مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم دارای ۲۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
بخش اول    9
مقدمه:    10
نوع تحقیق:    12
روش کتابخانه ای    12
انواع سند    14
ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای    14
فیش    14
ویژگی‌های مدیران آموزشی    20
جنبه نوآوری تحقیق:    26
نتیجه گیری و پیشنهاد:    30
بخش دوم    35
فصل اول    36
تعاریف مدیریت    36
تعاریف مدیریت    37
فصل دوم    46
روش‌های تحقیق    46
روش‌های تحقیق    47
تحقیقات علمی‌بر اساس هدف    47
تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی    50
تحقیق توصیفی    50
پژوهش تحلیل محتوا    53
پژوهش موردی:    54
پژوهش قوم نگاری    55
پژوهش آزمایشی (تجربی)    56
پژوهش شبه آزمایشی:    57
تحقیقات همبستگی یاهمخوانی    58
تحقیقات علی (پس رویدادی).    59
روش‌های گرد آوری اطلاعات    61
روش‌های کتابخانه ای:    61
روش‌های میدانی:    61
فصل سوم    63
تئوری‌های مدیریت    63
نظریه مدیریت علمی    64
نظریه مدیریت اداری    66
نظریه بوروکراسی    70
نظریه روابط انسانی    73
نظریه سیستم:    75
تعریف سیستم:    75
کاربرد نظریه سیستم در مدیریت    76
نظریه ترکیبی    78
علاقه برای محصول یا هدف:    79
علاقه برای پرسنل:    79
مدیریت کیفیت جامع    81
تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت:    82
تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت:    83
TOSIDPAR و دلالت‌های آن:    84
فصل چهارم    88
سازمان‌های یادگیرنده    88
ایجاد یک سازمان یادگیرنده:    89
سازمان یاد گیرنده :    89
ایجاد سازمان‌های یادگیرنده :    91
نتیجه گیری:    95
سازمان یادگیرنده و تعریف آن:    95
ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی:    96
مبانی اساسی:    97
تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده:    98
ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده :    99
استقرار مدرسه یادگیرنده :    102
اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده :    103
فصل پنجم    105
مدیریت کیفیت فراگیر    105
«مدیریت کیفیت فراگیر»    106
ادواردز دمینگ کیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟    106
اصول مدیریتی دکتر دمینگ:    109
کاربرد فلسفه مدیریت دمینگ در مدارس:    111
بینش، مالکیت و تعهد: ابتدای مدیریت کیفی فراگیر در مدرسه:    113
سه کارکرد بینش:    114
تعهد- چالش راستین بینش:    115
مالکیت به منزله ندای تعهد:    116
تعریف مدیریت کیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش:    116
اجرای مدیریت کیفی و فراگیر    118
سه کیفیت نرم افزاری در مدیریت کیفی فراگیر    119
اولین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    120
دومین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    120
سومین جز تشیکل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    120
چهارمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    120
پنجمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر:    120
فصل ششم    121
مطالعات موردی    121
«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی»    122
خواهر خواندگی مدرسه ای    122
هم دلی محصول هم فکری است    127
فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر    128
فصل هفتم    133
مدیریت دانش    133
مقدمه:    134
مدیریت دانش در مدارس    136
اصول مدیریت دانش    137
نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش    139
۱.    عدم تمرکز:    139
۲.    مشارکت:    140
۳. پژوهش محوری    141
۴.    دانش و مهارت:    142
۵.    اطلاعات (و ارتباطات موثر)    142
مطالعه موردی:    144
۶.    ارزشیابی عملکرد و پاداش:    145
نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش    146
پیش زمینه‌های دانش افرینی:    150
فصل هشتم    151
کارکردهای مدیریت    151
کارکرد‌های مدیریت    153
برنامه ریزی:    153
مراحل برنامه ریزی:    155
برنامه ریزی آموزشی:    157
سازماندهی:    158
الف ) تقسیم کار:    161
ب) اختیار و مسئولیت:    162
ج) روابط منطقی:    163
کارگزینی:    164
رهبری:    166
هماهنگی:    170
اصول هماهنگی:    172
ارتباطات:    176
تعریف ارتباطات و اهمیت آن:    177
انواع ارتباطات:    179
۱-    ارتباط عمودی:    179
۲-    ارتباط افقی:    179
۳- ارتباطات مورب:    179
بودجه:    181
اصول بودجه:    181
تهیه و تنظیم بودرجه:    182
۱-    بودجه متداول:    182
۲-    بودجه برنامه ای:    182
فصل نهم    185
مدیران و خلاقیت    185
«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها»    186
فرآیند تفکر خلاق    189
۱- آمادگی    189
۲- پرورش دادن:    190
۳-    بینش:    190
۴-    تعیین روایی بینش:    190
کاوشگری:    191
اثرات آموزشی و پرورشی:    192
ترجمه مقاله انگلیسی    194
مرکز EPPI    199
اولین بازنگری    204
چالش‌های موجود در پروسه بازنگری    205
منابع و مآخذ    209

 

بخش اول
مقدمه:
در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست و مدیریت موثر نقش اساسی در هدایت نظام آموزشی در نیل به اهداف توسعه بر عهده دارد.
از زمان تشکیل آموزش و پرورش، به صورت رسمی‌در کشورها حدود یک قرن می‌گذرد در خلال این مدت نظام آموزشی در اثر تحولاتی که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگی پیدا کرده است و این امر اهداف، وظایف و مسئولیت‌های آن را پیچیده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.
رسالت اساسی آموزشی و پرورش تربیت انسان سالم و سازنده است براین اساس مدیران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجری آئین نامه‌ها وناظر بر اجرای برنامه‌ها‌ی رسمی‌ نیستند بلکه وظیفه دارند فعالیت‌های مدرسه را در جهت اهداف متعالی تربیت، سازندگی دانش آموزان و در نهایت موفقیت جامعه هدایت نمایند.
پس، مدیران آموزشی حال و آینده موظف هستند که با تعاریف و کارکردهای مدیریت، نظریه‌ها و تئوریهای مدیریت، راه، روش و اصول جدید مدیریت (سازمان‌های یادگیرنده، مدیریت مشارکتی، مدیریت خلاق، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت فراگیر آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند محیطی دلپذیر و رضایت بخشی برای فعالیت پرسنل فراهم آورند.)
به امید آنکه مدیریت آموزش و پرورش، امری عادی و مرسوم تلقی نشود و مدیران آموزشی در چارچوب صرف اعمال ضوابط، بایدها و اتکاء به قدرت رسمی، محبوس ومحدود نگردد، بلکه بیش از آن، زمینه برای ایجاد و توسعه روابط انسانی به ویژه مدیریت آموزشی فراهم گردد.

 

نوع تحقیق:

روش کتابخانه ای
روش‌های کتابخانه ای در تمامی‌تحقیقات علمی‌مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در بعضی از آن‌ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می‌شود و در بعضی از آن‌ها مانند این تحقیق، موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه ای است.
در مهارت تحقیق کتابخانه ای، آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است؛ یعنی ما باید از روش‌های کتابداری، نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب، نحوه‌ی جستجوی کتاب در کتابخانه و نیز رایانه‌های آن مقررات بهره برداری و سفارش کتاب ونظایر آن اطلاع حاصل نماییم.
برای این کار لازم است با مطالعه منابع مربوط و نیز استفاده از تجارت دیگران و همچنین راهنمایی کتابداران کتابخانه‌ها مهارت لازم را به دست آورند.
شیوه‌ی جستجوی کتاب یا منبع مورد نیاز در کتابخانه است. برای این کار معمولا کتابخانه ها، برگه دان‌ها یا کارتهای ویژه‌ای در اختیار دارند که به سه شکل تنظیم شده است: ۱. بر اساس عنوان کتاب، ۲. براساس موضوع، ۳. بر اساس نام مولف
همچنین این اطلاعات در رایانه‌های کتابخانه‌ها ذخیره سازی شده که مراجعان می‌توانند آن‌ها را بازیابی کنند. بنابراین، ما می‌توانیم با استفاده از این شکل‌ها کتاب یا دیگر منابع مورد نظر را در برگه دان‌ها بیاییم و شماره ثبت کتاب را که معمولا در گوشه بالا و سمت چپ کارت یا برگه برای کتب لاتین و در سمت راست آن برای کتب فارسی نوشته شده است روی کاغذ یا فرم ویژه یاد داشت کند و به کتابدار تحویل دهد.
هر کتابخانه آیین نامه و مقررات خاصی دارد و محقق باید به مفاد این آیین نامه که معمولا از روی دیوار جعبه اعلانات نصب شده ، یا نزد کتابدار است، آشنا شود و مطابق آن به عضویت کتابخانه در آید یا از آن بهره برداری کند.
کتابداران ماموریت راهنمایی متقاضیان و نیز تامین خدمات مورد نیاز را دارند و ما در هر زمان می‌توانیم از راهنمایی و مساعدت آن‌ها بهره مند شویم.
در کتابخانه‌ها به طور کلی دو دسته منبع وجود دارد: اول ، منابعی که به امانت داده می‌شود و ما می‌توانیم مطابق مقررات کتابخانه آن‌ها را به امانت ببریم؛ دوم، منابعی که به امانت داده نمی‌شود و ما صرفا مجاز هستیم ‌در محل کتابخانه از آن‌ها استفاده کنیم. این منابع عبارتند از : فرهنگ ها، کتابهای مرجع، اطلس ها، مجلات، آرشیوها، برخی اسناد و مدارک.
کتابخانه‌ها از حیث دسترسی ما به منابع به سه گروه تقسیم می‌شوند: ۱. کتابخانه‌های باز، که در آن‌ها ما می‌توانیم آزادانه بین قفسه رفت و آمد کرده، کتابها را مورد وارسی قرار دهیم و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنیم. ۲. کتابخانه‌های بسته، که در آن‌ها ما امکان دسترسی به منابع را به طور مستقیم نداریم باید کلیه تقاضاهای خود را به کتابدار تحویل دهیم. ۳. کتابخانه‌های نیمه باز، که در آن‌ها بخشی از منابع مستقیما در دسترس ما قرار دارد (بخش جراید، مرجع و …) و بخشی دیگر در اختیار کتابداران است.
انواع سند
در مطالعات کتابخانه ای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعم از آن که تحقیق به روش کتابخانه ای انجام شود ویا اینکه بخشی از فرآیند تحقیق را مطالعات کتابخانه ای تشکیل دهد.
اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای عبارتند از : کتاب، میکروفیلم، میکروفیش، دیسکها، دیسک‌های رایانه ای، بانک‌های اطلاعاتی، مقاله‌ها و مجله ها، اسناد اصل، اسناد دولتی، نشریه‌های رسمی‌دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه‌، اسناد صوتی و تصویری و …
ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف ما از گردآوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است. عمده ترین ابزاری که در تحقیق کتابخانه ای برای جمع‌آوری اطلاعات از آن استفاده می‌شود عبارتند از : فیش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطلاعات، نقشه و کروکی.
فیش
ابزاری است از جنس کاغذ یا مقوا که ما بخشی از یک متن مورد مطالعه را که در رابطه مساله تحقیق خود می‌یابیم، روی آن ثبت نموده یا الصاق می‌نماییم.
فیش‌ها انواع گوناگونی دارند؛ یعنی بر اساس سطح اطلاعات مربوط یا موضوع و نیز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند.
متن مورد استفاده برای ثبت در فیش ممکن است عین مطلب و به صورت نقل قول مستقیم یا برداشت ما از مطلب و به صورت نقل قول غیر مستقیم یا ترجمه از متن به زبان دیگری باشد، یا همچنین ممکن است چکیده مطالب مورد مطالعه ، مشاهده، ثبت و ضبط مطالب به دست آمده باشد . در هر فیش ثبت اطلاعات چند بخش وجود د ارد که عبارتند از:
۱.    بخش اطلاعات مربوط به منبع یا اثری که اطلاعات از آن گرفته می‌شود شامل نام اثر، نام نویسنده و مترجم، مشخصات اثر از قبیل نام ناشر، شماره چاپ، زمان نشو و … برای صرفه جویی در این امر ما می‌توانیم بر اساس کتابشناسی اولیه که برای تحقیق خود انجام داده به هر یک از منابع مربوط کد مخصوصی اختصاصی دهیم. سپس درهنگام فیش برداری از منابع به درج شماره کد بر روی فیش اکتفا کنیم.
۲.    بخش اطلاعات درباره موضوع مورد مطالعه و متن ثبت شده در فیش. این اطلاعات شامل عام و کلی و فرعی بودن مطلب، موضوعات جانبی ، نوع مطلب شامل نقل، ترجمه ، تلخیص…

 

منابع و مآخذ
اقتداری ، علی محمد. سازمان و مدیریت. تهران : مولوی، ۱۳۶۶.
الوانی ، مهدی. مدیریت عمومی‌. تهران : نی ، ۱۳۷۴.
بابلی ، عزیزالله؛ یوز باشی، زهرا. مدیریت آموزشی. تهران کانون فرهنگی آموزش، ۱۳۸۳.
جاسبی، عبدالله. اصول و مبانی مدیریت. تهران : دانشگاه آزاد اسلامی‌، ۱۳۸۰
جان بست، روش‌های تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری . ترجمه حسن پاشاشریفی. تهران: رشد، ۱۳۷۱.
جمالی، عیسی. مدیریت خلاق در مدرسه. تهران : آوای نور، ۱۳۷۷.
جویس ، بروس. الگوهای جدید تدریس. ترجمه محمد رضا بهرنگی. تهران: تابان : نشرکمال تربیت، ۱۳۷۸.
حافظ نیا، محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . تهران : سمت ، ۱۳۷۷.
خورشیدی ، عباس، غندالی، شهاب الدین. مقدمات مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران : نشر پسین، ۱۳۸۰.
خوی نژاد، غلامرضا، روش‌های پژوهش در علوم تربیتی، تهران: سمت، ۱۳۸۰.
راد ،‌منوچهر؛ عابدینی راد، امیر. اصول مدیریت و رفتار سازمانی. تهران : منوچهر راد، ۱۳۷۵.
رؤوف، علی. بالانشینی مدیریت آموزشی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰.
ساکی ، رضا. تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت. تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت ، ۱۳۷۹.
سید عباس زاده، میر محمد. کلیات مدیریت آموزشی. ارومیه: دانشگاه ارومیه، ۱۳۸۰.
شعبانی ورکی، بختیار: آزاد، اسدالله. آموزش و پرورش کیفی فراگیر. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۸۱.
قلعه سری، قدرت الله. تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی. آذر ۱۳۷۸.
صفر زاده، خسروشاهی . رشد (مدیریت مدرسه). شماره۲. دوره چهارم. (آبان ۱۳۸۴).
مقدم، امان. مدیریت آموزشی. تهران : ابجد ، ۱۳۷۵.
مجد فر، مرتضی. رشد (مدیریت مدرسه). دوره چهارم. (بهمن ۱۳۸۴).
میرکمالی، محمد. رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: رامین ، ۱۳۷۳.
 مقدس، جلال؛ کاشفی، مجتبی. مدیریت دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی . (اسفند۱۳۵۳).
وایلز، کیمبل ، مدیریت و رهبری آموزشی. ترجمه محمد علی طوسی. تهران: نشرمرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۷.
اصلی پور، محمد. مدیریت آموزشگاهی (سیری در نهج‌البلاغه) . تهران : نشر تبلیغات اسلامی‌، ۱۳۷۵.
سعید جعفری مقدم، مدیریت دانش در نظام مدیریت مدرسه محور، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۳۶-۳۵، (پاییز و زمستان ۱۳۸۲).
محمد دوستار، فاطمه کریمی. مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت، شماره ۶۷،۶۸ . سالذ ۱۳۸۱.
فرهاد قربان دوردی نژاد، کاربرد مدیریت کیفیت حامعه در فرآیند یاد دهی – یادگیری،فصلنامه تعلیم و تربیت . شماره ۸۲، (تابستان ۱۳۸۴).
وحید اسم نژاد، ماهنامه سپه، سال ششم، شماره ۶۵، (آذر ۱۳۸۴).
جعفر ترک نژاد، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۲۳ و ۲۴.
مدیریت (۱)، انتشارات اداره آموزش بانک سپه.
صالحی، داوود . نقش بودجه در مدیریت آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۲.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.