کار آموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
11 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 کار آموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کار آموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کار آموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کار آموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی :

آشنایی کلی با مکان کار آموزی
اداره گذرنامه ،اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر از مراکز شهر حدوداً۳کیلومتری جنوب ابهر ،جاده ترانزیت ودر شهرک شاهد حنب دانشکده سماءدر یک ساختمان ۴طبقه سنگ نما در زمینی به مساحت حدوداًیک هکتار که فقط ۲۰۰متر آن جهت ساختمان اداری بنا شده که هر طبقه آن دو واحد دارد که گذرنامه واماکن عمومی مشترکاًدر طبقه سوم آن قرار دارند .

ادارات گذرنامه واماکن عمومی از زیر مجموعه دوایر مدیریت اطلاعات می باشند که در بحث ارائه خدمات برای شهروندان ومتقاضیان گذرنامه وپروانه کسب انجام وضیفه می نمایند . مسئول اداره گذرنامه ستوان دوم تعمت الله معینی ومسئول اداره نظارت به اماکن عمومی ستوان دوم علی عزیز خانی  می باشد .

مقدمه
شکر خدای را عزوجل که نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینکه در دنیای کنونی وشرایط حاکم روابط کشورهای به حدی گسترش یافته که جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند :مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیک به منظورهای مختلف وسایر جهات عینیت یابد .لازم است در راستای تأمین اهداف مزبور ضمن رعایت ضوابط بین المللی از اصول ومقررات خاصی پیروی کرد .وچون یکی از اصول مهم در انجام این قبیل امور تهیه گذرنامه می باشد بایستی با توجه به عواملی که در توسعه تقاضاها در جهت دریافت گذرنامه دخالت دارند تدابیری در زمینه تطبیق عرضه وتقاضا به عمل آید .

براساس تفکرات عالیه مسئولین کشور در رابطه با بهبود روشهای اجرائی وانجام تسهیل وتسریع در امور جاری ادارات ودر اجرای اوامر صادره ورهنمودهای جانشین محترم پلیس ،اطلاعات وامنیت عمومی ناجا وبر اساس مصوبات اولین همایش مدیران گذرنامه سراسری در تهران به منظور ایجاد هماهنگی ،افزایشی اطلاعات وآگاهی همکارانی که در دوایر همنام سراسر کشور انجام وظیفه می نماید ،اقدام به تهیه وتدوین این مجموعه گردیده است .

گرچه به لحاظ محدودیت زمان وامکانات وحجم سنگین کار ،گرد آوری کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره میسر نبود ،معهذا مبنای کار از بدو ادغام نیروی انتظامی نهاد تا در راستای ارائه خدمات شایسته به متقاضیان ومراجعین مطالب مورد نیاز تدوین ودر اختیار قرار گیرد .

امید است عزیزان همکار با استفاده بهینه از کلیه توان وامکانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوری شده نسبت به اجرای اهداف وخط مشی نیرو اقدامات بایسته معمول وبا ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات اصلاحی خود نسبت به تکمیل مجموعه حاضر همت گمارند .

اداره کل گذرنامه ناجا
طرح وآموزش
تاریخچه
۱سیر تاریخی گذرنامه
اسم پاسپورت (گذرنامه )از دو واژه PASSیعنی گذشتن وPORTیعنی بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاین کلمه در رابطه ،اجازه عبور کشتی های بوده است که از بندری به بندر دیگر خارج می شوند واین دو واژه در تمام زبان های اروپا یکسان استعمار شده است .

اولین پاسپورتی که مشخصات ظاهری ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال ۸۶۷میلادی از طرف امیر سامان شهریاری در ایتالیا جنوبی برای یک نفر تارک  دنیای فرانسوی که به کشورهای اسلامی مسافرت می نمودصادر شده است .

در قرون وسطی علاوه بر گذرنامه شخصی وانفرادی گذرنامه جمعی نیز وجود داشته که برای یک نفر کاروان تجاری ویا برای سرنشینان یا خدمه وکارکنان کشتی صادر می شده است .

در قرن هفتم میلادی برای پاسپورت یا معرفی نامه اعتبار زمانی محدود قائل می شدند وگاهی اوقات معرفی نامه فقط برای یک مسیر مخصوصی صادر می گردید.

از قرن شانزدهم به بعد بر اثر گسترش روابط سیاسی دول وبه دنبال آن احتیاج به آمد وشد آنها با هم ،گذرنامه ومدارک عبور ومرور از ضروریات اولیه مردم جهان به شمار آمد.

در انقلاب کبیر فرانسه وسال ۱۷۸۹ نام گذرنامه بر اساس مبانی آزادی فردی لغو شد،ولی پس از مدتی برای رفع بی نظمی ها صدور گذرنامه وکنترل مرزی مجدداًبرقرار گردید.

در قرن نوزدهم تابیش از جنگ جهانی اول تعداد دولی که از افراد خارجی برای ورود به کشورشان پاسپورت می خواستند خیلی کم بود،ولی بعد از جنگ جهانی اول تقریباًتمام کشورها پاسپورت را جزءضروریات مسافرت اشخاص بیگانه داشته واز ورود افراد بدون گذرنامه جلوگیری می کردند.

۲سیر تاریخی گذرنامه در ایران :
کشور ایران با آنکه در مسیر راه ابریشم وراه های تجاری بین هند وچین با اروپا بوده وهمه تجار ایرانی وخارجی در تماس رفت وآمد بوده اند ولی از مدارک آمد وشد برگه های عبور آنها آثاری ومدارک واسنادی بدست نیامده است .

اولین تذکره هایی که بدست آمده است دونوع متمایز از همدیگر می باشند یک نوع آنها به نام تذکره مرور وتاریخ صدور آن در سال ۱۳۳۰هجری قمری می باشد ودر آن نام ونام پدر ولقب ومقصد وراه عبور متقاضی ذکر شده است .مدت این تذکره یک سال بود که در صورت مراجعت دارنده به کشور گرچه مدت اعتبار تذکره تمام شده بود از درجه اعتبار ساقط می شد ولی معلوم نیست ورود وخروج مسافر چگونه کنترل شده است.

نوع دیگر به نام تذکره اقامت خوانده شده ودرآن ضمن اینکه نام ونام پدر وتابعیت پدر لقب وتابعیت دارنده را ذکر نموده است . غیر از دو نوع تذکره یاد شده بالا دو نوع شهادت نامه نیز وجود داشته است ؟

یکی از آنها جهت عزیمت تبعه ایرانی از خارجه به کشور بکار می رفته وتنها به نام شهادت نامه خوانده شده است، دیگری نیز به نام شهادت نامه محصلین دولتی که از طرف تشکیلات نظامیه مملکتی صادر می شده وضمن الصاق عکس دارنده آن مشخصات کامل او نیز در آن درج می شده است وبه امضاءرئیس کل تشکیلات نظامیه مملکتی می رسیده است ،اسناد یاد شده بالا تا تاریخ تصویب قانون گذرنامه وبرقراری گذرنامه های دفترچه ای بکار می رفته وپس از تصویب قانون گذرنامه واجرای آن در خرداد سال ۱۳۱۲گذرنامه های دفترچه ای معمول گردید وقانون،گذرنامه را به گذرنامه های عادی وغیر عادی تقسیم نموده البته گذرنامه های اولیه دارای جلد قهوه ای وصفحات آن هم کمتر وبا قطر کوچکتر از گذرنامه های قبلی بوده است که بعداً با کمی تغییر به رنگ سیاه درآمد.در حال حاضر گذرنامه تحصیل مشکی رنگ حذف ومحصلین از گذرنامه های عادی استفاده می نمایند .

از سال ۱۳۵۷گذرنامه های با اعتبار شش سال که از تاریخ صدور سه سال اعتبار داشته وبرای سه سال دیگر قابل تمدید بوده در اختیار متقاضیان قرار گرفت که این گذرنامه ها تا تاریخ ۲۲/۴/۷۴مورد استفاده قرار گرفت ولی در تاریخ مذکور به لحاظ پایین بودن ضریب حفاظت آن وامکان جعل برای جاعلین وهمچنین به منظور استفاده از تکنولوژی برتر گذرنامه جدید که کلاًکامپیوتری می باشد واز ضریب حفاظت بالایی برخوردار است تهیه وبا اعتبار دو سال که در دو نوبت پنج ساله می باشد صادر ودر اختیار متقاضیان قرار گرفت .

گذرنامه بر سه قسم است :
۱گذرنامه سیاسی   
۲گذرنامه خدمت
۳گذرنامه عادی

مدارک لازم جهت اخذ گذرنامه عادی (جدید ):
۱تهیه فرم الف ،پوشه وفیش به مبلغ ۲۵۰۰۰ریال بابت هزینه پستی جهت ارسال گذرنامه به محل سکونت از دفاتر پستی
۲فیش بانکی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال به حساب ۹۰۲۲۸یکی از شعب بانک ملی مرکزی به نام شخص متقاضی وفیش بانکی به مبلغ ۳۰۰۰ریال به یکی از شعب بانک ملی مرکزی
۳فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰۰ریال به حساب ۹۰۲۲۹ به یکی از شعب بانک ملی مرکزی
۴ دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل در خارج از کشور وهمسر وفرزندان آنان معرفی شده از سوی وزارت خانه های علوم تحقیقات وفن آوری بهداشت ودرمان آموزش پزشکی از پرداخت مبالغ در بندهای دو وسه معاف می باشند .
۵اصل وفتوکپی شناسنامه متقاضی وهمراهان ،لازم است شناسنامه های افراد بالای ۱۵ سال عکسدار باشد (افراد زیر ۱۵ سال باید مدارک عکس دار ارائه دهند ).
۶سه قطعه عکس   رنگی برقی تمام رخ بدون عینک ،کلاه وکراوات واز یک نگاتیو با زمینه سفید کاملاًروشن (یک قطعه آن پشت نویسی مشخصات گردد)ضمناًاز تاریخ عکس گرفتن بیش از یک سال نگذشته باشد. در مورد بانوان (دوشیزگان بالای ۶ سال )رعایت حجاب اسلامی الزامی است .
۷ سه قطعه عکس جدید  جداگانه همراهان با شرایط مندرج در بند ۶(ارائه عکس فرزندان زیر ۳ سال الزامی است ).
۸ارائه مدرک عکس دار جهت فرزندان زیر ۱۵ یال الزامی است .
۹موافقت رسمی همسر در مورد بانوان شوهردار وهمراهان وموافقت رسمی ولی با قیم فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام که درخواست گذرنامه جداگانه دارند.
۱۰اصل و فتوکپی مدارک فوت با طلاق نامه در مورد بانوانی که شوهر آن فوت نموده یا طلاق گرفته اند.
۱۱در مورد زنان شوهر دار که همسرشان مفقودالاثر غائب یا غیر قابل دسترسی می باشند وبایستی از ریاست دادگستری استان محل تقاضا مجوز خروج اخذ نمایند .
۱۲افراد زیر ۱۸ سال که دسترسی به قیم با ولی جهت اخذ رضایت ندارند بایستی از ریاست دادگستری استان محل تقاضا مجوز خروج اخذ نمایند.(حکم رشد مجوز خروج از کشور نمی شود).
۱۳در مورد آقایانی که به سن مشمولیت رسیده اند ارائه اصل وفتوکپی کارت معافیت دائم وبا موافقت وظیفه عمومی ضروری است .
۱۴در مورد پرسنل شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وپرسنل رها شده وبازنشسته که از تاریخ رها شده آنها بیش از ۵ سال نگذشته باشد ارائه موافقت نامه کتبی سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه ضروری است .
۱۵پرسنل رها شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ارائه مدرکی دال بر گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ رها شدن نیاز به ارائه موافق سازمان حفاظت اطلاعات را ندارد .
۱۶ارائه اصل فتوکپی مدرک سکونت شهرستان های ابهر وخرمدره وتوابع ،کپی از مدارک ذیل :

الف :سند مالکیت منزل به نام شخص متقاضی یا همسر
ب:اجاره نامه مخصوص برای مستأجر
ج:گواهی محل کار برای کارمندان رسمی دولت
د:پروانه کسب برای مشاغل ازاد ،ارائه گواهی تحصیل از مدرسه فرزندان
و:ارائه شناسنامه کار معتبر
ز:معرفی نامه از دانشگاه برای دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه
ه:اصل فتوکپی سر کوپن مرحله آخر کالا برگ یا دفترچه بیمه درمانی معتبر محل صدور

۱۷ارائه کدپستی الزامی است .
۱۸گذرنامه های که تاریخ اعتبار آن به اتمام رسیده باطلل وگذرنامه جدید به جای آن صادر می گردد ضمناًگذرنامه های جدید قابل تمدید نمی باشد.
۱۹متقاضی در صدور اولیه نمی تواندفرزندان وهمسر خود را به عنوان همراه اضافه کند ویا جهت همراهان به صورت جداگانه گذرنامه دریافت نماید.
۲۰ارائه قبض پستی
۲۱تعیین گروه خونی

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.