میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف دارای ۸۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
چکیده: ۳
Co2 Equilibrium 8 ۳
تعادل   : ۸
فتوسنتز و تولید اکسیژن: ۱۱
اکسیژن حل شده: ۱۵
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول: ۲۰
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES : ۲۱
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده: ۲۲
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند: ۲۴
اکسیژن محلول: ۲۸
تأثیر محیطی: ۲۹
درک اکسیژن محلول در نهرها: ۳۰
گیاهان آبزی غوطه ور: ۳۰
گیاهای در حال ظهور متصل: ۳۱
شبه علف و  DO : ۳۱
گیاهان آبزی شناور ماکروفیت ها: ۳۲
گیاهان بومی و سوسن های آب: ۳۳
اختصاصات ۳۴
مقادیر متوسط و تغییرات آنها ۴۳
نقش اسید فسفوگلیسریک ۴۵
جذب احیایی دی اکسید کربن ۵۱
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی ۵۱
فتوسنتز باکتریایی ۵۲
شیمیوسنتز ۵۵
مکانیسم فتوسنتز ۵۷
آشنایی با فتوسنتز ۵۹
۱- تاریخچه ۵۹
تبادلات گازی ۶۳
جذب دی اکسید کربن ۶۴

 

 

چکیده

در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد.
جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد.
عموماً گیاهان غوطه ور در حدود ۵ برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند.
Co2 Equilibrium 8
Co2 gas dissolved in water can take the from of bicar bonate or car bonate. These three forms are in chemical equilibrium which from is present in what amount dqpends on the pH.
 Bicarbonate ion  carbonate ion.   Dissolved Co2
In the pH range favorablre to water plants , pH G. 4 7.2 /a percentage will be present as dissolved Co2 and the rest as bicarbonate ions.
From pH 8.0 to pH 8.8 there will be almost no dissolved Co2 , a large amount of bicarbonate and a small amount of carbonate.
Although they are named “water plants” most aquarium plants are really swamp plants that grow in their natural habitat with at least part of their levels above the water line. There fore, they have adapted to take up gaseous Co2 from the atmosphere in the aquarium , placed under water, they are only able to use dissolved Co2.
Several real water plants, meaning species, which are always under water in their natural habitat, are capable of also using the bicarbonate ion if Co2 avail ability is limited. It is not however favorable to alou this to happens, firstly because many other plants in the aquarium will be unable to grow. Secondly with the use of bicarbonate ions the pH will rise to un acceptable levels for all plants.
Because of the Co2 equilibrium discussed, the maximum amount of dissolved Co2 present is dependent on the pH. The lower the pH the more Co2 present. Since plants Co2 in considerable amounts, they increase the pH at the same time. Thus the pH value and the Co2 concentration are interrelated.
Carbonate harness (kH), is yet another factor that effects the concentration of Co2 . Hard water , with a high kH can hold more Co2 than soft water. While it is essentially true that hard water, with a low pH holds the largest amount of Co2 in practice we can only use the values most suitable for plants, which are pH G.4-7 and 3-80 kH. The water plant enthusiast faces the task of maintaining both a stable pH and hardness in order to establish an optimum Co2 concentration.
photosynthesis and oxygen production 8.
Photosyn the sis is a chemical process that takes place in many forms of bacteria and virtually all plants, including aquatic plants and algae. Using just three simple ingredients carbon dioxide, water , and sunlight- plants and bacteria are able to make their own food.
For tunately for all animals, including humans and fish, oxygen is a by-product of this miraculous process. As long as photosyn the sis is occurring, oxygen is continuously being released in to the air and in to the word’s lakes, oceans, rivers, and ponds.
Early forms of algae and bacteria uere the first organisms to photosynthe size , more than three BILLLON years ago. After a while , sign ficant amounts of oxygen had accumulated in the atmosphere. scieritists estimate that it takes about 2000 years of photosynthetic activity to “turn over” or replenish all the oxygen in earth’s biosphere.
Dissolved Inorganic carbon (DIC) is fresh water occurs as four different species in equilibrium with one another. The four speices of DIC are; carbon dioxide (Co2) , Carbonic acid (H2Co3) , bicarbonate (Hco3-), and carbon. The total amount of DIC largely determines the determines the buffering capacity of fresh cater, and the vatio of these species with one another largely determines the pH.
Carbon dioxide dissolves, readily in water. An air equilibrium , the concentration of Co2 in air and water is approcimately equal at about 0.5 mg/L.
Unfortunately, Co2 diffuses about ten thousand times slower in water than in air. This problem is compounded by the relatively thick unstirred lager (or prandtl boundary) that surrounds aqutatic plant leares.
تعادل   :
گاز   حل شده در آب می تواند بصورت بی کربنات یا کربنات درآید. این سه شکل در تعادل شیمیایی هستند که در آن وجود داشتن شکل موجود بستگی به pH دارد.
یون کربنات   یون بی کربنات     حل شده در دامنه‌ی مناسب برای گیاهان آبزی که دارای pH بین ۶/۴ تا ۷/۲ هستند. درصدی به عنوان   حل شده و بقیه به عنوان یون های بی کربنات وجود خواهند داشت.
گرچه آن ها موسوم به گیاهان آبی (آبزی) هستند، اما گیاهان آکواریمی واقعاً گیاهان غوطه ور هستند که در زیستگاه طبیعی خودشان طوری زندگی می کنند که حداقل قسمتی از سطوحشان بالای خط آب قرار دارند. بنابراین، آن‌ها برای جذب کردن   گازی از اتمسفر، خودشان را تطبیق داده اند. اگر زیر آب قرار گیرند. آن ها تنها قادر به استفاده کردن از   حل شده در آکواریم هستند.
چندین گیاه آبی واقعی، یعنی گونه هایی که همشه در زیر آب در زیستگاهشان هستند نیز قادر به استفاده کردن از یون های بی کربنات می‌باشند. اگر وجود   محدود باشد، شرایط مساعد نیست که این کار اتفاق افتد، اولاً به خاطر اینکه اکثر گیاهان دیگر در آکواریوم قادر به رشد کردن نخواهند بود، ثانیاً با استفاده از یون های بی کربنات، pH به سطوح غیر قابل قبول برای تمام گیاهان افزایش خواهد یافت.
به خاطر تعادل   حل شده، مقدار حداکثر  حل شده‌ی موجود بستگی به pH دارد. هر قدر pH پایین تر باشد به همان اندازه   موجود بیشتر خواهد بود. از جایی که گیاهان   را در مقادیر قابل ملاحظه ای بکار می برند، آن‌ها در عین حال pH را افزایش می دهند. بنابراین مقدار pH و غلظت   به هم مرتبط می باشند.
کنترل کربنات نیز عامل دیگری است که غلظت   را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آب سخت دارای kH بالا می تواند   بیشتری را نسبت به آب نرم نگاه دارد، در صورتی که اساساً صحیح می باشد که آب سخت دارای pH پایین بیشترین مقدار   را در محل نگه می دارد، می توانیم تنها از مناسب‌ترین مقادیر pH و kH برای گیاهان استفاده کنیم که pH 6.44-7.2 و kH 3-80 هستند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.