مقاله بودجه جامع


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بودجه جامع دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بودجه جامع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بودجه جامع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بودجه جامع :

بودجه تولید و فروش:
اولین بودجه ای که هرموسسه تجاری اعم از تویادی ،بازرگانی و یا خدماتی ملزم به تهیه و تنظیم آن است بودجه فروش است .زیرا بودجه فروش مبنای اصلی برای تهیه وتنظیم سایر بوجه هاست.
در تهیه و تنظیم بودجه فروش می بایست نوع محصول،منطقه جغرافیایی فروش ،رشد اقتصادی منطقه،رشد جمعیت منطقه ،سلیقه مشتریان و وجود یا عدم وجود بخشهای دولتی و خصوصی مد نظر قرار بگیرد.
بودجه فروش می بایست حداقل حاوی اطلاعات مربوط به نوع محصول،مقدار،نرخ و مبلغ فروش،منطقه جغرافیایی فروش و زمان فروش باشد.
در موسسات تولیدی با استفاده از بودجه مقداری فروش و تحویل آن با موجودی ابتدا و پایان دوره محصول (موجودی پایان دوره بنابر سیاست مالی مدیریت برآورد می گردد) می توان بودجه مقداری تولید را بدست آورد.
با استفاده از بودجه مقداری تولید ودر دست داشتن مقدار مصرف هر وسعه محصول از مواد،می توان بودجه مقداری مصرف مواد در دست داشتن نرخ خرید مواد،بودجه ریالی مصرف مواد را محاسبه نمود.
بودجه خرید:
با استفاده از بودجه مقداری مصرف مواد و تحویل آن با موجودی ابتدا و پایان دوره مواد ،می توان بودجه ی مقداری خرید مواد را محاسبه و با در دست داشتن نرخ هر واحد از مواد ،می توان بودجه ریالی خرید را محاسبه نمود.
بودجه دستمزد مستقیم:
با استفاده از بودجه مقداری تولید و در دست داشتن اطلاعات مربوط به ساعات مورد نیاز تولید هر واحد محصول نرخ هر ساعت دستمزد مستقیم می توان بودجه دستمزد تهیه و تنظیم نمود.
بودجه سربار:
بودجه سربار همانند بودجه دستمزد مستقیم با در دست داشتن نرخ هر ساعت سربار(نرخ جذب سربار)قابل محاسبه است.
در موئسسات بازرگانی با استفاده از بودجه مقداری فروش،و تحویل آن با مقادیر موجودی ابتدا و پایان دوره ،بودجه مقداری خرید کالا و با استفاده از بودجه قیمت تمام شده کالای فروش رفته و تحویل آن با ارزش موجودی ابتدا و پایان دوره ،بودجه ریالی خرید کالا به دست خواهد آمد.
خلاصه:در موسسات تولیدی تسلسل تهیه و تنظیم بودجه ها به شرح زیر است

خرید مواد بودجه مصرف مواد
بودجه دستمزد مستقیم بودجه تولیدی بودجه فروش بودجه
بودجه سربار

در موسسات بازرگانی تسلسل تهیه و تنظیم بودجه ها به شرح زیر است:
بودجه خرید کالا بودجه فروش

صورت حساب سود و زیان پیش بینی شده:
صورت حساب سود و زیان پیش بینی شده در بر گیرنده خلاصه ایی از بودجه فروش ،تولید و هزینه می باشد.
هدف از تهیه صورت حساب سود زیان پیش بینی شده ،برآورد سود خالص است.
برای تهیه صورت حساب مزبور،در واقع هیچ گونه برآورد جدیدی صورت نمی گردد بلکه صرفا از ارقام مندرج در بودجه های مختلف استفاده می گردد.
بودجه فروش ،در آمد حاصل از فروش و بودجه تولید،هزینه ها تولید و بهای تمام شده کالای فروش رفته را نشان می دهد . سود ناخالص پیش بینی شده از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش حاصل می گردد.
به منظور محاسبه سود خالص عملیاتی ،بر آوردهای مندرج در بودجه هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش از سود ناخالص پیش بینی شده کسر می گردد.
سایر اقلام هزینه و درآمد بر حسب مورد از سود خالص عملیاتی کسر یا به آن اضافه می شود و بدین ترتیب سود خالص بعد از کسر مالیات حاصل می گردد.
به طور کلی:تهیه صورت حساب سود و زیان پیش بینی شده به مدیریت این امکان را می دهد که نسبت به صحت و دقت بودجه قضاوت نموده و دلایل بروز انحرافات از بودجه را مورد بررسی قرار میدهد.

بخش دوم : بودجه نقدی
هدف از تهیه و تنظیم بودجه نقدی تعیین میزان وجه نقد مورد نیاز ابتدای دوره است. به طوریکه موسسه در طول دوره ی مالی در نظر گرفتن دریافت ها و پرداخت های نقدی و سیاست مالی مدیریت مبنی بر میزان وجه مورد نیاز پایان دوره ،مواجه به کمبود نقدینگی و یا تراکم بیش از نیاز نقدینگی نباشد.
کمبود نقدینگی به علت عدم تسویه به موقع بدهی ها موجب سلب اعتماد از موسسه ،و تراکم بیش از نیاز نقدینگی ،عدم استفاده از بهینه از منابع مالی محسوب می گردد.
دریافت های نقدی معمولا ناشی از فعالیت های مالی زیر است:
فروش کالا،فروش دارایی های ثابت،دریافت وام، فروش سهام، انتشار اوراق قرضه ،دریافت سود از سایر شرکت هاو;;
پرداخت های نقدی معمولا ناشی از فعالیت های زیر است:
خرید کالا یا مواد ،خرید دارایی ثابت ،پرداخت وام،خرید سهام ،باز خرید اوراق قرضه ،پرداخت سود،پرداخت بابت دستمزد مستقیم و سربار و;

فرمت کلی بودجه نقدی به شرح زیر است:
بودجه نقدی

شرح ریال
موجودی نقدی ابتدای دوره *
دریافت های نقدی *
جمع منابع نقدی *
پرداخت های نقدی *
موجودی نقد پایان دوره *

مهمترین بخش بودجه نقدی تشخیص زمان و مبلغ دریافت و پرداخت نقدی است.
هدف و ماهیت بودجه نقدی:
۱ تاثیر نیازهای فصلی، نگاهداری موجودی های عمده، دریافت های غیر عادی و کندی وصول دریافتنیها را بر وضعیت نقدی (نقدینگی)نشان می دهد.
۲ بیانگر نیازهای نقدی ضروری برای برنامه توسعه ماشین آلات یا تجهیزات می باشد.
۳ نیاز به وجوه اضافی از طریق منابعی مانند دریافت از بانک یا فروش اوراق بهادار و عوامل زمانی مربوط رانشان می دهد در این زمینه ،بودجه نقدی ممکن است تاثیری احتیاطی بر برنامه های توسعه ماشین آلات و تاسیسات داشته باشد بطوریکه این تاثیر به تغییر در تصمیمات مربوط به هزینه های سرمایه ایی منجر شود.
۴ بیانگر قابلیت دسترسی به وجوه نقد بمنظور استفاده از تخفیفات می باشد.
۵ بیانگر وجوه نقد اضافی برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.
دوره زمانی بودجه نقدی با توجه به نوع فعالیت و وضعیت نقدینگی ،در واحدهای تجاری مختلف،متفاوت می باشد.
بودجه نقدی معولا باید بر حسب ماه و برای یکسال تهیه شود و در پایان هر ماه ، بمنظور:
۱ در نظر گرفتن انحرافات از براوردهای قطبی
۲ اضافه کردن یک ماه از سال آتی به دوره بودجه بمظور جایگزین کردن ماهی که به اتمام رسیده ،به نحوی که بودجه نقدی همواره در برگیرنده دوازده ماه آتی باشد تغییراتی در آن داده می شود.
بودجه هزینه های سرمایه ایی:
هزینه های سرمایه شامل تعهدات بلند مدت به منظور کسب منافع آتی می باشد بودجه بندی سرمایه ایی یکی از مهمترین قسمت های تصمیم گیری مدیریت است.اهمیت وجوه (منابع) گرفته شده و همچنین زمان لازم جهت بازیافت سرمایه گذاری ها،انجام تجزیه و تحلیل های دقیق و قضاوت های معتبر را ضروری می سازد.
هزینه های سرمایه ای بیانگر تعهدات بلند مدت می باشد. از آنجا که منافع حاصل از هزینه های سرمایه ای طی یک دوره زمانی نسبتا طولانی حاصل می شوند از اشتباهات مدیریت در این زمینه می تواند باعث شود که واحد تجاری طی سال های متماری هزینه های هنگفتی را متحمل گردد.
به منظور به حداقل رسانیدن اشتباهات در ارزیابی هزینه های سرمایه ای ،مدیریت اکثر واحدهای تجاری روش های و شیوه های مشخصی را برای ارزیابی منافع یک طرح قبل از انجام سرمایه گذاری بکار می گیرند.
منابع قابل دسترس برای انجام هزینه های سرمایه ای معمولا محدود می باشد مدیریت واحد تجاری باید هر گونه برنامه بهبود تاسیسات و توسعه کاری را با وجود حاصل از عملیات داخلی و منابع خارجی هماهنگ نماید.
هزینه های سرمایه ای بلند مدت و کوتاه
برنامه هزینه های سرمایه ای شامل طرح های بلند مدت وهمچنین طرح های کوتاه مدت می باشد در بودجه جاری وسعه تجاری لازم است پیش بینی هایی در مورد هزینه های سرمایه ای کوتاه مدت به عمل آید .اینگونه طرح های کوتاه مدت باید از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر طرحهایی که نیاز به تایید نهایی دارند مورد بررسی قرار می گیرند .فرآیند بودجه بندی ،فرصتی برای بررسی طرح ها و منافع حاصل از هر یک از انها را در دوره های آتی فراهم می سازد.
طرح های بلند مدتی که در دوره جاری بودجه ،به مورد اجرا گذارده نمی شود لازمست صرفا به صورت کلی بیان گردند زیرا انعکاس جزییات مربوطه و افزایش دارای های سرمایه ای صرفا در دوره ای اهمیت دارد که این گونه تغییرات در ان دوره صورت میگردد.
به طور کلی برنامه های هزینه های سرمایه ایی بلند مدت در زمره مسولیت ها ی مدیریت باقی می ماند و صرفا هنگامی که زمان مناسب اجرای انها فرارسد در تعهدات بودجه ای گنجانیده می شود .
برای دستیابی به سودمندترین نتایج در برنامه ریزی و بودجه بندی هزینه های سرمایه ای ،زمان بندی اهمییت بسیار دارد .
بودجه ترازنامه (ترازنامه پیش بینی شده):
ترازنامه پیش بینی شده که برای ابتدای دوره بودجه ،برآورد شده است.به عنوان نقطه شروع تهیه تراز نامه پیش بینی شده برای پایان دوره بودجه تلقی می شود.
ترازنامه پیش بینی شده ،کلیه کلیه تغییرات برآوردی در دارای ها ،بدهی ها و سرمایه که در بودجه های ارائه شده توسط دوایر مختلف به انها اشاره شده است را شامل می شود.
تهیه ترازنامه پیش بینی شده مزایای بی شماری دارد .یکی از این مزایای مزبور آن است که ترازنامه پیش بینی شده ،درصدهای نامساعد(نامطلوب)که مدیریت ممکن است .بنا به دلایل مختلف مایل به تغییر آنها باشد را افشا می کند درصدهای نامساعد مزبور می تواند موجب کاهش میزان اعتبار اعطائی یا تزلزل وضعیت واحدهای تجاری گردد .دومین مزیت ترازنامه پیش بینی شده آن است که محاسبه ترقی یازده سرمایه گذار را از طریق ارتباط سود خالص به سرمایه بکار گرفته شده ،امکان پذیر می سازد.بازده غیر کافی سرمایه گذاری ،که با توجه به ترازنامه پیش بینی شده محاسبه می گردد ، تغییرات در بوجه را متروی می سازد.
بودجه صورت گردش وجوه نقد :
صورت گردش وجوه نقد در برگیرنده خلاصه ای از دریافت ها و پرداخت های نقدی در طول دوره بودجه می باشد که در واقع پیش بینی آن کار مشکلی است و به مدیریت اداری وصنعتی زیادی احتیاج است.

بودجه جامع شرکت تعاونی شماره ۴۱
اطلاعات مسئله و سیکل بودجه شرکت تعاونی ۴۱ بشرح زیر می باشد:
اطلا عات موردنیاز یرای ساخت محصولات
محصول کابینت
شرح مقدار ساخت نرخ مبلغ
MDF 3برگ ۶۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
میخ و پیچ ۳بسته ۷۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰
پایه و ریل ۳بسته ۸۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
دستمزد مستقیم ۱۰ساعت ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
سربار متغییر ۳ساعت ۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
سربار ثابت ۳ساعت ۹۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰
جمع ۶۹۵۰۰۰۰
محصول درآور
شرح مقدار ساخت نرخ مبلغ
MDF 1برگ ۶۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
میخ و پیچ ۱بسته ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
ریل و پایه ۱بسته ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
دستمزد مستقیم ۵ساعت ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
سربار متغییر ۲ساعت ۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
سربار ثابت ۲ساعت ۹۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰
جمع ۲۲۳۰۰۰۰
محصول سرویس خواب
شرح مقدار ساخت نرخ مبلغ
MDF 2برگ ۶۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰
میخ و پیچ ۲بسته ۷۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
ریل و پایه ۲بسته ۸۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
پروفیل و دستگیره ۱بسته ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
دستمزد مستقیم ۷ساعت ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
سربار متغییر ۳ساعت ۶۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
سربار ثابت ۳ساعت ۹۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
جمع ۶۳۴۰۰۰۰

اطلا عات فروش
محصول محصول محصول
کابینت درآور سرویس خواب
سه ماهه اول ۱۰ ۱۵ ۲
سه ماهه دوم ۱۸ ۲۵ ۴
سه ماهه سوم ۷ ۸ ۳
سه ماهه چهارم ۵ ۲ ۱
جمع سال ۴۰ ۵۰ ۱۰

پیش بینی قیمت فروش برای سال ۹۰
محصول محصول محصول
کابینت درآور سرویس خواب
۷۲۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰

پیش بینی تعداد فروش برای سه ماهه اول سال ۹۰
محصول محصول محصول
کابینت درآور سرویس خواب
سه ماهه اول ۱۸ ۱۷ ۰

موجودی کالای پایان دوره: ۱۵%سه ماهه بعد

موجودی کالای اول دوره
کابینت درآور سرویس خواب
۳ ۵ ۱

مواداولیه مورد نیاز پایان دوره رابرمبنای۶۰%نیازمندی تولید ۳ماهه در نظرگرفته می شود.

پیش بینی اقلام متغییر بر مبنای ساعت کار مستقیم
شرح سربار
مواد غیر مستقیم ۱۵۰۰۰۰
دستمزد غیر مسقیم ۷۰۰۰
هزینه نگهداری و تعمییرات ۳۰۰۰۰۰
هزینه انرژی مصرفی ۱۴۳۰۰۰
جمع کل ۶۰۰۰۰۰

همچنین هزینه های ثابت شامل موارد زیر است :
هزینه سرپرستی برای کل سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰
استهلاک برای کل سال ۱۰۰۰۰۰۰۰
نگهداری و تعمییرات برای کل سال ۴۰۰۰۰۰۰۰
عوارض و بیمه برای کل سال ۲۰۰۰۰۰۰۰
مالیات برای کل سال ۱۳۰۰۰۰۰۰
جمع کل ۲۱۳۰۰۰۰۰۰

جمع ساعات کار مورد نیاز سه محصول
محصول سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم
کابینت ۹۷ ۱۶۳۵ ۶۷
درآور ۸۵ ۱۱۰ ۳۵
سرویس خواب ۱۴ ۲۱ ۲۱
جمع سال ۱۹۶ ۲۹۴۵ ۱۲۳

کالای اول دوره
محصول تعداد اول دوره قیمت اول دوره
کابینت ۳ ۵۰۰۰۰۰۰
درآور ۲ ۲۵۰۰۰۰۰
سرویس خواب ۱ ۴۴۰۰۰۰۰

شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
ترازنامه
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۸۹
داراییها : بدهی ها :
داراییهای جاری بدهی جاری :
وجه نقد ۴۰۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰ بستانکاران ۴۸۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰
حسابهای در یافتنی ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مواد اولیه :
MDF 9600000000
میخ و پیچ ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰
پایه و ریل ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰
پروفیل و دستگیره ۲۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع مواد اولیه ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده ۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع دارایی جاری ۴۹۸۵۹۰۰۰۰۰۰۰ حقوق صاحبان سهام :
دارایی های ثابت: سهام عادی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
زمین ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سود انباشته ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
ساختمان ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
اس.ان ساختمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ارزش دفتری ساختمان ۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تجهیزات ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
اس.ان تجهیزات ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ارزش دفتری تجهیزات ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰
جمع دارایی های ثابت ۶۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰

جمع دارایی ها ۱۱۸۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰ جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام ۱۱۸۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰

توضیحات لازم برای تهیه ترازنامه بودجه شده سال ۱۳۹۰ :

استهلاک ساختمان به مبلغ ۱۸۷۰۰۰۰۰ رالا در حسابها منظور می شود که شامل استهلاک ساختمان کارخانه، بخش اداری و بخش فروش و استهلاک تجهیزات کارخانه، اداری و توزیع و فروش سالانه به مبلغ ۱۳۳۰۰۰۰۰ رالت و همچنین قیمت ساختمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ رال و تجهیزات ۳۰۰۰۰۰۰۰ راله افزایش یافته است.
بودجه بندی
جدول شماره ۱_ بودجه فروش
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه فروش
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
کابینت تعداد نرخ مبلغ
سه ماهه اول ۱۰ ۷۲۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰۰۰
سه ماهه دوم ۱۸ ۷۲۰۰۰۰۰ ۱۲۹۶۰۰۰۰۰
سه ماهه سوم ۷ ۷۲۰۰۰۰۰ ۵۰۴۰۰۰۰۰
سه ماهه چهارم ۵ ۷۲۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰
جمع سال ۴۰ ۲۸۸۰۰۰۰۰۰

درآور تعداد نرخ مبلغ
سه ماهه اول ۱۵ ۳۹۰۰۰۰۰ ۵۸۵۰۰۰۰۰
سه ماهه دوم ۲۵ ۳۹۰۰۰۰۰ ۹۷۵۰۰۰۰۰
سه ماهه سوم ۸ ۳۹۰۰۰۰۰ ۳۱۲۰۰۰۰۰
سه ماهه چهارم ۲ ۳۹۰۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰۰
جمع سال ۵۰ ۱۹۵۰۰۰۰۰۰

سرویس خواب تعداد نرخ مبلغ
سه ماهه اول ۲ ۶۵۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰
سه ماهه دوم ۴ ۶۵۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰
سه ماهه سوم ۳ ۶۵۰۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰۰
سه ماهه چهارم ۱ ۶۵۰۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰
جمع سال ۱۰ ۶۵۰۰۰۰۰۰

مبلغ کل فروش
سه ماهه اول ۱۴۳۵۰۰۰۰۰
سه ماهه دوم ۲۵۳۱۰۰۰۰۰
سه ماهه سوم ۱۰۱۱۰۰۰۰۰
سه ماهه چهارم ۵۰۳۰۰۰۰۰
جمع سال ۵۴۸۰۰۰۰۰۰

جدول شماره ۲_ بودجه مقداری تولید
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه مقداری تولید
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
کابینت سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه فروش ۱۰ ۱۸ ۷ ۵ ۴۰
موجودی مورد نیاز پایان دوره ۲۷ ۱۰۵ ۰۷۵ ۲۷ ۲۷
مقدار مورد نیاز کابینت ۱۲۷ ۱۹۰۵ ۷۷۵ ۷۷ ۴۲۷
موجودی کالای اول دوره ۳ ۲۷ ۱۰۵ ۰۷۵ ۳
بودجه مقداری تولید کابینت ۹۷ ۱۶۳۵ ۶۷ ۶۹۵ ۳۹۷

درآور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه فروش ۱۵ ۲۵ ۸ ۲ ۵۰
موجودی مورد نیاز پایان دوره ۳۷۵ ۱۲ ۰۳ ۲۵۵ ۲۵۵
مقدار مورد نیاز درآور ۱۸۷۵ ۲۶۲ ۸۳ ۴۵۵ ۵۲۵۵
موجودی کالای اول دوره ۲ ۳۷۵ ۱۲ ۰۳ ۲
بودجه مقداری تولید درآور ۱۷ ۲۲ ۷ ۴ ۵۰۵۵

سرویس خواب سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه فروش ۲ ۴ ۳ ۱ ۱۰
موجودی مورد نیاز پایان دوره ۰۶ ۰۴۵ ۰۱۵ ۰ ۰
مقدار مورد نیازسرویس خواب ۲۶ ۴۴۵ ۳۱۵ ۱ ۱۰
موجودی کالای اول دوره ۱ ۰۶ ۰۴۵ ۰۱۵ ۱
بودجه مقداری تولید سرویس خواب ۲ ۳ ۳ ۱ ۹
موجودی کالای پایان دوره = ۱۵% فروشهای ماه بعد

جدول شماره ۳_ بودجه مقداری مواد
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه مقداری موجودی مواد اولیه
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
بودجه مقداری تولید کابینت جدول ۲ ۱۶۳۵ ۶۷ ۶۹۵ ۹۷
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 3 3 3 3
کارت استاندارد پیچ و میخ ۳ ۳ ۳ ۳
کارت استانداردپایه وریل ۳ ۳ ۳ ۳
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره MDF 49.05 20.1 20.85 29.1
پیچ و میخ ۴۹۰۵ ۲۰۱ ۲۰۸۵ ۲۹۱
پایه وریل ۴۹۰۵ ۲۰۱ ۲۰۸۵ ۲۹۱
نیازمندی پیش بینی شده ۶۰% ۶۰% ۶۰% ۶۰%
مواد مورد نیاز MDF 29.43 12.06 12.51 17.46
پیچ و میخ ۲۹۴۳ ۱۲۰۶ ۱۲۵۱ ۱۷۴۶
پایه وریل ۲۹۴۳ ۱۲۰۶ ۱۲۵۱ ۱۷۴۶
بودجه مقداری تولید درآور جدول ۲ ۲۲۴۵ ۷۱ ۴۲۵ ۱۶۷۵
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 1 1 1 1
کارت استاندارد پیچ و میخ ۱ ۱ ۱ ۱
کارت استانداردپایه وریل ۱ ۱ ۱ ۱
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره MDF 22.45 7.1 4.25 16.75
پیچ و میخ ۲۲۴۵ ۷۱ ۴۲۵ ۱۶۷۵
پایه وریل ۲۲۴۵ ۷۱ ۴۲۵ ۱۶۷۵
نیازمندی پیش بینی شده ۶۰% ۶۰% ۶۰% ۶۰%
مواد مورد نیاز MDF 13.2 4.2 2.4 10.2
پیچ و میخ ۱۳۲ ۴۲ ۲۴ ۱۰۲
پایه وریل ۱۳۲ ۴۲ ۲۴ ۱۰۲
بودجه مقداری تولید سرویس خواب جدول ۲ ۳۸۵ ۲۷ ۰۸۵ ۱۶
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 2 2 2 2
کارت استاندارد پیچ و میخ ۲ ۲ ۲ ۲
کارت استانداردپایه وریل ۲ ۲ ۲ ۲
کارت استاندارد پروفیل و دستگیره ۱ ۱ ۱ ۱
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره MDF 6 6 2 4
پیچ و میخ ۶ ۶ ۲ ۴
پایه وریل ۶ ۶ ۲ ۴
پروفیل و دستگیره ۳ ۳ ۱ ۲
نیازمندی پیش بینی شده ۶۰% ۶۰% ۶۰% ۶۰%
مواد مورد نیاز MDF 3.6 3.6 1.2 2.4
پیچ و میخ ۳۶ ۳۶ ۱۲ ۲۴
پایه وریل ۳۶ ۳۶ ۱۲ ۲۴
پروفیل و دستگیره ۱۸ ۱۸ ۰۶ ۱۲

جدول شماره ۴_ بودجه خرید مواد اولیه
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه خرید مواد اولیه
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
تولید موردنیاز کابینت جدول ۲ ۹۷ ۱۶۳۵ ۶۷ ۶۹۵ ۳۹۷
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 3 3 3 3 3
کارت استاندارد پیچ و میخ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
کارت استانداردپایه وریل ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
مواد مورد نیاز لازم MDF 29.1 49.05 20.1 20.85 119.1
پیچ و میخ ۲۹۱ ۴۹۰۵ ۲۰۱ ۲۰۸۵ ۱۱۹۱
پایه وریل ۲۹۱ ۴۹۰۵ ۲۰۱ ۲۰۸۵ ۱۱۹۱
موجودی مواد موردنیاز پایان سه ماهه جدول ۳
MDF 29.43 12.06 12.51 17.46 17.46
پیچ و میخ ۲۹۴۳ ۱۲۰۶ ۱۲۵۱ ۱۷۴۶ ۱۷۴۶
پایه وریل ۲۹۴۳ ۱۲۰۶ ۱۲۵۱ ۱۷۴۶ ۱۷۴۶
مواد مورد نیاز اول دوره جدول ۳
MDF 12 29.43 12.06 12.51 12
پیچ و میخ ۱۲ ۲۹۴۳ ۱۲۰۶ ۱۲۵۱ ۱۲
پایه وریل ۱۲ ۲۹۴۳ ۱۲۰۶ ۱۲۵۱ ۱۲
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 46.53 31.68 20.55 25.8 124.56
پیچ و میخ ۴۶۵۳ ۳۱۶۸ ۲۰۵۵ ۲۵۸ ۱۲۴۵۶
پایه وریل ۴۶۵۳ ۳۱۶۸ ۲۰۵۵ ۲۵۸ ۱۲۴۵۶
بهای هر واحد مواد کارت استاندارد
MDF 600000 600000 600000 600000 600000
پیچ و میخ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
پایه وریل ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 27918000 19008000 12330000 15480000 74736000
پیچ و میخ ۳۲۵۷۱۰۰۰ ۲۲۱۷۶۰۰۰ ۱۴۳۸۵۰۰۰ ۱۸۰۶۰۰۰۰ ۸۷۱۹۲۰۰۰
پایه وریل ۳۷۲۲۴۰۰۰ ۲۵۳۴۴۰۰۰ ۱۶۴۴۰۰۰۰ ۲۰۶۴۰۰۰۰ ۹۹۶۴۸۰۰۰
مبلغ خرید بودجه شده ۳۴۸۹۷۵۰۰ ۲۳۷۶۰۰۰۰ ۱۵۴۱۲۵۰۰ ۱۹۳۵۰۰۰۰ ۹۳۴۲۰۰۰۰

تولید موردنیاز درآور جدول ۲ ۱۶۷۵ ۲۲۴۵ ۷۱ ۴۲۵ ۵۰۵۵
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 1 1 1 1 1
کارت استاندارد پیچ و میخ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
کارت استانداردپایه وریل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مواد مورد نیاز لازم MDF 16.75 22.45 7.1 4.25 50.55
پیچ و میخ ۱۶۷۵ ۲۲۴۵ ۷۱ ۴۲۵ ۵۰۵۵
پایه وریل ۱۶۷۵ ۲۲۴۵ ۷۱ ۴۲۵ ۵۰۵۵
موجودی مواد موردنیاز پایان سه ماهه جدول ۳
MDF 13.2 4.2 2.4 10.2 10.2
پیچ و میخ ۱۳۲ ۴۲ ۲۴ ۱۰۲ ۱۰۲
پایه وریل ۱۳۲ ۴۲ ۲۴ ۱۰۲ ۱۰۲
مواد مورد نیاز اول دوره جدول ۳
MDF 2 13.2 4.2 2.4 2
پیچ و میخ ۲ ۱۳۲ ۴۲ ۲۴ ۲
پایه وریل ۲ ۱۳۲ ۴۲ ۲۴ ۲
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 27.95 13.45 5.3 12.05 58.75
پیچ و میخ ۲۷۹۵ ۱۳۴۵ ۵۳ ۱۲۰۵ ۵۸۷۵
پایه وریل ۲۷۹۵ ۱۳۴۵ ۵۳ ۱۲۰۵ ۵۸۷۵
بهای هر واحد مواد کارت استاندارد
MDF 600000 600000 600000 600000 600000
پیچ و میخ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
پایه وریل ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 16770000 8070000 3180000 7230000 35250000
پیچ و میخ ۱۹۵۶۵۰۰ ۹۴۱۵۰۰ ۳۷۱۰۰۰ ۸۴۳۵۰۰ ۴۱۱۲۵۰۰
پایه وریل ۲۲۳۶۰۰۰ ۱۰۷۶۰۰۰ ۴۲۴۰۰۰ ۹۶۴۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰۰
مبلغ خرید بودجه شده ۲۱۱۵۰۰۰۰ ۹۷۵۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰ ۸۸۵۰۰۰۰ ۴۳۶۵۰۰۰۰

تولید موردنیاز سرویس خواب جدول ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۹
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 2 2 2 2 2
کارت استاندارد پیچ و میخ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
کارت استانداردپایه وریل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
کارت استاندارد پروفیل و دستگیره ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
مواد مورد نیاز لازم MDF 4 6 6 2 18
پیچ و میخ ۴ ۶ ۶ ۲ ۱۸
پایه وریل ۴ ۶ ۶ ۲ ۱۸
پروفیل و دستگیره ۲ ۳ ۳ ۱ ۹
موجودی مواد موردنیاز پایان سه ماهه جدول ۳
MDF 3.6 3.6 1.2 2.4 2.4
پیچ و میخ ۳۶ ۳۶ ۱۲ ۲۴ ۲۴
پایه وریل ۳۶ ۳۶ ۱۲ ۲۴ ۲۴
پروفیل و دستگیره ۱۸ ۱۸ ۰۶ ۱۲ ۱۲
مواد مورد نیاز اول دوره جدول ۳
MDF 2 3.6 3.6 1.2 2
پیچ و میخ ۲ ۳۶ ۳۶ ۱۲ ۲
پایه وریل ۲ ۳۶ ۳۶ ۱۲ ۲
پروفیل و دستگیره ۱ ۱۸ ۱۸ ۰۶ ۱
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 5.6 6 3.6 3.2 18.4
پیچ و میخ ۵۶ ۶ ۳۶ ۳۲ ۱۸۴
پایه وریل ۵۶ ۶ ۳۶ ۳۲ ۱۸۴
پروفیل و دستگیره
بهای هر واحد مواد کارت استاندارد
MDF 600000 600000 600000 600000 600000
پیچ و میخ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
پایه وریل ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
پروفیل و دستگیره ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 3360000 3600000 2160000 1920000 11040000
پیچ و میخ ۳۹۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۲۵۲۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰ ۱۲۸۸۰۰۰
پایه وریل ۴۴۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ۲۵۶۰۰۰ ۱۴۷۲۰۰۰
پروفیل و دستگیره
مبلغ خرید بودجه شده ۴۷۶۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰۰ ۱۵۶۴۰۰۰۰

جدول شماره ۵_ بودجه دستمزد مستقیم
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه دستمزد مستقیم
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه مقداری تولید کابینت جدول ۲ ۹۷ ۱۶۳۵ ۶۷ ۶۹۵ ۳۹۷
ساعت کار مورد نیاز کارت استاندارد ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰
بودجه ساعت کار مورد نیاز ۹۷ ۱۶۳۵ ۶۷ ۶۹۵ ۳۹۷
نرخ استاندارد یک ساعت دستمزد ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
بودجه ریالی دستمزد مسقیم کابینت ۱۹۴۰۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰ ۷۹۴۰۰۰۰
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه مقداری تولید درآور جدول ۲ ۱۷ ۲۲ ۷ ۴ ۵۰
ساعت کار مورد نیاز کارت استاندارد ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
بودجه ساعت کار مورد نیاز ۸۵ ۱۱۰ ۳۵ ۲۰ ۲۵۰
نرخ استاندارد یک ساعت دستمزد ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
بودجه ریالی دستمزد مسقیم درآور ۱۷۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه مقداری تولید سرویس خواب جدول ۲ ۲ ۳ ۳ ۱ ۹
ساعت کار مورد نیاز کارت استاندارد ۷ ۷ ۷ ۷ ۷
بودجه ساعت کار مورد نیاز ۱۴ ۲۱ ۲۱ ۷ ۶۳
نرخ استاندارد یک ساعت دستمزد ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
بودجه ریالی دستمزد مسقیم سرویس خواب ۲۸۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰۰
جمع کل ۳۹۲۰۰۰۰ ۵۸۹۰۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰۰ ۱۹۳۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰۰

جدول شماره ۶_ بودجه سربار کارخانه
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه سربار کارخانه
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
مواد غیر مستقیم ۲۹۴۰۰۰۰۰ ۴۴۱۷۵۰۰۰ ۱۸۴۵۰۰۰۰ ۰ ۹۲۰۲۵۰۰۰
دستمزد غیر مسقیم ۱۳۷۲۰۰۰ ۲۰۶۱۵۰۰ ۸۶۱۰۰۰ ۰ ۴۲۹۴۵۰۰
هزینه های نگهداری و تعمیرات ۵۸۸۰۰۰۰۰ ۸۸۳۵۰۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰۰۰ ۰ ۱۸۴۰۵۰۰۰۰
هزینه های انرژی مصرفی کارخانه ۲۸۰۲۸۰۰۰ ۴۲۱۱۳۵۰۰ ۱۷۵۸۹۰۰۰ ۰ ۸۷۷۳۰۵۰۰
جمع سربار متغییر ۱۱۷۶۰۰۰۰۰ ۱۷۶۷۰۰۰۰۰ ۷۳۸۰۰۰۰۰ ۰ ۳۶۸۱۰۰۰۰۰
هزینه های سربار ثابت :
هزینه سرپرستی ۳۲۵۰۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰
هزینه استهلاک ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
هزینه نگهداری و تعمییرات ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰
هزینه عوارض و بیمه ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰
هزینه مالیات دارایی ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰
جمع سربار ثابت ۵۳۲۵۰۰۰۰ ۵۳۲۵۰۰۰۰ ۵۳۲۵۰۰۰۰ ۵۳۲۵۰۰۰۰ ۲۱۳۰۰۰۰۰۰
جمع هزینه های سربار کارخانه ۱۷۰۸۵۰۰۰۰ ۲۲۹۹۵۰۰۰۰ ۱۲۷۰۵۰۰۰۰ ۵۳۲۵۰۰۰۰ ۵۸۱۱۰۰۰۰۰

جدول شماره ۷_ بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح عطف کابینت درآور سرویس خواب جمع
کالای اول دوره ۳ ۲ ۱
بهای هر واحد کالای اول دوره ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰
بهای تمام شده کالای اول دوره ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰۰۰
تولید طی دوره :
کالای تولیدی طی دوره جدول ۲ ۳۹۷ ۵۰ ۹
بهای هر واحد کالای اول دوره کارت استاندارد ۵۱۵۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۴۵۴۰۰۰۰
بهای تمام شده طی دوره ۲۰۴۴۵۵۰۰۰ ۱۳۲۵۰۰۰۰۰ ۴۰۸۶۰۰۰۰ ۳۷۷۸۱۵۰۰۰
بهای تمام شده کالای آماده فروش ۲۱۹۴۵۵۰۰۰ ۱۳۷۵۰۰۰۰۰ ۴۵۲۶۰۰۰۰ ۴۰۲۲۱۵۰۰۰
کالای پایان دوره جدول ۲ ۲۷ ۲۵۵ ۰
بهای هر واحد کالای پایان دوره کارت استاندارد ۵۱۵۰۰۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۴۵۴۰۰۰۰
بهای تمام شده کالای پایان دوره ۱۳۹۰۵۰۰۰ ۶۷۵۷۵۰۰ ۰ ۲۰۶۶۲۵۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۰۵۵۵۰۰۰۰ ۱۳۰۷۴۲۵۰۰ ۴۵۲۶۰۰۰۰ ۳۸۱۵۵۲۵۰۰

جدول شماره ۸_ بودجه هزینه های اداری
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه هزینه های اداری
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح مبلغ
حقوق مدیران ۵۴۰۰۰۰۰۰
بیمه ۵۰۰۰۰۰۰
نگهداری و تعمییرات ۳۷۶۰۰۰۰
ملزومات اداری مصرفی ۳۰۰۰۰۰
هزینه های آب و برق و تلفن ۱۲۰۰۰۰۰
استهلاک ساختمان، تاسیسات و اثاثه ۱۰۰۰۰۰۰۰
بودجه هزینه اداری ۷۴۲۶۰۰۰۰

جدول شماره ۹_ بودجه هزینه های توزیع و فروش
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه هزینه های توزیع و فروش
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح مبلغ
حقوق پرسنل بازاریابی و پورسانت فروش ۱۴۰۰۰۰۰۰
حقوق کارکنان فروش ۱۰۰۰۰۰۰۰
هزینه آگهی و تبلیغات ۳۰۰۰۰۰۰
هزینه بیمه ۳۰۰۰۰۰۰
هزینه نگهداری و تعمییرات ۸۰۰۰۰۰۰
هزینه ملزومات اداری مصرفی ۲۰۰۰۰۰
هزینه ماموریت و مسافرت پرسنل ۱۰۰۰۰۰۰۰
هزینه استهلاک دارایی های بخش توزیع و فروش ۱۲۰۰۰۰۰۰
بودجه هزینه های توزیع و فروش ۶۰۲۰۰۰۰۰

جدول شماره ۱۰_ صورتحساب سودو زیان بودجه شده
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
صورتحساب سودو زیان بودجه شده
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح مبلغ مبلغ
فروش ۵۴۸۰۰۰۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته CGS 381552500
سود ناخالص ۱۶۶۴۴۷۵۰۰
هزینه های عملیاتی :
هزینه اداری و عمومی ۷۴۲۶۰۰۰۰
هزینه توزیع و فروش ۶۰۲۰۰۰۰۰
جمع هزینه های عملیاتی ۱۳۴۴۶۰۰۰۰
سود عملیاتی ۳۱۹۸۷۵۰۰
مالیات ۲۵% ۷۹۹۶۸۷۵
سود ویژه ۲۳۹۹۰۶۲۵

جدول شماره ۱۱_ بودجه نقدی
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
بودجه نقدی
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
وجه نقد اول دوره ۴۰۵۹۹۰۰۰۰ ۲۸۷۹۹۷۵۰۰ ۲۶۳۳۹۲۵۰۰ ۲۱۲۵۹۵۰۰۰ ۴۰۵۹۹۰۰۰۰
دریافتی های وجه نقد از محل فروش :
۴۰%فروش سه ماه قبل ۵۶۰۰۰۰۰۰ ۵۷۴۰۰۰۰۰ ۱۰۱۲۴۰۰۰۰ ۴۰۴۴۰۰۰۰ ۲۵۵۰۸۰۰۰۰
۶۰%فروش سه ماه جاری ۸۶۱۰۰۰۰۰ ۱۵۱۸۶۰۰۰۰ ۶۰۶۶۰۰۰۰ ۳۰۱۸۰۰۰۰ ۳۲۸۸۰۰۰۰۰
جمع دریافتی های وجه نقد از محل فروش ۵۴۸۰۹۰۰۰۰ ۴۹۷۲۵۷۵۰۰ ۴۲۵۲۹۲۵۰۰ ۲۸۳۲۱۵۰۰۰ ۹۸۹۸۷۰۰۰۰
کسر میشود پرداختی ها:
مواد مستیم کابینت ۳۴۸۹۷۵۰۰ ۲۳۷۶۰۰۰۰ ۱۵۴۱۲۵۰۰ ۱۹۳۵۰۰۰۰ ۹۳۴۲۰۰۰۰
مواد مستیم درآور ۲۱۱۵۰۰۰۰ ۹۷۵۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰ ۸۸۵۰۰۰۰ ۴۳۶۵۰۰۰۰
مواد مستیم سرویس خواب ۴۷۶۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰۰ ۱۵۶۴۰۰۰۰
دستمزد مسقیم ۳۹۲۰۰۰۰ ۵۸۹۰۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰۰ ۱۹۳۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰۰
سربار ساخت ۱۵۷۲۵۰۰۰۰ ۱۵۷۲۵۰۰۰۰ ۱۵۷۲۵۰۰۰۰ ۱۵۷۲۵۰۰۰۰ ۶۲۹۰۰۰۰۰۰
هزینه توزیع و فروش ۱۲۰۵۰۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰۰ ۱۲۰۵۰۰۰۰ ۴۸۲۰۰۰۰۰
هزینه اداری ۱۶۰۶۵۰۰۰ ۱۶۰۶۵۰۰۰ ۱۶۰۶۵۰۰۰ ۱۶۰۶۵۰۰۰ ۶۴۲۶۰۰۰۰
مخارج سرمایه ای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰۰
جمع پرداختی های وجه نقد ۲۶۰۰۹۲۵۰۰ ۲۳۳۸۶۵۰۰۰ ۲۱۲۶۹۷۵۰۰ ۲۲۴۲۱۵۰۰۰ ۹۳۰۸۷۰۰۰۰
وجه نقد پایان دوره ۲۸۷۹۹۷۵۰۰ ۲۶۳۳۹۲۵۰۰ ۲۱۲۵۹۵۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰۰
جدول شماره ۱۲_ ترازنامه بودجه شده
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
ترازنامه بودجه شده
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
داراییها : بدهی ها :
داراییهای جاری بدهی جاری :
وجه نقد ۵۹۰۰۰۰۰۰ بستانکاران ۳۹۸۱۱۵۶۲۵
حسابهای در یافتنی ۲۰۱۲۰۰۰۰ ذخیره مالیات ۷۹۹۶۸۷۵
مواد اولیه :
MDF 18036000
میخ و پیچ ۲۱۰۴۲۰۰
پایه و ریل ۲۴۰۴۸۰۰
پروفیل و دستگیره ۲۴۰۰۰۰
جمع مواد اولیه ۲۲۷۸۵۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده ۱۹۲۰۵۰۰۰
جمع دارایی جاری ۱۲۱۱۱۰۰۰۰ حقوق صاحبان سهام :
دارایی های ثابت: سهام عادی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
زمین ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سود انباشته ۱۲۲۹۹۷۵۰۰
ساختمان ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۲۲۹۹۷۵۰۰
اس.ان ساختمان ۴۸۷۰۰۰۰۰
ارزش دفتری ساختمان ۸۵۱۳۰۰۰۰۰
تجهیزات ۹۰۰۰۰۰۰۰
اس.ان تجهیزات ۳۳۳۰۰۰۰۰
ارزش دفتری تجهیزات ۵۶۷۰۰۰۰۰
جمع دارایی های ثابت ۱۰۰۸۰۰۰۰۰۰

جمع دارایی ها ۱۱۲۹۱۱۰۰۰۰ جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام ۱۱۲۹۱۱۰۰۰۰

جدول شماره ۱۳_ صورت جریان وجوه نقد بودجه شده
شرکت تعاونی شماره ۴۱ سنندج
صورت جریان وجوه نقد بودجه شده
برای سال منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۰
شرح مبلغ مبلغ
وجه نقد حاصل از عملیات
سود عملیاتی ۳۱۹۸۷۵۰۰
تعدیلات جهت تبدیل به نقد :
هزینه استهلاک ۳۲۰۰۰۰۰۰
کاهش در موجودی کالا ۵۱۹۵۰۰۰
افزایش در مالیات ۷۶۳۲۵۰۰
کاهش در حسابهای در یافتنی ۳۵۸۸۰۰۰۰
افزایش در موجودی مواد اولیه ۱۰۵۸۵۰۰۰
خالص افزایش در سود عملیاتی ۷۰۱۲۲۵۰۰
وجه نقد حاصل از عملیات عادی شرکت ۱۰۲۱۱۰۰۰۰
مالیات پرداختنی ۷۹۹۶۸۷۵
خرید تجهیزات یسرمایه ای بطور نقد ۲۲۵۰۰۰۰۰
خالص افزایش در سود عملیاتی ۷۱۶۱۳۱۲۵
وجه نقد اول دوره ۴۰۵۹۹۰۰۰۰
وجه نقد حاصل از کلیه فعالیتهای شرکت ۴۷۷۶۰۳۱۲۵

فهرست منابع و مآخذ
حسابداری صنعتی جلد سوم جمشید اسکندری.
حسابداری صنعتی جلد سوم تألیف سعید مشایخی فرد انتشارات مدرسان شریف.
حسابداری صنعتی جلد سوم تألیف دکتر سورن آبنوس انتشارات ترمه.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.