پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای دارای ۹۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای

مقدمه  
فصل اول: ترانسهای جوش نقطه‌ای
۱ مقدمه  
۲ مشخصات فیزیکی و الکتریکی  
ترکیب ترانس جدا  
ترکیب ترانس سرخود  
۳ حضور تقریبی کاربر در معرض میدان  
۴ مدل الکتریکی دستگاه جوش نقطه‌ای  
۵ مدلسازی‌گان  
۶ محاسبه میدان مغناطیسی مربوط به گان  
۷ محاسبه میدان الکتریکی مربوط به گان  
۸ تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده تئوری و تصاویر حاصله  
۹ گانهای جوشکاری صنعتی  
خصوصیات کلی گانهای جوشکاری صنعتی  
انواع مدلهای مختلف گانهای جوشکاری صنعتی  
مشخصات گانهای سری ۲۰۰۰  
۱۰ واحدهای مرکزی کنترل  
مدل ۴T2P/C  
۸T6P/C  
فصل دوم: میدان مغناطیسی
تاریخچه  
۱ مقدمه  
۲ فرضیات بنیادی میدان مغناطیسی ساکن  
۳ پتانسیل مغناطیسی  
۴ قانون آمپر  
۵ قانون بیوساولر  
۶ معادلات ماکسول  
فصل سوم: اثرات میدانهای مغناطیسی بر روی انسان
۱ انسان در میدان الکترومغناطیسی  
۲ اثرات میدانهای الکتریکی مغناطیسی  
فصل چهارم: جلوگیری از اثرات سوء میدانها و راههای پیشنهادی
۱ جلوگیری از اثرات سوء راههای پیشنهادی  
۲ مقایسه نتایج عملی محاسبات تئوری  
ضمیمه A

منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه ترانس های جوش نقطه‌ای

۱ Fields and Waves in Communication Electronics Simon Ramo, J. R. Whinnery, T.V. Duzer – ۲ndcd. Newyourk, john Wilcy & Sons,

۲. گزارش هفتم انجمن پزشکی آمریکا

۳ کاتالوگ‌های مأخذ از واحد آرشیو شرکت ایران خودرو

۴ ویلیام، اچ هیت ـ الکترومغناطیسی مهندسی ـ مهندس احسان جلایری ـ چاپ پنجم ـ نما ـ مشهد ـ ۱۳۷۷

۵ جدیدی داوود آبادی، علی ـ فراهان، مهدی «بررسی میدانهای مغناطیسی ویژه» معاونت سواری‌سازی / مدیریت بدنه‌سازی ایران خودرو، پائیز ۱۳۸۱

۶ Fluid Mechanics, Landau, Lev Davidovich, 2nd edition. , 2nd English edition. Rev. Oxford, England: Press

۷. Reitz, Johon R., Foundations of electromagnetic theory / John R Reitz; Frederick J . Milford; Robert W. Christy. -3nd ed.- reading , Mass: Addison Wesley pub

۸. Electromagnetic fields, Wangsness, Roald K, 2nd edition – New York wiley ,

مقدمه

اثر سوء میدانهای مغناطیسی حاصل از جریانهای چند کیلوآمپری در گانهای نقطه‌جوش بر روی بدن انسان باعث شد که پروژه‌ای تحت عنوان مذکور تعریف شود. هدف از انجام این پروژه صرفاً بررسی مقدار این میدانها و راحتی برای کم کردن آن و محافظت اشخاص در برابر این میدانها می‌باشد. به صورت تئوری و همچنین با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری میلی‌تسلامتر دیجیتال این میدانها محاسبه و اندازه‌گیری شده است. نتایج تئوری و عملی مقایسه و از نظر چند استاندارد موجود بررسی شده است. آنچه که مسلم است اینست که مقدار این میدانها از حد مجاز زیادتر بوده و باید تدابیری در جهت کاهش آنها انجام گیرد. روش‌هایی برای کاهش این میدانها پیشنهاد شده است. اگرچه با استفاده از امکانات دو گونه حفاظ مورد بررسی و تست قرار گرفت. که در این پروژه در مورد آنها توضیحاتی ارائه شده است

در فصل اوّل این پایان‌نامه توضیحاتی در مورد ساختمان این ترانسها و انواع مختلف آنها بحث شده است و همچنین در مورد میدانهایی که این دستگاههای جوش ایجاد می‌کنند توضیحاتی همراه با تصاویر لازم آورده شده است. و در آخر فصل و همچنین ضمیمه B اطلاعاتی در مورد گانهای جوشکاری از کاتالوگهای شرکت معتبر ARO آورده شده است

در فصل دوّم نیز راجع به میدانهای مغناطیسی توضیحاتی به اختصار آورده شده است در فصلهای بعدی نیز راجع به اثرات این میدانها برای بدن انسان و محیط اطراف و راههای عملی و ممکن برای کاهش اثرات این میدانها بر روی انسان راه‌حلهای عملی ارائه شده شده است

۱ مقدمه

از آنجا که برای ایجاد نقطه جوش از جریانهای خیلی بالا استفاده می‌شود، طبیعتاً اثر سوء میدان مغناطیسی حاصل از جریانهای در حدود چند کیلوآمپر بر روی بدن کاربر حائز اهمیت است. در این پروژه اثر میدان حاصل شده از یک نمونه دستگاه نقطه جوش که با فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌کند از نظر تحلیلی و عملی بررسی شده و روشهایی برای کاهش آن پیشنهاد خواهد شد. آنچه که مسلم است اینست که تحلیل میدانهای نزدیک مورد توجه خواهد بود چرا که در محدوده کار کاربران فاصله از دستگاه نسبت به طول موج بسیار ناچیز می‌باشد

در این وسیله صنعتی با استفاده از دو فاز از برق شهر و یک ترانس کاهنده ولتاژ می‌توان جریان چند کیلوآمپری را برای عمل نقطه جوش تامین کرد. گانهای نقطه جوش از ثانویه ترانس کاهنده ولتاژ تغذیه می‌شوند. برای عمل نقطه جوش دو سر حلقه گان در دو سمت صفحات فلزیی که می‌خواهند جوش داده شوند قرار می‌گیرند و در فاصله خیلی کوتاهی در حدود چند سیکل (مثلا ۱۰ سیکل) حلقه گان بسته شده و یک نقطه جوش بر روی صفحه زده می‌شود

در هنگام بسته شدن حلقه ثانویه ترانس اتصال کوتاه شده، جریان بالایی در حدود چند کیلوآمپر از حلقه می‌گذرد. عبور چنین جریان بالایی از لبه‌های کوچک دو طرف حلقه گان که بوسیله ورقه فلزی اتصال کوتاه شده‌اند باعث ایجاد حرارت بالایی می‌شود و این حرارت باعث جوش خوردن نقطه‌ای صفحات فلزی خواهد شد

ولتاژ متغیر با زمان Vmax در دو سر گان قرار دارد. با کوچک شدن فاصله d، امکان یونیزه شدن هوا بالا رفته و با قرار گرفتن فلز در فاصله بین این دو پلاریته مخالف، در فاصله کوچکی از d، هوا یونیزه شده مقاومت آن به شدت کاهش یافته و جریان خیلی بالا حرارت زیادی تولید خواهد شد و همین حرارت برای ایجاد نقطه جوش کافی خواهد بود. با فرض اینکه تابش حاصل از جرقه الکتریکی کم است می‌توان فرض کرد که جریان I در کل حلقه جاری خواهد شد

البته اثر ترانس کاهنده ولتاژ در تولید میدان مغناطیسی و الکتریکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این بررسی را می‌توان از روی نتایج عملی و اندازه‌گیری مورد توجه قرار داد. از طرفی مهار میدانهای مغناطیسی از طریق حفاظ کردن کامل ترانس می‌تواند میدانها را تا حد زیادی کاهش دهد. در مورد کابل برق که حامل جریان بالا می‌باشد اثرات میدان کم است زیرا جریان رفت و برگشت در آن جریان دارد و در نتیجه میدانهای حاصل از آنها همدیگر را خنثی خواهند کرد

بنابراین آنچه که از نظر تحلیلی می‌توان مورد بررسی قرار داد حلقه جریان مربوط به گان و امواج منتشر شده از آن است. البته با ساده‌سازی و در نظر گرفتن اجسام فلزی محیط می‌توان یک حد ماکزیمم برای میدانها بدست آورد و براساس آن راه‌حلها و یا استانداردهایی را پیشنهاد کرد

۲ مشخصات فیزیکی و الکتریکی دستگاهها

ترکیب ترانس جدا

ترانس در ارتفاع تقریباً ۲ متری بالای سطح زمین نصب شده و از طریق کابل به گان متصل میشود. برای تغذیه جریان از دو فاز استفاده می‌شود. در یک نمونه موجود ولتاژ ۳۸۰ ولت توسط ترانس در توان کل KVA100 و توان نامی در نسبت کار ۵۰ درصد به دو ولتاژ ۱۷ ولت و ۲۱ ولت تبدیل می‌گردد. مشخصات کامل یک ترانسفورمر جوش آویز خوانده شده از روی کاتالوگ به شرح زیر است

ولتا اولیه: ۳۸۰Volt

فرکانس ورودی: ۵۰Hz

تعداد پله ورودی

ولتاژ ثانویه: ۱۷Volt- 22Volt

توان نامی ترانس در سیکل کار ۵۰%: ۱۲۰KVA

نحوه خنک کنندگی: سیستم آبگرد

مصرف آب: ۱۸ Liter/min

اتصال کابل: کابل دوبل (Kickless) با ضخامت سر کابل mm

برق ورودی که از قسمت یونیت کنترل جوش وارد ترانس می‌شود علاوه بر اینکه باید مطابق کلیه مشخصات برق ورودی ترانسفورمر باشد بایستی عاری از هر گونه مؤلفه DC باشد. وجود مؤلفه DC در برق ورودی (در نتیجه خرابی یونیت کنترل) می‌تواند باعث سوختن ترانسفورماتور شود

اتصال ثانویه: کابل ثانویه انواع کابل دوبل (Kickless) بوسیله پیچ عایق‌دار که روی ترانسفورماتور موجود می‌باشد به دو سر ثانویه ترانس وصل می‌شود. کابل به کار رفته بدون حفاظ است

ترکیب ترانس سرخود

این ترانس دقیقاً زیر دسته گان نصب می‌شود. در پشت ترانس یک کابل حامل دو فاز با ولتاژ ۳۸۰ ولت برق گان را تامین می‌کند. در یک نمونه با توان کل KVA30 (خوانده شده از روی دستگاه) ولتاژ ۳۸۰ ولت به ولتاژ ۶/۵ ولت تبدیل می‌شود. در نمونه دیگر با همان توان کل، ولتاژ ۳۸۰ ولت به ۷۵/۴ ولت تبدیل می‌گردد

۳ حضور تقریبی کاربر در معرض میدان

در فاصله زمانی ۱۰ سیکل یعنی msec200 در ثانویه ترانس، اتصال کوتاه ایجاد می‌شود و جریان چند کیلوآمپری در حلقه گان، ایجاد می‌گردد

بطور متوسط ۷۰ نقطه جوش برای هر دستگاه ماشین زده می‌شود و در روز ۲۰۰ دستگاه ماشین از خط می‌گذرد و این در طول مدت تقریباً ۹ ساعت کار در پای دستگاه می‌باشد

۴ مدل الکتریکی دستگاه جوش نقطه‌ای

دستگاه نقطه‌ای شامل ترانس، کابل و گان می‌باشد در ورودی ترانس برق دو فاز ۳۸۰ ولت وارد شده و در خروجی ترانس کاهنده با تامین جریان در حدود جریان کیلوآمپر توانایی جوش نقطه‌ای توسط گان فراهم می‌شود. در ترکیب گان با ترانس جدا بعد از ترانس، کابل بلندی در حدود دو متر، برق مورد نیاز را به گان می‌رساند، در صورتی که در ترکیب گان با ترانس سرخود، کابل قبل از ترانس واقع است و گان مستقیماً بعد از ترانس کاهنده قرار می‌گیرد

در ترانس کاهنده با کاهش ولتاژ جریان بالایی تامین خواهد شد مدل مداری صفحه بعد نحوه عملکرد دستگاه جوش نقطه‌ای را نشان می‌دهد

جریان I داخل حلقه گان تقریباً همان جریان اتصال کوتاه ترانس می‌باشد. در داخل کابل دو سیم که جریان I به صورت رفت و برگشت از آن عبور می‌کند، وجود دارد. بنابراین اثر میدان مغناطیسی آن بسیار کم خواهد شد زیرا اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین تولیدکننده‌های میدان را می‌توان به موارد زیر منحصر کرد

۱ـ حلقه جریان I مربوط به گان             ۲ـ نقطه جوش              ۳ـ ترانس

در قسمت مدل‌سازی گان اثر مورد اول، بطور تحلیلی بررسی شده است. برای بررسی اثرات موارد (۲) و (۳) می‌توان از اندازه‌گیری عملی کمک گرفت. آنچه که از نظر تحلیلی و نظری بدست می‌آید در عمل دستخوش تغییرات خواهد بود چرا که اولاً موارد (۲) و (۳) نیز تا حدودی ایجاد کننده میدان خواهند بود و ثانیاً وسایل و اجسام فلزی در محدوده کار و همچنین دستگاههای نقطه جوش دیگر عواملی هستند که باعث تغییر اندازه میدان و جهت آن می‌شوند

۵ مدل‌سازی گان

از آنجا که فرکانس کار ۵۰ هرتز می‌باشد و طول موج Km6000 و ما به دنبال امواج الکترومغناطیسی در محدوده چند متر اطراف دستگاه می‌باشیم، بنابراین تمام محاسبات برحسب میدانهای نزدیک خواهد بود و از طرفی چون ابعاد گان در حدود چند سانتی‌متر است و نسبت به طول موج خیلی خیلی کوچک می‌باشد بنابراین می‌توان دایره‌ای با سطح مقطع معادل گان را بعنوان یک مدل خوب در نظر گرفت. ده مدل گان با ابعاد زیر که در صنعت کاربرد بیشتری دارند اندازه‌گیری شد و مساحت میانگین ۰۰۹۶۲m۲ بدست آمد. تمام نمودارها و اشکال براساس این مساحت میانگین و یا به عبارت دیگر براساس شعاع دایره ۱۷۵ cm محاسبه شده‌اند. بنابراین وقتی که کاربر نقطه‌جوش می‌دهد، یک جریان چند کیلوآمپری از حلقه گان عبور می‌کند، همانطور که گفته شد این حلقه جریان به صورت دایره با سطح مقطع میانگین به عنوان یک تابش کننده میدان عمل خواهد کرد برای بدست آوردن میدان حاصل از هر یک از سطح مقطع‌های روبرو کافی است که در ضریب زیر ضرب شود

برای سادگی کار، میدانهای ترسیم شده با فرض جریان یک کیلوآمپری محاسبه شده‌اند. برای هر ترانس دلخواه با جریان گان I، میدان بدست آمده با این ساده‌سازی را باید در ضریب زیر ضرب کرد

ـ  را می‌توان ضریب نرمالیزه کردن جریان نامید

ـ  را می‌توان ضریب نرمالیزه کردن سطح حلقه نامید

برای حلقه جریان با مدل زیر میدانهای ، ،  موجود خواهد بود که با در نظر گرفتن اینکه فاصله r نسبت به (طول موج) خیلی کوچک است به صورت ساده شده زیر در خواهند آمد

 حلقه گان را در صفحه XOZ در نظر می‌گیریم مقدار میدان را در صفحه XOY محاسبه و نمایش خواهیم داد. همچین یک حد ماکزیمم برای میدان بدست خواهیم آورد.(ضمیمه A)

با توجه به اثر زمین حلقه جریان دارای تصویر مانند شکل صفحه بعد خواهد بود مقادیر a, I و d بکار برده شده در محاسبات در کنار شکل نوشته شده است البته به ازای دو مقدار معمول d=1.5m و d=0.5m متر نیز نتایج محاسبات ذکر شده است که فرق چندانی با نتایج بدست آمده در مورد d=1m نمی‌کند

۶ محاسبه میدان مغناطیسی مربوط به گان

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.