مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تصور کارکنان شرکت کاله از عدالت سازمانی درچارچوب ابعاد رضایت شغلی بر اساس مدل کیفیت خدمات


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تصور کارکنان شرکت کاله از عدالت سازمانی درچارچوب ابعاد رضایت شغلی بر اساس مدل کیفیت خدمات دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تصور کارکنان شرکت کاله از عدالت سازمانی درچارچوب ابعاد رضایت شغلی بر اساس مدل کیفیت خدمات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تصور کارکنان شرکت کاله از عدالت سازمانی درچارچوب ابعاد رضایت شغلی بر اساس مدل کیفیت خدمات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تصور کارکنان شرکت کاله از عدالت سازمانی درچارچوب ابعاد رضایت شغلی بر اساس مدل کیفیت خدمات :

تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
در عصر جدید، لزوم پاسخگویی به نیاز های اساسی کارکنان در هر سازمان، در اولویت اول قرار می گیرد؛ زیرا دستیابی به اهداف سازمان در گرو تأمین اهداف و نیازهای منطقی و مشروع آنان می باشد؛ یکی از نیازها و انتظارات کارکنان که بر عملکرد و واکنشهای آنان اثرگذار است، رعایت عدالت در سازمان است . صاحبنظران رضایت شغلی را از عوامل مهم سازگاری فرد با شغل خویش میدانند، همچنین تاکید دارند که چنانچه فرد به شغل خود علاقمند باشد و از آن رضایت داشته باشد، عملکرد و بهرهوری او افزایش مییابد، در غیر این صورت کاهش بهرهوری، افزایش تلفات، افزایش هزینهها و ; را باعث میشود. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و عاملی است که باعث افزایش بهرهوری و نیز احساس رضایت فردی وی میگردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رضایت شغلی در چارچوب ابعاد ۵ گانه مدل کیفیت خدمات (Servqual) بر تصور کارکنان از عدالت سازمانی در شرکت کاله میباشد. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. از نظر روش تجزیه و تحلیل دادهها نیز، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب میگردد. بهاینمنظور، براساس نمونهگیری بهصورت تصادفی، نمونهای معادل ۴۱۰ نفر انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه ۲۵ سؤالی اقدام به جمعآوری اطلاعات گردید و نتایج حاصل، نشان میدهد ابعاد ۵ گانه کیفیت خدمات تأثیر معناداری بر تصور کارکنان از عدالت سازمانی دارد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.