تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :۱۲

زمینه و هدف: سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک نقش مهمی در بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دارند. از طرفی ویتامین C (اسید اسکوربیک) از انتهای نورون های گلوتاماترژیک آزاد شده و فعالیت دو سیستم دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک را تنظیم می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۹۶ سر موش سوری نر (۲۰ الی ۳۰ گرم) انتخاب شدند. آنها به طور تصادفی به ۱۲ گروه ۸ تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل نرمال سالین (۱۰ ml/kg) را دریافت نموده و گروه های تحت درمان دوزهای مختلف مورفین ۱۰ mg/kg) و ۵ و ۲.۵) و ویتامین ۳۰ mg/kg) C و ۵ و ۱) را به تنهایی و همراه با مورفین دریافت کردند. در این آزمایش از روش ۶ روزه متوالی؛ شامل سه مرحله جداگانه پیش شرطی، شرطی شدن و بعد شرطی شدن استفاده شد. در بخش اول، جهت تعیین القای ترجیح مکان شرطی (CPP: Conditioned Place Preference) یا تنفر مکان شرطی (CPA: Conditioned Place Aversion) موش ها در مرحله شرطی سازی و بعد شرطی شدن، دوزهای مختلف ویتامین C را دریافت نمودند. در بخش دوم، موش ها بعد شرطی سازی با مورفین (۵ mg/kg) دوزهای مشابه ویتامین C را جهت تعیین تاثیر آنها روی بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دریافت نمودند. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار SPSS 15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف مورفین ۱۰ mg/kg) و ۵) سبب القای) CPP به ترتیب برابر با ۱۴.۴۴±۱۱۲.۰۶ و ۱۶.۱۲±۱۲۸.۶۵ ثانیه) در مقایسه با گروه کنترل (۲.۰۴±۹.۳۴- ثانیه) می شود (.(P<0.001 تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف ویتامین C به تنهایی CPP یا CPA معناداری ایجاد نکرده، ولی این ویتامین۳۰ mg/kg) و ۵)، به ترتیب (P<0.001 و ۰.۰۱>P) در مصرف توام با مورفین سبب القا CPP شبه مورفینی (به ترتیب برابر با ۹.۶۱±۸۰.۰۴ و ۱۳.۵۲±۵۶.۴۵ ثانیه) می شود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دوزهای پایین ویتامین C احتمالا با اثر آگونیستی روی سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک سبب القای CPP شبه مورفینی می شود.

کلید واژه: اسید اسکوربیک، مورفین، شرطی سازی، موش سوری

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.