بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش در خصوص منابع طبیعی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش در خصوص منابع طبیعی دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش در خصوص منابع طبیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش در خصوص منابع طبیعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش در خصوص منابع طبیعی :

تعداد صفحات :۹

چکیده مقاله:

علی رغم اهمیت منابع طبیعی و نقش تعیین کننده این ثروت های ملی در توسعه پایدار بهره برداری غیر اصولی از عرصه های گوناگون منابع طبیعی بر اساس قابل تجدید بودن آن امروزه تهدیدی بزرگ برای آینده محسوب می شود بهره برداری صحیح و بهینه از این منابع خدادادی می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار در کشور گردد تعداد زیادی از صاحب نظران امور منابع طبیعی کشور معتقدند که یکی از مهم ترین علل تخریب جنگل ها و مراتع عدم آگاهی و نگرش افراد در خصوص منابع طبیعی می باشد و چنانچه اهمیت منابع طبیعی برای مردم روشن شود سبب تغییر رفتار آنان با طبیعت خواهد شد نظر به اهمیت آموزش در سنین کودکی پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آگاهی نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خاش در خصوص منابع طبیعی انجام شد این مطالعه توصیفی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بر روی ۲۵۰ نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرخاش انجام گرفت آزمودنی ها به روش تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه کتبی ۴ قسمتی را که شامل مختصات دموگرافیکی شرکت کنندگان در مطالعه پرسشنامه های مربوط به تعامل با منابع طبیعی پرسشنامه های مربوط به آگاهی و پرسشنامه های مربوط به نگرش بود را به روش خود گزارش دهی تکمیل کردند داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون اسپیرمن آزمون تی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردید نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دانش آموزان مورد مطالعه آگاهی و نگرش نامساعدیی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی داشتند همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین آگاهی دانش آموزان از منابع طبیعی و نگرش آنها ارتباط آماری معنی داری وجود داشت دارد Pvalue=0/03 طبق یافته ها جهت افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان نیاز به انجام مداخلات آموزشی تهیه و تدوین بسته های آموزشی جهت دانش آموزان والدین آنها و مربیان مدارس احساس می شود

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.