آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن آسیب شناسی مدیریت روستایی در ایران :

تعداد صفحات :۱۶

چکیده مقاله:

شهرها مولود روستاها وروستاهامادرشهرها محسوب میشوند روستاها به عنوان اولین واحدهای اجتماعی و مرکزاستقرار و اسکان انسانها دارای سازمان اجتماعی و مدیریت بوده اند اما با گسترش شهرنشینی و افزایش مشکلاتی نظیر اسکان غیررسمی بیکاری و الودگی محیط سکونت درمحیطهای روستایی را به عنوان یک گزینه مطلوب مطرح ساخته است و دراین بین حفظ سرمایه های انسانی طبیعی اجتماعی و اقتصادی درجهت عدالت بین نسلی ازطریق رویکرد مدیریتی پایداربیش ازبیش موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفتهچرا که مدیریت روستایی درفرایند توسعه یک پارچه و پایدار نقش اساسی ایفا می کند و درواقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی ازطریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست و این سازمان ها و نهادها ابزار یا وسایل تامین هدفهای جامعه روستایی هستند که مستلزم وجود یک نوع مدیریت روستایی نهادمند و کارامد با ویژگیهایی مانند منابع سازمانی پایدار و مشارکتی می باشد این مقاله یک پژوهش کاربردی است روش مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی است که گرداوری اطلاعات موردنیاز به شیوه اسنادی انجام شدها ست نتیجه بدست آمده ازتحقیق بیانگر این واقعیت است که مدیریت روستایی درایران با مسایل و مشکلاتی مواجه است که نیازمند توجه ازسوی مسیولیت و سیاستگزاران میباشد این چالشها را میتوان درمواردی مانندعدم تبیین مبانی تیوریک فقدان مدیریت واحدروستایی نبود منابع مالی پایدار کمرنگ بودن مشارکت مردم محلی وضعیت آموزش نیروی انسانی دسترسی به تجهیزات ابزارها و تاسیسات جستجونمود چرا که لزوم توجه به مدیریت روستایی پایدار باتوجه به تیوری های مدیریتی نوین برای نواحی روستایی ایران که ازفقدان مدیریتی واحدرنج می برند ضرورت می یابد و میتوان بیان داشت که مدیریت روستایی باتوجه به رویکردهای توسعه پایدار درکشور درجایگاه پایینی قراردارد

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.