مقاله بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به کانسر معده


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به کانسر معده دارای ۸۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به کانسر معده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

چکیده

فصل اول

مقدمه پژوهش وبیان  مسئله

فصل اول

عنوان پژوهش

مقدمه پژوهش

بیان مسئله و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف ویژه

-فرضیه ها یا سوالات پژوهش

تعریف واژگان

فصل دوم

بررسی پیشینه پژوهش;

جنین شناسی معده

بافت شناسی  :

بافت شناسی غدد معده‌ای و فرورفتگی‌ها

بافت شناسی سلولهای مهم معده

ساختار جزیی و عملکرد سلولهای جانبی :

ساختار جزیی و عملکرد سلولهای اصلی معده‌ :

ساختار جزیی و عملکرد سلولهای انترواندرکرین

ساختاری جزئی سروز و لایه عضلانی- خارجی

آناتومی معده   ( Anatomy of Stamach)

اجزای آناتومی معده

فضای داخلی معده :

مجاورات معده

شریانهای معده

وریدهای معده

مسیر لنفاوی معده:

اعصاب معده

فیزیولوژی معده   (of  Stomach  Physiology )

عملکرد حرکتی معده

کیموس (Chyme)

انقباضات گرسنگی (Hunger Contractions)

تخلیه معده

تنظیم روند تخلیه معده

فاکتورهای معده‌ای تسهیل کننده تخلیه معده

پپتیدهای مهم معده‌ای

تحریک ترشح اسید :

نئوپلاسمهای معده ( Stomach Neoplasms)

مروری بر تومورهای شایع بدخیم و خوش خیم معده

تومورهای بدخیم

پاتوبیولوژی 

ضایعات پیش بدخیم معده

مرحله‌بندی تومور 

تظاهرات بالینی 

ارزیابی تشخیصی 

مرحله بندی لاپارااسکوپیک و سیتولوژی پریتونئال

درمان  :

برش اندرسکوپیک (Endoscopic Resection) 

شیمی درمانی (Chemotherapy) 

درمان فتودینامیک (Photodynamic therapy)   

پیش آگهی (prognosis)  :

غربالگری و پیشگیری (Screening and prevention)  :

نئوپلاسمهای خوش خیم معده (Benign Gastric Neoplasms)  

تومورهای متاستاتیک به معده    (Metastatic Tumors to the Stomach) 

فصل سوم

روش اجرای پژوهش;

فصل سوم

تعداد نمونه ، روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه

نوع پژوهش و روش انجام کار

ابزار بکارگیری و گرد آوری داده ها

روش تجزیه وتحلیل داده ها

رعایت نکات اخلاقی

فصل چهارم

یافته های پژوهش;

– تعیین توزیع سنی مبتلایان

تعیین توزیع جنسی مبتلایان

توزیع سابقه خانوادگی سرطان معده در بستگان درجه‌اول فرد مبتلا به سرطان معده

فراوانی تظاهرات بالینی مبتلایان به سرطان معده در هنگام مراجعه

– نحوه توزیع درگیری آناتومی معده در مبتلایان به سرطان معده

فراوانی نوع پاتولوژیک سرطان معده در مبتلایان

– توزیع فراوانی شکایت اصلی بیماران مبتلا

فصل  پنجم

تفسیر نتایج

بررسی نحوه توزیع تظاهرات بالینی

بررسی نحوه درگیری آناتومی معده در سرطان معده

بررسی نحوه توزیع نوع پاتولوژیک سرطان معده

– بررسی ارتباط نوع پاتولوژیک سرطان معده با توزیع گروههای سنی

نتیجه گیری نهایی

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی ویژگیهای دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

 articles:

 ۱-Bani–Hani KE,Yaghan RJ,Heis HA,Shatnawi NJ,Matalka II,Bani  –  Hani AM,Gharaibeh KA. Gastric malignancies in Northern Jordan with special emphasis on descriptive epidemiology  WJG 2004; 10(15) : 2174-8 .

۲-Ramos–De la Medina A,Salgado–Nesme N,Torres–Villalobos G,Medina–Franco H.Clinicopathologic characteristics of gastric cancer in a young  patient population.             J Gastrointest Surg 2004 ;8 (3) : 240 -4 .

 ۳-Siriwardana HD,Pathirana A.Adenocarcinoma of the stomach in a tertiary care hospital in Sri Lanka.Ceylon Med J 2007 ; 52 (2) : 53 – ۵

 ۴-Popiela T,Kulig J,Kolodziejczyk P,Sierzega M,Changing patterns of gastric carcinoma over the past two decades in a single institution: clinicopathological   findings in 1557 patients. Scand  J Gastroenterol 2002; 37 (5):561 –  ۷  

 ۵-Li Q,Hao X,Zhang D.Gastric cancer in the young . Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1999;21(3):224 -6 .

 ۶-Sadighi S,Raafat J, Mohagheghi M, Meemary F.Gastric carcinoma: 5 year experience of a single institute. Asian Pac J Cancer Prev 2005 ; 6(2): 195–۶ 

 ۷-Eskandar H, Hossein SS, Rahim M, Jalal H, Mehrdad A, Rajabi T,Clinical  profile of gastric cancer in Khuzestan, southwest of Iran, WJG 2006 ; 12(30):4832-5.

 

Textbooks:

 ۱-Ovalle WK , Nahirney PC, Netter FH: Netter’s essential histology, 1st ed. Philadelphia , Saunders, 2008. 

 ۲-Guyton AC, Hall JE: Textbook of medical physiology, 11th ed. Philadelphia, Saunders, 2006.

 ۳-Moore KL ,Dally AF, Agur AMR, Moore ME: Clinically oriented anatomy, 5th ed. Baltimore, Lippincot Williams & Wilkins, 2006.

 ۴-Kummar V, Abbas AK, Fausti N, Perkins JA, Robbins SL, Cotran Rs : Robbins and Cotran pathologic basis of diseas,7th ed. Philadelphia , Saunders,2004.

 ۵-Cecil RL ,Goldman L, Ausiello DA: Cecil Textbook of medicine, 23rd ed. Philadelphia , Saunders, 2008.   

۶-Fauci AS, et al: Harrison’s principles of internal medicine, 17th ed . USA , MacGraw -Hill, 2008.

 ۷-Sleisenger MH, Feldman LS, Brandt LJ: Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease, 8th ed. Philadelphia , Saunders, 2006.

 ۸-Brunicardi F, Schawrtz SI: Schawrtz’s principles of  Surgery,8th ed. USA , MacGraw -Hill, 2005.

۹-Courtney M, Townsend JR, et al: Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Philadelphia , Saunders, 2008.   

چکیده

         علیرغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در کشورهای پیشرفته این بیماری هنوز به عنوان یکی از علل شایع مرگ و میر ناشی از بدخیمی در جهان و همچنین ایران مطرح است. از این رو هدف این پژوهش ،بررسی ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر، طرح ها ی بهداشت عمومی است

 فصل اول

مقدمه پژوهش وبیان  مسئله

 عنوان پژوهش

بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا، به کانسر معده

مقدمه پژوهش

شناخت ویژگیهای بالینی و اپید میولوژیک یک بیماری در نحوه برخورد با بیماری، پیشگیری وانتخاب درمان مناسب همواره اهمیت قابل ملاحضه ای داشته است. و تلاش در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریها جزء اهداف تعریف شده اساسی هر نظام خدمات بهداشتی می باشد. و از آنجایکه سرطان معده علی رغم کاهش بروز قابل توجهی که در کشورهای صنعتی داشته  همچنان یکی از علل مهم مرگ ومیر ناشی از سرطان در جهان وایران محسوب می شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با بررسی رفتارهای مختلف جمعیت شناسی وبالینی این بیماری، با امید به رویکرد مفیدتری در زمینه مواجهه با این معضل پزشکی برداشته شود

بیان مسئله و اهمیت پژوهش

علی رغم کاهش چشمگیر بروز سرطان معده در مدت چندین دهه گذشته در کشورهای صنعتی ، سرطان معده هم چنان به عنوان علت شایم مرگ ناشی از بدخیمی محسوب می شود و بعد از سرطان ریه در این زمینه دومین مقام را داراست. با این حال حدود ۶۰% موردهای جدید سرطان معده در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ می دهد و مکانهایی همچون: ژاپن، کره، کاستاریکا، اکوادور، بلاروس و روسیه بروز بالایی از سرطان معده را نشان می دهند

سرطان معده در افراد مسن ، مردان وسیاهیوستان شایع تر است و مواردی همچون سابقه خانوادگی مثبت سرطان معده رژیم غذایی نمک سود و حاوی نیترات، مصرف تنباکو،  طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین تر به عنوان عوامل خطر افزایش دهنده برای  این بیماری مطرح شده است. اغلب طیف وسیعی از تظاهرات بالینی از پی علامتی در مرحله پایین بیماری، تا کاهش وزن، کاهش جذب غذا، بی اشتهایی، سیری زودرس ،  خونریزی، دیسفاژی در مرحله های دیگر را بروز می دهند. که در این زمینه تشخیص زودرس بیماری و استفاده از ابزارهایی پاراکینیک همچون: اندوسکوپی و بیو پسی گرفتن عکسهای متوالی دستگاه گوارش فوقانی ، CT اسکن شکمی _ لگنی سونوگرافی و PET  اسکن کمک شایانی در برخورد اولیه با بیماری واتخاذ تصمیم صحیح درمانی داشته است

تلاش در جهت پیشگیری از بیماری، مواردی همچون استفاده از آنتی اکسیدانها، آسپرین ، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و چای سبز را در کنار ریشه کن سازی عفونت هلیکوباکتر پیلوری  ، مطرح کرده است

در میان سرطانهای اولیه معده آد نوکارسینوها ، شایعترین آنهاست و بقیه تومورهای بدخیم شامل: لنفوم، تومور کارسینوئید و سایر سارکوها  می باشند توزیع آناتومیک سرطان معده به سمت پرو گزیمال معده متمایل شده است

بروز سالانه این بیماری در آمریکا حدود ۲۲۰۰۰ و مرگ ناشی از این بیماری حدود ۱۲۰۰۰ نفر می باشد بقای ۵ ساله از ۱۵% در سال ۱۹۷۵ به ۲۲% رسیده است

با این وجود هنوز در ایران سرطان معده در شمار شایعترین سرطانها قرار داد و یکی از مشکلات بهداشتی جامعه ما می باشد با توجه به این مسئله مطالعه سرطان معده از لحاظ رفتارهای بالینی و جمعیت شناسی آن در جهت کمک به طرح های اجتماعی در زمینه تشخیص زودرس ، روشهای درمانی مناسب تر و کاهش بروز این بیماری با دخالت بر عوامل پیشگیرانه منطقه ای همچون تغییر رژیم غذایی مسئله ای در خور توجه است

اهداف پژوهش

هدف کلی

تعیین ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به سرطان معده

اهداف ویژه

–       تعیین توزیع سن مبتلایان به سرطان معده

–       تعیین توزیع جنسی مبتلایان به سرطان معده

–       تعیین نحوه سابقه خانوادگی سرطان معده در مبتلایان به سرطان معده

–       تعیین علائم بالینی هنگام مراجعه متلایان به سرطان معده

–       تعیین فراوانی محل درگیری آناتومیک معده در مبتلایان به سرطان معده

–       تعیین Stage بیماری مبتلایان به سرطان معده در هنگام مراجعه

–       تعیین فراوانی انواع پاتولوژیک سرطان معده مبتلایان به این بیماری

-فرضیه ها یا سوالات پژوهش

– چگونگی نحوه توزیع سنی مبتلایان به سرطان معده

– چگونگی نحوه توزیع جنسی مبتلایان به سرطان معده

– چگونگی نحوه توزیع سابقه خانوادگی سرطان معده در مبتلایان به این بیماری

– چگونگی توزیع stage بیماران مبتلا به سرطان معده

– فراوانی علایم بالینی هنگام مراجعه مبتلایان به چه صورتی است؟

– نحوه آناتومیک درگیری معده در مبتلایان به سرطان معده به چه شکل می باشد؟

– فراوانی انواع پاتولوژیک سرطان معده به چه صورتی است؟

تعریف واژگان:

تومور معده: هر نوع ضایعه توده ای دیوار معده که به انواع خوش خیم و بدخیم قابل تعریف است

 آدنوکارسینومای معده: شایعترین تومور بدخیم اولیه معده که به دو نوع عمده پاتولوژیک روده ای و منتشر تقسیم می شود

مرحله بندی TNM سرطان معده: شایعترین سیستم مورد استفاده برای مرحله بندی پاتولوژیک تومور معده بر مبنای عمق تهاجم تومور، تعداد گرههای لنفاوی درگیر و وجود متاستاز دور دست

درمان فتو دینامیک (PDT): در مانی که به تازگی در زمینه برخورد با سرطانهای زودرس و محدود معده مورد توجه قرار گرفته است

MALT: بافت لنفاوی وابسته به مخاط: که منشأ احتمالی تومورهای لتفومای معده می باشد

GIST: تومور استرومایی گوارشی بدخیم که شایعترین محل ایجاد آن معده می باشد

 missing data: داده هایی از متغیرهای مورد بررسی که به علت نقص پرونده و نبود اطلاعات کافی، قابل استخراج نبود وبه عنوان missing  نام برده شده است

آدنوکارسنیومای نامشخص: مواردی از آدنوکارنسیومای معده که در گزارش پاتولوژی علی رغم تشخیص آدنوکارسنیوما، نوع آن (روده ای یا منتشر) مشخص نشده بود

  فصل دوم

بررسی پیشینه پژوهش

 جنین شناسی معده (Embryology)

 در مدت پنجمین هفته جنینی معده از پیشین روده (Foregut) لوله جنینی ایجاد می‌شود و تا هفته هفتم جنینی از طریق نزول، چرخش و اتساع پیشرونده شکل نرمال غیر قرینه خودش را بدست می‌آورد. ممکن است نوعی زمینه ارثی برای بعضی از مشکلات خوش خیم معده مانند دیورتیکولوم یا فتق های نافی بزرگ بوسیله چرخش غیر نرمال معده و تثبیت آن وجود داشته باشد

بافت شناسی  :

       معده متسع ترین قسمت لوله گوارش است، کیسه‌ای قابل اتساع و فیبر و ماسکولار که مری را به روده کوچک ارتباط می‌دهد. دیواره معده از ۴ لایه هم مرکز تشکیل شده: مخاط، زیر مخاط، لایه عضلانی خارجی و سروز، ضخامت مخاط ۰۳-۱۵mm است. لایه داخلی چین‌های طولی نامنظمی را نشان می‌دهد که به عنوان روگا (Rugae) شناخته می‌شوند و در یک معده منقبض شده هم با جنس غیر مسطح دیده می‌شوند و در هنگام اتساع معده صاف می‌شوند

اپیتیوم ساده استوانه‌ای سطح سلولهای مخاط معده را می‌پوشاند و تا فرورفتگی‌های کوچک معده یا فوولاء (Foveolae) که به غدد بلند لوله‌ای معده ختم می‌شوند، نفوذ می‌کند. تعداد کل غدد معده حدود  است. فرو رفتگی‌های معده و غدد، سطحی تا ۸۰۰ برای ترشح موکوس و اسید و آنزیم‌های هضم کننده ایجاد می‌کند

سه نوع غده معده‌ای با طرح ساختاری مشابه ولی تنوع بافت شنا سی ناحیه‌ای وجود دارند

–     غدد کاردیاک (Cardiac glands): در محلی کوچک اطراف دهنه مری کوچکترین و کمترین غدد را شامل می‌شوند که کمتر از ۱۰% مخاط را فرش می‌کنند

–     غدد اصلی معده ای (Main Gastric glands): بزرگ ترین و بیشترین غدد و حدود ۷۵% مخاط را تشکیل می دهند و بیشتر در بدنه و فوندوس معده جای دارند

–     غدد پیلوری کوچک (Small Pyloric glands): در منطقه پیلور نزدیک دئودنوم واقع شده‌آند که حدود ۱۵% مخاط را تشکیل می‌دهند و شبیه غدد کاردیاک هستند

بافت شناسی غدد معده‌ای و فرورفتگی‌ها

           مخاط معده شامل اپتیلیوم ساده استوانه‌ای, لامینا پروپریا در زیر و عضله مخاطی در عمق می‌باشد سلولهای سطحی مخاط سطح لومینال و فرورفتگی‌های معده (Gastric pits) را تشکیل می دهند. محل تخلیه محتویات چندین غده معده‌ای در پایین هر فرو رفتگی است

لامینا پروپریا محتوی سلولهای بافت هم بند و شبکه غنی مویرگی است. فشردگی غدد مخاطی. دیده شدن لامینا پروپریا را به سختی امکان پذیر می کند

غدد اصلی معده , تخصصی ترین غدد, بلند مستقیم و معمولاً دو شاخه هستند, در برش طولی غدد  معمولاً سه بخش دارند

–          قسمت فوقانی یا ایسموس (Isthmus): که به فرو رفتگی معده‌ای باز می‌شوند

–     قسمت میانی گردن: محتوی سلولهای گردنی- موکوس بهمراه سلولهای جانبی (parietal) است. هر دو قسمت اسیموس و گردن محتوی سلولهای بنیادی تکثیر شونده‌ای هستند که قادر به تولید سلولهای غدد و سطحی می‌باشند

–          قسمت تحتانی بدنه یا قسمت اصلی: که دارای دو منطقه مجزا است

 منطقه فوقانی: شامل سلولهای جانبی همراه سلولهای اصلی معده است

 منطقه تحتانی: اغلب محتوی سلولهای اصلی (chief cells) است

بافت شناسی و عملکرد مخاط سطحی و سلولهای گردنی- مخاط:

        پوسته نازک موکوسی ترشح شده توسط مخاط سطحی و سلولهای گردنی- مخاط، تشکیل یک سد موثر داخلی جهت حمایت از سطح معده می‌دهد

بافت شناسی سلولهای مهم معده

        غدد اصلی معده در مخاط فوندوس و بدنه معده غدد لوله مانند رشته‌ای بلند و مستقیمی هستند که نسبت به سطح مخاط عمودی هستند. چندین غدد معمولاً به قاعده یک حفره معده باز می شوند. سلولهای بنیادی تکثیر شونده در اسیموس و گردن غدد معده ای قرار دارند. آنها هم به سمت بالا برای نوسازی سلولهای سطحی و هم به سمت پایین برای ایجاد سلولهای عمقی غدد معده‌ای مهاجرت می‌کنند. سلولهای جانبی، شایعترین سلولها در بدنه غدد هستند که با سلولهای گردن- مخاطی در نواحی گردنی یا سلولهای اصلی در نواحی قاعده‌ای همراه می‌باشند

سلولهای اصلی، مکعبی تا ستونی شکل غالباً‌ در نواحی قاعده‌ای غدد جای دارند و دارای هسته گرد قاعده‌ای می باشند

غدد معده‌ای هم چنین به تعداد کمتر شامل سلولهای انترواندرکرین (Enteroendocrine)، سازنده هورمونهای روده‌ای می باشند که در برشهای معمولی به سختی دیده می شوند

ساختار جزیی و عملکرد سلولهای جانبی

       سلولهای جانبی، Hcl بسیار غلیظ (PH: 0.8-2) داخل فضای غدد معده‌ای ترشح می‌کنند، چین‌های شیار مانند غشای سلولهای رأسی (apical) شبکه‌ای منشعب از کانالهای باریک بنام منافذ ترشحی به عرض ۲-۱ میکرومتر (Secretory canaliculi) تشکیل می‌دهند که از تعداد زیادی پرزهای ریز فشرده برای افزایش سطح جذب تشکیل شده‌اند، غشاء منافذ و پرزهای ریز محتوی پمپ () برای ترشح اسید می باشند سلولهای جانبی در ترشح اسید و تولید فاکتور داخلی، نیز مؤثر می باشند

ساختار جزیی و عملکرد سلولهای اصلی معده‌ :

         سلولهای اصلی دو گروه مجزا آنزیمهای پروتئولیتیک، به عنوان پیش آنزیمهای غیر فعال، تولید می‌کنند: پپسینوژن I و II، و هم چنین تولید کننده لیپاز می‌باشند

ساختار آنها شباهت نزدیکی به سلولهای آسینار یانکراسی دارد

ساختار جزیی و عملکرد سلولهای انترواندرکرین

       سلولهای انترواندرکرین، سلولهای سازنده هورمونهای گوارشی، سلولهایی هرمی کوچک و پراکنده در اپیتلیوم با منشأ جنینی احتمالاً اندودرم می باشند که به سیستم نورواندرکرین تعلق دارند. سلولها با توجه به محصول ترشحی طبقه بندی می‌شوند ولی همه طرح ساختاری یکسانی دارند. بعضی‌ها به لومن می‌رسند. در حالیکه اکثراً به سطح گسترش پیدا نمی‌کنند و روی لایه قاعده‌ای در لامینا پروپریا جای دارند

ساختاری جزئی سروز و لایه عضلانی- خارجی

        سروز شامل یک لایه سلولهای مزوتلیال، در سمت فضای صفاقی، لایه قاعده‌ای زیرین و بافت هم بند شلی در عمق می‌باشد، این سلولها منشاء جنینی مزودرمی دارند و بواسطه تولید مایع سروزی ایجاد سطحی لغزنده برای حرکت آزادانه احشاء شکمی را موجب شده‌اند. لایه عضلانی خارجی معده از سه لایه عضلانی صاف تشکیل شده: طولی خارجی، حلقوی میانی و مایل داخلی

بین لایه‌های عضلات خارجی شبکه میانتریک آورباخ (Myentric plexus of Auerbach) متشکل از گانگیونها و اعصاب خود مختار وجود دارد

آناتومی معده  ( Anatomy of Stamach)

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.