بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray

بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray

… دانلود …

بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اكوفيزيولوژي گياهان زراعي

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی کاهش مصرف کود اوره با پوشش گوگردی (عامل اصلی) در 3 سطح (250، 300، 350 کیلوگرم در هکتار) و تیمار كودی پتاسیم و روی (عامل فرعی) در 3 سطح (1-120 کیلوگرم در هکتار پتاسیم 2- محلول پاشی روی با غلظت 6 در هزار 3-120 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و محلول پاشی با غلظت 6 در هزار سولفات روی، بر اساس آزمون خاک)، بر برخی خصوصیات کمی و کیفی لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتیپ Sunray، تحقیقی به صورت کرت های خرد شده با کمک طرح پایه بلوك های كامل تصادفی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی ورامین در 3 تكرار اجرا گردید. نتایج اثرات متقابل مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین میزان عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد پروتئین، درصد هیدرات کربن و عملکرد هیدرات کربن به ترتیب با 2817.2 کیلوگرم در هکتار، 6285.2 کیلوگرم در هکتار، 583.5 کیلوگرم در هکتار، 49.3 درصد و 1388.9 کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف 250 کیلوگرم در هکتار و کاربرد توام پتاسیم و برگ پاشی روی به دست آمد و کمترین میزان در تمامی این صفات از تیمار مصرف 350 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردی و کاربرد 120 کیلوگرم پتاسیم حاصل گردید. بالاترین میزان درصد پروتئین از تیمار مصرف 350 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردی و کاربرد توام پتاسیم و برگ پاشی روی با 21.93 درصد حاصل گردید و پایین ترین درصد پروتئین را تیمارمصرف 250 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردی و کاربرد 120 کیلوگرم پتاسیم با 20.06درصد به خود تخصیص داد. بیشترین و کمترین میزان نیترات در غلاف به ترتیب از تیمار مصرف 350 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره با پوشش گوگردی و کاربرد 120 کیلوگرم پتاسیم با 185.4 میلی گرم در کیلوگرم و تیمار مصرف 250 کیلوگرم در هکتار و کاربرد توام پتاسیم و برگ پاشی روی با 76.4 میلی گرم بر کیلوگرم حاصل گردید.

كلید واژه: لوبیا سبز، نیترات، خصوصیات کمی و کیفی

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray و بررسی کامل هدایت میشوید

بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray

با سلام،محصول دانلودی بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray

اینک شما با جستجوی بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن، پتاسيم و روي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي لوبيا سبز (Phaseolous vulgaris) ژنوتيپ Sunray