مقاله رابطه کارگر و کارفرما


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله رابطه کارگر و کارفرما دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه کارگر و کارفرما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رابطه کارگر و کارفرما

مقدمه :  
ارزشیابی عملی  
شرایط شرکت کنندگان :  
برخی ازنکاتی که یک کاگروکارفرما باید انها را بدانند  
آشنایی بابرخی ازقوانین ومقررارت کار وکارفرما در جمهوری اسلامی ایران  
فصل ۱-  تعاریف کلی و اصولی  
ماده ۱  
ماده ۲  
ماده ۳  
ماده ۴  
ماده ۵  
ماده ۶  
فصل۲- قراردادکار  
۲-۱- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌  
ماده ۷  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
ماده ۸  
ماده ۹  
تبصره ۱  
ماده ۱۰  
تبصره ۱  
ماده ۱۱  
تبصره ۱  
ماده ۱۲  
ماده ۱۳  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
۲-۲- تعلیق‌ قرارداد کار  
ماده ۱۴  
تبصره ۱  
ماده ۱۵  
ماده ۱۶  
تبصره ۱  
ماده ۱۷  
ماده ۱۸  
تبصره ۱  
ماده ۱۹  
ماده ۲۰  
تبصره ۱  
۲-۳- خاتمه‌ قرارداد کار  
ماده ۲۱  
تبصره ۱  
ماده ۲۲  
تبصره ۱  
ماده ۲۳  
ماده ۲۴  
ماده ۲۵  
تبصره ۱  
ماده ۲۶  
ماده ۲۷  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
ماده ۲۸  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
۲-۴- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار  
ماده ۲۹  
ماده ۳۰  
تبصره ۱  
ماده ۳۱  
ماده ۳۲  
ماده ۳۳  
ماده ۳۴  
ماده ۳۵  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
تبصره ۳  
ماده ۳۷  
تبصره ۱  
ماده ۳۸  
ماده ۳۹  
ماده ۴۰  
ماده ۴۱  
تبصره ۱  
ماده ۴۲  
ماده ۴۳  
ماده ۴۴  
تبصره ۱  
ماده ۴۵  
تبصره ۱  
ماده ۴۶  
تبصره ۱  
ماده ۴۷  
ماده ۴۸  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
تبصره ۳  
ماده ۵۰  
تبصره ۱  
ماده ۵۱  
تبصره ۱  
تبصره ۲  
ماده ۵۲  
تبصره ۱  
ماده ۵۳  
ماده ۵۴  
تبصره ۱  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رابطه کارگر و کارفرما

 عراقی، عزت اله، حقوق کار، انتشارات سمت، ۱۳۸۱

قاضی، ابوالفضل، حقوق اسلامی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی

منشی‌زاده، گشواد، قرارداد کار، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی ۱۳۷۷

مهر، فرهنگ، حقوق کار، انتشارات مدرسه عالی حسابداری

نگرش برقانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمد هاشمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰

مقدمه

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قواعد اخلاقی، سنتها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهمی بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و قواعد دیگر جایگاه ویژه ای دارند و این ویژگی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها چاره‌هایی اندیشیده است که اصطلاحاً به آن ضمانت اجرا می گویند. بخشی از این قواعد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است

 قانون کار «ج .ا.ا» حاکم بر روابط کارگر و کارفرما بوده و هدف آن صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار و امور رفاهی نیروی کار می‌باشد. دامنه شمول آن نیز در ماده ۱۸۸ این قانون به صراحت تعیین گردیده است. لذا از دیرباز امنیت شغلی و رفاهی حال و آینده کارگر و خانواده‌اش در کنار قوانین کار، دغدغه اصلی اندیشمندان حوزه دانش اجتماعی کار بوده است. تامین آرامش فکری یک کارگر و امید به تضمین مزایایی در آینده شرایط را برای بهره‌وری کارگر و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی فراهم می‌سازد. در واقع قوانین تامین اجتماعی سعی دارند برای کارگران تضمینهایی را در زمینه شرایط کارگر، دوران بیکاری، حوادث بیماری از کارافتادگی و بازنشستگی و دوران بارداری و; در قبال مزد، مزایا و مستمری و بازگشت به کار فراهم نمایند

ارزشیابی عملی

از شرکت کنندگان انتظار می‌رود پس از طی دوره

با نهادهای مجری قوانین تامین اجتماعی آشنا شوند

با حقوق واقعی خود و استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین تامین اجتماعی در جهت بهبود وضعیت کارکنان آشنا شوند

با فرآیندهای کوتاه مدت و بلند مدت اجرای قوانین تامین اجتماعی آشنا شوند

با چالشها، محرومیتها و موانع پیش‌روی قوانین تامین اجتماعی در ایران آشنا شوند

با مباحث مربوط به مقررات بازنشستگی، تامین اجتماعی و کشوری آشنا شوند

با ضوابط استخدامی و ضرورت رعایت آن آشنا شوند

با مسایل بهداشتی و ایمنی محیط کار آشنا شوند

با نکات مهم در قراردادهای کار آشنا شوند

با ضمانت اجرایی مجازاتهای قانونی پیش‌بینی شده آشنا شوند

با ضوابط اجرایی قانون کار آشنا شوند

 شرایط شرکت کنندگان

 اشتغال به کار رسمی، آزمایشی و قراردادی در دانشگاه آزاداسلامی (غیربازنشسته و غیرمامور از سایر ادارات و ارگانها) تحت عنوان

مدیران و کارشناسان به ویژه مدیران و کارشناسان امورمالی و اداری- کارشناسان حقوق و دستمزد- کارشناسان بودجه- کارشناسان کارگزینی و کارگزینی هیات علمی

 معیارهای ارزیابی از دوره

ارزشیابی از کارگاه بر دو محور زیر انجام خواهد شد

ارزشیابی از عملکرد شرکت کنندگان

حضور منظم و فعال در کلاس

مشارکت در فعالیتهای یادگیری

ارزشیابی از کیفیت برگزاری کارگاه

نظرسنجی از شرکت کنندگان و استاد درباره مطلوبیت کارگاه

برخی ازنکاتی که یک کاگروکارفرما باید انها را بدانند

۱- تعاریف کلی

تعریف کار از نظر اسلام

کار، کارفرما، کارگر

وظایف، حقوق و اقتدار کارفرما در قانون کار

حوزه وظایف و تعهدات کارگر در قانون کار

۲- قرارداد کار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

تعلیق قرارداد

خاتمه قرارداد

ترک خدمت

مشاغل زیان آور

۳- شرایط کار

مزد

تعطیلات

مدت

ایمنی و بهداشت

 ۴- آشنایی با آیین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی قانون کار

 انواع استخدام (رسمی – پیمانی- قراردادی- کارمزدی- ساعتی و پیمانکاری)

انواع استخدام در دانشگاه آزاداسلامی

کارکنان (مامور به خدمت_ رسمی قطعی – رسمی آزمایشی – قراردادی- خرید خدمت- قرارداد ساعتی- روزمرد- پیمان فردی)

هیات علمی (تمام وقت، نیمه وقت، حق‌التدریس)

معافیتهای دانشگاه آزاداسلامی از قانون کار

نوع نظارتهای قانون کار بر دانشگاه آزاداسلامی

۵- آشنایی با تشکلات

 تشکلات کارگری و کارفرمایی

مراجع حل اختلاف

هیات تشخیص

هیات حل اختلاف

دیوان

آشنایی با شورایعالی کار

ترکیب کار

شیوه کار

ب) قانون تامین اجتماعی

۶- ساختار سازمان تامین اجتماعی و اساسنامه آن

ساختار

اساسنامه (کلیات قانون تامین اجتماعی)

منابع درآمد

۷- آشنایی با ضوابط اجرایی قانون تامین اجتماعی

 چگونگی محاسبه حق بیمه (بیمه سهم کارمند، بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری)

شرایط پرداخت بیمه بیکاری

۲-۷- تعهدات، وظایف و حقوق بیمه شدگان

تعهدات، وظایف و حقوق کارفرمایان

۴-۷- تعهدات تامین اجتماعی نسبت به کارفرما (دانشگاه آزاداسلامی) و بیمه شدگان

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی

قوانین مربوط به حوادث و بیماریها

قوانین مربوط به از کار افتادگی

قوانین مربوط به بازنشستگی

نظام هماهنگی بازنشستگی

انواع مرخصی و شراط استفاده از آن (استحقاقی، استعلاجی، زایمان، درمان)

شرایط پرداخت بیمه بیکاری

قوانین مربوط به مرگ

مقررات کلی مربوط به کمک‌ها

مقررات کیفری

سایر مقررات تامین اجتماعی

مقررات تامین اجتماعی ویژه شهدا و ایثارگران

تعهدات قانون بیمه بیکاری

کلیات قانون استخدام کشوری

بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی

بیمه تکمیلی (مازاد درمان)

بیمه عمر

۸- نوع نظارت تامین اجتماعی بر دانشگاه آزاداسلامی

آشنایی بابرخی ازقوانین ومقررارت کار وکارفرما در جمهوری اسلامی ایران

تصویب کننده : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

منبع : جهانگیر، مصطفی. ۱۳۸۳ مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی(با آخرین اصلاحات). تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. توضیح : متن این قانون را آقای خوشوقتی، آرمین ارسال کرده‌اند.کلیدواژه‌ها : قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

فصل ۱-  تعاریف کلی و اصولی

ماده

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند

ماده

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند

ماده

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

ماده

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند

ماده

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند

ماده

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

فصل۲- قراردادکار

۲-۱- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.