مقاله بررسی مطالعه رفتار شهروندی کارکنان و میزان تاثیر آن بر رضایت مشتریان(مطالعات موردی:بانک سامان استان مازندران)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی مطالعه رفتار شهروندی کارکنان و میزان تاثیر آن بر رضایت مشتریان(مطالعات موردی:بانک سامان استان مازندران) دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مطالعه رفتار شهروندی کارکنان و میزان تاثیر آن بر رضایت مشتریان(مطالعات موردی:بانک سامان استان مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مطالعه رفتار شهروندی کارکنان و میزان تاثیر آن بر رضایت مشتریان(مطالعات موردی:بانک سامان استان مازندران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مطالعه رفتار شهروندی کارکنان و میزان تاثیر آن بر رضایت مشتریان(مطالعات موردی:بانک سامان استان مازندران) :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
پژوهش حاضرازحیث هدف کاربردی بوده و حیث نحوه ای گردآوری داده ها تحقیقی توصیفی ازنوع پیمایشی است و به دنبال تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد همچنین برای سنجش پژوهش حاضردوپرسشنامه طراحی شده که شامل ۵۳ سوال که ۲۰سوال برای کارکنان بانک سامان و ۳۳سوال برای مشتریان بانک براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت یکی ازرایج ترین مقیاس اندازه گیری به شمار میآید طراحی شده است باتوجه به حجم بالای جامعه آماری نمونه آماری پژوهش ازجدول مورگان تعداد ۴۲۴نفرانتخاب شدند دراین پژوهش کولموگروف – اسمیرنوف برای پذیره نرمال بودن داده ها و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده و به وسیله نرم افزار Spss 18 تحلیل شد که نتایج نشان میدهد که بین رفتارشهروندی کارکنان و رابطه آن با رضایت مشتریان دربانک سامان استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد p<0.05بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که افزایش رفتارشهروندی کارکنان دربانک سامان تاثیربسزایی دررضایت مندی مشتریان خواهد داشت

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.