بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان :

تعداد صفحات :۲۱

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد نا محدود مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. با توجه به جدول مورگان برای یک جامعه نامحدود حجم نمونه باید ۳۸۴ نفر باشد اما به جهت اطمینان از صحت کار تعدادی پرسشنامه بین مشتریان توزیع و بعد از حذف پرسشنامه های ناقص ۳۸۴ پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش دو روش نمونه گیری به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت، روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای تعیین شعب بانک در کل استان و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس برای انتخاب مشتریان پاسخگو. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. همچنین برای بررسی پایایی مولفه های پرسشنامه این پژوهش از آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. که مقدار پایایی کل پرسشنامه ۷۵ درصد بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.