بررسی عملکرد برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت در منطقه جنوب غرب (استانهای کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان،بوشهر)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی عملکرد برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت در منطقه جنوب غرب (استانهای کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان،بوشهر) دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عملکرد برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت در منطقه جنوب غرب (استانهای کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان،بوشهر)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عملکرد برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت در منطقه جنوب غرب (استانهای کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان،بوشهر)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عملکرد برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت در منطقه جنوب غرب (استانهای کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان،بوشهر) :

تعداد صفحات :۲۴

چکیده مقاله:

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق افراد مطلع شامل کارکنان اداره مالیاتی ، مودیان مالیاتی و مدیران دفاتر پیشخوان دولت استانهای کهگیلویه و بویراحمد،خوزستان و بوشهر می باشد. که برای این کار ابتدا تعداد کارکنان اداره مالیاتی و مودیان و مدیران دفاتر پیشخوان سه استان برآورد شده و پس از آن متناسب با حجم جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده و از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق بوده که بین نمونه های انتخاب شده توزیع و نظرشان نسبت به متغیرها سنجیده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس، بیشترین و کمترین مقدار و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از آزمون تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که بین برونسپاری مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان دولت و بهبود رضایت مودیان مالیاتی، بهره وری منابع انسانی، صرفه جویی های مالی و بهبود فرایند انجام کار رابطه وجود دارد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.