مقاله تحلیل شاخصهای شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری(مورد:شهر رشت)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
8 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تحلیل شاخصهای شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری(مورد:شهر رشت) دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل شاخصهای شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری(مورد:شهر رشت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل شاخصهای شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری(مورد:شهر رشت)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل شاخصهای شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری(مورد:شهر رشت) :

تعداد صفحات:۱۸
چکیده:
در جهان حاضر، باتوجه به تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت بین المللی، توجه به نیروی انسانی خلاق در شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما مفهوم خلاقیت در تصمیم گیری های مدیران شهری جایگاه مناسبی ندارد، به همین دلیل شهروندان توانایی و آگاهی لازم را برای مشارکت در تحقق توسعه ی پایدار شهری از دست داده اند و مدیریت شهری نیز با چالشهای متعددی در دستیابی بهحکمرانی خوب شهری مواجه بوده است.در همین راستا ظهور شهرهای خلاق به عنوان مکانی مناسب برای آموزش شهروندان خلاق انکارناپذیر می باشد که با تکیه بر نیروی پایدار خلاقیت، زمینه ی مشارکت دانایی محور شهروندان و تولید مادام العمر دانش را فراهم می کند، هدف و موضوع پژوهش حاضر در مرحله ی اول تشخیص جایگاه شاخص های شهر خلاق(شاخصهای انعطاف پذیری، ابتکار،خطرپذیری و رهبری) در کلانشهر رشت می باشد و سپس ارتباط این شاخصها با ابعاد توسعه ی پایدار شهری مد نظر قرار خواهد گرفت. روش تحقیق و گردآوری اطلاعات اسنادی، پیمایشی، توصیفی، تحلیلی مبتنی بر توزیع ۴۵۰ پرسشنامه بین جامعه ی آماری(کارشناسان سازمانهای شهری رشت) بوده است. در بخش تحلیل و استنباط روابط بین متغیر ها، برای تجزیه و تحلیل دو فرضیه ی تحقیق از آزمون پارامتریone sample T testبا مقدار مورد آزمون ۳(حد مطلوب گویه ها بر حسب طیف لیکرت) و ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت شهر رشت بر اساس شاخصهای شهر خلاق(انعطاف پذیری: X=2/74 ابتکار:X=2/66 خطرپذیری:X=2/4 رهبری:X=2/37 همگی کمتر از میانگین مورد انتظار است. همچنین ارتباط بین شاخصهای شهر خلاق با ابعاد توسعه ی پایدار با سطح معناداری۰/۰۰۰درسطح ۰/۰۱ مثبت و معنادار است

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.