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.