×

الگوریتم optimal در C#

۲۹,۷۰۰ تومان

انبار داری و فروش c#

۲۹,۷۰۰ تومان

افتتاح حساب در بانک – c#

۲۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم lru در c#

۲۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم hrrn در c#

۲۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم hrrn با quantom 1 در c#

۲۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم SRT در c#

۲۹,۷۰۰ تومان

آژانس مسافرتی تور – c#

۲۹,۷۰۰ تومان

نقش معماری سبز در طراحی ساختمان ها

۲۹,۷۰۰ تومان

الگوریتم FCFS ( خروج به ترتیب ورود ) – c#

۲۹,۷۰۰ تومان
0