مقاله مسعود سعد سلمان


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مسعود سعد سلمان دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسعود سعد سلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسعود سعد سلمان

تفاوت ها تولد زادگاه:  
نام زندان و مدت زندانی بودن  
بعد از رهایی:  
مرگ فرزند  
تفاوت در سبک  
وقایع مهم عصر شاعر  
حکومت چالندر:  
شباهت ها:  
زندان  
دردهک:  
در قلعه سو  
در حصار نای  
در حصار مرنج:  
مرگ فرزند:  
شباهت درسبک:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مسعود سعد سلمان

۱-رضازاده ،شفق:تاریخ ادبیات ایران،انتشارات وزارت فرهنگ ، تهران، بی تا

۲-سبحانی دکتر توفیق هـ:نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند،انتشارات دبیر خانه شورای گسترش زبان وادبیات فارسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ هـ ش

۳-عروضی سمرقندی: چهارمقاله، به اهتمام دکتر محمد معین، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران

۴-عوفی ،محمد:لباب الاباب،تصحیح سعید نفیسی، به سرمایه کتابخانه ابن سینا،تهران اسفند ماه ۱۳۳۵ هـش

۵-از کوهساری بی فریاد/ برگزیده قصاید مسعود سعد سلمان:گزینش وگزارش از دکتر مهدی نوریان-تهران: جامی،

۶-دیوان مسعود سعد سلمان، تصحیح دکتر مهدوی نوریان، اصفهان، انتشارات کمال،

۷-لغت نامه، علی اکبر دهخدا، دانشگاه تهران

تفاوت ها تولد زادگاه

مسعود سعد سلمان سراینده ی بزرگ شعر دری بود و در نیمه قرن پنجم وآغاز قرن ششم سرآمد حسبیه سرایان ونخستین شاعر پارسی گوی در سرزمین هندوستان است همزمان با او دهها شاعر دیگر در دستگاه فروانروایی غزنویان به سرودن نظم می پرداختند و برخی از آن ها از دید نام وجاه بر او برتری داشتند

اصل خاندان مسعود سعد از همدان بود و با قدرت یافتن غزنویان یکی از کاشبه غزنین مهاجرت کرده بود و در دربار غزنوی وارد شغل دیوانی شده بود مسعود سعد به احتمال زیاد در بین سالهای ۴۳۸ و ۴۴۰ در لاهور به دنیا آمد واین که در بعضی تذکره ها زادگاه اورا همدان یابرهان نوشته اند صحیح نیست وخود شاعر در اشعار گوناگون به این نکته تصریح کرده است

ای لاهور و ریسک بی من چه گونه ای بی آفتاب روشن روشن چگونه ای

ای جره بازدشت گذار شکار دست بسته میان تک نشیمن چگونه ای

-مهدی اخوان ثالث در سال ۱۳۰۷ در مشهد به دنیا آمده و پدرش عطار طبیب بود

نوجوانی: کودکی ونوجوانی شاعر و در لاهور صرف آموختن علم وادب نیز فراگرفتن فنون جنگاوری وشکار و تیراندازی وسوارکاری کردید به ویژه آن که به سبب اشتغال پدرانش به امور دیوانی آموختن شعر وادب وترس در خاندانش موروثی بود چنانکه خود می گوید: سعد مسعود همان دادست از براعت که سعد سلمان

مهدی اخوان ثالث در ابتدا به موسیقی علاقه داشت و بدور از چشم پدر تا به تار زدن می پرداخت هنگامی که پدر فهمید او را کرد

پس از آن به شعر علاقمند شد وی پس از آموزش ابتدایی وارد هنرستان شد واز کار سوهان کشی اره کشی و آهنگری چیزهایی بیاموخت. سپس به تهران رفته در کریم آباد و رامین به معلمی مشغول شد

نام زندان و مدت زندانی بودن

مسعود سعد سلمان به مدت ده سال در زندان های سو دهک و نای ( هفت سال در سو ودهک و سه سال در نای)زندانی بود و سه سال در برنج گرفتار بود

اما مهدی اخوان ثالث در زندان های قصر وقزل قلعه به مدت یکسال و در خوزستان به مدت ۹ماه به زندان می افتد

بعد از رهایی

مسعود سعد پس از رهایی از زندان به لاهور بازگشت و به سرپرستی املاک پدر خودسعد سلمان که تا این زمان هنوز زنده بود پرداخت بونصر که اهل ادب بود از قدیم با مسعود آشنا بود شاعر را بار دیگر به عمل دیوانی کشاند و او را از ندیمان خاص عضدالدوله نیز زاد کرد. شاعر درمجالس بزم شیرزاد در کنار ندیمان و عمله طب به شعر خواندن می پرداخت

اخوان ثالث پس از رهایی به کار روزنامه نویسی می پردازد ودر رادیو و سازمان فیلم ابراهیم گلستان مشغول می‌شود

مدتی بعد به خوزستان رفته و برنامه ی ادبی اهواز به راه می اندازد

مرگ فرزند

مسعود سعد سلمان در زندان مرنج متوجه مرگ پسرش صالح می‌شود ودر وصف وی مرثیه ای در وصف وی سروده است

تفاوت در سبک

دیوان مسعود سعد مجمع متنوع و رنگانگی است که از توصیف تغزل و مدح، رثا،حکمت وطنز و برتر از همه حسب حال شهرت، ارزش واعتبار شعر مسعود سعد در درجه ی نخست از حسبیات او مایه گرفته است

مسعود سعد باریک بینی خود را در وصف در چیستان های متعدد نشان داده شده است

چیستان کتاب

چون تو معشوقه و چون تو دلبر نبود خلق را به عالم در

به هنر طبع ترس استاد به فرد روح را توی رهبر

علو واغراق از لوازم مدیحه سرایی است ومسعود سعد نیز از آن برکنار نیست

که طول وعرض همت او داردی سپهر خورشید کی رسیدی هرگز به باختر

وگاهی زبونی وچاپلوسی پس از اندازه در مدایح او دیده می‌شود

هر جا که ستور توآید من قبله خویش خاک آن سازم

در نظر مسعود سعد معیار شعر درست واستوار اما هنر مر خردمند است

سخن به وزن درست آید ونظم قوی چو باشد مرد پرخرد معیار

-اشعار اخوان دارای ۳ضلع است

ابتدا او به سبک خراسانی سروده است شعرهایی مثل ارغنون وعصیان

ضلع دوم به سالهای بعد از ۱۳۳۱ بر میگردد که به روش نیمایی گرایش پیدا کرده است

ضلع سوم به آن دورانی بر میگردد که وی به قالب های سنتی شعر فارسی برگشته است البته در این زمان رخدادها به شکل طنز آمیزی در شعرهایی او تجسم می یابد و همه چیز برای اوجدیت خود را ازدست داده است

از نظر او شاعر دانسته شعر نمی گوید و تا درونش از معانی شاعر سرشار نشود شعر نمی سراید. او به سراغ شاعران قدیمی می رود و موجی از واژگان قدیمی را زنده می‌کند برای نمونه به جای سلام وخداحافظی از کلمات درود و بدرود استفاده می‌کند میتوان او را کلاسیک جدید نامید وی به پاکی و اصالت کلمه اهمیت می دهد وافعال را دقیق به کار می برد مثل بخشیدن و بخشاییدن گویا در و جود او دو سراینده است یکی در آخر شاهنامه از نیما پیروی می‌کند و یکی به سبک روشن کهن شعر می گوید وی با یادآوری اسطوره ای مکان های سنتی بین گذشت وحال پیوند برقرار می ند ترکیب های نو وکهنه را به کار می برد. مثل بسیط ز مهریر، شط دشنام، شکوفه هنر وهمچنین از اسامی تاریخی مثل بیژن، اسکندر، لات وغربی نیز بهره برده است در بسیاری از اشعار خود سوی وا قعیت های اجتماعی و سیاسی زمان خود نظر داشت واوج این سبک را میتوان در اشعار آخر شاهنامه و از این اوستا مشاهده کرد او تا شعر زمستان روش دیگری داشت اما پس از آن به عنوان یک شاعر معاصر مطرح شد ولی تا حد تعیم یعنی به حد فرخ نرسید و نمی خواست ونمی توانست

در مقابل حماسه گرایی شعر نیما شعر حدی تراز یک است تصویرسازی را در اشعار زمستان و خوان هشتم می بینیم. مشارکت ونزدیکی انسان و طبیعت را میتوان در شعر نماز او دید. آنچه نقطه مشترک تمام شعر اخوان است اندوه ،گریه ،ناامیدی ،شکست در عین حال مملو از نجابت وروشنی وراستی ولی برعکس ساختار اشعار او از نظر فکری هیچ تنوعی ندارد اخوان بر خلاف فروغ که شاعر آینده بین بود فقط برای حال می سرود آن هم برای ایران نه جهان او خود را شاعری ملی می داند نه جهانی خصوصیات جهانی شدن یعنی داشتن یک ذهن فرهنگی جهانی ودیگر جسارت ایستادن در برابر همه ی موانع شعر کلاسیک بیش تر از همه در نیما وسپس شاملو وجود داشت

مهمترین دهه ی شعری او به سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۳ برمی گردد در واقع شعر ناگه غروب کدامین ستاره در سال ۱۳۴۳ همان شعر زمستان در سال ۱۳۳۴ می‌باشد اما پردرد تر و شکوه آمیزتو او شاعری آرمان گرا وواقع بین است نقطه ای دیگر موقعیت اخوان را میتوان سرودن شعرهای سیاسی واجتماعی دانست که آیینه ای در نقاط تاریخی ۴۰ساله اخیر است

در مورد او نوشته اند که زندگی را دوست می داشت وی شاعری است که دشواری های شخصی و خانوادگی را در آثار و یادداشت های خود ثبت کرده است او بذله گو تیزهوش وحاضر جواب بود

وقایع مهم عصر شاعر

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.