مقاله متدولوژی نفش کیفیت زندگی و تابآوری بر روی پشتکار در دانشآموزان دبیرستانی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله متدولوژی نفش کیفیت زندگی و تابآوری بر روی پشتکار در دانشآموزان دبیرستانی دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله متدولوژی نفش کیفیت زندگی و تابآوری بر روی پشتکار در دانشآموزان دبیرستانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله متدولوژی نفش کیفیت زندگی و تابآوری بر روی پشتکار در دانشآموزان دبیرستانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله متدولوژی نفش کیفیت زندگی و تابآوری بر روی پشتکار در دانشآموزان دبیرستانی :

تعداد صفحات:۱۰
چکیده:
پژوهش حاضر متدولوژی نقش کیفیت زندگی، تاب آوری بر روی پشتکار تحصیلی در دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان دیلم پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانشآموزان مقطع متوسطه رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی پایه دوم به تعداد ۰۶۶ نفر بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان ۲۳۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازهگیری، شامل پرسشنامه کیفیت زندگی، تاب آوری، و پرسشنامه پشتکار که محقق ساخته ضرایب آلفای کرونباخ که میزان آن در کل مقیاس برای متغیرهای کیفیت زندگی۰/۹۵ تاب آوری ۰/۹۱ پشتکارتحصیلی ۰/۸۴ بدست آمده است یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی، تاب آوری پشتکار تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان از لحاظ کیفیت زندگی با پشتکار تحصیلی تفاوت معنیدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین دانشآموزان دختر و پسر از لحاظ کیفیت زندگی، تاب آوری بر پشتکار تحصیلی تفاوت معنیداری وجود ندارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت زندگی، تاب آوری، قدرت پیش بینی پشتکار تحصیلی را دارند

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.