ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس دارای ۲۵۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
 

بخشی از فهرست مطالب پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات معماری سرویس گرا

۱-۱) تعاریف اولیه

۱-۱-۱) سبک معماری مبتنی بر سرویس

۲-۱) اهداف تحقیق

۳-۱) پیشینه تحقیق

۴-۱) روش کار و تحقیق

۵-۱) مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری

۱-۵-۱) توسعه مبتنی بر object

۲-۵-۱) توسعه مبتنی بر مؤلفه

۳-۵-۱) محاسبات توزیع یافته

۴-۵-۱) معماری سرویس گرا

۱-۴-۵-۱) توسعه مبتنی بر سرویس

۲-۴-۵-۱) قابلیتهای معماری سرویس گرا

۶-۱) مؤلفه های SOA

۷-۱) اصول سرویس گرائی

۲

۸-۱) سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی

۱-۸-۱) لایه های سرویس

۱-۱-۸-۱) لایه سرویس کاربردی

۲-۱-۸-۱) لایه سرویس تجاری

۳-۱-۸-۱) لایه سرویس همنوائی

۲-۸-۱) سرویسهای Agnostic

فصل دوم : تحلیل مبتنی بر سرویس

۱-۲) چرخه حیات معماری سرویس گرا

۲-۲) استراتژیهای تحویل SOA

۱-۲-۲) روش پایین به بالا

۲-۲-۲) روش بالا به پایین

۳-۲-۲) روش Meet-In-The-Middle

۳-۲) تحلیل سرویس گرا

۱-۳-۲) اهداف تحلیل سرویس گرا

۲-۳-۲) پروسه تحلیل سرویس گرا

فصل سوم : الگوها و اصول طراحی

۱-۳) نکات قابل توجه طراحی

۱-۱-۳) مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه

۲-۱-۳) طراحی برای قابلیت استفاده مجدد

۳-۱-۳) طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس

۱-۳-۱-۳) اتصال و همبستگی

۲-۳) رهنمودهای عمومی

۱-۲-۳) استانداردهای نامگذاری

۲-۲-۳) طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد

۳-۲-۳) تعیین متقاضیان مطرح سرویس

۳-۳) الگوهای طراحی و انواع معماری

۱-۳-۳) الگوها

۲-۳-۳) طراحی بنیادی

فصل چهارم : راهکار پیشنهادی

۱-۴) مرحله ۱ بازبینی لایه بندی سیستم SOA

۱-۱-۴) فعالیت ۱ مروری بر استراتژیهای لایه بندی

۲-۱-۴) فعالیت ۲ بازبینی لایه بندی فاز تحلیل

۳-۱-۴) فعالیت ۳ معرفی لایه های تخصصی تر

۱-۳-۱-۴) لایه داده

۲-۳-۱-۴) لایه دسترسی سرویس

۳-۳-۱-۴) لایه تعامل

۲-۴) مرحله ۲ تحلیل تغییرپذیری

۱-۲-۴) فعالیت ۱ شناسایی انواع تغییرپذیری

۲-۲-۴) فعالیت ۲ مدلهای موجود برای تغییرپذیری

۳-۲-۴) فعالیت ۳ گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری

۴-۲-۴) فعالیت ۴ نگاشت نقاط تغییرپذیر

۳-۴) مرحله ۳ سرویسهای فاز طراحی

۸

۱-۳-۴) فعالیت ۱ تعیین سرویسها

۲-۳-۴) فعالیت ۲ جایگاه سرویسهای کنترلی

۴-۴) مرحله ۴ مروری بر دانه بندی

۱-۴-۴) فعالیت ۱ تکنیک دانه بندی سرویسها و چنددانه ای بودن

۲-۴-۴) فعالیت ۲ متدهای چند دانه ای سرویسها

۵-۴) مرحله ۵ مدلسازی فرایند

۱-۵-۴) استفاده از مدلسازی فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا

۲-۵-۴) ابزار مدلسازی فرایند

۳-۵-۴) فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس

فصل پنجم : بررسی موردی

۱-۵) انتخاب بررسی موردی

۱-۵) سیستم سفارش کالا

۳-۵) تحلیلی بر راهکار پیشنهادی

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۶) نتیجه گیری

۲-۶) پیشنهادات

مقاله

پیوستها

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

سایتهای اطلاع رسانی

اختصارات

چکیده انگلیسی

فهرست شکلها

شکل ۱-۱) میان افزار مبتنی بر پیغام[۲۴]

شکل ۲-۱) مدل مفهومی معماری سرویس گرا[۲۴]

شکل ۳-۱) توسعه مبتنی بر سرویس[۲۴]

شکل ۴-۱) یک دیدگاه اولیه از چگونگی قرار گرفتن منطق خودکارسازی در داخل واحدها توسط    SOA

شکل ۵-۱) عملیاتهایی که به سرویسهای متفاوتی تعلق دارند و بخشهای متنوعی از منطق پروسه را نمایش می دهند

شکل ۶-۱) چگونه مؤلفه های یک معماری سرویس گرا با یکدیگر ارتباط دارند

شکل ۷-۱) پیمانهای سرویس به طور رسمی مؤلفه های سرویس, عملیات و پیغام از یک معماری سرویس گرا را تعریف می کند

شکل ۸-۱) سرویسها وابستگی ها را به قرارداد سرویس محدود می کنند و با این کار به  منطق سرویس دهنده زیرین و تقاضاکننده اجازه می دهند که loosely coupled باقی بمانند

شکل ۹-۱) عملیات Update Everything یک ترکیب سرویس را بسته بندی می کند

شکل ۱۰-۱) مراحل statelessو stateful که یک سرویس درهنگام پردازش یک پیغام از آنها عبور می کند

شکل ۱۱-۱) جایگاه سرویسها[۱]

شکل ۱۲-۱) لایه های تخصصی سرویس[۱]

شکل ۱۳-۱) سلسله مراتب چرخه حیات توسعه سرویسهای وب[۹]

شکل ۱۴-۱) بخش بندی سرویسها که محیط راه حل  و پردازشهای تجاری را تفکیک کرده است[۱]

شکل ۱-۲) چرخه حیات معماری سرویس گرا

شکل ۲-۲) گامهای تکنیک پائین به بالا

شکل ۳-۲) گامهای تکنیک بالا به پائین

شکل ۴-۲) گامهای تکنیک  meet in the middle [1]

شکل ۱-۳) در صورت تجزیه یک سرویس , الگوهای نظارتی به عدم تاثیرگذاری در قرارداد سرویس کمک می کنند.[۲۷]

شکل ۲-۳) منطق  Agnostic و [۲۷] Non Agnostic

شکل ۱-۴) فعالیتهای فاز طراحی

شکل ۲-۴) مدل گسترش سیستم تحت تاثیر لایه بندی [۳۰]

شکل ۳-۴) پنهان سازی پیچیدگی توسط لایه انتزاعی داده

شکل ۴-۴) لایه دسترسی سرویس[۲]

شکل ۵-۴) ساختار منطقی از سرویسهای تعاملی

شکل ۶-۴) مثالهایی از سرویس تعاملی در SOA

شکل ۷-۴) چارچوب مبتنی بر سرویس برای سرویسهای تعاملی

شکل ۸-۴) ۴ نو ع تغییرپذیری

شکل ۹-۴) واسط مورد نیاز فرایند کسب و کار

شکل ۱۰-۴) نقاط تغییرپذیر ممکن

شکل ۱۱-۴) شمایی از تغییرپذیری در XML [6]

شکل ۱۲-۴) مدل تصمیم , مدل واسطی برای سازگاری سرویسها می باشد[۶]

شکل ۱۳-۴) دیاگرام فعالیت و نقاط تغییر پذیر[۳۱]

شکل ۱۴-۴) مدل خصیصه[۳۱]

شکل ۱۵-۴) سرویسهای Gateway [2]

شکل ۱۶-۴) سرویسهای Façade [2]

شکل ۱۷-۴) جایگاه دستورات کنترلی درمقایسه دو راه حل [۲]

شکل ۱۸-۴) سرویسهای دانه درشت[۱۱]

شکل ۱۹-۴) ارتباط سرویس دانه درشت و سرویس دانه ریز[۱۱]

شکل ۲۰-۴) متد جدیدی برای ارسال اطلاعات آدرس اضافه شده است.[۱۱]

شکل ۲۱-۴) یک متدی که هر دو نوع اطلاعات آدرس و حساب را بر می گرداند.[۱۱]

شکل ۲۲-۴) متدی که مؤلفه های درخواست داده شده را برمی گرداند[۱۱]

شکل ۲۳-۴) مدلسازی سلسله مراتبی با BPMN [5]

شکل ۲۴-۴) مجموعه مدلهای فاز طراحی و ارتباط آنها

شکل ۱-۵) دیاگرام فعالیت ۳ عامل

شکل ۲-۵) سرویسهای کاندید

شکل ۳-۵) مدل لایه بندی سیستم

شکل ۴-۵) تغییر پذیری در گردش کار

شکل ۵-۵) مدل خصیصه

شکل ۶-۵) دیاگرام فعالیت برای شناسایی وابستگیها

شکل ۷-۵) دیاگرام General Composition

شکل ۸-۵) مدل نگاشت

شکل ۹-۵) لایه تامین کننده QOS

شکل ۱۰-۵) سرویسهای دانه ریز

شکل ۱۱-۵) دیاگرام Consignee Collaboration

شکل ۱۲-۵) دیاگرام Consignee Sequence Diagram

شکل ۱۳-۵) دیاگرام Shipper Collaboration

شکل ۱۴-۵) دیاگرام Shipper Sequence

شکل ۱۵-۵) دیاگرام Partial Order Process Collaboration

شکل ۱۶-۵) دیاگرام Partial Order Process Sequence

شکل ۱۷-۵) دیاگرام تعاملات مابین سرویس فرایند و سرویسهای همکار

شکل ۱۸-۵) مدل BPMN

فهرست جداول

جدول ۱-۱) مقایسه مدلهای توسعه وابسته به معماری

جدول ۱-۶) راهکار پیشنهادی در تامین اصول طراحی

 

 

مقدمه
در طول چهار دهه اخیر، میزان پیچیدگی نرم افزارها بصورت صعودی افزایش یافته و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر بیشتر شده است. در این میان، به نظر می رسد که روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهائی است که بوسیله آنها بتوان بر این پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی کوتاهتر غلبه کرد. از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن یکباره سیستمهای نرم افزاری موجود که تا به حال مشغول سرویس دهی به مشتریان بوده اند، وجود ندارد و می بایست سیستمهای جدید را بصورت یکپارچه و در کنار همین سیستمهای فعلی بوجود آورد. معماری سرویس گرا، با تکیه بر اصول سرویس گرائی و محاسبات و سرویس های توزیع شده و بر پایه پروتکلهای شبکه و لایه های منطقی سرویس و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم می کنند، به عنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح گردیده است[۲۰,۲۱].
SOA مجموعه ای از اصول , نظریه ها و تکنیکهایی را فراهم می کند که فرایندهای کسب و کار , اطلاعات و دارایی های تشکیلات بتوانند به شیوه مؤ ثری سازماندهی شوند و این فرایندها می توانند برای پشتیبانی از طرحهای استراتژیک و سطوح بهره وری که در محیطهای رقابتی کسب و کار مورد نیاز هستند,  گسترش داده شوند .  بسیاری از تشکیلات اقتصادی در استفاده اولیه شان از SOA چنین پنداشتند که از مولفه های موجود به عنوان سرویس وب می توانند استفاده کنند و عنوان کردند تنها با ایجاد سرویسهای پوشاننده  و رها کردن مولفه های زیرین غیر قابل دسترس, این کار عملی خواهد بود . در نتیجه پیاده سازی  لایه نازکی از SOAP/WSDL/UDDI  بالای برنامه کاربردی موجود یا مولفه هایی که سرویسهای وب را تحقق می بخشند , تا حد گسترده ای در صنعت نرم افزار تجربه شد . اما تا به حال روش مناسبی برای ایجاد برنامه های کاربردی تجاری قدرتمند وجود ندارد . اگرچه طبیعت مولفه ها مناسب استفاده از آنها به عنوان سرویس وب  می باشد , در بیشتر موارد اینطور نیست و برای طراحی مجدد و ارائه کارکرد مولفه ها به شیوه صحیح و از طریق سرویس وب نیازمند تلاش مضاعفی می باشیم[۹] .
پیاده سازی موفق SOA  مستلزم این است که به مفاهیم و استراتژیهای پیاده سازی که خصوصیات و ویژگیهای اساسی SOA را فرموله می کنند , توجه شود . به مجرد پیاد ه سازی موفق SOA , مزایایی در جهت کاهش زمان توسعه و ایجاد محصول , بهره برداری از کاربردهای انعطاف پذیر با پاسخ دهی سریع و امکان اتصال پویای استدلالهای کاربردی شرکای تجاری , حاصل می شود . یک پیاده سازی کامل SOA نه تنها در ارتباط با گسترش و صف آرایی سرویسها می باشد بلکه امکان استفاده از سرویسها درجهت اجتماع برنامه های کاربردی متمایز و ایجاد کاربرد مرکب را منعکس می سازد.

 

فصل اول:
کلیات معماری سرویس گرا
۱-۱  تعاریف اولیه
۱-۱-۱  معماری  سرویس گرا (SOA)
SOA مجموعه قوانین ، سیاستها و چارچوبهایی است که نرم افزارها را قادر می سازد تا عملکرد خود را از طریق مجموعه سرویسهای مجزا و مستقل و در عین حال مرتبط با هم در اختیار سایر درخواست کنندگان قرار دهند تا بتوانند بدون اطلاع از نحوه پیاده سازی سرویس و تنها از طریق رابطهای استاندارد و تعریف شده، این سرویسها را یافته و فراخوانی نمایند و یا در تعریف دیگر می توان گفت معماری سرویس گرا روشی برای ساخت سیستمهای توزیع شده ای است که در آنها عملکرد سیستم بصورت سرویس در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد. از دیگرتعاریف ارائه شده مرتبط با معماری های سرویس گرا می توان به واحدهای نرم افزاری آماده در شبکه  یا سرویسهای سطح حرفه ای   اشاره کرد. در حال حاضر، تکنولوژی سرویسهای وب  و پیاده سازی نمونه های موفق از آن، نشان داده است که SOA می تواند به عنوان راه حلی عملی و دست یافتنی در طراحی سیستمهای توزیع شده جدید و یکپارچه سازی سیستمهای بزرگ موجود مطرح گردد[۳].  در این معماری، همه توابع به عنوان سرویس تعریف می گردند. این توابع شامل توابع تجاری و تراکنشهای تجاری می باشند که تراکنشهای تجاری خود شامل توابع سطح پایین و توابع سیستمی سرویسها هستند. سرویسها بصورت مستقل طراحی و پیاده سازی شده و به عنوان جعبه سیاه عمل می نمایند. قطعات دیگر در خارج از این قطعه,  نیازی به دانستن نحوه انجام کار در این سرویس را ندارند و تنها به نتیجه آن نیازمندند. قطعات، سرویسهای خود را از طریق رابطهای تعریف شده در اختیار قطعات دیگر قرار میدهند که این رابطها قابل دستیابی و فراخوانی هستند، بدون اینکه محل قرار گیری آنها اهمیت داشته باشد (رابطهای محلی یا دور ). در ضمن، این رابطها می توانند به همان نرم افزار کاربردی  یا به آدرسی در محل دیگری از شبکه مرتبط باشند. رابطها به عنوان کلیدی در برقراری این ارتباطها هستند و از طریق آنها نوع پارامترهای ورودی و نتایج (خروجی) مشخص می گردد[۱,۳۴,۲۶]…

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

۱- مروری بر RUP و قابلیتهای آن در تولید نرم افزار ، سید علیرضا حجازی، ۱۳۸۵
۲- سرویس گرائی و سرویس های وب، مهندس علی روزگار، پائیز ۱۳۸۴
۳- مرجع کامل UML: مهندس مهرداد توانا،مهندس عاطفه شیجونی
۴- کاربرد UML (تحلیل و طراحی شی گرا): مهندس ابوالفضل لاکدشتی

 

[۱]    Erl , T. : Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. August 04, 2005.
[۲]    Krafzig, D., Banke, K. and Slama, D.: Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices. Prentice Hall PTR, 2004.
[۳]    Endrei M., et al. Patterns: Service-oriented Architecture and Web Services, Redbook, SG24-6303- 00, April 2004 .
[۴]    Jørstad, I. , Dustdar, S., Do, V.T. : A Service-Oriented Architecture Framework for Collaborative Services. Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprise, 2005. 14th IEEE International Workshops on Publication Date: 13-15 June 2005 , pp.121-125.
[۵]    Emig, C. Weisser, J. Abeck, S.: Development of SOA-based Software Systems – An Evolutionary Programming Approach . Date: February 25 2006 . International Conference on Telecommunications and International Conference on Internet and Web Applications and Services IEEE .
[۶]    Chang, S.H. and Kim , S.D. : A Variability Modeling Method for Adaptable Services in Service-Oriented Computing. In the proceedings of the 11th International Conference on Software Product Line, Volume , Issue , 10-14 Sept. 2007 Page(s):261 – 268 .
[۷]    Dijkman , R.M. and Dumas, M. : Service-oriented Design: A Multi-viewpoint Approach. International Journal of Cooperative Information Systems 13(4) , 2004, pp. 337-378.
[۸]    Vandersluis, K . , “The Benefits of a Data Abstraction Layer for SOA ,” Published: June 16, 2008 SOA Magazine Issue XIX .
[۹]    Papazoglou, M.P. and van den Heuvel, W.J. “Service-Oriented Design and Development Methodology,” Int"l J. Web Eng. and Technology, vol. 2, no. 4, 2006, pp. 412–442.
[۱۰]    Thomas, O., Leyking, K., Dreifus , F. , “Using Process Models for the Design of Service-Oriented Architectures: Methodology and E-Commerce Case Study, ” In the proceedings of the 41st  IEEE Hawaii International Conference on System Sciences, 2008 .
[۱۱]    Service-Oriented Architecture ,Sun Microsystems, Jini Network Technology,chapter 2.
[۱۲]    Matinlassi, M. , “Comparison of software product line architecture design methods: COPA, FAST, FORM, KobrA and QADA ,”In the proceedings of the 29th International Conference on Software Engineering, IEEE Computer Society, Washington Brussels Tokyo, Scotland, UK, May 26th – 28th  2004. pp. 127 – 136.
[۱۳]    Atkinson, C., et al., Component-based Product Line .Engineering with UML, Addison Wesley, 2001.
[۱۴]    Sinnema, M., et al., “COVAMOF: A Framework for Modeling Variability in Software Product Families,” In the proceedings of the Third Software Product Line Conference (SPLC 2004), Lecture Notes on Computer Science 3154, Boston, MA, USA, August 2004.
[۱۵]    Papazoglou , M.P. and Georgakapoulos, G. : Introduction to the Special Issue about Service-Oriented Computing, CACM, October 2003, 46(10): 24-29.
[۱۶]    Papazoglou, M.P. : Principles and Foundations of Web Services: A holistic view, Addison-Wesley, to appear: 2006.
[۱۷]    Brown , A . , et. al., “SOA Development Using the IBM Rational Software Development Platform: A Practical Guide”, Rational Software, September 2005.
[۱۸]    Pashov, I., Riebisch, M.: Using Feature Modeling for Program Comprehension and Software Architecture Recovery. In: Amendment to Proceedings 10th IEEE Symposium and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.