مقاله ارزيابي ميدان فشار و پروفيل جريان عبوري از روي سرريزهاي پلکاني در رژيمهاي مختلف جريان

 مقاله ارزيابي ميدان فشار و پروفيل جريان عبوري از روي سرريزهاي پلکاني در رژيمهاي مختلف جريان

… دانلود …

  مقاله ارزيابي ميدان فشار و پروفيل جريان عبوري از روي سرريزهاي پلکاني در رژيمهاي مختلف جريان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي ميدان فشار و پروفيل جريان عبوري از روي سرريزهاي پلکاني در رژيمهاي مختلف جريان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي ميدان فشار و پروفيل جريان عبوري از روي سرريزهاي پلکاني در رژيمهاي مختلف جريان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي ميدان فشار و پروفيل جريان عبوري از روي سرريزهاي پلکاني در رژيمهاي مختلف جريان :

تعداد صفحات:13
چکیده:
تاج سرریز پلکانی توسط پله های متوالی به پنجه سرریز متصل می شود.این سرریزها از لحاظ اقتصادی در پائین دست سدهای وزنیRCCقابل توجیه می باشند و مزیت آنها بر سرریزهای هموار نرخ بالای استهلاک انرژی در طول سرریز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. مطالعه حاضر به بررسی پروفیل جریان های مختلف عبوری از روی سرریزهای پلکانی بر روی مدل های آزمایشگاهی سرریزسدهای بالا و پائین سیاه بیشه که هرکدام دارای 2 شیب و مقیاس 1:15 و 1:20 می باشند،پرداخته است. تمرکز بر پروفیل جریان در قیاس با نوسانات فشاربرداشت شده توسط دستگاه مبدل فشار 1،وارده بر کف پله ها، نشان داد که رژی مهای مختلف جریان با پروفیل جریانمتفاوت نوسانات فشار متفاوتی را بر ک فپله ها وارد می کند، در رژیم جریان ریزشی در نزدیکی لبه پله مقدار فشار میانگین وارده از عمق آب بیشتر می باشد و در محدوده پاشنه پله عمق آب به مراتب از فشار میانگین بیشتر م یباشد.در رژیم جریان روی های افزایش شیب باعث م یشود، محلی که فشار در کف پل هها از عمق آب بیشتر می شود >0/ از 6 >0/ به 4 انتقال یابد.افزایش شیب در رژیم جریان رویه ای با توجه به فیزیک پله ها عمق آب را تقریباً به صورت یک خط موازی با شیب سرریز نگه می داردکه در شی بهای کم مکش جریان در لبه پله پروفیل جریان را منحرف می کند و نهایتاً در رژیم جریان انتقالی با توجه به یکسان بودن تقریبی فشار از پاشنه پله تا می توان مشاهده کرد که عمق آب تا این محدوده از مقدار میانگین فشار بیشتر و پس از آن کمتر می باشد.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx